Poptávám stavební desky Lignopor
Poptávám stavební desky lignopor (heraklit+polystyren) 80 m2, tl. 100 mm.
Poptávám izolační materiál
Poptávám izolačni desky Isover, desky pro izolaci šikmé střechy o tloušťce 40 mm a kolik m2 je v balení?
Poptávám geomembránu hydroizolační
Poptávám geomembránu hydroizolační - vyztužená tl 1mm - 1254 m2. Děkuji.
Poptávám panely na strop
Poptávám panely na strop. Bude to sice v hale tak mohou být i stěnové. Síla stěny min. 30 mm, délka 5m. Barva z jedné strany bílá.
Poptávám modifikovaný asfaltový pás a lepidlo
Poptávám modifikovaný asfaltový pás černý, Garden Roof TEGOLA a lepidlo na asfaltové pásy za studena DenBit BOND 5 kg Den Braven.
D2 PHS Hustopeče v km 25,095 - 26,950 vpravo
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce protihlukové stěny na dálnici D2 v úseku km 25,095 - 26,955 vpravo. PHS bude výšky 3,25 - 5,25 m, s pohltivou výplní, na mostě průhledná s odrazivou výplní. Založení je částečně hlubinné na pilotách, částečně na prefabrikovaných patkách. U mostu bude PHS postavena na samostatné ocelové konstrukci.
Kbelská  - PHS, Praha 9
Předmětem plnění je modernizace stávající oboustranné protihlukové stěny (dále jen „PHS“) na komunikaci Kbelská v Praze 9, PHS je rozdělena na 2 úseky: Úsek 1 - Směr k D8 (do centra) od komunikace Beranových podél komunikace Kbelská (v délce 476,8 m, výška 4 m). Úsek 2 - Směr Kbely (z centra) podél komunikace Kbelská po výjezd na Proseckou ...
Poptávám izolaci Isover Unirol Profi
Poptávám nacenění izolace Isover Unirol Profi. Může to být v určitých tloušťkách, ale nejlépe kubaturově (cenu síly zatím neznám).
Poptávám konopnou izolaci
Poprosila by som o nacenenie konopnej izolacie o hrubke 20mm a 170m2. Prepravne a platobne podmienky. Za skoru odpoved vopred dakujem.
Poptávám odhlučnění dmychadla domovní čistírny odpadních vod
Poptávám odhlučnění dmychadla DČOV. V bezprostřední blízkosti chaty je umístěna DČOVa dmychadlo. Zřejmě přes stěnu garáže se přenáší hluk do chaty.
D8 PHS Úžice, exit 9
Účelem výstavby zvýšené protihlukové stěny je omezení hluku způsobenému provozem na dál-nici D8, který ovlivňuje obytnou zástavbu obce Úžice. Zástavba obce Úžice je částečně ochráně-na před hlukem emitovaným na dálnici D8 stávající protihlukovou stěnou umístěnou v pravé krajnici pravého jízdního pásu. Nová PHS je umístěna ve vzdálenosti 1,0 m od ...
Dodávky izolačních a tlumících prvků kolejnic tramvajových tratí
Účelem této veřejné zakázky s názvem „Dodávky izolačních a tlumících prvků kolejnic tramvajových tratí“ je uzavření rámcové dohody s více, konkrétně se dvěma dodavateli (bez obnovení soutěže). Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kolejnicového materiálu – izolačních a tlumících prvků kolejnic tramvajových tratí.
Poptávám vyvaření bazénu těžkou fólií
Poptávám vyvaření bazénu těžkou folií. Bazén budeme na jaře stavět s polystyrenovych bloků. Bazén o rozměru 3,10 x 10,00. Hloubka: 1,50 Na kratší straně bazénu bude 5 schodů. Osazení bazenu: skimer, trysky, 2x světlo, spodní výpusť Uprava vody: chlor Adresa : Kralupy nad Vltavou.
Poptávám hydroizolační asfaltový pás
Poptávám hydroizolační asfaltový pás Elastek 40 Firestop cca 30m2, určený do požárně nebezpečného prostoru.
Poptávám izolační materiál značky Stafol
Poptávám izolační material Stafol 914 tl.0,8 mm šířka 1,2 m, barva černá, 14 m2. Děkuji
Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS, Praha 4
Předmětem plnění je výstavba nové protihlukové stěny (PHS) a ostatních stavebních objektů dle specifikace zadávací dokumentace v úrovni DSP. Součástí předmětu plnění je: • zajištění DIR, • realizace DIO
Bělohorská – PHS, Praha 6,  č. akce 999061
Protihluková stěna (PHS) představuje akustickou bariéru mezi územím sloužícím jako dopravní koridor a územím určeným k bydlení. Hlavním důvodem nového opláštění stávající PHS je její nevyhovující stav z hlediska akustiky. PHS nyní funguje jako odrazivá, což negativně narušuje okolní prostředí budov na protější straně komunikace. Sanací PHS pomocí ...
Poptávám PUR sendvičové panely
Poptávám PUR sendvičové panely na stavbu garáže, tloušťka 80 až 120 mm, 40 metrů čtverečních, stejná barva aspoň z jedné strany, pasující zámky, šířka nerozhoduje, délka 7 metrů nebo dělitelné na dva metry.
Materiál na údržbu
Predmetom zákazky je dodávka materiálu pre opravy a údržbu budov počas platnosti zmluvného vzťahu. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Poptávám dodávku izolačního materiálu
Poptávám dodávku izolačního materiálu, EPS síla 100 mm, množství 160m2. Dodání do Pohořelic.
Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla sestávajícího z dodávky věcí a provedení prací, jejichž cílem je zajistit snížení emisí tuhých znečišťujících látek produkovaných biomasovým energetickým zdrojem provozovaným zadavatelem v obci Loučovice, okres Český Krumlov, zejména pak doplnění tohoto energetického zdroje o komplex zařízení snižující ...
Poptávám fasádní polystyren
Poptávám 60m2 (fasadního) polystyrenu EPS 10cm (nebo eq).
II/152 Modřice, protihluková stěna – přepracování stávající DSP na DÚR/DSP
Trasa silnice II1/52 prochází katastrálním územím obce Modřice v zastavěné části s obytnou nízkopodlažní zástavbou. Vzdálenost nejbližší chráněné zástavby od krajního jízdního pruhu je pouze cca 7 m. Stávající hluková zátěž z dopravy u nejblíže umístěné zástavby přesahuje, v noční i denní době, nejvyšší přípustné limity pro hluk v chráněném ...
Poptávám stavební materiál
Poptávám cenovou nabídku následujícího materiálu na moji stavbu v Olšanech u Prostějova. extrudovaný polystyren - tloušťka 60 mm v celkové metráži 66 m2 (v případě rozměru desky 1250 x 600 mm - to vychází na balík po 8 kusech - tedy 11 balíků) - desky by měly mít drážky do sebe. - ztracené bednění (1 - tvárnice 300 x 250 x 500 - nejlépe od ...
Poptávám dodávku PUR panelů
Poptávám dodávku izolačních, stěnových PUR panelů se skrytým kotvením, sendvič 0,6, 30, 0,6mm v rozsahu cca 1000 m2 Jedná se o opláštění stávající montážní haly. Výška stěna cca 7,0m