LF HK - FANTOM - Pořízení simulačních modelů a trenažerů vč. náhradních dílů

LF HK - FANTOM - Pořízení simulačních modelů a trenažerů vč. náhradních dílů

Předmětem Veřejné zakázky je dodání simulátorů, trenažerů a vyšetřovací a ošetřovací techniky za účelem modernizace výuky prostřednictvím využívání simulátorů a fantomů ve výuce pregraduálních studentů oborů Všeobecného lékařství, General medicine a Ošetřovatelství. Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 ZZVZ rozdělena na části A až D.

Specifické agendové informační systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Specifické agendové informační systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Specifické agendové informační systémy-Vyvolávací a rezervační systém“ (VS) je komplexní dodávka HW i SW, implementace a technická podpora tohoto systému. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Specifické agendové informační systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Specifické agendové informační systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Specifické agendové informační systémy-Vyvolávací a rezervační systém“ (VS) je komplexní dodávka HW i SW, implementace a technická podpora tohoto systému. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov

Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov“, jejímž základním účelem je revitalizace trati podle současných potřeb Správy železniční dopravní cesty, s.o. a dopravce ČD, a.s. Jedná se o revitalizaci stávající železniční trati, která zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně ...

Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem

Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka superkritického fluidního chromatografu s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS). Tento superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS) musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Dodávka ekonomického, docházkového a personálního IS v rámci projektu Zavedení ekonomického IS

Dodávka ekonomického, docházkového a personálního IS v rámci projektu Zavedení ekonomického IS

Předmětem plnění jsou dodávky a služby – Ekonomický informační systém, Mzdový a personální systém a Docházkový systém.

Zařízení pro dynamickou mechanickou analýzu materiálu

Zařízení pro dynamickou mechanickou analýzu materiálu

Předmětem zakázky je dodávka na místo plnění zakázky, zprovoznění, otestování funkčnosti a zaškolení obsluhy a údržby zařízení pro dynamickou mechanickou analýzu materiálu. Jedná se o zařízení umožňující studium mechanických vlastností materiálů prostřednictvím statického a dynamického zatěžování. Zařízení bude provozováno v kompetenčním centru ...

Dodávka zařízení pro vývojové zkoušky v oblasti automotive

Dodávka zařízení pro vývojové zkoušky v oblasti automotive

Jedná se o výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku zařízení pro vývojové aktivity zadavatele. Dodávka zařízení pro vývojové zkoušky v oblasti automotive: 1. Klimatická komora o objemu 15m3 2. Korozní komora o objemu 1m3 3. Kondenzační komora o objemu 0,4m3 4. Akustická kamera Každý uchazeč má možnost podat nabídku na jednu, dvě nebo ...

Dodávka vzdělávacích sad a technického vybavení pro projekt Čerstvý vítr z hor

Dodávka vzdělávacích sad a technického vybavení pro projekt Čerstvý vítr z hor

Předmětem veřejné zakázky je dodávka různých sad pro výuku (bezdrátové senzory včetně softwaru a dalšího příslušenství), výukových stavebnic, tabletů, kamery a jejího příslušenství. Podrobné informace o předmětu zakázky jsou uvedeny v příloze č. 5 ZD.

Klimatická komora

Klimatická komora

Společnost ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. vyrábí různé typy stavebních zámků, cy-lindrických vložek a visacích zámků lišících se od sebe nejen vnějšími rozměry, ale i různými funkčními prvky. Vyrobené zámky musí splňovat předepsané normy. Pro zajištění splnění norem se vložky a zámky testují ve zkušebně na zařízeních k tomu určených. Mimo ...

Dodávka termovizní techniky pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Dodávka termovizní techniky pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termovizní techniky pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje v rámci projektu „Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální ...

RTG přístroj pro stanovení tloušťky povlaku na piezokeramických elementech

RTG přístroj pro stanovení tloušťky povlaku na piezokeramických elementech

Dodávka a zprovoznění RTG přístroje pro stanovení tloušťky povlaku na piezokeramických elementech, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace

Výběr dodavatele na dodávku extrakční a testovací technologie

Výběr dodavatele na dodávku extrakční a testovací technologie

Předmětem plnění zakázky je dodávka Separačního vývojového a testovacího zařízení využívající technologii superkritického oxidu uhličitého a superkritické vody. Dodávaný předmět plnění musí být nový a nepoužitý a odpovídat platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.

