Obchodní akademie Karlovy Vary - Zabezpečení vstupů do školních objektů

Obchodní akademie Karlovy Vary - Zabezpečení vstupů do školních objektů

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Obchodní akademie Karlovy Vary – Zabezpečení vstupů do školních objektů“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací.

Speciální monitorovací vozidlo

Speciální monitorovací vozidlo

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Speciálního monitorovacího vozidla (termovize)

Poptávám senzory k posuvné bráně

Poptávám senzory k posuvné bráně

Poptávám sensory na posuvnou bránu IR-30.

Elektromechanický zkušební systém

Elektromechanický zkušební systém

Dodání elektromechanického zkušebního systému pro statické zkoušky v tahu i tlaku. Konkrétní specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Protipovodňová opatření pro město Teplá

Protipovodňová opatření pro město Teplá

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výstražného a varovného systému, který je součástí realizace protipovodňových opatření pro městoTeplá.

Poptáváme dodávku parkovacího systému

Poptáváme dodávku parkovacího systému

Hladáme dodávatela jednoduchého parkovacieho systému pre parkovisko v Karlových Varoch. Naša predstava je, že na vstupe do parkoviska by sa priamo zaplatilo parkovné jednorázové bez časového obmedzenia. Auto by bolo vpustené dnu a pri príjazde k východu zo strany parkoviska, by sa rampa automaticky otvorila a pustila by auto von. V prípade ...

Lyžařský areál Boží Dar – Neklid: Novostavba lyžařského vleku a technické zasněžování – Část 3

Lyžařský areál Boží Dar – Neklid: Novostavba lyžařského vleku a technické zasněžování – Část 3

Novostavba lyžařského vleku a technického zasněžování. Objekty: SO-01 Lyžařský vlek SO-02 Obslužný objekt (pokladna) SO-03 Obslužný objekt (kontrolní stanoviště) SO-04 Kabelové rozvody SO-07 Čerpací stanice SO-08Technické zasněžování SO-09 Dopravní zařízení

Lyžařský areál Boží Dar – Neklid: Novostavba lyžařského vleku a technické zasněžování – Část 3

Lyžařský areál Boží Dar – Neklid: Novostavba lyžařského vleku a technické zasněžování – Část 3

Novostavba lyžařského vleku a technického zasněžování. Objekty: SO-01 Lyžařský vlek SO-02 Obslužný objekt (pokladna) SO-03 Obslužný objekt (kontrolní stanoviště) SO-04 Kabelové rozvody SO-07 Čerpací stanice SO-08Technické zasněžování SO-09 Dopravní zařízení

Bezpečné město - Měření rychlosti vozidel a dodržování pravidel silničního provozu v obci

Bezpečné město - Měření rychlosti vozidel a dodržování pravidel silničního provozu v obci

Předmětem zakázky je pronájem měřících zařízení na měření rychlosti vozidel a měřících zařízení na kontrolu dodržování příkazu „Stůj“. V lokalitách, které budou vybrány ve spolupráci Městské policie Sokolov a Policie ČR a vybraného dodavatele bude prováděno měření okamžité rychlosti, měření úsekové rychlosti a měření na kontrolu dodržování příkazu ...

Vybavení s vazbou do OŘ pro HZS KVK - technologické zázemí a technologie stanic

Vybavení s vazbou do OŘ pro HZS KVK - technologické zázemí a technologie stanic

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky 6 ks rackových skříní (stojanových rozvaděčů 19´´), dohledových systémů HW, bezdrátové komunikace pro stanice HZS KVK a analogových antén v rozsahu a technickém provedení stanoveném v příloze č.1, jenž bude součástí zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je doprava jednotlivých částí předmětu ...

Dodávka a implementace komunikačních technologií

Dodávka a implementace komunikačních technologií

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace komunikačních technologií pro podporu operačního střediska Zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje. Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 3 a příloze č. 4 Zadávací dokumentace.

Poptáváme dodavatele elektroniky

Poptáváme dodavatele elektroniky

Pro nově připravovaný projekt obchodu hledáme, VÝROBCE A PŘÍMÉ DOVOZCE elektroniky. Zpočátku neslibujeme velké odběry, projekt je v rozjezdu. Zpočátku odběr zhruba jednou měsíčně, platba v hotovosti nebo převodem při odběru, odvoz vlastní

Dodávka Informačního systému pro Městskou policii Sokolov

Dodávka Informačního systému pro Městskou policii Sokolov

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí: Dodávka Informačního systému pro Městskou policii Sokolov Dodávka HW, oživení LAN sítě MP Dodávka zálohovacího systému Modifikace kamerového systému Modifikace přenosových tras Osazení a oživení 16 ks kamerových bodů a zapojení 10 ks kamerových bodů v objektu MU

Městský kamerový dohlížecí systém – rozšíření kamerových bodů

Městský kamerový dohlížecí systém – rozšíření kamerových bodů

Jedná se o dodatečné služby – rozšíření uzavřené nájemní smlouvy na pronájem městského kamerového dohlížecího systému na dobu pěti let, a to o rozšíření uvedené smlouvy o další dvě polohovatelné kamery, které budou umístěny na křižovatce ulic Husova a Nákladní pro sledování dění v ulici Husova a v ulici Skalníkova pro sledování nově vybudované MŠ ...

Dodávka informačních technologií pro městskou policii

Dodávka informačních technologií pro městskou policii

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí: Dodávka Informačního systému pro Městskou policii Sokolov Dodávka HW, oživení LAN sítě MP Dodávka zálohovacího systému Modifikace kamerového systému Modifikace přenosových tras Osazení a oživení 16 ks kamerových bodů a zapojení 10 ks kamerových bodů v objektu MU

DOZ Františkovy Lázně - Aš

DOZ Františkovy Lázně - Aš

V rámci stavby bude provedena výstavba moderních zabezpečovacích, sdělovacích a energetických zařízení ve stanicích Hazlov a Aš s cílem zavedení DOZ trati na úseku Františkovy Lázně (mimo) – Aš. Bude vybudováno řídící pracoviště v ŽST Františkovy Lázně a podřízená stanice DOZ v ŽST Hazlov a Aš, provedena kabelizace v plném rozsahu v úseku ...

Přístavba Jazykového a komunikačního centra - Gymnázium Cheb, Nerudova 7 - výběr generálního dodavat

Přístavba Jazykového a komunikačního centra - Gymnázium Cheb, Nerudova 7 - výběr generálního dodavat

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb. Předmětem veřejné zakázky bude mimo jiné dodávka projekčního planetária - projektoru s projekční plochou (kopulí) a příslušenstvím. Součástí bude i upravený datový projektor s příslušenstvím, který ...

Poptávám lihoměr

Poptávám lihoměr

Poptávám lihoměr.

Městský dohlížecí kamerový systém a správa informačního systému městské policie Sokolov

Městský dohlížecí kamerový systém a správa informačního systému městské policie Sokolov

Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle § 9 zákona mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou 5-ti let, jejímž předmětem je modernizace a následná správa komplexního městského dohlížecího kamerového systému v Sokolově a informačních technologií využívaných Městskou policií v Sokolově.

Poptávám soustružnické nářadí a měřidla

Poptávám soustružnické nářadí a měřidla

Poptávka na na prodej soustružnického nářadí a měřidel.

Poptávám kanálový zesilovač

Poptávám kanálový zesilovač

Potřeboval bych kanálový zesilovač pro kanál K36 s regulací zisku,zesílení kolem 40-45db.Napájení 12V,ne po svodu.

(záznamy 1/23 z 23)  strana 1 / 1