SEZ - Sanace DS PHM Bartošovice společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - ohnisko vně DS PHM
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. - ohnisko vně DS PHM“, zpracované v červenci 2021, společností EUROGAS a.s., Sirotčí1145/7, 703 00 Ostrava, která je přílohou č. 3 ZD.
SEZ, sanační práce v zemědělském areálu Pavla Maxy v Chlumu u Třeboně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „SEZ, zemědělský areál Pavla Maxy v Chlumu u Třeboně“, zpracované společností KHSanace s.r.o., v květnu 2022, která je přílohou č. ZD.
Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení havarijních úseků svahových deformací nad cestami v Lánské oboře, a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby.
VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je částečná rekonstrukce objektu ubytovny v areálu Vzdělávacího zařízení Smilovice v rozsahu: - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, - výměna výplní otvorů v obálce budovy, - zateplení obvodového pláště, - sanace balkonů, - zhotovení základové desky a akustické stěny pro umístění tepelných čerpadel, - ...
Realizace sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu ALPH Čáslav
Předmětem veřejné zakázky je průběžná realizace technické sanace v prostorách areálu ALPH Čáslav.
Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace vnitřních povrchů, v oblasti G6B
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace vnitřních povrchů, v části obce Bolevec, lokalitě Bolevec, v oblasti G6B a ulice U Jam. Opravou se rozumí zejména výměna hydroizolací tělesa kolektoru včetně sanace vnitřních povrchů a oprava kovových prvků vstupního a ventilačního domečku. V rámci ...
Poptávám stavební firmu
Hladam stavebnu firmu na vymenu izolacie steny rodinneho domu po havarii vodovodneho potrubia. Dlzka 10m ,hlbka 2m. Vykopove prace,sanacia steny,nova izolacia. + dalsie stavebne prace
Údržba a obsluha jam včetně souvisejících prací
Předmětem plnění je provedení sanačních prací v jámách a zajištění hornické a strojní údržby (objemy dle znaleckého posudku, denní a týdenní prohlídky, údržba výztuže a výstroje jámy, sledování pohybu výstroje jám apod.), jakož i práce související s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole.
Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS 2022 - 2023
Predmetom zákazky je uskutočnenie sanácie splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS (2022 - 2023) Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohách B 1 opis predmetu zákazky. Zákazka sa delí na dve etapy: Etapa I rok 2022 v celkovom objeme 178 800,00 € bez DPH (do 30.11.2022) Etapa II rok 2023 v celkovom objeme ...
Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900
Predmetom zákazky je sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 3,900. Cesta III/2410 sprístupňuje obec Špania Dolina ako dôležité turistické a kultúrne centrum zapísané v zozname pamiatkových rezervácií SR ako pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva. Predmetom stavby je stabilizácia telesa cesty a rekonštrukcia ...
D10 - sanace svahu a zvýšení bezpečnosti provozu v km 46-44B, levá strana
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby "D10 - sanace svahu a výstavba opěrné zdi pro zvýšení bezpečnosti provozu v km 46-44B, levá strana", včetně propojení připojovacího a odbočovacího pruhu D10.
Bariérový múr ÚVTOS Košice-Šaca - Sanácia južnej časti
Objekt bariérového múru je súčasťou ÚVTOS v Košiciach - Šaci. Bariérový múr ohraničuje priestor vymedzený na samotný výkon trestu. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na južnej časti bariérového múru, ktorý je hraničným múrom susediacim s areálom stredného odborného učilišťa hutníckeho. Účelom stavebných prác je odstránenie porúch, ...
SEZ - Supervize sanace včetně koordinátora BOZP, lokalita DS PHM Česká Ves u Jeseníku
Předmětem plnění je zajištění supervizního dohledu včetně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nad realizací sanačních prací prováděných v rámci veřejné zakázky na služby „SEZ - Sanace areálu DS PHM BENZINA ...
