Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice a Útěšenovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...

Sanace horninového prostředí na lokalitě KOVO - Březnice - průzkumné práce

Sanace horninového prostředí na lokalitě KOVO - Březnice - průzkumné práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace průzkumných a doprůzkumných prací, ověření aktuálního stavu kontaminace saturované a nesaturované zóny horninového prostředí vypracování souhrnné závěrečné zprávy. Hlavním cílem projektovaných prací zahrnujících doprůzkum lokality, vybrání vhodných ISM a ověření aktuálního stavu kontaminace, je upřesnit ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Čelivo a Pozov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březová u Úmonína, Vavřinec a Zdeslavice u Chlístovic

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březová u Úmonína, Vavřinec a Zdeslavice u Chlístovic

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březová u Úmonína, k. ú. Vavřinec a k. ú. Zdeslavice u Chlístovic v okrese Kutná Hora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013.

Realizace stavby - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

Realizace stavby - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, zadání a zajištění provedení hydrogeologického průzkumu, provedení stavebních a montážních prací spočívajících v rozšíření CTR o skladovací nádrž o objemu 125.000 m3 (slovy: sto dvacet pět tisíc metrů krychlových) a uvedení této stavby do provozu v souladu se všemi příslušnými ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany v okrese Příbram, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Borek a k. ú. Skalice u Benešova

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Borek a k. ú. Skalice u Benešova

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Dolní Borek a Skalice u Benešova, okres Benešov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány ...

Komplexní pozemkové úpravy Libeň, Libeř

Komplexní pozemkové úpravy Libeň, Libeř

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Libeň u Libeře a v k.ú. Libeř, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukov u Hořoviček a k.ú. Kolešov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukov u Hořoviček a k.ú. Kolešov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v okrese Rakovník, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Kolín, Tři Dvory a Poboří

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Kolín, Tři Dvory a Poboří

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v okrese Kolín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemkové úpravy Bojmany, Janovická Lhota, Zdeslavice u Černín

Komplexní pozemkové úpravy Bojmany, Janovická Lhota, Zdeslavice u Černín

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v okrese Kutná Hora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště, k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště, k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Březina u Mnichova Hradiště, Podolí u Mnichova Hradiště a Násedlnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ ...

Zámek Veltrusy  - Obnova po povodních – cesty, ohrazení, parkoviště

Zámek Veltrusy - Obnova po povodních – cesty, ohrazení, parkoviště

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace pozemních komunikací a ohrazení obory v areálu Veltruského parku, poškozeného povodní, který je registrovaný jako Národní kulturní památka. Revitalizace zahrnuje rekonstrukci parkoviště. Součástí předmětu plnění je poskytnutí souvisejících geodetických prací.

Projektová dokumentace –  Odvodnění Sokolovské, Zahradní, V Doubí včetně komunikací

Projektová dokumentace – Odvodnění Sokolovské, Zahradní, V Doubí včetně komunikací

Projektová dokumentace pro výstavbu Odvodnění Sokolovské, Zahradní, V Doubí včetně rekonstrukcí komunikací v k. ú. Říčany – Radošovice. Předmětem zakázky je provedení projektových prací a inženýrské činnosti za účelem získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně včetně výkazu ...

Projektová dokumentace - Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty

Projektová dokumentace - Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty

Předmětem zakázky je vypracování prověřovací studie a jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty na trati Praha - Benešov“, včetně výkazu výměr v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního ...

Projektová dokumentace - Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty

Projektová dokumentace - Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty

Předmětem zakázky je vypracování prověřovací studie a jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty na trati Praha - Benešov“, včetně výkazu výměr v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního ...

Poptávám radonový průzkum pozemku

Poptávám radonový průzkum pozemku

Poptávám radonový průzkum pozemku pro účel stavebního povolení/ohlášení a jako podklad pro stanovení podmínek stavby. Pozemek v Ml. Boleslavi, výměra 718 m2. Děkuji.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště, k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště, k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Březina u Mnichova Hradiště, Podolí u Mnichova Hradiště a Násedlnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotěšice, Semice nad Labem, Vestec nad Mrlinou, Štíhlice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotěšice, Semice nad Labem, Vestec nad Mrlinou, Štíhlice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů 4 komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), které jsou samostatnými částmi zadávanými společně v rámci jedné veřejné zakázky: Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotěšice a v navazujících částech k.ú. Nová Ves, Malá Strana a Nouzov. Část 2: Komplexní pozemkové ...

Rekonstrukce přípojky Střední škola Šťáralka

Rekonstrukce přípojky Střední škola Šťáralka

• Veřejné projednání s dotčenými orgány a majiteli pozemků a následné zajištění stavby • Kompletní stavebně strojní a ruční výkopové práce. • Zajištění protlaků pod komunikací • Demontážní práce • Kompletní dodávka technologie a potrubí. • Montážní a svářečské práce, zkoušky svarů. • Vyčištění potrubí. • Izolace částí potrubí, které nejsou ...

Projektová dokumentace - Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty

Projektová dokumentace - Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty

Předmětem zakázky je vypracování jednostupňové projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty na trati Praha - Benešov“, včetně výkazu výměr v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního rozpočtu a zajistí ...

Rekonstrukce přípojky Střední škola Šťáralka

Rekonstrukce přípojky Střední škola Šťáralka

• Veřejné projednání s dotčenými orgány a majiteli pozemků a následné zajištění stavby • Kompletní stavebně strojní a ruční výkopové práce. • Zajištění protlaků pod komunikací • Demontážní práce • Kompletní dodávka technologie a potrubí. • Montážní a svářečské práce, zkoušky svarů. • Vyčištění potrubí. • Izolace částí potrubí, které nejsou ...

A2305 - Ochrana důlních vod v kladenském revíru

A2305 - Ochrana důlních vod v kladenském revíru

Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace sedmi průzkumných hydrogeologických vrtů, které budou po kolaudaci sloužit jako monitorovací vrty ke sledování nástupu hladin podzemních vod po ukončení těžby černého uhlí, v souladu s projektovou dokumentací, s vyjádřeními správních orgánů, požadavky veřejného zadavatele a dotčených organizací. ...

Zpracování PD pro akci odbahnění Jurečku s vytvořením biotopů

Zpracování PD pro akci odbahnění Jurečku s vytvořením biotopů

Předmětem zakázky je vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) „Odbahnění Jurečku s vytvořením biotopů“, včetně výkazu výměr v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního rozpočtu a zajistí veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušných ...

Polní cesta C 6 v k. ú. Tuklaty

Polní cesta C 6 v k. ú. Tuklaty

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce stávající polní cesty C 6 v k. ú. Tuklaty a v k. ú. Břežany II podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav, která se napojuje na stávající polní cestu C6 Tlustovousy realizovanou v roce 2013. Jedná se o hlavní polní cestu jednopruhovou o celkové délce 1302 m, s výhybnou a čtyřmi hospodářskými ...

(záznamy 1/25 z 148)  strana 1 / 6