Poskytování pozáručního servisu třídícího systému bankovek BPS 1040 SB ver.3.01, včetně kompresoru

Poskytování pozáručního servisu třídícího systému bankovek BPS 1040 SB ver.3.01, včetně kompresoru

Předmětem plnění VZ jsou servisní služby a dodávky souvisejícího materiálu pro provoz tiskáren.

Prognóza, indikace rizika a prevence vzniku přírodních požárů a v kontextu aktuálního stavu poznání

Prognóza, indikace rizika a prevence vzniku přírodních požárů a v kontextu aktuálního stavu poznání

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření indikačního, předpovědního a výstražného systému bezpečnostního rizika přírodní požáry, sestavení systému indikátorů (ověření různých postupů stanovení rizika vzniku požárů) a návrh adaptačních a mitigačních opatření v rizikových oblastech a obdobích.

RTG přístroj pro stanovení tloušťky povlaku na piezokeramických elementech

RTG přístroj pro stanovení tloušťky povlaku na piezokeramických elementech

Dodávka a zprovoznění RTG přístroje pro stanovení tloušťky povlaku na piezokeramických elementech, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace

Rámcová smlouva na nákup HW pro monitorování a smimulaci komunikace po sběrnicích FLEX RAY, CAN

Rámcová smlouva na nákup HW pro monitorování a smimulaci komunikace po sběrnicích FLEX RAY, CAN

Rámcová smlouva na nákup HW pro monitorování a smimulaci komunikace po sběrnicích FLEX RAY, CAN, LIN INTERFACES pro projekt v rámci programu OP PIK

Nájem tiskových zařízení

Nájem tiskových zařízení

Předmětem je nájem 180 kusů barevných multifunkčních tiskových zařízení formátu A4 a 120 kusů barevných multifunkčních tiskových zařízení formátu A3, včetně čteček bezkontaktních karet technologie COTAG a monitorovacího systému, včetně zabezpečení spotřebního materiálu, zajištění servisu a dodání dokumentace v českém jazyce na CD/DVD.

Výběr dodavatele na dodávku extrakční a testovací technologie

Výběr dodavatele na dodávku extrakční a testovací technologie

Předmětem plnění zakázky je dodávka Separačního vývojového a testovacího zařízení využívající technologii superkritického oxidu uhličitého a superkritické vody. Dodávaný předmět plnění musí být nový a nepoužitý a odpovídat platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.

Přístroje pro monitorovací systémy

Přístroje pro monitorovací systémy

Předmětem zakázky je dodávka přístrojů pro monitorovací systémy, a to pěti kusů digitálních multimetrů a patnácti kusů multiplexerů. Přístroje pro monitorovací systémy budou využívány k vývoji tlakových senzorů, jejich měření a záznam dat z měření. Přístroje pro monitorovací systémy budou provozovány v kompetenčním centru Ostrava společnosti ...

Full-waveform aerial laser scanner / Letecký full-waveform laserový skener

Full-waveform aerial laser scanner / Letecký full-waveform laserový skener

Delivery, installation and verification of the correct installation of full-waveform laser scanner installed in the aircraft of the contract awarding authority of the type Cessna GrandCaravan 208B, including training of the scanner operators and its servicing. / Dodávka, instalace a ověření správnosti instalace full-waveform laserového skeneru, do ...

Testovací zařízení FORD C519

Testovací zařízení FORD C519

Předmětem projektu bude úprava testovacích zařízení používaných pro projekt Ford, a výroba nového testeru voděodolnosti. Jedná se o testovací zařízení, která slouží ke schválení nových variant řadících systémů do sériové výroby. Pracoviště se nachází v prostorách Výzkumně-vývojového centra a zkušebny závodu Dura Kopřivnice.

Modernizace rejd plavební komory Kořensko

Modernizace rejd plavební komory Kořensko

Rozhodujícím objektem stavby je svislá nábřežní zeď, navržená pro čekací stání plavidel I. třídy v horní rejdě. Konstrukce nábřežní zdi je navržena jako kotvená štětovnicová stěna se zohledněním proměnných geotechnických podmínek podél stěny a využitím únosnosti horninového prostředí pro zakotvení horninových kotev a přenos vodorovných účinků ...

Testovací zařízení / vyhodnocení dat EKA (real time measurement), rotary tactile machine

Testovací zařízení / vyhodnocení dat EKA (real time measurement), rotary tactile machine

Dodávka TESTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ / VYHODNOCENÍ DAT EKA (REAL TIME MEASUREMENT), ROTARY TACTILE MACHINE pro projekt v rámci programu OP PIK

Testovací zařízení / vyhodnocení dat EKA (real time measurement), linear tactile machine

Testovací zařízení / vyhodnocení dat EKA (real time measurement), linear tactile machine

Dodávka TESTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ / VYHODNOCENÍ DAT EKA (REAL TIME MEASUREMENT), LINEAR TACTILE MACHINE pro projekt v rámci programu OP PIK

ČVUT – dodávka identifikačních čipových karet

ČVUT – dodávka identifikačních čipových karet

Předmětem veřejné zakázky je dodávka identifikačních čipových nosičů pro následnou personalizaci, kterou bude provádět zadavatel sám. Nosiče pro vydávání průkazů ČVUT budou dodávány průběžně podle potřeby zadavatele, a to na základě písemných objednávek.

