Poskytnutí investičního úvěru
Předmětem veřejné zakázky bude poskytnutí investičního úvěru ve výši 38 mil. Kč pro realizaci projektu spolufinancovaného strukturálními fondy EU z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), 26. výzva, název projektu: Nový VZ Keprnický potok a přiváděcí řad pro ÚV Adolfovice.
Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu
Predmetom zákazky je poskytovanie služby platobnej brány pre účely nákupu cestovných lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie a internetového obchodu využívaných v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Služba platobnej brány pozostáva z dodávky platobnej brány, poskytnutia súčinnosti pri implementácii platobnej brány, ...
Zajištění akceptace platebních karet a poskytnutí platebního terminálu
Účelem veřejné zakázky je umožnění plateb cestujících zadavateli prostřednictvím platebních karet. Předmětem plnění je zajištění platebních služeb prostřednictvím platebních karet v jízdenkových automatech, běžných platebních terminálech umístěných ve výdejních místech zadavatele a dopravních prostředcích i uskutečněných platební bránou ...
Poskytování elektronického bankovnictví prostřednictvím zapůjčených platebních terminálů
Poskytování elektronického bankovnictví prostřednictvím zapůjčených platebních terminálů-v prvním roce od uzavření smlouvy až 1000 ks platebních terminálů včetně zaškolení. Pokud by byl požadavek v prvním roce od uzavření smlouvy nebo i v dalších letech na více než 1 000 ks aktuálně používaných platebních terminálů, musí s tímto navýšením ...
Poskytování elektronického bankovnictví prostřednictvím zapůjčených platebních terminálů
Poskytování elektronického bankovnictví prostřednictvím zapůjčených platebních terminálů-v prvním roce od uzavření smlouvy až 1000 ks platebních terminálů včetně zaškolení. Pokud by byl požadavek v prvním roce od uzavření smlouvy nebo i v dalších letech na více než 1 000 ks aktuálně používaných platebních terminálů, musí s tímto navýšením ...
Poptávám finanční služby
Mám zájem o půjčku,byla bych ráda ,kdyby jste mě kontovali.Děkuji Berkyová
Poskytovanie finančných služieb – finančný lízing a spätný lízing
Predmetom zákazky je poskytnutie finančného leasingu a spätného leasingu na nákup dlhodobého hmotného majetku prevažne nákladných vozidiel( ďalej len DHM) na dobu 48 mesiacov s následným odkúpením DHM za zostatkovú cenu (poplatok za prevod vlastníctva) podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.
Realizace provozu platebních terminálů a online platební brány pro Finanční správu České republiky
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb akceptace platebních karet pro úhradu vybraných daňových povinností prostřednictvím fyzických platebních terminálů a online platební brány.
Poptávám půjčku
Poptávám půjčku 500 000 Kč.
Poskytnutí investičního úvěru ve 200 mil. Kč pro statutární město Frýdek-Místek
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro statutární město Frýdek-Místek ve výši 200 mil. Kč s dobou čerpání od 1.1.2021 do 31.12.2024 a dobou splácení od 1.1.2025 do 31.12.2030. Úvěr bude použit na financování projektů investičních akcí včetně souvisejících neinvestičních výdajů statutárního města Frýdek-Místek schválených ...
Operativní leasing automobilových tahačů v ČEPRO, a.s., 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování služeb operativního leasingu 11 automobilových tahačů pro přepravu hořlavých kapalin, včetně zajištění a poskytování servisních služeb a záruky mobility vozidla.
Výběr správce fondu pro investování do nemovitostních projektů v ostravské aglomeraci
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je výběr finančního zprostředkovatele, který bude vykonávat roli správce rozvojového fondu (dále jen „BF Fondu“). Prostřednictvím BF Fondu bude implementován finanční nástroj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost oblasti podpory Specifického cíle 2.3 ...
Akceptace platebních karet uživatelsky aktivovaných platebních terminálů v samoobslužných kioscích
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb akceptace Platebních karet pomocí Uživatelsky aktivovaných platebních terminálů v samoobslužných kioscích pro elektronickou úhradu časového poplatku dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění účinném od 1. ledna 2021 (dále jen jako "platební terminály"). V rámci poskytování ...
Akceptace platebních karet prostřednictvím online platební brány
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb akceptace Platebních karet prostřednictvím online platební brány pro elektronickou úhradu časového poplatku dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. ledna 2021 (ve správě SFDI) a pro úhradu poplatků prováděných prostřednictvím Systému jednotného tarifu (ve ...
Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Úverového nástroja
Vybraní Finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úverový nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Operatívny leasing
Operatívny leasing s možnosťou odkúpenia prístrojov pre potreby Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach podľa bližšej kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb - II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také „VZ“) je poskytnutí služby poukazování hotovostních plateb pouze vybraných druhů daní (daně z nabytí nemovitých věcí, daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z převodu nemovitostí a daně z nemovitých věcí), uhrazených v hotovosti fyzickými osobami na účet správce daně. Přesná specifikace ...
Prijímanie online platieb za služby verejnej správy pre potreby konsolidácie mechanizmov platieb
Prijímanie online platieb za služby verejnej správy pre potreby konsolidácie mechanizmov platieb a ich zúčtovania, so zameraním na akceptáciu platieb kartou
Platební brána pro vybrané prodejní kanály
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím vybraných na sebe nezávislých prodejních kanálů mobilních aplikací a internetových obchodů (dále jen „e-shop“).
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podpo
Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úver na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.
Obchodní a technické řešení platebních karet
Předmětem plnění je zajištění služeb tzv. „merchant acquiring“, tedy soustřeďování plateb provedených platebními kartami ve prospěch zadavatele prostřednictvím karetních terminálů či e-shopu. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poskytování platebních karet a služeb s nimi spojených
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky debetních platebních karet společností VISA a MasterCard s týdenními limity (dále jen “platební karty“) a poskytování služeb spojených s platebními kartami. Platební karty budou bezkontaktní a budou vydávány zadavatelem k běžným účtům vedeným zadavatelem a pro služební účely zadavatele. Zadavatel bude čerpat ...
Platební brána pro mobilní aplikaci a e-shop
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím prodejních kanálů mobilní aplikace a internetového obchodu (dále jen „e-shop“).
Zajištění přijímání platebních karet na katastrálních úřadech
Předmětem veřejné zakázky je zajištění přijímání platebních karet na katastrálních úřadech, včetně dodání platebních terminálů, zajištění služby akceptace platebních karet, poskytnutí součinnosti potřebné k propojení s pokladním systémem a poskytnutí podkladů k zúčtování transakcí.
Zajištění služeb acquiringu
Zajištění služeb acquiringu - možnosti platby asociační platební kartou za platby realizované v síti zadavatele v rámci přepážkové sítě zadavatele i mimo ni (rozšíření plateb kartou na nových zařízeních, e-commerce) do konce roku 2022 s možností prodloužení do konce roku 2026. Kromě vlastní služby acquiringu předmět plnění veřejné zakázky dále ...