RTG přístroj pro stanovení tloušťky povlaku na piezokeramických elementech

RTG přístroj pro stanovení tloušťky povlaku na piezokeramických elementech

Dodávka a zprovoznění RTG přístroje pro stanovení tloušťky povlaku na piezokeramických elementech, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace

MSVT Beřkovice, Opatovice, Obříství, Hradec Králové, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření

MSVT Beřkovice, Opatovice, Obříství, Hradec Králové, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření

Rekonstrukce technologie ultrazvukového měření průtoků na vodním toku Labe v profilech Dolní Beřkovice, Opatovice nad Labem, Obříství a na vodním toku Orlice v profilu Hradec Králové. V rámci realizace dodávky bude provedena výměna jednotlivých měřících sond a související technologie (datalogger, GSM modul) včetně výměny příslušných rozvodů dle ...

MSVT Beřkovice, Opatovice, Obříství, Hradec Králové, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření

MSVT Beřkovice, Opatovice, Obříství, Hradec Králové, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření

Rekonstrukce technologie ultrazvukového měření průtoků na vodním toku Labe v profilech Dolní Beřkovice, Opatovice nad Labem, Obříství a na vodním toku Orlice v profilu Hradec Králové. V rámci realizace dodávky bude provedena výměna jednotlivých měřících sond a související technologie (datalogger, GSM modul) včetně výměny příslušných rozvodů dle ...

Výzva k podání nabídek č. 6/2015 – Dodávka bezpečnostních prvků sítě – Next-Generation firewall

Výzva k podání nabídek č. 6/2015 – Dodávka bezpečnostních prvků sítě – Next-Generation firewall

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových bezpečnostních prvků infrastruktury - Next-Generation firewall v celkovém počtu 2 kusů shodného provedení a to včetně instalace, která zahrnuje instalaci hardware, kompletní zprovoznění a oživení v místě instalace.

Přístroje pro TZB 1

Přístroje pro TZB 1

Funkční sestava k měření otopné soustavy se solárním panelem.

Přístroje pro POS 1

Přístroje pro POS 1

Univerzální zkušební jednotka, příslušenství, rámový lis, laboratorní míchačka, vibrační stolek, formy, přístroj na měření obsahu vzduchu v maltě, zkoušení malty a přístroj na měření deformací- vzpěr.

Kuks – Granátové jablko; Integrovaný bezpečnostní systém (II.)

Kuks – Granátové jablko; Integrovaný bezpečnostní systém (II.)

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění slaboproudých technologií integrovaného bezpečnostního systému areálu Hospitalu Kuks, národní kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 19798/6-3580.

Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část

Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část

Bude provedena rekonstrukce kolejiště žst. Častolovice s vybudováním 1 ostrovního nástupiště. Úprava kolejiště a nástupišť v žst. Rychnov nad Kněžnou, TZZ a sdělovací zařízení směr Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou. V žst. Častolovice a Rychnov nad Kněžnou je řešeno místní SZZ a sdělovací zařízení. Stavbou je řešena ...

Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část

Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část

Bude provedena rekonstrukce kolejiště žst. Častolovice s vybudováním 1 ostrovního nástupiště. Úprava kolejiště a nástupišť v žst. Rychnov nad Kněžnou, TZZ a sdělovací zařízení směr Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou. V žst. Častolovice a Rychnov nad Kněžnou je řešeno místní SZZ a sdělovací zařízení. Stavbou je řešena ...

Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část

Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část

Bude provedena rekonstrukce kolejiště žst. Častolovice s vybudováním 1 ostrovního nástupiště. Úprava kolejiště a nástupišť v žst. Rychnov nad Kněžnou, TZZ a sdělovací zařízení směr Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou. V žst. Častolovice a Rychnov nad Kněžnou je řešeno místní SZZ a sdělovací zařízení. Stavbou je řešena ...

Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část

Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část

Bude provedena rekonstrukce kolejiště žst. Častolovice s vybudováním 1 ostrovního nástupiště. Úprava kolejiště a nástupišť v žst. Rychnov nad Kněžnou, TZZ a sdělovací zařízení směr Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou. V žst. Častolovice a Rychnov nad Kněžnou je řešeno místní SZZ a sdělovací zařízení. Stavbou je řešena ...

Kuks – Granátové jablko; Integrovaný bezpečnostní systém

Kuks – Granátové jablko; Integrovaný bezpečnostní systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění slaboproudých technologií integrovaného bezpečnostního systému areálu Hospitalu Kuks, národní kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 19798/6-3580.

(záznamy 1/25 z 64)  strana 1 / 3