Doplnění vzdálených detektorů pro inteligentní dopravní systémy v Českých Budějovicích

Doplnění vzdálených detektorů pro inteligentní dopravní systémy v Českých Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení systému strategických detektorů provozu na vybraných měřících profilech pozemních komunikací na katastrálním území města České Budějovice. Jedná se celkem 114 detektorů v 36 profilech. Data o provozu budou agregována v Centrálním prvku, který bude poskytovat výstup pro potřeby dopravní řídící ...

Policejní vybavení, Turecko

Policejní vybavení, Turecko

Zastupuji společnost Ikmalci Corporate Supply & Security Centre. Jedná se o společnost se sídlem v Turecku a zabývá se výrobou všech druhů policejního vybavení. Náš sortiment zahrnuje: Silniční záchytné systémy (bodce) Silniční bezpečnostní předměty Osobní zabezpečovací zařízení a vybavení Varovné světlice Požární technika Hledáme ...

Dodávka vzdělávacích sad a technického vybavení pro projekt Čerstvý vítr z hor

Dodávka vzdělávacích sad a technického vybavení pro projekt Čerstvý vítr z hor

Předmětem veřejné zakázky je dodávka různých sad pro výuku (bezdrátové senzory včetně softwaru a dalšího příslušenství), výukových stavebnic, tabletů, kamery a jejího příslušenství. Podrobné informace o předmětu zakázky jsou uvedeny v příloze č. 5 ZD.

Zajištění činností souvisejících s předáváním mezinárodních poštovních uzávěrů leteckým společnostem

Zajištění činností souvisejících s předáváním mezinárodních poštovních uzávěrů leteckým společnostem

Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností spojených s předáváním mezinárodních poštovních zásilek leteckým společnostem na Letišti Václava Havla v Praze. Činnost dodavatele zahrnuje především přebírání, třídění, rentgenování a předávání zásilek jednotlivým leteckým přepravcům. Na základě této veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s ...

Protipovodňová opatření pro město Kamenice nad Lipou

Protipovodňová opatření pro město Kamenice nad Lipou

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výstražného a varovného systému, který je součástí realizace protipovodňových opatření města kamenice nad Lipou.

Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby

Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby

Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Rámcová dohoda na nákup čipových karet a příslušenství

Rámcová dohoda na nákup čipových karet a příslušenství

dodávky čipových karet a příslušenství, a to: (i) hybridní čipové karty ProID+ s bezkontaktním čipem na bázi Mifare 1 kB a kontaktním čipem na bázi GlobalPlatform/JavaCard s personalizovanou PKI aplikací čipových karet ProID+ a pinovým formulářem vloženým v kompletační obálce; nebo (ii) hybridní minidriverové čipové karty podléhající certifikaci ...

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Staňkov

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Staňkov

Předmětem je realizace protipovodňových opatření – vybudování vyrozumívacího a varovného systému pro město Staňkov a jeho místní části Krchleby, Ohučov a Vránov.

Sondy pro sledování provozu pro projekt  SKY custom care systems

Sondy pro sledování provozu pro projekt SKY custom care systems

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sond pro monitorování a analýzu síťového provozu pro potřeby projektu zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Dodávka tří zařízení pro obousměrné úsekové měření rychlosti vozidel

Dodávka tří zařízení pro obousměrné úsekové měření rychlosti vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vč. instalace tří kompletních souprav zařízení pro obousměrné úsekové měření rychlosti vozidel vč. příslušenství a vč. jejich napojení na stávající IS zadavatele.

Pacientský monitorovací systém

Pacientský monitorovací systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pacientského monitorovacího systému pro Interní kardiologickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno,

Komplexní zajištění provozu účtenkové loterie

Komplexní zajištění provozu účtenkové loterie

Komplexní zajištění provozu účtenkové loterie, tj. zajištění jejího chodu, aby provoz účtenkové loterie byl plně funkční, uživatelsky přívětivý a zajišťoval veškeré činnosti podle požadavků a aby poskytování služby bylo v souladu s právními předpisy. Účelem je současně zajištění co nejširší možné uživatelské přívětivosti vůči osobám účastnícím se ...

Zavedení dynamického nákupního systému na zajištění evaluačních a analytických služeb

Zavedení dynamického nákupního systému na zajištění evaluačních a analytických služeb

Důvodem realizace zadávacího řízení je povinnost realizovat evaluační aktivity v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. Tyto aktivity jsou nezbytnou podmínkou pro řádné řízení Dohody o partnerství a pro přípravu zprávy o pokroku v souladu s čl. 52 obecného nařízení. V souladu s čl. 54 musí být realizace zajištěna ...

