Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude: - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č. 171/2011.
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle.
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečenia pravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívaním motorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky ...
Služby patentového zástupce VŠB-TUO, řízení a udržitelnost
Předmět zakázky je rozdělen na části: část 1 - poskytování služeb patentového zástupce spočívající v poskytování odborné pomoci a souvisejících administrativních služeb ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, jakož i v poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví, zejména v ...
Hledám investora
Hledám investora nebo obchodního partnera k uvedení na trh mého nápadu v oboru povrchové úpravy všech druhů materiálů. Díky cca pětileté studii této technologie se mi podařilo ponížit cenu spotřebních materiálů ne o dvacetinu ale na dvacetinu oproti konkurenci. Také se mi podařilo technologii povrchové úpravy povýšit do kategorie hygieny předmětů ...
Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel. Zadavatel předpokládá odběr většiny z uvedených 22 osobních vozidel v prvním roce účinnosti rámcové ...
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, na obdobie 48 mesiacov.
Finanční služby, Velká Británie
V současné době poskytuje Croydon Finance Bank (CB) okamžité půjčky, jako je zajištěná a nezajištěná půjčka jednotlivcům, právnickým osobám, společnostem a malým podnikům, aby podpořily své podnikání ve vyšší míře. Nabízíme také následující služby, jako je financování projektů, komerční půjčky, softwarové půjčky, mikroúvěry, úvěry na projekty, ...
Havarijné poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Úrad vlády Slovenskej republiky na obdobie 48 mesiacov od účinnosti zmluvy v rozsahu poistenia: 1. havarijné poistenie motorových vozidiel, 2. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 3. úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle, 4. poistenie ...
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečenia pravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívaním motorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky ...
Hledám investora
Dobrý den, hledám investora, který by se nebál investovat do podnikání v zahraničí. Mám příležitost, bohužel nemám kapitál ani nemovitost. poptávám 3.000.000,- zaručím se postavenou nemovitostí
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podpo
Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úver na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.
Sjednocené pojištění vozidel Krajské zdravotní, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění vozidel Krajské zdravotní a.s. Pojištění zahrnuje havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další doplňková pojištění. Více v zadávací dokumentaci.
Operatívny lízing – prenájom osobných motorových vozidiel
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečenia pravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívaním motorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky ...
ÚJOP - Zdravotní pojištění zahraničních studentů
Předmětem plnění je zdravotní pojištění zahraničních studentů Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. a) náklady na komplexní zdravotní péči a související asistenční služby na území České republiky a Schengenského prostoru, b) náklady nutné a neodkladné zdravotní péče poskytnuté pojištěnému na území České republiky Schengenského ...
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia
Predmetom zákazky je rámcová dohoda na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy zásielok, poistenie skla, poistenie prerušenia prevádzky následkom živelných rizík, prerušenia prevádzky následkom lomu stroja, poistenie straty na výnosoch, ...
Protiletadlový komplet SHORAD - právní podpora realizace projektu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb - právní podpory a poradenství v souvislosti s realizací nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Protiletadlový komplet SHORAD“, jejímž předmětem je pořízení 4 protiletadlových raketových baterií typu SHORAD.
Úrazové pojištění členů sportovních svazů
Předmětem této veřejné zakázky je úrazové pojištění členů sportovních svazů (nikoli profesionálních sportovců). Součástí předmětu veřejné zakázky je i správa pojištění. Podrobná specifikace pojištění je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace, jež je v plném rozsahu uveřejněna na profilu zadavatele.
Audítorské služby
Predmetom zákazky je poskytovanie audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi za príslušný rok pre Hlavné mesto SR Bratislavu a spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta uvedené v časti I.1) tohto Oznámenia, spočívajúcich najmä v spracovaní overenia ročnej individuálnej účtovnej závierky, overenia ročnej konsolidovanej ...
Hledám investora
V Praze, v místě, kde se jeden čtvereční metr bytu prodává od 70 do 130 tisíc korun a cena pozemku je skoro 7 tisíc korun za metr, je možnost postupně během přibližně dvou let získat do úplného vlastnictví následující nemovitosti: - pozemek (650 čt. metrů) se zanedbaným domem, ve kterém je pět bytových jednotek (a další tři se dají při ...
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude: - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Finančný leasing vozidla s teleskopickou plošinou
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorená kúpna/leasingová zmluva s jedným (úspešným) uchádzačom. Predmetom zmluvy bude finančný leasing jedného vozidla s teleskopickou plošinou. Druh zákazky je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ...
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie
ČASŤ 1: Predmetom poistenia je havarijné poistenie súboru motorových vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je BBRSC a.s.. Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a doplnkovú výbavu. Poistenie sa dojednáva pre prípad: -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, -odcudzenia celého ...
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Detva
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Detva a pre ďalšie organizácie pristupujúce k ...