Poptávám konzultaci ohledně zemní vlhkosti
Poptávám konzultaci ohledně zemní vlhkosti. Dobrý den, ráda bych Vás požádala o prohlídku , konzultaci ohledně zemní vlhkosti, vlhké zdi u země ve svém domě. Momentálně jsou v domě nějaké stavební úpravy a všude nepořádek, takže kdyby to šlo co nejdříve, byla bych Vám vděčná. Děkuji Eva Bendová
SEZ, Sanační práce na lokalitě LAVAT, a. s., v Chotuticích
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Chotutice - LAVAT, Sklad barev a kapalin, Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu, zpracované v červnu 2021 společností GEOtest, a. s., která je přílohou č. 3 ZD.
SEZ - ORLEN Unipetrol a.s. Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „UNIPETROL, a.s., Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E - Aktualizovaný projekt“, zpracované společností MEGA a.s. v červnu 2021, která je přílohou č. 3 ZD.
Envirocentrum Konrádovce
Predmetom zákazky je: Časť č. 1: Celková rekonštrukcia budovy, zmeny pre dosiahnutie lepšej energetickej účinnosti budovy. Výmena strešnej a stropnej konštrukcie, výmena strešnej krytiny, zateplenie fasády a stropu. Vybudovanie drenážneho systému, odizolovanie proti zemnej a podzemnej vlhkosti a zateplenie základov. Vybudovanie plnohodnotných ...
SEZ - Sanace saturované zóny oblasti SP8, společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace saturované zóny pro oblast SP-8 společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. - revize č. I“, zpracované společností DEKONTA, a.s. v září 2021 (aktualizace listopad 2021) Předmětem plnění je provedení prací vedoucích k odstranění staré ...
Celková rekonstrukce objektu v Olomouci
Celková rekonstrukce objektu v Olomouci, spočívá zejména v těchto pracích: • sanace vlhkého zdiva • povrchová úprava schodišťových stupňů a podest • provedení nad krokevní izolace • výměny nášlapných vrstev • nové keramické obklady • opravy vnitřních omítek • opravy vnější omítky • výplně otvorů budou kompletně opatřeny novou povrchovou ...
Sanácia obvodových múrov a rekonštrukcia anglických dvorcov na objekte Školského internátu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Sanácia obvodových múrov a rekonštrukcia anglických dvorcov na objekte Školského internátu, ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen, na základe projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) vyhotovenou ...
Ochranné sanační čerpání v areálu Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění ochranného sanačního čerpání, které naváže na aktuálně realizované sanační čerpání a monitoring, které budou ukončeny v červenci 2022, a bude probíhat od 1. 8. 2022 po dobu 3 let nebo do doby předání lokality dodavateli, který bude vybrán k realizaci dokončení sanace lokality, podle toho, která ...
Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Šimáčkova 23, 25
Předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby stávajícího objektu bytového domu. Projekt řeší energetické úspory objektu a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, 1.podzemního podlaží a zateplení podlahy půdy. Bude realizována sanace suterénů (svislá izolace, položení drenážních trubek pro budoucí napojení na ...
I/64 Prievidza – most 067
V rámci rekonštrukcie mosta sa vykoná sanácia nosnej konštrukcie, výmena mostného zvršku a mostného vybavenia t.j. vybuduje sa spriahajúca doska, izolačné vrstvy, rímsy, odvodnenie, bezpečnostné zariadenia, mostné závery a prechodové oblasti.
Komunitní dům v obci Věžky, 2022
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího hospodářského objektu na nový komunitní dům v obci Věžky. Komunitní dům je navržen jako dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. V rámci stavebních prací budou provedeny demoliční práce na části objektu na pozemku par. č. 110, rekonstrukci obvodového zdiva, střešního krovu, prací na pokládce nové ...
Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Sanace průsaků
Předmětem plnění je provedení sanačních opatření pro omezení průsaků podložím zemní hráze (SO 01) vodního díla Ochranná retenční nádrž Lichnov II (ORN Lichnov II), zejména na pravé straně od sdruženého objektu dotěsněním podloží, tj. provedením sanačního opatření před návodní patou hráze, spočívající v provedení zářezu až pod úroveň skalního ...