VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže

VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace sanace na lokalitě Zlaté Hory společnosti Velamos, a.s.“, zpracované v listopadu 2016 společností EKOSYSTEM spol. s r.o., která je přílohou č. 3 této ZD. Předmětem plnění je dekontaminace podzemní vody znečištěné ...

Poptávám vysoušení vlhkého zdiva historické budovy

Poptávám vysoušení vlhkého zdiva historické budovy

Poptávám cenovou nabídku na vysušení historické budovy z poloviny 18. století metodou elektroosmózy. Budova má půdorys cca 240 m2 a nachází se v obci Řásná u Telče, prohlídka možná v období od 2.7. do 8.7. po dohodě. Předem děkuji za odpověď, S pozdravem, Viliam Grácz

Sektor VIII - etapa I. a II.

Sektor VIII - etapa I. a II.

Předmětem plnění VZ je realizace stavebních prací vedoucích k odstranění starých ekologických zátěží (SEZ) v odpovědnosti státu po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě. SEZ jsou v této VZ staré ropoplynové sondy, které byly v minulosti nevhodně nebo nedostatečně zlikvidovány a způsob jejich zajištění neodpovídá současným báňským předpisům. ...

Poptávám odčerpání vody ze sklepa

Poptávám odčerpání vody ze sklepa

Poptávám odčerpání vody ze sklepa a podepření zdiva v domě z konce 19.století. Lokalita obec Břasy. Jedná se o rizikovou práci, vody je v domě cca 200+ m3.

Skládka technického komunálneho odpadu

Skládka technického komunálneho odpadu

Zákazka rieši návrh výstavby II. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce a vykonanie uzatvorenia a rekultivácie povrchu telesa I. etapy skládky odpadov. Územie rozšírenia skládky je rovnako ako už vybudované časti skládky odpadov súčasťou oploteného areálu určeného pre nakladanie s ...

Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín

Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín“, zpracované v červenci 2016 společností Ekosystém, spol. s r.o., se sídlem Podkovářská 6, 190 00 Praha 9, IČ: 44 85 18 04, která je přílohou č. 3 ZD. ...

Modernizace ŽST Cheb

Modernizace ŽST Cheb

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kolejiště ŽST Cheb, úprava nástupišť , zastřešení a stávající podchod. Všechna nástupiště budou mít bezbariérový přístup, v celé délce budou vybavena varovným pasem min. šířky 400 mm umístěným 800 mm od nástupištní hrany pro nevidomé. Rovněž budou na nástupištích umístěny vodící linie a bezpečnostní a ...

NKP BH - objekt G - obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne

NKP BH - objekt G - obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne

Predmetom zákazky je sanácia úseku hradieb, vykazujúceho statické poruchy a s ňou súvisiace terénne úpravy, vrátane spevnených plôch, úpravy odvodu dažďových vôd a osvetlenia, sadové úpravy a práce súvisiace s obnovou povrchu hradobných múrov a ich koruny. Práce budú zavŕšené obnovou povrchu hradobných múrov umelecko remeselnými a reštaurátorskými ...

Považská Bystrica, - Kalvária, Obnova; Krajinná architektúra – SO 02

Považská Bystrica, - Kalvária, Obnova; Krajinná architektúra – SO 02

Predmetom postupu zadávania zákazky je sanácia a revitalizácia územia okolia Kalvárie v Považskej Bystrici. Riešený pozemok má výrazne pozdĺžny tvar v smere juhozápad-severovýchod. Jedná sa o priesek lesa šírky 42m v hornej časti a 60m v spodnej časti rozšírené o 30m na každú stanu. Dĺžka pásu je cca 320m. Hlavným kompozičným prvkom a samotnou ...

Oprava striech P 4-10, areál UVLF Košice

Oprava striech P 4-10, areál UVLF Košice

Cieľom uskutočnenia opravy striech budov je výmena strešnej krytiny, ktorú tvoria azbestocementové dosky, sanácia poškodených časti drevenej konštrukcie krovu, výmena dotknutých klampiarskych konštrukcií a hromozvodu.

Sanácia zosuvov na cestnej sieti Prešovského samosprávneho kraja

Sanácia zosuvov na cestnej sieti Prešovského samosprávneho kraja

Realizácia stavebných prác na sanácii piatich zosuvov: 1. Sanácia zosuvu cesty č. III/3128 Jarabina - Litmanová 2. Sanácia zosuvu cesty č. III/3523 Šarišské Čierne 3. Sanácia zosuvu cesty č. III/3440 Kokošovce - Sigord 4. Sanácia zosuvu cesty č. II/554 Varechovce 5. Sanácia zosuvu cesty č. III/3600 Pavlovce Súčasťou predmetu zákazky je ...

I/38 Jihlava, mosty přivaděč

I/38 Jihlava, mosty přivaděč

Návrh opravy vychází z diagnostických průzkumů mostů a přilehlého úseku silnice - u mostů výměna nosné konstrukce a sanace spodní stavby, u vozovky recyklace za studena - podle zpracované PD. Na mostech ev.č.38-69.1, 38-069.2, 38-070.1 a 38-070.2 dochází k zatékání na konce krajních nosníků - havarijní stav izolace, dožilé mostní závěry, zvětralá ...

