Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020

Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020

Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020 a názor audítora k Výročným správam VšZP za roky 2018 až 2020.

Poptávám znalecký posudek na pánské náramkové hodinky

Poptávám znalecký posudek na pánské náramkové hodinky

Poptávám znalecký posudek na pánské náramkové hodinky značky Festina.

Hledám společníka, investora do zavedené vinařské firmy

Hledám společníka, investora do zavedené vinařské firmy

Hledám společníka, investora do zavedené vinařské firmy.

Poradenské služby v oblasti auditu

Poradenské služby v oblasti auditu

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti auditu, posilnenie odborných administratívnych kapacít vo verejnej správe, vypracovanie revíznych správ, overenie, kontrola, posúdenie a vypracovanie štúdií v závislosti od potrieb jednotlivých Prijímateľov. Poskytovateľ odborných poradenských služieb musí disponovať ...

Havarijné poistenie ŽKV

Havarijné poistenie ŽKV

Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysle Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré tvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtu ...

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.

Správa portfolia města Rokycany ve výši maximálně 101 miliónů Kč

Správa portfolia města Rokycany ve výši maximálně 101 miliónů Kč

Předmětem veřejné zakázky je zhodnocení volných finančních prostředků zadavatele ve výši 101 mil. Kč s požadovaným horizontem 12 měsíců a garancí vrácení jistiny pro objem finančních prostředků ve výši 101 mil a požadavkem na likviditu peněžních prostředků v délce maximálně do 3 měsíců. Kč. Poskytovatel služby je povinen v rámci obhospodařování ...

Obchodní a technické řešení platebních karet

Obchodní a technické řešení platebních karet

Předmětem plnění je zajištění služeb tzv. „merchant acquiring“, tedy soustřeďování plateb provedených platebními kartami ve prospěch zadavatele prostřednictvím karetních terminálů či e-shopu. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Lovosice, jeho příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.

Poptávám znalecký posudek klavíru

Poptávám znalecký posudek klavíru

Poptávám znalecký posudek ceny funkčního klavíru ( křídla ) z předválečného období cca 1925-30. Nutno vidět.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu DPMB, a.s.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu DPMB, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je: a) Pojištění majetku b) Pojištění odpovědnosti Požadavek na zajištění pojistného krytí v rozsahu: a) Pojištění majetku v rozsahu sdružený živel včetně odcizení a vandalismu – přičemž zadavatel připouští možnost předložení nabídky v rozsahu All Risk b) Pojištění skel c) Pojištění elektroniky d) Pojištění věcí ...

Hledám podnikatelský záměr vhodný k investování

Hledám podnikatelský záměr vhodný k investování

Hledám zajímavý podnikatelský záměr, které má realný základ nebo nápad vhodný k investování.

Operatívny leasing osobných a úžitkových vozidiel pre DPB, a.s.

Operatívny leasing osobných a úžitkových vozidiel pre DPB, a.s.

Predmetom zákazky je full service operatívny leasing - prenájom nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 99 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"), a to vozidiel úžitkových/technologických (20 ks), špeciálnych osobných/dispečerských (8 ...

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti zastupitelů, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel statutárního města Liberec a organizací uvedených v příloze č. 7 ZP. Předmět plnění veřejné ...

Pojistění majetku excess – Nový zdroj Ledvice

Pojistění majetku excess – Nový zdroj Ledvice

Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění excessu Nového zdroje v elektrárně Ledvice. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou specifikovány v Zadávací dokumentaci.

Poptávám služby soudního znalce

Poptávám služby soudního znalce

Poptávám soudního znalce na okna.

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Stropkov a pre ďalšie organizácie pristupujúce k ...

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú: servis vozidiel, pneuservis, asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, GPS monitoring vrátane ...

Pojištění majetku ČMI 2018-2022

Pojištění majetku ČMI 2018-2022

Předmětem plnění zadávacího řízení je uzavření smlouvy na pojištění majetku - živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění elektronických zařízení, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění profesní odpovědnosti pro ČMI. Cílem smlouvy je stanovení podmínek pojištění pro předpokládaný rozsah majetku a odpovědnosti za škodu. ...

Hledám investora

Hledám investora

Hledám investora s investicí do nemovitosti na dobu 12 měsíců.

Komplexné poistenie majetku

Komplexné poistenie majetku

Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Predmet zákazky zahŕňa poistenie majetku- poistenie proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia vecí, poistenie strojov, zariadení a elektroniky, poistenie skla; a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb. Predmetom ...

Audit účetní závěrky a výroční zprávy

Audit účetní závěrky a výroční zprávy

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy VZP ČR za kalendářní rok 2019, 2020, 2021, 2022, a to v souladu se zákonem č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodními auditorskými standardy, ...

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů – full service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů, včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících zejména pojištění, ...

Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ

Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ

Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ Vedení účetnictví SVJ (24 bytů, Brno) Subjekt: společenství vlastníků jednotek - nezisková organizace Počet bytů: 24 Plátce DPH: NE Počet zaměstnanců: 3 Dohody o provedení práce: ročně cca 3 Počet motorových vozidel: 0 Skladové hospodářství: nemáme Materiál k evidenci (telefon, tiskárna, ...

Finančné a audítorské služby – štatutárny audit

Finančné a audítorské služby – štatutárny audit

Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k ...

(záznamy 1/25 z 3015)  strana 1 / 121