F923 rekonstrukce fasád objektů ETE II, část A
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace stávajícího obvodového pláště stavebních objektů SO 630/01 (provozní budova-laboratoře), 630/02 (provozní budova-šatny), 630/03 (provozní budova-jídelna), SO 529/01 (ústřední elektrická dorozna), provedení lehkého provětrávaného opláštění (LOP) určeného stavebního objektu se zateplením, výměnou nebo ...
Přístavba objektu Domova U Anežky - Luštěnice
Předmětem veřejné zakázky je přístavba jídelny s kuchyní a společenských prostor, včetně sanace vlhkosti původní budovy a rozšíření domova o jedno patro s 18 ti novými lůžky pro klienty.
Uzatvorenie, rekultivácia a príprava na monitorovanie skládky odpadov Židová
Uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a príprava na monitorovanie po uzavretí skládky ako celku. Presná špecifikácia v projektovej dokumentácii. Zákazka realizovaná v systéme IS EVO V rámci prípravy súťažných podkladov neboli využité trhové konzultácie v súlade s § 25
Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov
Predmetom zákazky je sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov. V rámci uvedenej zákazky sa bude realizovať sanácia nelegálnych skládok v obci z lokalít s prítomnosťou MRK. Realizáciou dôjde k zníženiu množstva nelegálne uloženého odpadu v katastrálnom území obce Jasov. Sanáciou skládok obec dosiahne zlepšenie stavu životného prostredia v obci a ...
SEZ - sanace v bývalém areálu PÉROVNY - HOSTIVAŘ, nyní ve vlastnictví společnosti LOGICOR
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Aktualizace projektové dokumentace sanace ve společnosti PÉROVNA Hostivař s.r.o., zpracované společností EMSA ekologické služby, spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD a dle doplnění projektové dokumentace s názvem Upřesnění Aktualizované projektové ...
SEZ, sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Úprava a aktualizace projektu sanace v areálu společnosti RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště“, červen 2022, která je přílohou č. 3. ZD. Předmětem plnění jsou sanační práce spočívající zejména v dekontaminaci zemin a podzemních vod znečištěných ropnými ...
Výmena fasádnych parapetov – uličná časť
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej časti ako aj visutých auditórií hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej ...
SEZ - Sanace DS PHM Bartošovice společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - ohnisko vně DS PHM
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. - ohnisko vně DS PHM“, zpracované v červenci 2021, společností EUROGAS a.s., Sirotčí1145/7, 703 00 Ostrava, která je přílohou č. 3 ZD.
SEZ, sanační práce v zemědělském areálu Pavla Maxy v Chlumu u Třeboně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „SEZ, zemědělský areál Pavla Maxy v Chlumu u Třeboně“, zpracované společností KHSanace s.r.o., v květnu 2022, která je přílohou č. ZD.
Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení havarijních úseků svahových deformací nad cestami v Lánské oboře, a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby.
VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je částečná rekonstrukce objektu ubytovny v areálu Vzdělávacího zařízení Smilovice v rozsahu: - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, - výměna výplní otvorů v obálce budovy, - zateplení obvodového pláště, - sanace balkonů, - zhotovení základové desky a akustické stěny pro umístění tepelných čerpadel, - ...
Realizace sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu ALPH Čáslav
Předmětem veřejné zakázky je průběžná realizace technické sanace v prostorách areálu ALPH Čáslav.
Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace vnitřních povrchů, v oblasti G6B
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace vnitřních povrchů, v části obce Bolevec, lokalitě Bolevec, v oblasti G6B a ulice U Jam. Opravou se rozumí zejména výměna hydroizolací tělesa kolektoru včetně sanace vnitřních povrchů a oprava kovových prvků vstupního a ventilačního domečku. V rámci ...
