Poptávám odhlučnění dmychadla domovní čistírny odpadních vod
Poptávám odhlučnění dmychadla DČOV. V bezprostřední blízkosti chaty je umístěna DČOVa dmychadlo. Zřejmě přes stěnu garáže se přenáší hluk do chaty.
D8 PHS Úžice, exit 9
Účelem výstavby zvýšené protihlukové stěny je omezení hluku způsobenému provozem na dál-nici D8, který ovlivňuje obytnou zástavbu obce Úžice. Zástavba obce Úžice je částečně ochráně-na před hlukem emitovaným na dálnici D8 stávající protihlukovou stěnou umístěnou v pravé krajnici pravého jízdního pásu. Nová PHS je umístěna ve vzdálenosti 1,0 m od ...
Dodávky izolačních a tlumících prvků kolejnic tramvajových tratí
Účelem této veřejné zakázky s názvem „Dodávky izolačních a tlumících prvků kolejnic tramvajových tratí“ je uzavření rámcové dohody s více, konkrétně se dvěma dodavateli (bez obnovení soutěže). Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kolejnicového materiálu – izolačních a tlumících prvků kolejnic tramvajových tratí.
Poptávám vyvaření bazénu těžkou fólií
Poptávám vyvaření bazénu těžkou folií. Bazén budeme na jaře stavět s polystyrenovych bloků. Bazén o rozměru 3,10 x 10,00. Hloubka: 1,50 Na kratší straně bazénu bude 5 schodů. Osazení bazenu: skimer, trysky, 2x světlo, spodní výpusť Uprava vody: chlor Adresa : Kralupy nad Vltavou.
Poptávám hydroizolační asfaltový pás
Poptávám hydroizolační asfaltový pás Elastek 40 Firestop cca 30m2, určený do požárně nebezpečného prostoru.
Poptávám izolační materiál značky Stafol
Poptávám izolační material Stafol 914 tl.0,8 mm šířka 1,2 m, barva černá, 14 m2. Děkuji
Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS, Praha 4
Předmětem plnění je výstavba nové protihlukové stěny (PHS) a ostatních stavebních objektů dle specifikace zadávací dokumentace v úrovni DSP. Součástí předmětu plnění je: • zajištění DIR, • realizace DIO
Bělohorská – PHS, Praha 6,  č. akce 999061
Protihluková stěna (PHS) představuje akustickou bariéru mezi územím sloužícím jako dopravní koridor a územím určeným k bydlení. Hlavním důvodem nového opláštění stávající PHS je její nevyhovující stav z hlediska akustiky. PHS nyní funguje jako odrazivá, což negativně narušuje okolní prostředí budov na protější straně komunikace. Sanací PHS pomocí ...
Poptávám PUR sendvičové panely
Poptávám PUR sendvičové panely na stavbu garáže, tloušťka 80 až 120 mm, 40 metrů čtverečních, stejná barva aspoň z jedné strany, pasující zámky, šířka nerozhoduje, délka 7 metrů nebo dělitelné na dva metry.
Materiál na údržbu
Predmetom zákazky je dodávka materiálu pre opravy a údržbu budov počas platnosti zmluvného vzťahu. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Poptávám dodávku izolačního materiálu
Poptávám dodávku izolačního materiálu, EPS síla 100 mm, množství 160m2. Dodání do Pohořelic.
Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla sestávajícího z dodávky věcí a provedení prací, jejichž cílem je zajistit snížení emisí tuhých znečišťujících látek produkovaných biomasovým energetickým zdrojem provozovaným zadavatelem v obci Loučovice, okres Český Krumlov, zejména pak doplnění tohoto energetického zdroje o komplex zařízení snižující ...
Poptávám fasádní polystyren
Poptávám 60m2 (fasadního) polystyrenu EPS 10cm (nebo eq).
