Realizace provozu platebních terimnálů pro Finanční správu České republiky

Realizace provozu platebních terimnálů pro Finanční správu České republiky

Předmětem veřejné zakázky je realizace provozu platebních terminálů pro Finanční správu České republiky. Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v zadávací dokumentaci k jednacímu řízení s uveřejněním, která je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen.

Poptáváme finanční služby

Poptáváme finanční služby

Poptáváme finanční služby. Máme podnikatelský projekt ,,Nákup lesního porostu s následnou těžbou a zpracováním dřeva" a hledáme silnou finanční společnost, která by byla schopná a ochotná poskytnout úvěr nebo půjčku na jeho realizování. Jedná se o cca 30 000 000€ Prosím o první kontakt na e-mail.Ráda zašlu další informace. Děkuji a přeji ...

Realizace provozu platebních terminálů pro CS ČR 2017

Realizace provozu platebních terminálů pro CS ČR 2017

Předmětem veřejné zakázky je realizace provozu platebních terminálů pro CS ČR. Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v dokumentaci soutěžního dialogu, která je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky bude předmětem jednání v soutěžním dialogu. S vybraným ...

Dlouhodobý úvěr ve výši 60.000.000,- Kč pro projekt Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok

Dlouhodobý úvěr ve výši 60.000.000,- Kč pro projekt Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč, který bude sloužit k částečné úhradě vlastního podílu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. na financování stavby „Rekonstrukce úpravny vod Bílý Potok“.

Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou – bankovní úvěr

Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou – bankovní úvěr

Předmětem veřejné zakázky je výběr poskytovatele úvěru na financování projektu "Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou". Výše úvěru bude 65.000.000,- Kč.

Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů

Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům - banky, - pobočky banky z jiného než členského státu EU, - stavební spořitelny nebo družstevní záložny účastnící se systému pojištění pohledávek z vkladů u zadavatele - a klientům pobočky banky z členského státu ...

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dlouhodobý úvěr

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dlouhodobý úvěr

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru na realizaci investic, tj. spolufinancování výstavby pavilonu akutní medicíny, financování nákupu přístrojového vybavení a taktéž předfinancování akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU, a následně dlouhodobého úvěru, který bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru. Výše ...

Poskytnutí investičního úvěru Městu Volary

Poskytnutí investičního úvěru Městu Volary

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru na financování investičních akcí města zaměřených na infrastrukturu města a na budovy občanské vybavenosti města (rekonstrukce náměstí, revitalizace sídliště, rekonstrukce krytého bazénu, sportoviště a další). Zadavatel předpokládá, že investiční akce mohou být vedle poskytnutého ...

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dlouhodobý úvěr

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dlouhodobý úvěr

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru na realizaci investic, tj. spolufinancování výstavby pavilonu akutní medicíny, financování nákupu přístrojového vybavení a taktéž předfinancování akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU, a následně dlouhodobého úvěru, který bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru. Výše ...

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dlouhodobý úvěr

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dlouhodobý úvěr

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru na realizaci investic, tj. spolufinancování výstavby pavilonu akutní medicíny, financování nákupu přístrojového vybavení a taktéž předfinancování akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU, a následně dlouhodobého úvěru, který bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru. Výše ...

Operativní leasing osobních vozidel

Operativní leasing osobních vozidel

Předmětem veřejné zakázky je full servis operativní leasing osobních vozidel na období 48 měsíců. V prvé fázi bude pronajato 110 osobních vozidel a Zadavatel bude mít možnost nájmu dalších 100 vozidel během 24 měsíců po podpisu smlouvy.

Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč

Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého účelového úvěru ve výši 250.000.000,- Kč na výstavbu II. Etapy centrálního objektu - interna.

Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč

Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého účelového úvěru ve výši 250.000.000,- Kč na výstavbu II. Etapy centrálního objektu - interna.