RTG přístroj pro stanovení tloušťky povlaku na piezokeramických elementech

RTG přístroj pro stanovení tloušťky povlaku na piezokeramických elementech

Dodávka a zprovoznění RTG přístroje pro stanovení tloušťky povlaku na piezokeramických elementech, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace

Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův kanál

Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův kanál

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodávek a s tím související práce a služby systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany na území 9 obcí - Hodonín, Veselí nad Moravou, Strážnice, Vnorovy, Petrov, Sudoměřice, Rohatec, Lužice, Mikulčice a poskytnutí služby - vypracování digitálního povodňového plánu obcí a dodávka varovného ...

Výběrové řízení na dodávku a zprovoznění uzavřeného televizního okruhu

Výběrové řízení na dodávku a zprovoznění uzavřeného televizního okruhu

Dodávka a zprovoznění uzavřeného televizního okruhu (CCTV)

Mobilní RTG souprava pro kontrolu předmětů při ochraně chráněných osob

Mobilní RTG souprava pro kontrolu předmětů při ochraně chráněných osob

Předmětem veřejné zakázky (dále též VZ) je dodání Mobilní RTG soupravy pro kontrolu předmětů při ochraně chráněných osob. - základní jednotka s přenosovým bezdrátovým (WiFi) systémem zobrazovací jednotky v mobilním provedení v pevném přepravním obalu (např. v kufru s kolečky), -pulzní X-ray zdroj se zobrazováním na vysoké energetické úrovni, - ...

Rámcová smlouva na dodávku zařízení klimatická zkušení komora

Rámcová smlouva na dodávku zařízení klimatická zkušení komora

Nákup zařízení klimatické zkušební komory pro projekt v rámci programu OP PIK

Systém regulace parkování v historickém jádru města Brna

Systém regulace parkování v historickém jádru města Brna

Předmětem veřejné zakázky je řešení tzv. statické části dopravy v centrální historické části města Brna, která zahrnuje zejména: kamerový systém, systém automatického rozpoznání registračních značek, parkovací automaty na úhradu parkovného, bariérový systém atd., vč. potřebné stavební předpřípravy, inženýringu a projekce. Součástí projektu je i ...

UV detektor

UV detektor

Předmětem zakázky je dodávka UV detektoru. Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Občianske združenie Les

Občianske združenie Les

Občianske združenie LES v rámci projektu Ochrana a monitoring Kamzíka Tatranského Vrchovského potrebuje obstarať tento tovar: DTM,Digitálna ortofotomapa 3 D model Tatry 1 ks Telemetrické obojky 4 ks Monokulár 1 ks Kamerový systém stacionárny,solar 1 ks Laptop 2 ks Notebook 1 ks Video softvér 1 ks Video kamera 1 ks Narkotizačná puška s ...

LMAT - Zařízení pro nastavení přesné hladiny a teploty motorového oleje

LMAT - Zařízení pro nastavení přesné hladiny a teploty motorového oleje

Předmětem zakázky je dodávka na místo plnění zakázky, složení, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy a otestování funkčnosti zařízení pro nastavení přesné hladiny a teploty motorového oleje. Zařízení bude sloužit v laboratoři vývoje k ověřování funkce hladinových olejových senzorů. Zařízení budou používána ve společnosti Continental Automotive ...

Technické zhodnocení stavby Biomedicínského vědecko-technologického parku a inkubátoru VIDIA

Technické zhodnocení stavby Biomedicínského vědecko-technologického parku a inkubátoru VIDIA

Předmětem zakázky jsou práce na technickém zhodnocení budovy tak, aby prostory budovy vyhovovaly požadavkům na laboratoře a zázemí biotechnologických firem. Technické zhodnocení budovy spočívá v realizaci následujících opatření: 1) Klimatizace a vzduchotechnika – výměna částí chladících jednotek v souvislosti s výměnou chladiva R22 za chladivo ...

UV detektor

UV detektor

Předmětem zakázky je dodávka UV detektoru. Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekonstrukce parkovacího systému VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Rekonstrukce parkovacího systému VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Předmětem plnění je rekonstrukce systému parkování na odstavných plochách a komunikacích náležejících k provozu zařízení provozovaných zadavatelem, včetně návrhu řešení kabelových tras pro parkovací automaty umístěné na venkovních plochách a v prostoru vstupních vestibulů haly OSTRAVAR ARÉNA.

(záznamy 251/275 z 2042)  strana 11 / 82