PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je kácení dřevin a sanace území v Průmyslové zóně Mošnov na pozemku p. č. 822/47, 822/51, 822/66 a 822/73 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, a to v souladu s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy pro kácení v lokalitě PZ Mošnov část p.č. 822/47, 822/73, 822/51“ a s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy ...

II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o.

II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „NOVÝ JIČÍN – VISTEON, Projekt sanace“ ze září 2014 a jejího „Dodatku č. 1 sanace II. etapa Nový Jičín – VISTEON“ z října 2014, zpracované společností G-Consult, spol. s r.o. Předmětem plnění je odstranění závadného stavu spočívajícího v kontaminaci ...

Sanační opatření v areálu Nová Praga

Sanační opatření v areálu Nová Praga

Předmětem plnění zakázky je sanace kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemin a podzemní vody na pozemcích Praga Centrum a.s. Vzhledem k různým typům znečištění a různým kontaminovaným médiím je plánováno několik typů sanačního zásahů, které budou realizovány v průběhu a po demolici nekontaminovaných nadzemních částí objektů. S ohledem na ...

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Předmětem díla jsou stavební práce v objektu odloučeného pracoviště SPŠ Hronov ve Vrchlického ulici. Jedná se o úpravy budovy školy- rekonstrukce stávajících odborných učeben, kompletní sanaci vlhkosti zdiva v 1. NP nerezovými plechy vč. omítek, kompletní rekonstrukci ploché střechy vč. nosné části, nový přístup do objektu z ulice, rekonstrukci ...

Obnova fasády – zámek Plumlov - sanace vlhkosti a úprava prostranství

Obnova fasády – zámek Plumlov - sanace vlhkosti a úprava prostranství

Předmětem veřejné zakázky je sanace vlhkosti obvodových konstrukcí průčelí stěny zámku v Plumlově (objekt SO 02) a vyspádování terénu nádvoří zámku směrem od objektu dle požadavku sanačních opatření (objekt SO 03). Na základě vyhodnocení finančních možností investora byl projekt sanace rozdělen do postupných, technologicky navazujících ...

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice s cieľom rozšírenia kapacity a navýšenia počtu žiakov predškolského zariadenia. Navýšenie si vyžaduje sprevádzkovanie dvoch nových tried v samostatnej budove materskej školy na 2.NP v súčasnosti len čiastočne využitom. Rekonštrukcia materskej školy pozostáva zo ...

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite Komárno - Harčáš

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite Komárno - Harčáš

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 5 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Stredisko na zhodnocovanie stavebných odpadov - Brzotín - stavebné práce

Stredisko na zhodnocovanie stavebných odpadov - Brzotín - stavebné práce

Predmetom zákazky je vybudovanie strediska na zhodnocovanie stavebných odpadov v obci Brzotín.

Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2

Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2

Předmětem plnění je stabilizace sesuvných projevů v lokalitě Plavící jámy č. 5/2, v k.ú. Orlová. Rekultivační práce budou spočívat v terénních úpravách v ploše celého areálu. Terénní úpravy rovněž zahrnují vytvoření dvou samostatných sanačních zón – Zóny I a II, které plynule navazují na současný terén a zajistí stabilitu celého území. Součástí ...

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Pardubice společnosti BENZINA s.r.o., zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě čerpací stanice ...

Palác Ľubomirských - obnova objektu, rekonštrukcia

Palác Ľubomirských - obnova objektu, rekonštrukcia

Predmetom zákazky je PALÁC ĽUBOMIRSKÝCH- obnova objektu- rekonštrukcia v rozsahu: - realizácie kompletného interiéru stavby paláca, vrátane sanácie vlhkosti, reštaurátorských prác a nových rozvodov inžinierskych sietí; - kompletná výmena elektrických vnútroareálových káblových rozvodov vrátane hlavného rozvádzača v podbrání paláca; - ...

Rekultivace skládky HANTÁLY - I. etapa

Rekultivace skládky HANTÁLY - I. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dokončení rekultivace I. etapy stávající skládky firmy Hantály a.s. podle PROJEKTU. Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a soupisu prací a ve výkazu výměr. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací ...

VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže

VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace sanace na lokalitě Zlaté Hory společnosti Velamos, a.s.“, zpracované v listopadu 2016 společností EKOSYSTEM spol. s r.o., která je přílohou č. 3 této ZD. Předmětem plnění je dekontaminace podzemní vody znečištěné ...

Poptávám vysoušení vlhkého zdiva historické budovy

Poptávám vysoušení vlhkého zdiva historické budovy

Poptávám cenovou nabídku na vysušení historické budovy z poloviny 18. století metodou elektroosmózy. Budova má půdorys cca 240 m2 a nachází se v obci Řásná u Telče, prohlídka možná v období od 2.7. do 8.7. po dohodě. Předem děkuji za odpověď, S pozdravem, Viliam Grácz

Sektor VIII - etapa I. a II.

Sektor VIII - etapa I. a II.

