Dodávka docházkového a přístupového systému do Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Dodávka docházkového a přístupového systému do Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka docházkového a přístupového systému do Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.

Přestupní terminál Český Krumlov - Instalace parkovacího systému

Přestupní terminál Český Krumlov - Instalace parkovacího systému

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace prvků parkovacího systému v rámci rekonstrukce autobusového nádraží v Českém Krumlově a s ním bezprostředně souvisejícího okolí k dosažení zvýšení standardu autobusového nádraží a řešení parkování osobních automobilů.

Poptáváme silikonové čipové náramky

Poptáváme silikonové čipové náramky

Poptávám cenovou nabídku na silikonové čipové náramky, při odběru 300-500 ks. Děkuji.

Výstavba, modernizace a doplnění varovných, hlásných a předpovědních systémů, doplnění dPP města

Výstavba, modernizace a doplnění varovných, hlásných a předpovědních systémů, doplnění dPP města

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) rozšíření varovného informačního systému, lokálního výstražného systému a doplnění změn a přidaných prvků v dPP města a ORP České Budějovice 2) servisní činnost na systém VIS a přenosové části LVS na dobu 5 let. Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Záchytné parkoviště Jírovcova – České Budějovice – SO 401 Elektro a sdělovací objekty

Záchytné parkoviště Jírovcova – České Budějovice – SO 401 Elektro a sdělovací objekty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro řízení provozu parkovišť a zařízení pro vybírání poplatků vč. dohledového systému dle FTP SO 401 Elektro a sdělovací objekty záchytného parkoviště v ulici Jírovcova České Budějovice umístěného v k. ú. České Budějovice 3 , parc. č. 2096/1, 2096/2, 2096/5, 2096/7, 2097/1, 2097/52, 2097/54, ...

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit systém regulace dopravy v klidu pro vybrané části území města České Budějovice. Hlavní cíl projektu dopravy v klidu je zefektivnění a rozšíření stávajícího systému parkovacích zón do nových území města, zajištění nabídky parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích ...

Projekt dopravy v klidu České Budějovice - Parkovací automaty

Projekt dopravy v klidu České Budějovice - Parkovací automaty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění parkovacích automatů (dále jen PA) a Dohledového centra (DC) na území města České Budějovice.

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit systém regulace dopravy v klidu pro vybrané části území města České Budějovice. Hlavní cíl projektu dopravy v klidu je zefektivnění a rozšíření stávajícího systému parkovacích zón do nových území města, zajištění nabídky parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích ...

Doplnění vzdálených detektorů pro inteligentní dopravní systémy v Českých Budějovicích

Doplnění vzdálených detektorů pro inteligentní dopravní systémy v Českých Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení systému strategických detektorů provozu na vybraných měřících profilech pozemních komunikací na katastrálním území města České Budějovice. Jedná se celkem 114 detektorů v 36 profilech. Data o provozu budou agregována v Centrálním prvku, který bude poskytovat výstup pro potřeby dopravní řídící ...

Poptávám pohybový senzor ke svítidlu

Poptávám pohybový senzor ke svítidlu

Poptávám pohybová senzor ke svítidlu Helsinki, PIR senzor AL057B. Děkuji.

Modernizace rejd plavební komory Kořensko

Modernizace rejd plavební komory Kořensko

Rozhodujícím objektem stavby je svislá nábřežní zeď, navržená pro čekací stání plavidel I. třídy v horní rejdě. Konstrukce nábřežní zdi je navržena jako kotvená štětovnicová stěna se zohledněním proměnných geotechnických podmínek podél stěny a využitím únosnosti horninového prostředí pro zakotvení horninových kotev a přenos vodorovných účinků ...

Sběrný dvůr U Cihelny Jindřichův Hradec

Sběrný dvůr U Cihelny Jindřichův Hradec

Předmětem veřejné zakázky je výstavba sběrného dvora ke zpětnému odběru, sběru, manipulaci a shromažďování odpadů. Stavební práce představují vybudování zpevněných ploch pro ukládání kontejnerů, komunikací pro vozidla a pro pěší, částečnou opravu stávajícího oplocení a vybudování nového. Součástí zpevněných ploch bude i dodávka dvou automatických ...

Poptávám pronájem turniketů

Poptávám pronájem turniketů

Poptáváme pronájem 4 ks turniketů /obousměrných/ s počítáním osob. Bez pokladních systémů. Jen pro informaci o dodržení kapacity areálu. Termín 26.-28.08.2016 - Strakonice.

SHZ Český Krumlov – Centrum studijních pobytů - stavební obnova a zabezpečovací technika

SHZ Český Krumlov – Centrum studijních pobytů - stavební obnova a zabezpečovací technika

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. 1. část - Celková stavební obnova objektu bývalé Sloupové síně, rehabilitace interiérů a exteriérů, rekonstrukce inženýrských sítí s cílem funkčního využití obnovených interiérů v nové funkci mezinárodního Centra studijních pobytů. 2. část - Dodávka a montáž systémů - Poplachová zabezpečovací a ...