Operativní leasing osobních vozidel

Operativní leasing osobních vozidel

Předmětem veřejné zakázky je full servis operativní leasing osobních vozidel na období 48 měsíců. V prvé fázi bude pronajato 110 osobních vozidel a Zadavatel bude mít možnost nájmu dalších 100 vozidel během 24 měsíců po podpisu smlouvy.

Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč

Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého účelového úvěru ve výši 250.000.000,- Kč na výstavbu II. Etapy centrálního objektu - interna.

Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování

Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1 000 000 000,- Kč na zajištění finančního krytí předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů.

Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč

Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého účelového úvěru ve výši 250.000.000,- Kč na výstavbu II. Etapy centrálního objektu - interna.

Operativní leasing osobních vozidel

Operativní leasing osobních vozidel

Předmětem veřejné zakázky je full servis operativní leasing osobních vozidel na období 48 měsíců. V prvé fázi bude pronajato 110 osobních vozidel a Zadavatel bude mít možnost nájmu dalších 100 vozidel během 24 měsíců po podpisu smlouvy.

Revolvingový úvěr pro Plzeňský kraj 2017 - 2019

Revolvingový úvěr pro Plzeňský kraj 2017 - 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytnutí bankovního úvěru revolvingového typu formou revolvingového nebo kontokorentního úvěru s opakovaným čerpáním a splácením dle potřeb zadavatele do celkové výše úvěrového limitu 500 000 000,- Kč (CZK) za účelem řešení krátkodobého výpadku likvidity Plzeňského kraje a zajištění ...

Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů

Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům - banky, - pobočky banky z jiného než členského státu EU, - stavební spořitelny nebo družstevní záložny účastnící se systému pojištění pohledávek z vkladů u zadavatele - a klientům pobočky banky z členského státu ...

Operativní leasing osobních vozidel

Operativní leasing osobních vozidel

Předmětem veřejné zakázky je full servis operativní leasing osobních vozidel na období 48 měsíců. V prvé fázi bude pronajato 110 osobních vozidel a Zadavatel bude mít možnost nájmu dalších 100 vozidel během 24 měsíců po podpisu smlouvy.

Operativní leasing osobních vozidel

Operativní leasing osobních vozidel

Předmětem veřejné zakázky je full servis operativní leasing osobních vozidel na období 48 měsíců. V prvé fázi bude pronajato 110 osobních vozidel a Zadavatel bude mít možnost nájmu dalších 100 vozidel během 24 měsíců po podpisu smlouvy.

NsP Česká Lípa - úvěr na zajištění financování rekonstrukce hemodialyzačního střediska

NsP Česká Lípa - úvěr na zajištění financování rekonstrukce hemodialyzačního střediska

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí finanční služby podle přílohy č. 1 zákona 137/2006 Sb., kategorie 6, písm. B) - úvěr na zajištění financování obnovy hemodialyzačního střediska. Předmětem VZ je s poskytnutí úvěru ve výši 53.000.000,- Kč. Tyto finance zajistí financování projektové a průzkumné práce, stavební části investičního záměru a ...

Dlouhodobý revolvingový úvěr Jablonec nad Nisou

Dlouhodobý revolvingový úvěr Jablonec nad Nisou

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru na realizaci investic tj. kapitálových výdajů, dále na rekonstrukce, modernizace a opravy stávajícího majetku dle potřeb města, taktéž na akce spolufinancované ze zdrojů EU i zdrojů ČR a následně dlouhodobého úvěru, který bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru v ...

NsP Česká Lípa - úvěr na zajištění financování rekonstrukce hemodialyzačního střediska

NsP Česká Lípa - úvěr na zajištění financování rekonstrukce hemodialyzačního střediska

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí finanční služby podle přílohy č. 1 zákona 137/2006 Sb., kategorie 6, písm. B) - úvěr na zajištění financování obnovy hemodialyzačního střediska. Zadavatel požaduje zpracování nabídky ve 2 variantách. Varianta počítá s poskytnutím úvěru ve výši 35.000.000,- Kč. Tato varianta zajistí financování projektové a ...

(záznamy 1/25 z 531)  strana 1 / 22