Předmětem plnění VZ je realizace stavebních prací vedoucích k odstranění starých ekologických zátěží (SEZ) v odpovědnosti státu po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě. SEZ jsou v této VZ staré ropoplynové sondy, které byly v minulosti nevhodně nebo nedostatečně zlikvidovány a způsob jejich zajištění neodpovídá současným báňským předpisům. ...

Poptávám odčerpání vody ze sklepa

Poptávám odčerpání vody ze sklepa

Poptávám odčerpání vody ze sklepa a podepření zdiva v domě z konce 19.století. Lokalita obec Břasy. Jedná se o rizikovou práci, vody je v domě cca 200+ m3.

Skládka technického komunálneho odpadu

Skládka technického komunálneho odpadu

Zákazka rieši návrh výstavby II. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce a vykonanie uzatvorenia a rekultivácie povrchu telesa I. etapy skládky odpadov. Územie rozšírenia skládky je rovnako ako už vybudované časti skládky odpadov súčasťou oploteného areálu určeného pre nakladanie s ...

Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín

Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín“, zpracované v červenci 2016 společností Ekosystém, spol. s r.o., se sídlem Podkovářská 6, 190 00 Praha 9, IČ: 44 85 18 04, která je přílohou č. 3 ZD. ...

Modernizace ŽST Cheb

Modernizace ŽST Cheb

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kolejiště ŽST Cheb, úprava nástupišť , zastřešení a stávající podchod. Všechna nástupiště budou mít bezbariérový přístup, v celé délce budou vybavena varovným pasem min. šířky 400 mm umístěným 800 mm od nástupištní hrany pro nevidomé. Rovněž budou na nástupištích umístěny vodící linie a bezpečnostní a ...

NKP BH - objekt G - obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne

NKP BH - objekt G - obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne

Predmetom zákazky je sanácia úseku hradieb, vykazujúceho statické poruchy a s ňou súvisiace terénne úpravy, vrátane spevnených plôch, úpravy odvodu dažďových vôd a osvetlenia, sadové úpravy a práce súvisiace s obnovou povrchu hradobných múrov a ich koruny. Práce budú zavŕšené obnovou povrchu hradobných múrov umelecko remeselnými a reštaurátorskými ...

Považská Bystrica, - Kalvária, Obnova; Krajinná architektúra – SO 02

Považská Bystrica, - Kalvária, Obnova; Krajinná architektúra – SO 02

Predmetom postupu zadávania zákazky je sanácia a revitalizácia územia okolia Kalvárie v Považskej Bystrici. Riešený pozemok má výrazne pozdĺžny tvar v smere juhozápad-severovýchod. Jedná sa o priesek lesa šírky 42m v hornej časti a 60m v spodnej časti rozšírené o 30m na každú stanu. Dĺžka pásu je cca 320m. Hlavným kompozičným prvkom a samotnou ...

Oprava striech P 4-10, areál UVLF Košice

Oprava striech P 4-10, areál UVLF Košice

Cieľom uskutočnenia opravy striech budov je výmena strešnej krytiny, ktorú tvoria azbestocementové dosky, sanácia poškodených časti drevenej konštrukcie krovu, výmena dotknutých klampiarskych konštrukcií a hromozvodu.

Sanácia zosuvov na cestnej sieti Prešovského samosprávneho kraja

Sanácia zosuvov na cestnej sieti Prešovského samosprávneho kraja

Realizácia stavebných prác na sanácii piatich zosuvov: 1. Sanácia zosuvu cesty č. III/3128 Jarabina - Litmanová 2. Sanácia zosuvu cesty č. III/3523 Šarišské Čierne 3. Sanácia zosuvu cesty č. III/3440 Kokošovce - Sigord 4. Sanácia zosuvu cesty č. II/554 Varechovce 5. Sanácia zosuvu cesty č. III/3600 Pavlovce Súčasťou predmetu zákazky je ...

I/38 Jihlava, mosty přivaděč

I/38 Jihlava, mosty přivaděč

Návrh opravy vychází z diagnostických průzkumů mostů a přilehlého úseku silnice - u mostů výměna nosné konstrukce a sanace spodní stavby, u vozovky recyklace za studena - podle zpracované PD. Na mostech ev.č.38-69.1, 38-069.2, 38-070.1 a 38-070.2 dochází k zatékání na konce krajních nosníků - havarijní stav izolace, dožilé mostní závěry, zvětralá ...

Renovácia náteru budovy Slovenského rozhlasu

Renovácia náteru budovy Slovenského rozhlasu

Predmetom zákazky je renovácia náteru atypickej oceľovej konštrukcie (oceľ. profil HEB 350) Slovenského rozhlasu v tvare obrátenej pyramídy. Pôvodný náter je zvetralý a jeho hrúbka v súčasnosti už nezodpovedá požiadavkám na protikoróznu ochranu v mestských aglomeráciách (prostredie C4, hrúbka náteru minimálne 250 mikrometrov). Okrem renovácie ...

(záznamy 1/25 z 643)  strana 1 / 26