Renovácia náteru budovy Slovenského rozhlasu

Renovácia náteru budovy Slovenského rozhlasu

Predmetom zákazky je renovácia náteru atypickej oceľovej konštrukcie (oceľ. profil HEB 350) Slovenského rozhlasu v tvare obrátenej pyramídy. Pôvodný náter je zvetralý a jeho hrúbka v súčasnosti už nezodpovedá požiadavkám na protikoróznu ochranu v mestských aglomeráciách (prostredie C4, hrúbka náteru minimálne 250 mikrometrov). Okrem renovácie ...

Odra – sanace důlních vlivů – Ostrava Zábřeh, Dubí, st. č. 5039

Odra – sanace důlních vlivů – Ostrava Zábřeh, Dubí, st. č. 5039

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Odra – sanace důlních vlivů – Ostrava Zábřeh, Dubí, st. č. 5039“ zpracované společností HydroIdea s.r.o., v září 2014, která je přílohou č. 3 ZD. Projekt je lokalizován přímo v Ostravě, na území situovaném podél hlavního toku – řeky Odry ...

Sanace území bývalého státního vojenského statku Výmyslov

Sanace území bývalého státního vojenského statku Výmyslov

Předmětem zakázky je sanace území bývalého vojenského státního statku v katastrálním území Přerov., místní část Výmyslov, dle zpracované projektové dokumentace "Demolice objektů Výmyslov", zpracované společností Dekonta a.s. z 02/2017.

Poptávám sanaci vlhkého zdiva

Poptávám sanaci vlhkého zdiva

Sanace vlhkého zdiva v Novém Jičíně.

Sanácia environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD

Sanácia environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD

Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže Bratislava Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136. Sanácia environmentálnej záťaže bude ...

Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Bělou

Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Bělou

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k eliminaci prokázané kontaminace lokality bývalé firmy J. Porkert v obci Skuhrov nad Bělou. Areál slévárny je znečištěn především následujícími kontaminanty: toxické prvky (zejména As, Pb), PAU, ropné látky, ClU (TCE, PCE, TCM), PCB. Preferenčními cestami šíření znečištění zde ...

Odstranění skládky vzniklé v rámci stavební akce - I/14 Vrchlabí, Nerudova-Nádražní

Odstranění skládky vzniklé v rámci stavební akce - I/14 Vrchlabí, Nerudova-Nádražní

Předmětem veřejné zakázky je odstranění skládky založené původním zhotovitelem stavby „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, úsek Nerudova – Nádražní“, společností SDS EXMOST spol. s r.o., IČO 494 54 501, se sídlem Údolní 413/66, Veveří, 602 00 Brno, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ...

Sanační zásah na lokalitě aglomerace ve společnosti Vítkovice, a.s.

Sanační zásah na lokalitě aglomerace ve společnosti Vítkovice, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je plošné odstranění souboru 44 stavebních objektů a souvisejících zařízení (stavebních konstrukcí, mostů, pásových dopravníků aj.), kontaminovaných zejména těžkými kovy a NEL, obsahujícími z velké části azbest. Dále bude provedena odtěžba zemin znečištěných NEL na sanační ploše SP 6 – SBK včetně odstranění ...

Sanace a likvidace kontaminovaných zemin a betonů

Sanace a likvidace kontaminovaných zemin a betonů

Předmětem této veřejné zakázky je provedení služeb - sanace a likvidace kontaminovaných zemin a betonů z blízkosti areálu firmy Fipobex. Konkrétně se jedná o nelegální sklad odpadů, umístěný v zemědělské budově bez č.p.,postavené na st.p.č. 375 (pozemek jiného vlastníka), zapsané na listu vlastnictví č. 1252 v katastru nemovitosti u Katastrálního ...

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu Slovácké strojírny

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu Slovácké strojírny

Hlavním cílem souvisejícího projektu je odstranění staré ekologické zátěže v areálu. Navržené sanační limity vychází z požadavků na kvalitu pitné vody daných vyhláškou č. 252/2004 Sb. a účinnost sanační jednotky, která přečišťuje podzemní vodu před její konečnou úpravou ve vodárně a účinnosti atenuačních procesů. Bude selektivně odtěžena veškerá ...

Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Bělou

Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Bělou

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k eliminaci prokázané kontaminace lokality bývalé firmy J. Porkert v obci Skuhrov nad Bělou. Slévárna Areál slévárny je znečištěn především následujícími kontaminanty: toxické prvky (zejména As, Pb), PAU, ropné látky, ClU (TCE, PCE, TCM), PCB. Preferenčními cestami šíření ...

Stará ekologická zátěž Elton – sanace znečištění, I. etapa

Stará ekologická zátěž Elton – sanace znečištění, I. etapa

provedení sanace podzemních vod kontaminovanými chlorovanými etheny metodou biologické reduktivní dehalogenace (BRD) pomocí mlékárenské syrovátky, jakožto substrátu a redukčního činidla. Syrovátka bude zasakována do aplikačních drénů projektovaných v ohnisku znečištění v jihozápadní části bývalého areálu závodu Elton v Novém Městě nad Metují, dále ...

Technická realizace sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav

Technická realizace sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav

Provedení sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav a další související práce a činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla.

(záznamy 1/25 z 631)  strana 1 / 26