Systém pro úsekové měření rychlosti na dálnicích

Systém pro úsekové měření rychlosti na dálnicích

Dodávka systému pro úsekové měření rychlosti na stávajících mýtných branách a na provizorních sloupech s výložníky. Jedná se o systém, který bude automaticky zaznamenávat projíždějící vozidla v definovaných řezech a vypočítávat okamžitou a úsekovou rychlost.

Dodávka pecí pro creepové zkoušky

Dodávka pecí pro creepové zkoušky

Předmětem výběrového řízení je dodávka 20 kusů ohřívacích pecí pro creepové zkoušky včetně příslušenství, dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení a záručního servisu.

Mobilní RTG souprava pro kontrolu předmětů při ochraně chráněných osob

Mobilní RTG souprava pro kontrolu předmětů při ochraně chráněných osob

Předmětem veřejné zakázky (dále též VZ) je dodání Mobilní RTG soupravy pro kontrolu předmětů při ochraně chráněných osob. - základní jednotka s přenosovým bezdrátovým (WiFi) systémem zobrazovací jednotky v mobilním provedení v pevném přepravním obalu (např. v kufru s kolečky), -pulzní X-ray zdroj se zobrazováním na vysoké energetické úrovni, - ...

Prognóza, indikace rizika a prevence vzniku přírodních požárů a v kontextu aktuálního stavu poznání

Prognóza, indikace rizika a prevence vzniku přírodních požárů a v kontextu aktuálního stavu poznání

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření indikačního, předpovědního a výstražného systému bezpečnostního rizika přírodní požáry, sestavení systému indikátorů (ověření různých postupů stanovení rizika vzniku požárů) a návrh adaptačních a mitigačních opatření v rizikových oblastech a obdobích.

Modernizace velína II.

Modernizace velína II.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a s nimi související stavební práce pro řídící pracoviště (velín) v objektu zadavatele dle zadavatelem stanovené projektové dokumentace v rámci projektu „Otevřené Rudolfinum“. Jedná se především o dodávky pro následující technologické celky: • elektronický zabezpečovací systém ...

Zabezpečení kolektorů města Plzně - 1.etapa

Zabezpečení kolektorů města Plzně - 1.etapa

Předmětem zakázky je vybudování systému zabezpečení kolektorů města Plzně, v částech obce Severní Předměstí, Bolevec a Jižní Předměstí. Blíže ZD.

Dodávky a servis bezpečnostních technologií v budovách Krajského úřadu Středočeského kraje

Dodávky a servis bezpečnostních technologií v budovách Krajského úřadu Středočeského kraje

Předmětem plnění této veřejné zakázky, který bude realizován na základě jednotlivých prováděcích smluv, je - dodávka bezpečnostních technologií – systémů technické ochrany (STO); - zpracování analýzy (pasportizace), jejímž výstupem bude detailní zpracování potřeb centralizace, integrace a obnovy a doplnění stávajících STO s cílem zvýšení úrovně ...

Výběrové řízení na dodávku dvou rentgenových zařízení

Výběrové řízení na dodávku dvou rentgenových zařízení

Jedná se o dodávku dvou rentgenových zařízení v rámci projektu „nkt cables - Strategy VM“.

Nájem tiskových zařízení

Nájem tiskových zařízení

Předmětem je nájem 180 kusů barevných multifunkčních tiskových zařízení formátu A4 a 120 kusů barevných multifunkčních tiskových zařízení formátu A3, včetně čteček bezkontaktních karet technologie COTAG a monitorovacího systému, včetně zabezpečení spotřebního materiálu, zajištění servisu a dodání dokumentace v českém jazyce na CD/DVD.

Nájem tiskových zařízení

Nájem tiskových zařízení

Předmětem je nájem 180 kusů barevných multifunkčních tiskových zařízení formátu A4 a 120 kusů barevných multifunkčních tiskových zařízení formátu A3, včetně čteček bezkontaktních karet technologie COTAG a monitorovacího systému, včetně zabezpečení spotřebního materiálu, zajištění servisu a dodání dokumentace v českém jazyce na CD/DVD.

Dodávka snímačů otisků prstů

Dodávka snímačů otisků prstů

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky celkem 30 kusů "Snímače otisků prstů CrossMatch L SCAN Guardian USB Ro AC LSE" včetně dopravy do místa plnění a zajištění záručního servisu.

Dodávka čteček pasů

Dodávka čteček pasů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 100 kusů „Čteček pasů 3M AT9000 MK2 Full-page passport Reader“ včetně dopravy do místa plnění a zajištění záručního servisu.

