Účetnictví, mzdy, ČR

Účetnictví, mzdy, ČR

Jmenuji se Markus Danner, ve Starém Hobzí mám hostinec. Hledám firmu, která mně může dělat účetnictví a mzdy. Pokud by to bylo možné, požádám vás o krátké zavolání na číslo 777 900 588. Bohužel mluvím pouze německy a anglicky. Tisíceré díky. Markus Danner

Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku

Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku

Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku a to na obdobie 48 mesiacov pri zohľadnení výročných dní aktuálne platných poistných zmlúv. Predmet poistenia a poistné riziká sú definované vo formulároch, prílohách a podmienkach súťažných podkladov. Poistné je zaradené medzi činnosti oslobodené od DPH, ...

Hledám investora

Hledám investora

Hledám investora na rozjezd podnikání v zahraničí v oblasti cestovním ruchu.

Vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 -2018

Vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 -2018

Predmetom zákazky je vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 2018, v súvislosti s prípravou stanoviska a správy o dohľade nad plnením akreditačných kritérií a monitorovaní aktivít PPA, ktorú predkladá príslušný orgán na Európsku komisiu.

Poptávám znalecký posudek nedokončené novostavby rodinného domu

Poptávám znalecký posudek nedokončené novostavby rodinného domu

Poptávám znalecký posudek na rozestavěnost a případné vady nedokončené novostavby RD v okr. Beroun. Po neshodách s dodavatelem stavebních prací s ním byla ukončena spolupráce, před zahájením prací nového dodavatele a pro případ nějakého soudního sporu s původním dodavatelem chceme mít nezávislou osobou zhodnocen aktuální stav. Prohlídka stavby ...

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na roky 2019 - 2022

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na roky 2019 - 2022

Opis predmetu zákazky pre Trenčianskehy samosprávney kraja (ďalej len ,,TSK") a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ,,OvZP TSK") je definovaný v prílohe č. 2 - Návrh Rámcovej dohody pre časti I., II., III. a IV. Poisťovacie služby sú oslobodené od DPH podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z ...

Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Záručného nástroja pre sociálnu ekonomiku

Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Záručného nástroja pre sociálnu ekonomiku

Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Záručný nástroj na podporu sociálnej ekonomiky.

Provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných dceřiných společností

Provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných dceřiných společností

Předmětem veřejné zakázky je závazek, a to ve smyslu a v rozsahu příslušných platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 93/2009 Sb., o ...

Výber Správcov fondov na implementáciu Finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov

Výber Správcov fondov na implementáciu Finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov

Vybraní správcovia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov v Slovenskej republike.

Hledáme investory

Hledáme investory

Hľadáme investorov Sme slovenská stavebná spoločnosť, ktorá je na trhu 5 rokov a realizujeme výstavby nízkoenergetických montovaných domov. Hľadáme investorov pre väčšie aj menšie projekty domov alebo obytných zón a poskytujeme zaujímavú investičnú príležitosť v oblasti výstavby zdravého, ekologického a cenovo dostupného bývania. V prípade ...

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s provozováním železniční dopravy

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s provozováním železniční dopravy

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...

Zajišťování poštovních služeb

Zajišťování poštovních služeb

Zajišťování poštovních služeb pro Katastrální úřad pro Vysočinu, včetně jeho pracovišť uvedených v ZD

Expertné a poradenské služby pri riadení investičnej výstavby

Expertné a poradenské služby pri riadení investičnej výstavby

Predmetom zákazky sú služby a úkony pozostávajúce z odborných vyjadrení k projektovým zámerom a z odborných odhadov investícií súvisiacich so správou nehnuteľného majetku, budov a iných stavieb vrátane komunikácií a podnikov.

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a služby s tým spojené počas 36 mesiacov, v súlade so Zákonom číslo 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých ...

Poptávám právní služby v oblasti nemovitostí

Poptávám právní služby v oblasti nemovitostí

Poptávám právní služby v oblasti nemovitostí. Jedná se o koupi nemovitosti bez realitní kanceláře (kontrola kupní a rezervační smlouvy, pomoc s převodem v katastru nemovitostí, konzultace)

Účetnictví, daně, ČR

Účetnictví, daně, ČR

Hledáme následující služby: 1.) Účetnictví Řízení a zpracování úředních dokumentů, požadované pro české daňové orgány; Podávání daňových přiznání {čtvrtletně / ročně?} Pokyny, jak optimalizovat daňové výhody během finančního roku 2.) Vedení účetnictví Vedení účetnictví Rezervace firemních výdajů {měsíčně} Správa výdajů {měsíčně} Podání ...

Pojištění vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností

Pojištění vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností

Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel pro soubor motorových vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností na dobu 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022. Pojištění vozidel bude sjednáno v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijního pojištění a doplňkových pojištění. Pojištění se ...

Komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa

Komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa

Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa nadobudnutého najmä zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie zodpovednosti za škodu.

Hledám investora

Hledám investora

Hledám investora, který by mi pomohl rozjet podnikání v zahraničí. Jedná se podnikání v cestovním ruchu. Již mám k dispozici první pozemek kousek od pláže. Ráda bych koupila druhý větší a rozjela plán. Je to země mimo EU.

Pojištění vozidel v resoru MZe

Pojištění vozidel v resoru MZe

Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel a všech dalších vozidel, která budou zadavatelem nebo pověřujícími zadavateli v průběhu trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem nově pořízena, a poskytování dalších souvisejících služeb.

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

Predmetom zákazky je poskytnutie služby poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku (ďalej len poistenie majetku), ktorej výsledkom bude Rámcová poistná dohoda (ďalej len zmluva alebo dohoda) uzatvorená na 4 roky s verejným obstarávateľom mestom Trenčín ako centrálnou obstarávacou organizáciou a následne budú medzi úspešným uchádzačom a každým ...

Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie

Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie

Predmetom obstarania je poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na obdobie 4 rokov, od 1.1.2019 do 31.12.2022.

Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek

Předmětem pojistných smluv bude pojištění pohledávek zadavatele za odběrateli zadavatele, přičemž jde o pohledávky za neuhrazené pohonné hmoty a látky prodávané zadavatelem těmto odběratelům, a to jak formou velkoobchodu, tak i formou kartového prodeje.

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (letecký zákon) a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poistníka/poisteného pri poskytovaní leteckých ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce a mestá patriace do Ľubovnianskeho RZMO a pre ďalšie ...

(záznamy 1/25 z 3054)  strana 1 / 123