Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová

Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro město a ORP Česká Třebová.

Poptávám dodávku detektoru úniku čpavku

Poptávám dodávku detektoru úniku čpavku

Poptávám cenovou nabídku montáže čidla na únik čpavku.

Modernizace EOC v systému MHD v Pardubicích

Modernizace EOC v systému MHD v Pardubicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je a) dodávka, montáž a zprovoznění odbavovacího systému pro odbavení cestujících v trolejbusech a autobusech městské hromadné dopravy provozované zadavatelem v Pardubicích a okolních obcích, a to včetně dodávky potřebného software, tato část zakázky je podrobně vymezena přílohou č. 1 zadávací dokumentace - ...

Protipovodňová opatření pro město Třemošnice

Protipovodňová opatření pro město Třemošnice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výstražného a varovného systému, který je součástí realizace protipovodňových opatření města Třemošnice.

Protipovodňová opatření pro město Litomyšl

Protipovodňová opatření pro město Litomyšl

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výstražného a varovného systému, který je součástí realizace protipovodňových opatření města Litomyšl.

Výběrové řízení na dodávku zkušebního zařízení pro statické zkoušky s rozsahem síly 50kN

Výběrové řízení na dodávku zkušebního zařízení pro statické zkoušky s rozsahem síly 50kN

Dodávka zkušebního zařízení pro statické zkoušky s rozsahem síly 50 kN.

Přístroj pro Ramanovu spektroskopii

Přístroj pro Ramanovu spektroskopii

Předmětem zakázky je nákup přístroje pro Ramanovu spektroskopii se dvěma/třemi lasery v rozsahu a souladu se Zadávací dokumentací.

Dodávka termovizní techniky v rámci projektu Durgstop pro Krajské ředitelství policie

Dodávka termovizní techniky v rámci projektu Durgstop pro Krajské ředitelství policie

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termovizní techniky a to ruční termovizní kamery a mobilního monitorovacího systému ve střešním boxu na automobil pro Krajské ředitelství policie Pardubického kraje v rámci projektu „KŘP Pbk – OPPS Česko-Polsko – Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou ...

Dodávka stíněné bezodrazové měřicí komory a anténního pracoviště pro Výzkumné a vývojové centrum ERA

Dodávka stíněné bezodrazové měřicí komory a anténního pracoviště pro Výzkumné a vývojové centrum ERA

Jedná se o nákup stíněné bezodrazové měřící komory a anténního pracoviště pro Výzkumné centrum ERA v rámci projektu Modernizace a rozšíření Centra výzkumu a vývoje ERA financovaného z OP PIK Potenciál.

I/37 Chrudim obchvat, systém postřiku solankou

I/37 Chrudim obchvat, systém postřiku solankou

Instalace systému automatického postřiku (SAP) solanky na mostě SO 204 obchvatu Chrudimi (nová trasa silnice I/37) pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Funkcí SAP je zajištění včasného postřiku vozovky I/37 rozmrazovacím postřikem v závislosti na stavu vozovky zjištěném pomocí meteorologických čidel. Na mostě SO 204 se SAP instaluje z ...

I/37 Chrudim obchvat, místo postřiku solankou

I/37 Chrudim obchvat, místo postřiku solankou

Instalace systému automatického postřiku (SAP) solanky na mostě SO 204 obchvatu Chrudimi (nová trasa silnice I/37) pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Funkcí SAP je zajištění včasného postřiku vozovky I/37 rozmrazovacím postřikem v závislosti na stavu vozovky zjištěném pomocí meteorologických čidel. Na mostě SO 204 se SAP instaluje z ...

Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro svazek obcí Mikroregion Severo - Lanškrounsko, a to obce Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná, Petrovice a Vermeřovice.

Rekonstrukce Elektronické Požární Signalizace (EPS) s cílem snížení rizika environmentální havárie

Rekonstrukce Elektronické Požární Signalizace (EPS) s cílem snížení rizika environmentální havárie

Předmětem zakázky je : - Zemní a stavební práce - Dodávka a montáž strojně technologického zařízení ve všech profesích - Projektová dokumentace skutečného stavu - Zajištění povinné publicity projektu Realizace bude probíhat dle zpracované projektové dokumentace, která je součástí Zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění jsou i ...