Řešení dopravy v klidu města Mladá Boleslav – dodávka parkovací technologie

Řešení dopravy v klidu města Mladá Boleslav – dodávka parkovací technologie

• Dodávka nových parkovacích automatů (dále jen PA) kompletně vybavených dle uvedené technické specifikace v ZD s implementovanou hotovostní úhradou parkovného, bezhotovostní úhradou parkovného prostřednictvím bezkontaktní čipové karty, včetně vybudování nových betonových základů, instalace PA a jejich oživení. Nové PA budou umístěny v souladu s ...

Telekomunikační služby a sledování vozidel

Telekomunikační služby a sledování vozidel

- hlasové a datové služby mobilního operátora dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. - systémy na zjištění polohy vozidel a vedení elektronické knihy jízd dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace

Zabezpečovací technika - mobilní kamery

Zabezpečovací technika - mobilní kamery

Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciální videotechniky pro zajištění činnosti SKPV a SPJ KŘP Moravskoslezského kraje. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části: část 1 - Mobilní kamera s IR reflektorem pro montáž na vozidlo, část 2 - Speciální mobilní kamerový systém, část 3 - Termovizní kamery a část 4 - Videokamery. Dodavatel je oprávněn ...

Drugstop - Termovize

Drugstop - Termovize

Dodávka speciální videotechniky pro zajištění činnosti SKPV KŘP Msk. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: část 1 - nákup ruční termokamery s akumulátorem a část 2 - nákup termokamery ve střešním boxu na vozidlo. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na obě části nebo jen na jednu část veřejné zakázky, přičemž nabídku podává na každou část ...

Informační systém pro údržbu dálnic (ISUD)

Informační systém pro údržbu dálnic (ISUD)

Předmětem veřejné zakázky je dodání „Informačního systému pro údržbu dálnic" (dále jen „ISUD“), který představuje komplexní řešení pro zajištění efektivního provádění údržby dálnic zadavatelem a současně nástroj pro kontrolu prováděných výkonů (činností) zadavatelem. Předmětem plnění je zejména vypracování realizačního projektu (představuje ...

Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.

Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.

Předmětem této zakázky je dílo s názvem „Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.“, přičemž jeho realizace na celkem třinácti (13) skladech PHM (rozlehlé průmyslové areály - obor chemie a petrochemie - situované mimo městské aglomerace) zahrnuje komplexní dodávku systému, tj. zejména dodávku detekčních kamer, lokálních serverů s ...

Nájem tiskových zařízení

Nájem tiskových zařízení

Předmětem je nájem 180 kusů barevných multifunkčních tiskových zařízení formátu A4 a 120 kusů barevných multifunkčních tiskových zařízení formátu A3, včetně čteček bezkontaktních karet technologie COTAG a monitorovacího systému, včetně zabezpečení spotřebního materiálu, zajištění servisu a dodání dokumentace v českém jazyce na CD/DVD.

Dodávka termovizní techniky pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Dodávka termovizní techniky pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termovizní techniky pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje v rámci projektu „Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální ...

Dodávka termovizní techniky v rámci projektu Durgstop pro Krajské ředitelství policie

Dodávka termovizní techniky v rámci projektu Durgstop pro Krajské ředitelství policie

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termovizní techniky a to ruční termovizní kamery a mobilního monitorovacího systému ve střešním boxu na automobil pro Krajské ředitelství policie Pardubického kraje v rámci projektu „KŘP Pbk – OPPS Česko-Polsko – Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou ...

Poptávám pohybový senzor ke svítidlu

Poptávám pohybový senzor ke svítidlu

Poptávám pohybová senzor ke svítidlu Helsinki, PIR senzor AL057B. Děkuji.

Řešení dopravy v klidu města Mladá Boleslav – dodávka parkovací technologie

Řešení dopravy v klidu města Mladá Boleslav – dodávka parkovací technologie

• Dodávka nových parkovacích automatů (dále jen PA) kompletně vybavených dle uvedené technické specifikace v ZD s implementovanou hotovostní úhradou parkovného, bezhotovostní úhradou parkovného prostřednictvím bezkontaktní čipové karty, včetně vybudování nových betonových základů, instalace PA a jejich oživení. Nové PA budou umístěny v souladu s ...

Modernizace velína II.

Modernizace velína II.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a s nimi související stavební práce pro řídící pracoviště (velín) v objektu zadavatele dle zadavatelem stanovené projektové dokumentace v rámci projektu „Otevřené Rudolfinum“. Jedná se především o dodávky pro následující technologické celky: • elektronický zabezpečovací systém ...

(záznamy 251/275 z 2072)  strana 11 / 83