Hledám investora

Hledám investora

Hledám investora s investicí do nemovitosti na dobu 12 měsíců.

Komplexné poistenie majetku

Komplexné poistenie majetku

Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Predmet zákazky zahŕňa poistenie majetku- poistenie proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia vecí, poistenie strojov, zariadení a elektroniky, poistenie skla; a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb. Predmetom ...

Audit účetní závěrky a výroční zprávy

Audit účetní závěrky a výroční zprávy

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy VZP ČR za kalendářní rok 2019, 2020, 2021, 2022, a to v souladu se zákonem č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodními auditorskými standardy, ...

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů – full service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů, včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících zejména pojištění, ...

Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ

Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ

Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ Vedení účetnictví SVJ (24 bytů, Brno) Subjekt: společenství vlastníků jednotek - nezisková organizace Počet bytů: 24 Plátce DPH: NE Počet zaměstnanců: 3 Dohody o provedení práce: ročně cca 3 Počet motorových vozidel: 0 Skladové hospodářství: nemáme Materiál k evidenci (telefon, tiskárna, ...

Finančné a audítorské služby – štatutárny audit

Finančné a audítorské služby – štatutárny audit

Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k ...

Pojištění motorových vozidel Ministerstva obrany

Pojištění motorových vozidel Ministerstva obrany

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel resortu MO na roky 2019-2021, na které se dle zákona č.168/1999 Sb., pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů vztahuje povinnost uzavřít Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou ...

Přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za kalendářní roky 2018-2023

Přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za kalendářní roky 2018-2023

Předmětem veřejné zakázky je provedení obligatorního zákonného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a vyhotovení zprávy auditora o výsledcích tohoto přezkoumání za jednotlivá účetní období kalendářních let 2018 až 2023 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných ...

Operatívny leasing - prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby VšZP a.s.

Operatívny leasing - prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby VšZP a.s.

Predmetom zákazky je Operatívny leasing prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.

Poptávám odhad ceny starého fotoaparátu

Poptávám odhad ceny starého fotoaparátu

Poptávám odhad ceny starého fotoaparátu značky Compur.

Poistenie majetku RTVS

Poistenie majetku RTVS

Cieľom verejného obstarávania je uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí poistných služieb na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky. poistenie skla poistenie zodpovednosti za škodu na dobu určitú od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2020. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je ...

Nákup práv k produktom

Nákup práv k produktom

Nákup práv k produktom podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Rámcová dohoda na operativní leasing vozidel

Rámcová dohoda na operativní leasing vozidel

Předmětem veřejné zakázky je uzavření 2 - leté Rámcové dohody a následných Doplňkových smluv na poskytování služeb Operativního leasingu vozidel (dále jen OL) s jedním dodavatelem. Předpokládaný počet pronajímaných vozidel (tj. předpokládaný počet uzavřených Doplňkových smluv) za dobu trvání Rámcové dohody je 30 ks, z toho 15 ks osobních a 15 ks ...

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN HK, a to v souvislosti s činností FN HK dle její zřizovací listiny č. j. MZDR 17266-II/2012, ze dne 29. 5. 2012, zejména pak v souvislosti s veškerými činnostmi vykonávanými FN HK na základě zákona č. 372/2011 Sb., v ...

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel statutárního města Havířova, všech příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov a všech obchodních společností založených ...

Poptávám vedení účetnictví

Poptávám vedení účetnictví

Poptávám vedení účetnictví, mzdové agendy. Evidování faktur přijatých a vydaných, pokladna, banka, příprava a zpracování DPH.

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová a jeho organizačních složek (např. městská policie, sbory dobrovolných hasičů apod.) a příspěvkových organizací. Pojištění se týká následujících druhů pojistných rizik: • Živelní pojištění • Pojištění krádeže, loupeže, přepravy peněz pověřenou osobou • Pojištění vandalismu • Pojištění ...

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú: servis vozidiel, pneuservis, asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, GPS monitoring vrátane ...

Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody

Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody

4.1. Předmětem plnění veřejné zakázky „Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody majetku města Plzně, ve správě OSI MMP“ je zajištění služby spočívající v pojištění majetku – sportovišť a jiného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně, jež je svěřen do správy OSI MMP – a dále ...

Pojištění odpovědnosti za újmu nemocnic Středočeského kraje

Pojištění odpovědnosti za újmu nemocnic Středočeského kraje

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí pojišťovacích služeb - pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za způsobenou újmu třetím osobám. V rámci této zadávací dokumentace se pojistitelem rozumí dodavatel, s nímž bude uzavřena pojistná smlouva, a pojistníkem zadavatel. Bližší specifikace v rámci ZD.

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti

Předmětem veřejné zakázky je pojištění, přičemž se týká následujících druhů rizik: - Živelní pojištění - Pojištění krádeže, loupeže - Pojištění strojů - Pojištění odpovědnosti za škodu - Pojištění přerušení provozu - Havarijní pojištění motorových vozidel

Operativní leasing - malá lehká užitková vozidla N1 4 x 4

Operativní leasing - malá lehká užitková vozidla N1 4 x 4

Předmětem veřejné zakázky je pronájem maximálně 272 malých lehkých užitkových vozidel N1 (M1) (malé dodávky) s pohonem 4x4 formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 60 měsíců s celkovým projezdem vozidla 150 000 km. Specifikace vozidel a další požadavky zadavatele jsou pro každou část uvedeny v příslušném vzoru Smlouvy o ...

Poskytnutie finančných služieb – finančný lízing

Poskytnutie finančných služieb – finančný lízing

Predmetom zákazky je poskytnutie finančného lízingu a spätného lízingu nákladných automobilov na dobu 48 mesiacov s následným odkúpením automobilov za zostatkovú cenu (poplatok za prevod vlastníctva).Predpokladaná celková obstarávacia cena nákladných automobilov je vo výške 2.000.000,- EUR bez DPH.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v ...

Hledáme investora do strojírenské výroby

Hledáme investora do strojírenské výroby

Hledáme investora do strojírenské výroby. Již zavedené firmy vlastní všechny potřebné certifikáty a součástí prodeje jsou samozřejmě také smlouvy a kontakty na odběratele a dodavatele, know-how a dobré jméno u zákazníků. Tudíž výdělky od koupi firmy se dostaví ihned. Od Investora očekávám investici v hodnotě 15% kupní ceny. Dále očekávám ...

Poistenie majetku

Poistenie majetku

Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí: Časť č.1 : Poistenie majetku, Časť č.2 : Poistenie zodpovednosti za škodu, Časť č.3 : Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, Časť č.4 : Poistenie motorových vozidiel, Časť č.5 : Poistenie ...

(záznamy 1/25 z 2996)  strana 1 / 120