Kontokorentní úvěr a úvěrový rámec pro město FULNEK
Zadavatel realizuje druhem otevřeného řízení dle ust. § 27 zákona veřejnou zakázku, předmětem jejíhož plnění je poskytování bankovních služeb – poskytnutí kontokorentního úvěru I. část a úvěrového rámce – II. část
4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části. Předmětem části č.1 veřejné zakázky jsou stavební práce, a to výstavba VTP se zázemím pro firmy, laboratořemi a čistými prostory; pořízení technologií robotického zpracování buněk a pro vývoj nanovláken a další zařízení a přístroje a související projektová a inženýrská činnost. Předmětem části č. ...
Poskytnutí revolvingového a dlouhodobého úvěru zakázky Kanalizace Žernov
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového investičního úvěru ve výši 15 500 000,- Kč a následně dlouhodobého investičního úvěru ve výši 7 500 000,- Kč určeného na financování investiční akce s názvem KANALIZACE ŽERNOV.
Poskytnutí úvěru k zajištění financování projektu "Kanalizace Hrusice"
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru ve výši 35,687.000,-Kč s dobou splácení 10 let, na dofinancování investičního záměru Obce Hrusice s názvem "Kanalizace Hrusice" na vybudování kanalizace pro obec Hrusice. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části. Předmětem části č.1 veřejné zakázky jsou stavební práce, a to výstavba VTP se zázemím pro firmy, laboratořemi a čistými prostory; pořízení technologií robotického zpracování buněk a pro vývoj nanovláken a další zařízení a přístroje a související projektová a inženýrská činnost. Předmětem části č. ...
Revitalizace panelových domů ve Vejprtech - II. stavba, poskytnutí úvěru na financování stavby
poskytnutí bankovního úvěru ve výši 51 300 000 Kč na projekt „Rekonstrukce panelových domů ve Vejprtech – II. etapa“ s předpokládanou dobou čerpání úvěru ve 2 etapách: 1. etapa - čerpání úvěru ve výši 20 mil. Kč od 01/2013 do 12/2013; 2. etapa - čerpání úvěru ve výši 31 300 000 Kč, dočerpání do 12/2018; splatnost úvěru max. 15 let – pohyblivá ...
Poskytnutí investičního úvěru pro město Holešov na financování akce Jihovýchodní obchvat města
Plněním veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro potřebu rozpočtu města Holešova (dále jen IÚ) do výše 40.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), za účelem financování stavby JV obchvatu města a nákladů se stavbou spojenými na období: 30.9.2012 – 31.3.2024 s průběžným čerpáním dle potřeby.
Výroba krmiva pro psy, Ghana
Poptávám ceník krmení a doplňků pro psy. Mám nový recept na psí krmení, které psi milují, ale nemám dostatečný kapitál na komerční výrobu. Všechny suroviny jsou v Ghaně a jednotkové výrobní náklady jsou zcela minimální, tedy maximalizace zisku. Rád bych našel mezinárodního partnera, který má zájem investovat do výroby krmiva pro psy v Ghaně. ...
Poskytnutí úvěru k zajištění financování projektu Kanalizace Hrusice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru ve výši 35,687.000,-Kč s dobou splácení 10 let, na dofinancování investičního záměru Obce Hrusice s názvem "Kanalizace Hrusice" na vybudování kanalizace pro obec Hrusice. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Investiční úvěr
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka na poskytnutí investičního úvěru do maximální výše 240 mil. Kč. Uchazeči jsou oprávnění nabídnout dodavateli tuto službu ve dvou variantách, a to: A) Poskytnutí investičního úvěru do maximální výše 240 mil. Kč. s fixní úrokovou sazbou. B) Poskytnutí investičního úvěru do maximální výše 240 ...
4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části. Předmětem části č.1 veřejné zakázky jsou stavební práce, a to výstavba VTP se zázemím pro firmy, laboratořemi a čistými prostory; pořízení technologií robotického zpracování buněk a pro vývoj nanovláken a další zařízení a přístroje a související projektová a inženýrská činnost. Předmětem části č. ...
