Poptávám dodávku izolačního materiálu

Poptávám dodávku izolačního materiálu

Poptávám dodávku izolačního materiálu, EPS síla 100 mm, množství 160m2. Dodání do Pohořelic.

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla sestávajícího z dodávky věcí a provedení prací, jejichž cílem je zajistit snížení emisí tuhých znečišťujících látek produkovaných biomasovým energetickým zdrojem provozovaným zadavatelem v obci Loučovice, okres Český Krumlov, zejména pak doplnění tohoto energetického zdroje o komplex zařízení snižující ...

Poptávám fasádní polystyren

Poptávám fasádní polystyren

Poptávám 60m2 (fasadního) polystyrenu EPS 10cm (nebo eq).

II/152 Modřice, protihluková stěna – přepracování stávající DSP na DÚR/DSP

II/152 Modřice, protihluková stěna – přepracování stávající DSP na DÚR/DSP

Trasa silnice II1/52 prochází katastrálním územím obce Modřice v zastavěné části s obytnou nízkopodlažní zástavbou. Vzdálenost nejbližší chráněné zástavby od krajního jízdního pruhu je pouze cca 7 m. Stávající hluková zátěž z dopravy u nejblíže umístěné zástavby přesahuje, v noční i denní době, nejvyšší přípustné limity pro hluk v chráněném ...

Poptávám stavební materiál

Poptávám stavební materiál

Poptávám cenovou nabídku následujícího materiálu na moji stavbu v Olšanech u Prostějova. extrudovaný polystyren - tloušťka 60 mm v celkové metráži 66 m2 (v případě rozměru desky 1250 x 600 mm - to vychází na balík po 8 kusech - tedy 11 balíků) - desky by měly mít drážky do sebe. - ztracené bednění (1 - tvárnice 300 x 250 x 500 - nejlépe od ...

Poptávám dodávku PUR panelů

Poptávám dodávku PUR panelů

Poptávám dodávku izolačních, stěnových PUR panelů se skrytým kotvením, sendvič 0,6, 30, 0,6mm v rozsahu cca 1000 m2 Jedná se o opláštění stávající montážní haly. Výška stěna cca 7,0m

Poptávám izolační materiál

Poptávám izolační materiál

Poptávám polystyren: Polystyren EPS 100S 40mm - 165m2, Polystyren EPS 150S 50mm - 165m2, Polystyren EPS 100S 10mm - 10m2 Lokalita: Praha 9 Termín: konec září 2017.

Poptávám fasádní systém Styroblok

Poptávám fasádní systém Styroblok

Poptávám fasádní systém Styroblok SB 70.

Poptávám izolační materiál

Poptávám izolační materiál

Poptávám izolační materiál, porystyren EPS 100S Stabil tl.70mm 150m.

Poptávám střešní PUR panely

Poptávám střešní PUR panely

Poptávám cca 300m2, 38ks 8 metrových střešních panelu v síle 100mm. PUR panel, barva nerozhoduje. Hranice na Mor.

VŠB -TUO – Zateplení budovy Krásnopolská včetně střechy

VŠB -TUO – Zateplení budovy Krásnopolská včetně střechy

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou stavební úpravy spojené se zateplením celoškolské budovy Krásnopolská a estetizaci přilehlého objektu kotelny a vodíkové laboratoře. Součástí stavebních úprav třípodlažní celoškolské budovy je výměna oken do stávajících otvorů, výměna vstupních dveří a úpravy vnějšího prostoru před hlavním vstupem ...

Zateplenie budovy obecného úradu Lednické Rovne

Zateplenie budovy obecného úradu Lednické Rovne

Predmetom prác sú stavebné úpravy obecného úradu. Budova sa nachádza na parcele č. KN 321/1 v obci Lednické Rovne. Budova je v pôvodnom riešení čiastočne podpivničená, dvojpodlažná s prevažne sedlovou strechou. Budova je členitá nepravidelného tvaru a rovnako je členitá aj strešná konštrukcia. Vzhľadom na to, že existujúci stav je z ...

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Dom kultúry

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Dom kultúry

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených so zlepšením tepelnotechnických vlastnosti stavebných konštrukcií; modernizáciou, zvýšením energetickej efektívnosti vykurovacieho systému a prípravy TUV; znížením spotreby elektrickej energie na osvetlenie Domu kultúry v obci Lietavská Lúčka. Dom kultúry bol uvedený do prevádzky v 60. ...

