Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč na dofinancování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru "Most Rejvízská".
Vodárenská společnost Táborsko - refinancování bankovního úvěru
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru v maximální výši 700 mil. Kč na refinancování stávajícího investičního bankovního úvěru a to na základě úvěrové smlouvy po dobu 12 let. Úvěrová smlouva bude s vybraným dodavatelem uzavřena v předpokládaném časovém rozmezí od 15. 12. 2015 do 15. 1. 2016.
Úvěr - ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru ve výši 55 mil. Kč pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz na nákup nemovitých věcí a věcí movitých. Doba splatnosti úvěru bude činit 20 let s fixní úrokovou sazbou po celou dobu splácení úvěru. Úvěr bude splácen ve čtvrtletních rovnoměrných splátkách jistiny.
Přijetí úvěru ve výši 160 000,00 tis. Kč
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru ve výši max. 160 000 000,00 Kč na snížení energetické náročnosti bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířova za níže uvedených podmínek: a) úvěr bude poskytnut v českých korunách, b) úvěr bude použit na financování snížení energetické náročnosti obytných domů v majetku města ...
Financování investičních akcí Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) a
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 30 mil. Kč na financování investičních akcí "Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS)" a "Parkoviště pod budovou Karla Čapka č.p. 1147"
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč na dofinancování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru "Most Rejvízská".
Konsolidace úvěrů města Vratimov
Předmětem veřejné zakázky je konsolidace dlouhodobých úvěru města Vratimov v celkovém objemu 54 mil. Kč (jedná se o dva úvěry - 50 mil. u KB a. s a 4 mil. u ČS a. s.). Splatnost nového úvěru 15 let, splácení jistiny od dubna 2016, platba úroků ihned po podpisu smlouvy.
Přijetí úvěru ve výši 160 000,00 tis. Kč
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru ve výši max. 160 000 000,00 Kč na snížení energetické náročnosti bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířova za níže uvedených podmínek: a) úvěr bude poskytnut v českých korunách, b) úvěr bude použit na financování snížení energetické náročnosti obytných domů v majetku města ...
Poskytnutí úvěru za účelem konsolidace meziúvěrů ze stavebních spoření a služeb s tím souvisejících
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru ve výši 57 600 000 Kč (padesátsedmmiliónůšestsettisíckorunčeských) za účelem konsolidace meziúvěrů ze stavebních spoření a služeb s tím souvisejících.
Konsolidace úvěrů města Vratimov
Předmětem veřejné zakázky je konsolidace dlouhodobých úvěru města Vratimov v celkovém objemu 54 mil. Kč (jedná se o dva úvěry - 50 mil. u KB a. s a 4 mil. u ČS a. s.). Splatnost nového úvěru 15 let, splácení jistiny od dubna 2016, platba úroků ihned po podpisu smlouvy.
Dlhodobý účelový úver
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa dlhodobého účelového úveru v sume 400 000,00 € na realizovanie investičných akcií mesta Vrbové
Vodárenská společnost Táborsko - refinancování bankovního úvěru
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru v maximální výši 700 mil. Kč na refinancování stávajícího investičního bankovního úvěru a to na základě úvěrové smlouvy po dobu 12 let. Úvěrová smlouva bude s vybraným dodavatelem uzavřena v předpokládaném časovém rozmezí od 15. 12. 2015 do 15. 1. 2016.
Poskytování bankovních služeb pro Univerzitu Karlovu v Praze
Předmětem veřejné zakázky jsou standardní bankovní služby, zahrnující zejména vedení několika běžných účtů, spořících účtů a krátkodobých termínovaných vkladů (s dobou splatnosti do 1 měsíce). Vedení běžných účtů zahrnuje zejména následující služby: poskytování tuzemského a zahraničního platebního styku, výběr hotovosti u přepážky a v bankomatech, ...
Vodárenská společnost Táborsko - refinancování bankovního úvěru
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru v maximální výši 700 mil. Kč na refinancování stávajícího investičního bankovního úvěru a to na základě úvěrové smlouvy po dobu 12 let. Úvěrová smlouva bude s vybraným dodavatelem uzavřena v předpokládaném časovém rozmezí od 15. 12. 2015 do 15. 1. 2016.
Přeúvěrování stávajícího úvěru na pořízení ČOV a poskytnutí úvěru na rekonstrukci ul. Lužické a V Úv
Předmětem veřejné zakázky je přeúvěrování stávajícího úvěru na pořízení ČOV v zůstatkové hodnotě cca 30 mil. Kč a poskytnutí nového úvěru ve výši 20 mil. Kč na další dvě investiční akce Města Frýdlant, rekonstrukci ulic Lužické a V Úvoze.
Poskytnutí bankovních služeb a kontokorentního úvěru pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy na poskytnutí bankovních služeb na dobu neurčitou a poskytnutí kontokorentního úvěru na dobu trvání 4 let v celkovém objemu do 400 000 000,00 Kč na financování provozních potřeb zadavatele dle podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci.
Poskytnutí bankovních služeb a kontokorentního úvěru pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy na poskytnutí bankovních služeb na dobu neurčitou a poskytnutí kontokorentního úvěru na dobu trvání 4 let v celkovém objemu do 400 000 000,00 Kč na financování provozních potřeb zadavatele dle podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci.
Poskytování bankovních služeb pro Univerzitu Karlovu v Praze
Předmětem veřejné zakázky jsou standardní bankovní služby, zahrnující zejména vedení několika běžných účtů, spořících účtů a krátkodobých termínovaných vkladů (s dobou splatnosti do 1 měsíce). Vedení běžných účtů zahrnuje zejména následující služby: poskytování tuzemského a zahraničního platebního styku, výběr hotovosti u přepážky a v bankomatech, ...
Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000.000,- Kč na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských, příp. jiných finančních zdrojů v rámci nového programového období, tj. do roku 2020 se současnou možností využít max. 30 % z úvěrového rámce na úhradu vlastního podílu kraje. Současně by ...
Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000.000,- Kč na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských, příp. jiných finančních zdrojů v rámci nového programového období, tj. do roku 2020 se současnou možností využít max. 30 % z úvěrového rámce na úhradu vlastního podílu kraje. Současně by ...
Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů z EÚ
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000.000,- Kč na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských, příp. jiných finančních zdrojů v rámci nového programového období, tj. do roku 2020 se současnou možností využít max. 30 % z úvěrového rámce na úhradu vlastního podílu kraje. Současně by ...
Akceptace platebních karet na dalších obchodních místech VZP ČR II
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby akceptace platebních karet na dalších vybraných obchodních místech VZP ČR s dodávkou platebních terminálů s příslušenstvím do pronájmu včetně servisu. Předmětem této veřejné zakázky je dále poskytnutí elektronických podkladů pro zúčtování transakcí a technické zabezpečení předmětné služby v ...
Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie (dále jen „EU“) nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR přičemž úvěrový limit je požadován ve výši 90 mil. Kč v období 04/2015 až 04/2018 včetně. Zadavatel požaduje poskytnutí revolvingového ...
Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie (dále jen „EU“) nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR přičemž úvěrový limit je požadován ve výši 90 mil. Kč v období 04/2015 až 04/2018 včetně. Zadavatel požaduje poskytnutí revolvingového ...
Finanční společnosti, Srbsko
Hledám investora nebo soukromého poskytovatele půjčky za účelem získání hotelové společnosti v Srbsku.