Poptávám měničku mincí

Poptávám měničku mincí

Poptávám měničku mincí 10, 20, 50 Kč z bankovek 100, 200, 500 Kč, aby se dala zabudovat do ocelového kontejneru, nejlépe s funkcí dobíjení bezkontaktní čipové karty z vložených mincí. Děkuji.

Dodávka stresové komory

Dodávka stresové komory

Předmětem výběrového řízení je dodávka stresové komory vč. balení, dopravy, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Dodávka klimatické komory

Dodávka klimatické komory

Předmětem výběrového řízení je dodávka klimatické komory vč. balení, dopravy, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Dodávka a instalace parkovacích automatů Říčany

Dodávka a instalace parkovacích automatů Říčany

Dodávka 6 ks parkovacích automatů (dále také PA) včetně montáže, instalace a jejich uvedení do provozu. Umístění automatů bude provedeno na betonových deskách, jejichž parametry určí zhotovitel, který betonové základy vybuduje. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí a povolení majetkového správce vlastníka pozemku, provede instalaci a uvede ...

Testovací stojan pro testování s turbovrtulovým motorem včetně vrtule - prop2

Testovací stojan pro testování s turbovrtulovým motorem včetně vrtule - prop2

Účelem veřejné zakázky je vybudování výzkumné a vývojové základny – testovací zkušebny pro projekt „Výzkumná infrastruktura pro letectví a kosmické technologie“ (při Fakultě strojní ČVUT v Praze), který bude zaměřen na výzkum a vzdělávání studentů doktorského studia v doktorském studijním programu „Letectví a kosmické technologie“. Zkušebna bude ...

Elektronický tísňový systém, kontrola opuštění budovy

Elektronický tísňový systém, kontrola opuštění budovy

Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s dodávkou a montáží elektrického tísňového systému s dorozumívacím zařízením sestra – klient a kontrolou opuštění budovy v prostorách objektu Domova pro seniory Elišky Purkyňové v Praze.

Služby technického auditora mýtného systému

Služby technického auditora mýtného systému

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb nezávislého znalce, který vykonává expertní kontrolu kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, týkajících se výběru mýtného na pozemních komunikacích v České republice.

Poptávám dodávku kamerového systému

Poptávám dodávku kamerového systému

Poptávám kamerový systém s nahráváním na 48hodin.

Dodávka termovizní techniky v rámci projektu Drugstop

Dodávka termovizní techniky v rámci projektu Drugstop

Předmětem plnění VZ je dodávka termovizní techniky a to 1. Ruční termovizní kamery a objektivu a dodávka 2. Termovizní kamery ve střešním boxu na automobil pro Krajské ředitelství policie OL kraje v rámci projektu „KŘP Pbk – OPPS Česko-Polsko – Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“ ...

EBSD detektor včetně softwaru pro akvizici a vyhodnocení dat

EBSD detektor včetně softwaru pro akvizici a vyhodnocení dat

Předmětem výběrového řízení je pořízení nového a sériově vyráběného (katalogově ověřitelná data) EBSD analyzátoru (zaznamenávající difrakci zpětně odražených elektronů) ke stávajícímu rastrovacímu elektronovému mikroskopu TESCAN MIRA 3 LMH. Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) MIRA3 LMH se Schottkyho autoemisní katodou a se EDS detektorem XFlash ...

Stroje a přístroje pro testování a měření letadlových motorů

Stroje a přístroje pro testování a měření letadlových motorů

Účelem veřejné zakázky je vybudování výzkumné a vývojové základny – testovacích zkušeben pro projekt Centrum pokročilých leteckých technologií (při Fakultě strojní ČVUT v Praze), který bude zaměřen na výzkum vývoje vlastností letadlových motorů a leteckých celků během provozu. Zkušebny budou využity pro výzkum, vývoj a testování turbovrtulového ...

Detektor na bázi trojitého kvadrupólu s lineární iontovou pastí

Detektor na bázi trojitého kvadrupólu s lineární iontovou pastí

Jedná se o detektor plně kompatibilní s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, který umožňuje provádět citlivá stopová stanovení látek ve vzorcích ze životního prostředí s využitím trojitého kvadrupólu a rovněž kvalitativní charakterizace neznámých látek s využitím kombinace techniky lineární iontové pasti a kvadrupólů.

(záznamy 251/275 z 2140)  strana 11 / 86