Poptávám stavební firmu
Hladam stavebnu firmu na vymenu izolacie steny rodinneho domu po havarii vodovodneho potrubia. Dlzka 10m ,hlbka 2m. Vykopove prace,sanacia steny,nova izolacia. + dalsie stavebne prace
Údržba a obsluha jam včetně souvisejících prací
Předmětem plnění je provedení sanačních prací v jámách a zajištění hornické a strojní údržby (objemy dle znaleckého posudku, denní a týdenní prohlídky, údržba výztuže a výstroje jámy, sledování pohybu výstroje jám apod.), jakož i práce související s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole.
Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS 2022 - 2023
Predmetom zákazky je uskutočnenie sanácie splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS (2022 - 2023) Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohách B 1 opis predmetu zákazky. Zákazka sa delí na dve etapy: Etapa I rok 2022 v celkovom objeme 178 800,00 € bez DPH (do 30.11.2022) Etapa II rok 2023 v celkovom objeme ...
Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900
Predmetom zákazky je sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 3,900. Cesta III/2410 sprístupňuje obec Špania Dolina ako dôležité turistické a kultúrne centrum zapísané v zozname pamiatkových rezervácií SR ako pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva. Predmetom stavby je stabilizácia telesa cesty a rekonštrukcia ...
D10 - sanace svahu a zvýšení bezpečnosti provozu v km 46-44B, levá strana
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby "D10 - sanace svahu a výstavba opěrné zdi pro zvýšení bezpečnosti provozu v km 46-44B, levá strana", včetně propojení připojovacího a odbočovacího pruhu D10.
Bariérový múr ÚVTOS Košice-Šaca - Sanácia južnej časti
Objekt bariérového múru je súčasťou ÚVTOS v Košiciach - Šaci. Bariérový múr ohraničuje priestor vymedzený na samotný výkon trestu. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na južnej časti bariérového múru, ktorý je hraničným múrom susediacim s areálom stredného odborného učilišťa hutníckeho. Účelom stavebných prác je odstránenie porúch, ...
SEZ - Supervize sanace včetně koordinátora BOZP, lokalita DS PHM Česká Ves u Jeseníku
Předmětem plnění je zajištění supervizního dohledu včetně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nad realizací sanačních prací prováděných v rámci veřejné zakázky na služby „SEZ - Sanace areálu DS PHM BENZINA ...
Poptávám konzultaci ohledně zemní vlhkosti
Poptávám konzultaci ohledně zemní vlhkosti. Dobrý den, ráda bych Vás požádala o prohlídku , konzultaci ohledně zemní vlhkosti, vlhké zdi u země ve svém domě. Momentálně jsou v domě nějaké stavební úpravy a všude nepořádek, takže kdyby to šlo co nejdříve, byla bych Vám vděčná. Děkuji Eva Bendová
SEZ, Sanační práce na lokalitě LAVAT, a. s., v Chotuticích
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Chotutice - LAVAT, Sklad barev a kapalin, Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu, zpracované v červnu 2021 společností GEOtest, a. s., která je přílohou č. 3 ZD.
SEZ - ORLEN Unipetrol a.s. Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „UNIPETROL, a.s., Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E - Aktualizovaný projekt“, zpracované společností MEGA a.s. v červnu 2021, která je přílohou č. 3 ZD.
Envirocentrum Konrádovce
Predmetom zákazky je: Časť č. 1: Celková rekonštrukcia budovy, zmeny pre dosiahnutie lepšej energetickej účinnosti budovy. Výmena strešnej a stropnej konštrukcie, výmena strešnej krytiny, zateplenie fasády a stropu. Vybudovanie drenážneho systému, odizolovanie proti zemnej a podzemnej vlhkosti a zateplenie základov. Vybudovanie plnohodnotných ...
SEZ - Sanace saturované zóny oblasti SP8, společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace saturované zóny pro oblast SP-8 společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. - revize č. I“, zpracované společností DEKONTA, a.s. v září 2021 (aktualizace listopad 2021) Předmětem plnění je provedení prací vedoucích k odstranění staré ...