Zateplenie obvodového plášťa obecného úradu

Zateplenie obvodového plášťa obecného úradu

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii budovy obecného úradu v Budimíre, ktorá je umiestnená na parcele číslo 189/3, katastrálne územie: Budimír, Obec Budimír, okres: Košice-okolie, kraj: Košický, v rámci Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie financovanej z prostriedkov Environmentálneho fondu, výsledkom ...

Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu

Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu

Pozemok na ktorom je predmetná stavba umiestnená sa nachádza v obci Oreské. Jedná sa o parcelu 81/1. Objekt je jednopodlažný, čiastočne podpivničený. Stavenisko je mierne svahovité (spádované do severozápadného rohu pozemku. Stavenisko s prihliadnutím na technické, výrobné a ekonomické podmienky stavebníka spĺňa podmienky pre realizáciu zámeru ...

Stavební úpravy opravárenské haly za účelem zlepšení tepelně technických vlastností

Stavební úpravy opravárenské haly za účelem zlepšení tepelně technických vlastností

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy opravárenské haly s parc. č. st. 491/1 za účelem zlepšení tepelně technických vlastností ve stávajícím areálu firmy JASPO - AUTODOPRAVA s.r.o. Dojde k zateplení obvodových stěn kontaktním způsobem EPS polystyrenem o tl. 160mm a minerální vatou o tl. 160mm. Stávající okna budou zvětšena a nahrazena novými ...

Poptáváme realizaci zateplení fasády

Poptáváme realizaci zateplení fasády

Poptáváme stavební firmu na zateplení bytového a panelového domu v Prachaticích. Termín: 05-08/2017 Cca 1 000 m2 fasády na jeden objekt.

Poptávám opláštění pergoly

Poptávám opláštění pergoly

Poptávám opláštění pergoly ze tří stran průhledným pvc, obdélník 4x6, opláštovaly by se 2 strany 4metrové a jedna 6 metrová, která je v půlce rozdělena sloupem na 2 třímetrové plochy.

Zateplenie budovy obecného úradu Brutovce

Zateplenie budovy obecného úradu Brutovce

Predmetom zákazky je zateplenie budovy obecného úradu Brutovce. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohách súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota

Projekt rieši: Zateplenie obvodového plášťa Zateplenie podlahy podkrovia Nové dažďové žľaby a zvody Nové vonkajšie oplechovania a parapety Výmenu dverí a okien Nový okapový chodník

Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s.

Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s.

Stavební práce: - bourací práce a demontáže (demontáž otvorových výplní, parapetů, mříží v oknech, klempířských prvků, části vnějších podhledů, osvětlení, elektrorozvaděčů, klimatizačních jednotek, šindelů na štítech budov, zastřešení schodiště, části dřevěné stěny schodiště, podbití říms, dlažeb okapového chodníku, lapačů střešních splavenin, ...

BAŤA, akciová společnost Zlín, Dlouhá č.p.130 Výměna skel fasády

BAŤA, akciová společnost Zlín, Dlouhá č.p.130 Výměna skel fasády

Předmětem této zakázky jsou stavební práce. V rámci zakázky budou realizovány stavební úpravy nemovitosti zadavatele blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Struktura stavebních objektů je následující: Dle prováděcí projektové dokumentace s názvem zakázky „BAŤA, a.s. Zlín, Dlouhá č.p.130 Výměna skel fasády“ ...

Zateplení výrobní haly firmy IKTUS, s.r.o. - 2. kolo

Zateplení výrobní haly firmy IKTUS, s.r.o. - 2. kolo

Předmětem této zakázky na stavební práce je provedení stavebních prací směřujících k zateplení výrobní haly. Cílem projektu je snížení energetických ztrát obálkou objektu, snížení energetické náročnosti budovy za účelem ekonomické úspory při provozu výrobní haly a snížení negativního dopadu na životní prostředí. Zakázka bude realizována v ...

Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

a) Odbourání stávajících podlah, výškové vyrovnání úrovní podlah a provedení nových podlahových konstrukcí, izolací proti zemní vlhkosti a podlahových krytin v. 1NP dotčeného objektu. b) Úprava vnitřní dispozice svislých nosných a nenosných konstrukcí. c) Provedení rozvodů topení, elektroinstalace, zdravotně-technických instalací. d) Provedení ...

Poptávám tepelně odolný materiál

Poptávám tepelně odolný materiál

Poptávám teploodolný materiál na "styku" (mezera cca 3cm) mezi sporákem na pevná paliva (boční stěna sporáku má z boku dvojitý plech se vzduch. mezerou pro lepší vytápění) a bokem kuchyňské linky, jež není pohledová.

(záznamy 1/25 z 495)  strana 1 / 20