Obnova sekundárnej ochrany betónu ostenia tunela Bôrik
Predmetom zákazky je realizácia obnovy sekundárnej ochrany betónu ostenia v tuneli Bôrik s cieľom odstránenia narušených povrchových častí, spomalenia ďalšej degradácie, zabezpečenia protikoróznej ochrany výstuže , predĺženia životnosti a obnovenia estetického vzhľadu ostenia tunela. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis ...
SEZ - Sanace DS PHM Točník u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál DS
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „DS PHM TOČNÍK U KLATOV, ČÁST: „AREÁL DS PHM“, k. ú. Točník u Klatov – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE“, zpracované společností CHEMCOMEX, a.s. v březnu 2018 (aktualizace č. 1, září 2018).
Rekultivace bývalé skládky U Dubu, Černošice
Předmětem veřejné zakázky je rekultivace bývalé skládky „U Dubu“ Černošice, jejímž cílem je uvedení plochy skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí při eliminaci negativních dopadů skládky na okolí. Hlavním účelem stavby je zabránit případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou a tím zabezpečení materiálu skládky před ...
SEZ, sanace nesaturované zóny v areálu mopas a.s. Holešov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace sanace nesaturované zóny v areálu společnosti mopas a.s.“, zpracované v listopadu 2018 společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 – nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. obce Dolní ...
SEZ - Sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod“, včetně příloh, zpracované v lednu 2018 společností ENVIREX HOLDING, a.s. (aktualizace srpen 2018). Předmětem plnění je ...
II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy – úsek 01, 03 a 07
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stabilizaci skalního svahu a potenciálního skalního řícení na třech úsecích silnice II/252 v Královéhradeckém kraji, a to v úseku č. 1, 3 a 7 a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb. Dodavatel dále zajistí příslušné prvky publicity předmětného projektu spočívající v zajištění ...
Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva
Předmětem plnění zakázky je sanace závažně kontaminované lokality Srní u České Lípy, která sloužila od 20. do 70. let 20. století k výrobě mořených stožárů, pražců a kůlů. Později byl areál využíván pouze ke zpracování surového dřeva. K impregnaci výrobků byl v areálu využíván kresotový olej, vodou rozpustné anorganické soli a rtuť. Na předchozí ...
SEZ, dokončení sanace na lokalitě Časy - PARAMO, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace na dokončení sanace lokality deponie PARAMO, a.s. v k.ú. Časy“, zpracované 14. 9. 2018 společností SUEZ Využití zdrojů a.s.
Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti  UNIPETROL, a.s. Litvínov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“, zpracované společností AECOM CZ s. r. o. v únoru 2018, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je ochranné sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod přitékajících z prostoru ...
Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec
Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace mostu ev. č. 1536 - 1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec. Most se nachází na silnici III/1536-1 před obcí Stříbřec. Most ev. č. 1536-1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec prochází CHKO Třeboňsko a je součástí národní kulturní památky „Rožmberská rybniční soustava“. Most byl ...
Sanace areálu bývalé společnosti SEBA bavlnářské závody n.p., závod 010 – Rokytnice nad Jizerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, dle platných právních předpisů a dle závazných podkladů uvedených v zadávací dokumentaci poskytnutí sanačních prací spočívající v odstranění nadlimitně kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemí a podzemních vod v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
Sanační zásah mezi vnitroareálovou komunikací a břehem řeky Labe
Předmětem plnění je odtěžba materiálu navážek kontaminovaného zejména rtutí, zpětný zásyp vhodným materiálem, zajištění stability přilehlé komunikace a další práce k uvedení terénu do původního tvaru.
OH Latorice – oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm 7,200 – 10,000
Predmetom zákazky je utesnenie podzákladia ľavobrežnej Latorickej hrádze v úsekoch s priepustným podložím, v ktorých sa počas povodne vyskytujú priesaky. Jedná sa o realizáciu podzemnej tesniacej steny (ďalej len "PTS") metódou prúdovej injektáže v týchto 4 úsekoch: hkm 7,200 7,300 v dĺžke 100 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke ...
Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů, okr. CV+LN
Zakázka řeší odstranění několikaletých nánosů usazenin komplexním vyčištěním a opravou odvodňovacích systémů v oblasti Chomutov a Louny. Součástí prací je obnova poškozené a degradované dlažby, kamenného dláždění, dlažebních kostek, jejich spárování po vyčištění potrubí a příkopů od nánosů včetně odstranění náletové vegetace a vysvahování rigolů.
Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice
Předmětem zadávacího řízení je provedení sanace staré ekologické zátěže na lokalitě „ICEC Šlapanice“ ve vlastnictví Města Šlapanice. Předmět zadávacího řízení je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace a závazným stanoviskem MŽP čj. MZP/2018/750/3 ze dne 30.1.2018, které je ...
Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „ŠTERNBERK – EUTECH a. s. stará ekologická zátěž“, zpracované v prosinci 2007 a aktualizované v únoru 2018 společností G-Consult, spol. s r. o., IČ: 64616886, Ostrava, která je přílohou č. 3 ZD.
Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti  UNIPETROL, a.s. Litvínov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“, zpracované společností AECOM CZ s. r. o. v únoru 2018, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je ochranné sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod přitékajících z prostoru ...
Odstranění kontaminace - Stibůrkovská jezera
Veřejná zakázka je zaměřena na sanaci vody a zemin v lokalitě přírodní rezervace Stibůrkovská jezera u břehu meandru, kde byl průzkumem prostorově vymezen rozsah kontaminace ropnými látkami v okolí starého reliktu po těžbě ropy. Cílem realizace veřejné zakázky je odstranění staré ekologické zátěže a ochránění cenného ekosystému lokality do ...
Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...
Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83
Předmětem této veřejné zakázky je sanace zdravotního střediska v ulici Dlouhá třída 1134/83, Havířov – Podlesí.
Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projekt sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“, zpracované v listopadu 2016 společností TALPA, s.r.o. Součástí této projektové dokumentace je také ...
Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a
Předmětem plnění je vybudování hydraulického ochranného systému na skládce K4a pro zachycení silně kontaminovaných podzemních vod z prostoru popelových skládek UNIPETROL, a.s. východně od průmyslového areálu Chempark Záluží. Hydraulický ochranný systém bude tvořit linie 9 čerpacích širokoprofilových vrtů a výtlačné potrubí pro odvedení čerpaných ...
Asanácia objektu v areáli ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave
Asanácia nevyužívaného objektu, pôvodne slúžiaceho ako školský byt, nachádzajúceho sa v areáli školy na zabezpečenie priestoru (príprava územia) pre budúcu výstavbu objektu materskej školy v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie Asanácia objektu v areáli ZŠ M. Gorkého v Trnave spoločnosťou MS projekt, s.r.o. Piešťany v 05/2018. Predmetom ...
Energetické úspory v budovách FN Brno
Předmětem je komplexní sanace obvodového pláště pavilonů A, B, C, D, D1, E a F v areálu Fakultní nemocnice v Brně v Bohunicích. Cílem stavebních úprav je snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím energeticky výhodnějšího pláště budovy. Soubor budov A-F (budova s č.p. 340) je zapsán pod č. rejstříku ÚSKP 48234/7-7549 od roku 1988 jako ...