Poptávám nebankovní úvěr
Dobrý den, poptávám pro svou známou půjčku ve výši 370-400tis. Řeknu vše narovinu - chce pomoci svému synovi který se dostal do dluhové pasti, sama již má exekuci, je v důchodu věk - 59let, vdova, majetek nemá, bydlí v pronájmu. Má šanci? Děkuji za konkrétní nabídky. POUZE EMAILEM! VŠEM ODPOVÍM. Celá ČR.
Poskytnutí revolvingového a dlouhodobého úvěru zakázky - Kanalizace Žernov
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového investičního úvěru ve výši 15 500 000,- Kč a následně dlouhodobého investičního úvěru ve výši 7 500 000,- Kč určeného na financování investiční akce s názvem KANALIZACE ŽERNOV.
Úvěr Vizovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba – poskytnutí úvěru na zabezpečení financování projektů zadavatele spolufinancovaných z prostředků EU a z prostředků MZe ČR v celkové výši 12mil.,-Kč .
4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části. Předmětem části č.1 veřejné zakázky jsou stavební práce, a to výstavba VTP se zázemím pro firmy, laboratořemi a čistými prostory; pořízení technologií robotického zpracování buněk a pro vývoj nanovláken a další zařízení a přístroje a související projektová a inženýrská činnost. Předmětem části č. ...
Poskytnutí úvěru k zajištění financování projektu Kanalizace Hrusice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru ve výši 35,687.000,-Kč s dobou splácení 10 let, na dofinancování investičního záměru Obce Hrusice s názvem "Kanalizace Hrusice" na vybudování kanalizace pro obec Hrusice. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Revitalizace panelových domů ve Vejprtech - II. stavba, poskytnutí úvěru na financování stavby
poskytnutí bankovního úvěru ve výši 51 300 000 Kč na projekt „Rekonstrukce panelových domů ve Vejprtech – II. etapa“ s předpokládanou dobou čerpání úvěru od 07/2012 do 01/2013 a splatností max. 15 let – pohyblivá úroková sazba složená z 1M PRIBORu + pevné odchylky po dobu 15 let splácení úvěru
Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů - poskytnutí bankovního úvěru
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru za podmínek stanovených tímto zadáním. Výše úvěru se předpokládá v částce 70 mil. Kč. Úvěr bude poskytnut na úhradu nákladů spojených s realizací výstavby akce „Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“. Splatnost úvěru je 7 let od posledního data čerpání úvěru. Bližší ...
Hala Polárka
Předmětem výběrového řízení je realizace stavebních prací na stavbě nové víceúčelové sportovní haly, která bude součástí budoucího komplexu. Objekt nahradí stávající zastaralou Víceúčelovou sportovní halu. Součástí předmětu výběrového řízení je i zajištění dodavatelského úvěru a to vinkulací vlastních finančních prostředků dodavatele ve výši ...
Poptáváme nebankovní úvěrové služby
Poptávám půjčku bez prokazování přijmů. 100.000 kč měsíční splátky 10.000 kč Spěchá.
Úvěr na financování investiční akce Královéhradeckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro Královéhradecký kraj ve výši 600.000.000,- Kč na finacování modernizace a dostavby Oblastní nemocnice Náchod a.s. Čerpání finančních prostředků 01/2013-03/2016, doba splatnosti 6 let s odkladem na 3 roky.
Investiční úvěr
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka na poskytnutí investičního úvěru do maximální výše 240 mil. Kč. Uchazeči jsou oprávněni nabádnout dodavateli tuto službu ve dvou variantách, a to: A) Poskytnutí investiního úvěru do maximální výše 240 mil. Kč s fixní úrokovou sazbou. B) Poskytnutí investičního úvěru do maximální výše 240 ...
Poskytnutí investičního úvěru pro město Nejdek
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru ve výši 100 mil. Kč na realizaci investiční akce "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku". Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Modernizace CZT Kopřivnice - poskytnutí úvěru
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru za níže uvedených podmínek. Úvěr bude poskytnut na úhradu nákladů spojených s realizací projektu a DPH: A: Modernizace CZT Kopřivnice (CZT) B: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Kopřivnice (KVET). Výše úvěru se předpokládá v částce 390 mil. Kč na pokrytí výstavby a 25 mil. Kč pro ...
Investiční úvěr na financování akce Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru (CPV 66113000-5) denominovaného v Kč (korunách českých) k zajištění financování projektu - „Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí“