Poskytnutí investičního úvěru pro město Nejdek
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru ve výši 100mil. Kč na realizaci investiční akce "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku". Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Správce fondu rozvoje měst
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování zvýhodněných úvěrů a zajištění souvisejících činností v rámci pilotního projektu „Realizace finančního nástroje JESSICA v IOP“, financovaného v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). V rámci pilotního projektu budou prostřednictvím zvýhodněných úvěrů podporovány projekty zaměřené na rozvoj ...
Investiční úvěr pro akci: Centrální vytápění na biomasu v obci Kounov
Předmětem zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro akci Centrální vytápění na biomasu v obci Kounov
Investiční úvěr pro akci: Centrální vytápění na biomasu v obci Mezno
Předmětem zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro akci Centrální vytápění na biomasu v obci Mezno
Úvěr pro REBIOS, spol. s r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěrového rámce na financování investiční akce „Bioplynová stanice ve Vyškově.
Financování investičního záměru revitalizace systému CZT v Liberci
Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování investičního záměru Revitalizace soustavy centrálního zásobování teplem v Liberci - výstavba a instalace vlastní technologie včetně příslušenství ve výši 340 mil. Kč. Poskytnutí kontokorentního úvěru na financování dočasných a sezónních výkyvů v cash-flow společnosti ve výši 30 mil. Kč.
Investiční úvěr na financování akce Kanalizace a vodovod Všeradice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru denominovaného v Kč (korunách českých) k zajištění financování projektu - „Kanalizace a vodovod Všeradice“.
Úvěr pro financování stavby Víceúčelový sál JUPITER CLUBU Velké Meziříčí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí finančního úvěru až do výše 100.000.000,- Kč pro financování stavby Víceúčelového sálu JUPITER CLUBU Velké Meziříčí.
Poskytnutí bankovních služeb ve formě úvěru či úvěrových linek nebo směnečného emisního programu
Poskytnutí finanční služby podle přílohy č. 1 zákona 137/2006 Sb., kategorie 6, písmena b) – Poskytnutí bankovních služeb ve formě úvěru či úvěrových linek nebo směnečného emisního programu s lineární amortizací v celkovém objemu čerpání jistiny 213 000 000,- Kč na refinancování stávajících úvěrů, tj. kontokorentního úvěru ve výši 149 336 000,- Kč ...
Správce fondu rozvoje měst
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování zvýhodněných úvěrů a zajištění souvisejících činností v rámci pilotního projektu „Realizace finančního nástroje JESSICA v IOP“, financovaného v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). V rámci pilotního projektu budou prostřednictvím zvýhodněných úvěrů podporovány projekty zaměřené na rozvoj ...
Financování akce Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru zadavateli na financování rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci do výše 150 mil. Kč. Předpokládané čerpání úvěru postupně v období 9/2013-12/2014 s možností prodloužení čerpání do 5/2015 a předpokládané splácení úvěru v období 6/2015-8/2023.
Úvěr pro REBIOS, spol. s r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěrového rámce na financování investiční akce Bioplynová stanice ve Vyškově.
Investiční úvěr na financování akce Kanalizace a ČOV Těchlovice, etapa I
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru k zajištění financování projektu - „Kanalizace a ČOV Těchlovice, etapa I“ ve výši 10 000 000 Kč
Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s.
Poskytnutí dlouhodobého úvěru na refinancování stávajícího úvěru a výplatu dividend ve výši 110 mil. Kč. Poskytnutí kontokorentního úvěru na provozní financování ve výši 15 mil. Kč.
Hledáme investora pro akvizici zavedené společnosti
Poptáváme financování/akvizi/ zavedené společnosti. Roční obrat 17mil.Kč, státní dotace ve výši cca 2mil.Kč. Cena společnosti včetně movitého a nemovitého majetku cca 40mil.kč. Požadovaná doba splácení cca 10let. ručení veškerým movitým a nemovitým majetkem.Možno i soukromý investor.
Refinancování úvěru určeného k financování akce Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru ve výši 20 800 000,00 Kč (slovy:dvacetmiliónůosmsettisíckorunčeských) na refinancování úvěru investiční akce "Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou".
Poskytnutí úvěru pro Město Klobouky u Brna
Jedná se o poskytnutí úvěru pro město na zajištění rekonstrukce veřejných prostranství, a to do výše max. 20 mil. Kč s možností nedočerpání, doba splácení 15 let.
Poskytnutí úvěru pro potřeby Městské části Praha - Běchovice
Poskytnutí úvěru zadavateli za níže uvedených podmínek: Účel použití úvěru: Vyplacení závazků z nájemní smlouvy. Popis projektu obsahuje část 2 zadávací dokumentace. Limit úvěru: 16.000.000,- CZK Termín čerpání úvěru: předpokládaný termín od 05/2013 do 07/2013 Způsob splácení úvěru: splácení jistiny úvěru v pravidelných, rovnoměrných, ...
Poskytnutí úvěru pro potřeby Městské části Praha - Běchovice
Poskytnutí úvěru zadavateli za níže uvedených podmínek: Účel použití úvěru: Vyplacení závazků z nájemní smlouvy. Popis projektu obsahuje část 2 zadávací dokumentace. Limit úvěru: 16.000.000.000,- CZK Termín čerpání úvěru: předpokládaný termín od 05/2013 do 07/2013 Způsob splácení úvěru: splácení jistiny úvěru v pravidelných, rovnoměrných, ...
Investiční úvěr pro akci: Centrální vytápění na biomasu v obci Mezno
Předmětem zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro akci Centrální vytápění na biomasu v obci Mezno
Úvěr do výše 60 mil. Kč
Získání finančního úvěru ve výši 60 mil. Kč pro statutární město Jihlava pro financování akce „Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy“.
Čistá řeka Bečva II“ – úvěr k zajištění projektu
Předmětem veřejné zakázky na služby je poskytnutí investičního úvěru a přechodného úvěru. Zadavatel požaduje poskytnutí dlouhodobého účelového investičního úvěru max. ve výši 240 000 000,- Kč, který bude použit na financování časového nesouladu mezi proplácením části daňových dokladů zhotovitelů financovaných z vlastních zdrojů SOMV a ...
Poptávám finanční služby
Zajímám se o spoření, každý měsíc můžu spořit 6 000kč.Prosím o nejvýhodnější podmínky.
Poptávám přefinancování hypotéky
Poptávám přefinancování hypotéky s úrokem jen pod 2,24% bez nutnosti připojištění a bez poplatku. Hodnota nemovitosti 3 300 000 Kč, jistina 1 150 000 Kč. Příjmy dostatečné. Platební historie výborná.