Varovný systém Města a ORP Lanškroun

Varovný systém Města a ORP Lanškroun

Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Lanškroun zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a vybudování lokálního varovného systému hladinoměrů a srážkoměrů pro včasné varování obyvatel.

Dodávka Coulometrického titrátoru a sušící pícky

Dodávka Coulometrického titrátoru a sušící pícky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka coulometrického (KARL FISCHER) titrátoru a sušící pícky do nově budovaného Výzkumného a výukového centra v dopravě (dále jen VVCD). Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Dodávka Coulometrického titrátoru a sušící pícky

Dodávka Coulometrického titrátoru a sušící pícky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka coulometrického (KARL FISCHER) titrátoru a sušící pícky do nově budovaného Výzkumného a výukového centra v dopravě (dále jen VVCD). Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Vestavba mobilního pracoviště do vozidla Mercedes-Benz Sprinter pro KŘP

Vestavba mobilního pracoviště do vozidla Mercedes-Benz Sprinter pro KŘP

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace vestavby mobilního pracoviště do vozidla Mercedes-Benz Sprinter typu 319 CDI KA/43 L 4x2 a doplňkového vybavení k vozidlu, které bude sloužit k provádění silničních kontrol dopravní policií v rámci Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

Instalace bezpečnostních technologií a výměna prvků EPS

Instalace bezpečnostních technologií a výměna prvků EPS

Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí. Předmětem plnění první části je výměna prvků EPS v objektech kampusu zadavatele – Univerzitní knihovna (dále jen UK) a univerzitní aula (dále jen UA). Předmětem plnění druhé části je dodávka a instalace technických prostředků k zabezpečení ochrany majetku budovy rektorátu.

Dodávka a instalace bezpečnostních technologií EZS a CCTV v objektu FR (Piaristická kolej)

Dodávka a instalace bezpečnostních technologií EZS a CCTV v objektu FR (Piaristická kolej)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace technických prostředků k zabezpečení ochrany majetku budovy Fakulty restaurování (Piaristická kolej). Jedná se o elektrickou zabezpečovací signalizaci, přístupový kartový systém, kamerový systém a mechanické zabezpečení dle technické specifikace zadavatele tak, aby byl systém propojený a plně ...

Protipovodňová opatření a zpracování digitálního povodňového plánu

Protipovodňová opatření a zpracování digitálního povodňového plánu

Část č. 1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka místního informačního systému, řídícího pracoviště, bezdrátových hlásičů, vybudování lokálního výstražného a varovného systému (LVS) a dalších předpokladů k plnění předmětu veřejné zakázky pro město Chrast blíže specifikovaných v přílohách této zadávací dokumentace. Dodavatel při realizaci ...

Protipovodňová opatření a zpracování digitálního povodňového plánu

Protipovodňová opatření a zpracování digitálního povodňového plánu

Část č. 1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka místního informačního systému, řídícího pracoviště, bezdrátových hlásičů, vybudování lokálního výstražného a varovného systému (LVS) a dalších předpokladů k plnění předmětu veřejné zakázky pro město Chrast blíže specifikovaných v přílohách této zadávací dokumentace. Dodavatel při realizaci ...

Protipovodňová opatření a zpracování digitálního povodňového plánu

Protipovodňová opatření a zpracování digitálního povodňového plánu

Část č. 1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka místního informačního systému, řídícího pracoviště, bezdrátových hlásičů, vybudování lokálního výstražného a varovného systému (LVS) a dalších předpokladů k plnění předmětu veřejné zakázky pro město Chrast blíže specifikovaných v přílohách této zadávací dokumentace. Dodavatel při realizaci ...

Snímače pro měření na vozidle (úhel, délka, síla)

Snímače pro měření na vozidle (úhel, délka, síla)

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka snímačů pro měření na vozidle (úhel, délka, síla) do nově budovaného Výzkumného a výukového centra v dopravě (dále jen VVCD). Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Mikrofony

Mikrofony

Předmětem veřejné zakázky je dodávka mikrofonů. Podrobný popis zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.

Dodávka ultrarychlé kamery

Dodávka ultrarychlé kamery

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu ultrarychlé snímkovací kamery včetně příslušenství dle specifikace vymezené v zadávací dokumentaci.

(záznamy 1/25 z 40)  strana 1 / 2