II/152 Modřice, protihluková stěna – přepracování stávající DSP na DÚR/DSP
Trasa silnice II1/52 prochází katastrálním územím obce Modřice v zastavěné části s obytnou nízkopodlažní zástavbou. Vzdálenost nejbližší chráněné zástavby od krajního jízdního pruhu je pouze cca 7 m. Stávající hluková zátěž z dopravy u nejblíže umístěné zástavby přesahuje, v noční i denní době, nejvyšší přípustné limity pro hluk v chráněném ...
Poptávám stavební materiál
Poptávám cenovou nabídku následujícího materiálu na moji stavbu v Olšanech u Prostějova. extrudovaný polystyren - tloušťka 60 mm v celkové metráži 66 m2 (v případě rozměru desky 1250 x 600 mm - to vychází na balík po 8 kusech - tedy 11 balíků) - desky by měly mít drážky do sebe. - ztracené bednění (1 - tvárnice 300 x 250 x 500 - nejlépe od ...
Poptávám dodávku PUR panelů
Poptávám dodávku izolačních, stěnových PUR panelů se skrytým kotvením, sendvič 0,6, 30, 0,6mm v rozsahu cca 1000 m2 Jedná se o opláštění stávající montážní haly. Výška stěna cca 7,0m
Poptávám izolační materiál
Poptávám polystyren: Polystyren EPS 100S 40mm - 165m2, Polystyren EPS 150S 50mm - 165m2, Polystyren EPS 100S 10mm - 10m2 Lokalita: Praha 9 Termín: konec září 2017.
Poptávám fasádní systém Styroblok
Poptávám fasádní systém Styroblok SB 70.
Poptávám izolační materiál
Poptávám izolační materiál, porystyren EPS 100S Stabil tl.70mm 150m.
Poptávám střešní PUR panely
Poptávám cca 300m2, 38ks 8 metrových střešních panelu v síle 100mm. PUR panel, barva nerozhoduje. Hranice na Mor.
VŠB -TUO – Zateplení budovy Krásnopolská včetně střechy
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou stavební úpravy spojené se zateplením celoškolské budovy Krásnopolská a estetizaci přilehlého objektu kotelny a vodíkové laboratoře. Součástí stavebních úprav třípodlažní celoškolské budovy je výměna oken do stávajících otvorů, výměna vstupních dveří a úpravy vnějšího prostoru před hlavním vstupem ...
Zateplenie budovy obecného úradu Lednické Rovne
Predmetom prác sú stavebné úpravy obecného úradu. Budova sa nachádza na parcele č. KN 321/1 v obci Lednické Rovne. Budova je v pôvodnom riešení čiastočne podpivničená, dvojpodlažná s prevažne sedlovou strechou. Budova je členitá nepravidelného tvaru a rovnako je členitá aj strešná konštrukcia. Vzhľadom na to, že existujúci stav je z ...
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Dom kultúry
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených so zlepšením tepelnotechnických vlastnosti stavebných konštrukcií; modernizáciou, zvýšením energetickej efektívnosti vykurovacieho systému a prípravy TUV; znížením spotreby elektrickej energie na osvetlenie Domu kultúry v obci Lietavská Lúčka. Dom kultúry bol uvedený do prevádzky v 60. ...
Zateplenie obvodového plášťa obecného úradu
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii budovy obecného úradu v Budimíre, ktorá je umiestnená na parcele číslo 189/3, katastrálne územie: Budimír, Obec Budimír, okres: Košice-okolie, kraj: Košický, v rámci Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie financovanej z prostriedkov Environmentálneho fondu, výsledkom ...
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu
Pozemok na ktorom je predmetná stavba umiestnená sa nachádza v obci Oreské. Jedná sa o parcelu 81/1. Objekt je jednopodlažný, čiastočne podpivničený. Stavenisko je mierne svahovité (spádované do severozápadného rohu pozemku. Stavenisko s prihliadnutím na technické, výrobné a ekonomické podmienky stavebníka spĺňa podmienky pre realizáciu zámeru ...