SHZ Český Krumlov – Centrum studijních pobytů - stavební obnova a zabezpečovací technika

SHZ Český Krumlov – Centrum studijních pobytů - stavební obnova a zabezpečovací technika

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. 1. část - Celková stavební obnova objektu bývalé Sloupové síně, rehabilitace interiérů a exteriérů, rekonstrukce inženýrských sítí s cílem funkčního využití obnovených interiérů v nové funkci mezinárodního Centra studijních pobytů. 2. část - Dodávka a montáž systémů - Poplachová zabezpečovací a ...

Modernizace SKŘ ELI I.

Modernizace SKŘ ELI I.

Modernizace (dodávka a výměna) řídícího systému, regulátorů turbíny, elektrických ochran a budících souprav vodní elektrárny Lipno I.

RLB Písek - doplnění bezpečnostních systémů

RLB Písek - doplnění bezpečnostních systémů

Předmětem je doplnění následujících bezpečnostních systémů v místě plnění: kamerového systému (CCTV), systému elektronické kontroly vstupu (EKV), elektronického zabezpečovacího systému (EZS), ovládání vrat, perimetrického systému a varovného systému vše dle výkazů výměr, které tvoří přílohy č. 1 až 6 Smlouvy o dílo č. 339/2014/IS/180.

DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhříněves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha

DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhříněves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha

Stavba „DOZ Horní Dvořiště st. hranice – České Budějovice – Praha Uhříněves (mimo), 1. etapa, Olbramovice – Praha Uhříněves (mimo)“, bude zajišťovat dálkové ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií pro potřeby železničního provozu v železničních stanicích a zastávkách, v traťovém úseku ...

Rozvoj JVTP etapa IIA - Dodávka závory

Rozvoj JVTP etapa IIA - Dodávka závory

Předmětem veřejné zakázky je dílčí plnění na již rozestavěném objektu Jihočeského vědeckotechnického parku v rámci projektu Rozvoj JVTP Etapa IIA spočívající v doplnění regulovaného vjezdu na parkoviště JVTP prostřednictvím dodávky elektricky ovládané sklopné závory (2 ks)

Vnitřní vybavení budov areálu České Budějovice

Vnitřní vybavení budov areálu České Budějovice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka typově vyráběného nábytku, příslušenství, doplňkového a atypického mobiliáře v rozsahu: židle (kancelářské, jídelní, relaxační křesla), kancelářské stoly, skříně(dvoukřídlé, jednokřídlé, sestavy, regály) postele (jednolůžkové), mobilní kontejnery, regály, věšákové panely, recepční clony, police, mapový trezor, ...

Zabezpečení objektů KŘP systémem elektronické kontroly vstupu

Zabezpečení objektů KŘP systémem elektronické kontroly vstupu

Zabezpečení objektů KŘP systémem elektronické kontroly vstupu. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Třeboň a ORP Třeboň

Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Třeboň a ORP Třeboň

Jedná se o dodávku výstražného a varovného hlásného systému před povodněmi a digitální povodňový plán.

Komunikační technologie v rámco Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru

Komunikační technologie v rámco Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru

Rackové skříně - dodání a instalace 3 ks rackových skříní 19" 800*1000, 45 U, Anténní systémy - dodání a montáž 3 ks antén pro digitální rádiovou síť MV Pegas, Dohledový systém – dodávka a montáž nezávislého dohledového systému nad přívodem elektrické energie k technologiím a sálu operačního a informačního střediska HZS Jč. kraje, Bezdrátová ...

Komunikační technologie v rámco Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru

Komunikační technologie v rámco Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru

Rackové skříně - dodání a instalace 3 ks rackových skříní 19" 800*1000, 45 U, Anténní systémy - dodání a montáž 3 ks antén pro digitální rádiovou síť MV Pegas, Dohledový systém – dodávka a montáž nezávislého dohledového systému nad přívodem elektrické energie k technologiím a sálu operačního a informačního střediska HZS Jč. kraje, Bezdrátová ...

Dodávka řídicího systému SCADA

Dodávka řídicího systému SCADA

Komplexní dodávka řídicího systému včetně hardwarových komponent pro řízení sítí distribuční soustavy elektrické energie (dispečink) v napěťové úrovni VVN, VN a NN na distribučním území zadavatele. Zadavatel zajišťuje distribuci elektrické energie na části území ČR. Požadovanou součástí plnění je rozhraní na systémy SAP, GIS a další datové zdroje. ...

(záznamy 1/25 z 44)  strana 1 / 2