Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého účelového úvěru ve výši 250.000.000,- Kč na výstavbu II. Etapy centrálního objektu - interna.
Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého účelového úvěru ve výši 250.000.000,- Kč na výstavbu II. Etapy centrálního objektu - interna.
Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého účelového úvěru ve výši 250.000.000,- Kč na výstavbu II. Etapy centrálního objektu - interna.
Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého účelového úvěru ve výši 250.000.000,- Kč na výstavbu II. Etapy centrálního objektu - interna.
Optimalizace stávajících úvěrů města Valašské Meziříčí s navýšením financování
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru ve výši 90.000.000,- Kč na optimalizaci dluhového zatížení města Valašské Meziříčí se splatností do konce roku 2023. Čerpání úvěru proběhne ve dvou fázích, a to s postupným čerpáním na financování následujících činností: a) Splacení čtyř dosud nesplacených úvěrů nejpozději ke dni 31. 12. 2013 ve ...
Čistá řeka Bečva II“ – úvěr k zajištění projektu
Předmětem veřejné zakázky na služby je poskytnutí investičního úvěru a přechodného úvěru. Zadavatel požaduje poskytnutí dlouhodobého účelového investičního úvěru max. ve výši 240 000 000,- Kč, který bude použit na financování časového nesouladu mezi proplácením části daňových dokladů zhotovitelů financovaných z vlastních zdrojů SOMV a ...
Poptávám přefinancování hypotéky
Poptávám přefinancování hypotéky s úrokem jen pod 2,24% bez nutnosti připojištění a bez poplatku. Hodnota nemovitosti 3 300 000 Kč, jistina 1 150 000 Kč. Příjmy dostatečné. Platební historie výborná.
Čistá řeka Bečva II – úvěr k zajištění projektu
Předmětem veřejné zakázky na služby je poskytnutí investičního úvěru a přechodného úvěru. Zadavatel požaduje poskytnutí dlouhodobého účelového investičního úvěru max. ve výši 240 000 000,- Kč, který bude použit na financování časového nesouladu mezi proplácením části daňových dokladů zhotovitelů financovaných z vlastních zdrojů SOMV a ...
Poptáváme úvěrové služby
Hledáme poskytovatele úvěru pro SVJ cca 7200000.
Úvěr na rekonstrukci a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru na dofinancování investiční akce Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž. Investorem financování je zadavatel této veřejné zakázky společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 49451871, se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11. Celkové ...
Poskytnutí investičního úvěru pro město Holešov na financování akce Jihovýchodní obchvat města
Plněním veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro potřebu rozpočtu města Holešova (dále jen IÚ) do výše 40.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), za účelem financování stavby JV obchvatu města a nákladů se stavbou spojenými na období: 30.9.2012 – 31.3.2024 s průběžným čerpáním dle potřeby.
Úvěr Vizovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba – poskytnutí úvěru na zabezpečení financování projektů zadavatele spolufinancovaných z prostředků EU a z prostředků MZe ČR v celkové výši 12mil.,-Kč .
Úvěr Vizovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba – poskytnutí úvěru na zabezpečení financování projektů zadavatele spolufinancovaných z prostředků EU a z prostředků MZe ČR v celkové výši 12mil.,-Kč .
Poskytnutí investičního úvěru pro město Holešov na financování akce Kanalizace Tučapy - Količín
Plněním veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro potřebu rozpočtu města Holešova (dále jen IÚ) do výše 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých), za účelem financování stavby kanalizace Tučapy – Količín na období: 30. 4. 2012 – 31. 3. 2024 s průběžným čerpáním dle potřeby
Poskytnutí úvěru Městu Rožnov pod Radhoštěm
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 103.000.000,-- Kč na refinancování úvěrového portfolia Města Rožnov pod Radhoštěm ve výši 78.000.000,- Kč a na financování a refinancování projektů města Rožnov pod Radhoštěm spolufinancovaných z fondů EU, státního rozpočtu a státních fondů, případně ...
Investiční úvěr pro obec Hvozdná
Poskytnutí úvěru ve výši 18 100 000,- Kč ve variantách s pevnou úrokovou sazbou a proměnlivou úrokovou sazbou na dobu 10 let nebo 15 let.
Poskytnutí revolvingového úvěru pro město Otrokovice od roku 2012
Poskytnutí revolvingového úvěru pro potřebu rozpočtu města Otrokovice (dále jen RÚ) do výše 100.000.000,-Kč (slovy: jednostomilonkorunčeských), za účelem předfinancování dotačních titulů pro město Otrokovice na období : 31.1.2012 – 31.1.2017 s průběžným čerpáním dle potřeby.
Obec Tupesy - poskytnutí investičního úvěru na spolufinancování projektu Odkanalizování obcí Zlechov
Poskytnutí úvěru na spolufinancování projektu Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV a poskytnutí bankovní záruky na zajištění půjčky od SFŽP ČR
Obec Zlechov - poskytnutí investičního úvěru na spolufinancování projektu Odkanalizování obcí
Poskytnutí úvěru na spolufinancování projektu Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV a poskytnutí bankovní záruky na zajištění půjčky od SFŽP ČR
Obec Břestek - poskytnutí investičního úvěru na spolufinancování projektu Odkanalizování obcí Zlecho
Poskytnutí úvěru na spolufinancování projektu Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV a poskytnutí bankovní záruky na zajištění půjčky od SFŽP ČR
Poptávám zprostředkovatele úvěru v zahraničí
Poptávám zprostředkovatele úvěru v zahraničí. Zástava nemovitostí.
Poskytnutí úvěru na financování akce Centrální objekt I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru v předpokládané výši do 600 000 000 Kč s čerpáním v letech 2012 – 2014 a dobou splatnosti do roku 2034 na financování výstavby Uherskohradišťské nemocnice. Zadavatel předpokládá, že v rámci soutěžního dialogu projedná s jeho účastníky způsob a podmínky, kterými má být definován předmět ...
Úvěr pro statutární město Zlín
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru statutárnímu městu Zlínu v celkové max. výši do 525 mil. Kč na přeúvěrování stávajících úvěrů ve výši cca 330 mil. Kč a na financování investičních a provozních potřeb statutárního města Zlína ve výši cca 195 mil. Kč s postupným čerpáním do roku 2013. Úvěr bude poskytnut maximálně na dobu 13 let, tj. ...
Úvěr na financování projektu „Multifunkční budova Dolní Bečva - 2. etapa“
Úvěr na zajištění realizace stavebního projektu. Jedná se o dostavbu původního objektu Nákupního střediska na Multifunkční budovu v katastrálním území obce Dolní Bečva. Součástí zakázky je také vnitřní vybavení. Rozsah je stanoven v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Bankovní úvěr na financování projektu  Multifunkční budova Dolní Bečva - 2. etapa
Bankovní úvěr na zajištění realizace stavebního projektu. Jedná se o dostavbu původního objektu Nákupního střediska na Multifunkční budovu v katastrálním území obce Dolní Bečva. Součástí zakázky je také vnitřní vybavení. Rozsah je stanoven v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.