Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117- II. stavba
Předmětem zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. Dolní Věstonice. Stavba ...
SEZ - Sanace ČS PHM Ostrava - Muglinovská, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění identifikované staré ekologické zátěže, tj. odstranění ohnisek znečištění ropnými látkami v samotném areálu čerpací stanice PHM BENZINA v Ostravě, Muglinovské ulici. Jedná se o saturovanou a nesaturovanou zónu horninového prostředí. Nápravná opatření budou zahájena přípravnými pracemi. ...
Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast
Předmětem veřejné zakázky je realizace sanačních prací v lokalitě bývalého podniku Kovoplast a v sousedním intravilánu města Nový Bydžov, jejichž výsledkem musí být především odstranění části kontaminovaných zemin tak, aby se eliminovalo vymývání polutantů do podzemních vod, a dále snížení kontaminace CLET v podzemní vodě tak, aby nedocházelo ke ...
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117- I. stavba
Předmětem zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. Dolní Věstonice. Stavba ...
Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave
Predmetom zákazky je sanácia časti lávky na Starohájskej ulici v Trnave, stavebného objektu SO 08 Ramena lávky smerom ku schodisku na Tehelnej ulici a SO 09 Ramena lávky pri objekte Polície. Podrobnejšie sú informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej a dvorovej strane hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej konštrukcie.
FN Brno – PDM, objekt L – zajištění základové spáry II
Předmětem zadávacího řízení je zajištění havarijního stavu objektu L, PDM. Etapa 1 zahrnuje podchycení budovy zpevněním základů pomocí mikropilot a postupným podezděním základů, včetně nutných stavebních úprav v 1.PP , a to v rozsahu a podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s názvem akce: Zajištění výrazně prosedající ...
Sanace Zdravotního střediska na ul. Budovatelů, Havířov - Suchá
Předmětem této veřejné zakázky je sanace zdravotního střediska v ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Suchá.
SEZ - ArcelorMittal Ostrava a.s., Spalovna - Dehtová laguna
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace sanace s názvem „ArcelorMittal Ostrava a.s., závod Frýdek-Místek - Dehtová laguna“, zpracované pro stavební část v Brně 10/2018 a pro sanační část v Brně 12/2018, společností GEOtest, a.s., která je přílohou č. 3 ZD. Součástí této projektové dokumentace sanace ...
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalitách PE 001 / Bošany
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými cieľmi zákazky sú: - pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného ...
Obnova sekundárnej ochrany betónu ostenia tunela Bôrik
Predmetom zákazky je realizácia obnovy sekundárnej ochrany betónu ostenia v tuneli Bôrik s cieľom odstránenia narušených povrchových častí, spomalenia ďalšej degradácie, zabezpečenia protikoróznej ochrany výstuže , predĺženia životnosti a obnovenia estetického vzhľadu ostenia tunela. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis ...
SEZ - Sanace DS PHM Točník u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál DS
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „DS PHM TOČNÍK U KLATOV, ČÁST: „AREÁL DS PHM“, k. ú. Točník u Klatov – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE“, zpracované společností CHEMCOMEX, a.s. v březnu 2018 (aktualizace č. 1, září 2018).
Rekultivace bývalé skládky U Dubu, Černošice
Předmětem veřejné zakázky je rekultivace bývalé skládky „U Dubu“ Černošice, jejímž cílem je uvedení plochy skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí při eliminaci negativních dopadů skládky na okolí. Hlavním účelem stavby je zabránit případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou a tím zabezpečení materiálu skládky před ...
SEZ, sanace nesaturované zóny v areálu mopas a.s. Holešov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace sanace nesaturované zóny v areálu společnosti mopas a.s.“, zpracované v listopadu 2018 společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 – nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. obce Dolní ...
SEZ - Sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod“, včetně příloh, zpracované v lednu 2018 společností ENVIREX HOLDING, a.s. (aktualizace srpen 2018). Předmětem plnění je ...
II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy – úsek 01, 03 a 07
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stabilizaci skalního svahu a potenciálního skalního řícení na třech úsecích silnice II/252 v Královéhradeckém kraji, a to v úseku č. 1, 3 a 7 a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb. Dodavatel dále zajistí příslušné prvky publicity předmětného projektu spočívající v zajištění ...
Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva
Předmětem plnění zakázky je sanace závažně kontaminované lokality Srní u České Lípy, která sloužila od 20. do 70. let 20. století k výrobě mořených stožárů, pražců a kůlů. Později byl areál využíván pouze ke zpracování surového dřeva. K impregnaci výrobků byl v areálu využíván kresotový olej, vodou rozpustné anorganické soli a rtuť. Na předchozí ...
SEZ, dokončení sanace na lokalitě Časy - PARAMO, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace na dokončení sanace lokality deponie PARAMO, a.s. v k.ú. Časy“, zpracované 14. 9. 2018 společností SUEZ Využití zdrojů a.s.
Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti  UNIPETROL, a.s. Litvínov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“, zpracované společností AECOM CZ s. r. o. v únoru 2018, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je ochranné sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod přitékajících z prostoru ...
Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec
Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace mostu ev. č. 1536 - 1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec. Most se nachází na silnici III/1536-1 před obcí Stříbřec. Most ev. č. 1536-1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec prochází CHKO Třeboňsko a je součástí národní kulturní památky „Rožmberská rybniční soustava“. Most byl ...
Sanace areálu bývalé společnosti SEBA bavlnářské závody n.p., závod 010 – Rokytnice nad Jizerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, dle platných právních předpisů a dle závazných podkladů uvedených v zadávací dokumentaci poskytnutí sanačních prací spočívající v odstranění nadlimitně kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemí a podzemních vod v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
Sanační zásah mezi vnitroareálovou komunikací a břehem řeky Labe
Předmětem plnění je odtěžba materiálu navážek kontaminovaného zejména rtutí, zpětný zásyp vhodným materiálem, zajištění stability přilehlé komunikace a další práce k uvedení terénu do původního tvaru.
OH Latorice – oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm 7,200 – 10,000
Predmetom zákazky je utesnenie podzákladia ľavobrežnej Latorickej hrádze v úsekoch s priepustným podložím, v ktorých sa počas povodne vyskytujú priesaky. Jedná sa o realizáciu podzemnej tesniacej steny (ďalej len "PTS") metódou prúdovej injektáže v týchto 4 úsekoch: hkm 7,200 7,300 v dĺžke 100 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke ...
Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů, okr. CV+LN
Zakázka řeší odstranění několikaletých nánosů usazenin komplexním vyčištěním a opravou odvodňovacích systémů v oblasti Chomutov a Louny. Součástí prací je obnova poškozené a degradované dlažby, kamenného dláždění, dlažebních kostek, jejich spárování po vyčištění potrubí a příkopů od nánosů včetně odstranění náletové vegetace a vysvahování rigolů.