Konsolidace úvěrů Statutárního města Kladna
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na splátku úvěrů poskytnutých zadavateli na realizaci investic (jedná se o konsolidaci dvou dosavadních úvěrů do nového - na splátku úvěrů poskytnutých zadavateli na realizaci investic financování projektů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předpokládaná výše úvěru činí 500 mil. Kč.
Konsolidace úvěrů Statutárního města Kladna
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na splátku úvěrů poskytnutých zadavateli na realizaci investic (jedná se o konsolidaci dvou dosavadních úvěrů do nového - na splátku úvěrů poskytnutých zadavateli na realizaci investic financování projektů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předpokládaná výše úvěru činí 500 mil. Kč.
Konsolidace úvěrů Statutárního města Kladna
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na splátku úvěrů poskytnutých zadavateli na realizaci investic (jedná se o konsolidaci dvou dosavadních úvěrů do nového - na splátku úvěrů poskytnutých zadavateli na realizaci investic financování projektů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předpokládaná výše úvěru činí 500 mil. Kč.
Poskytnutí investičního úvěru 180 mil. Kč
(1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – poskytnutí investičního úvěru 180 mil. Kč na zabezpečení vlastní účasti spolufinancovaných projektů z fondů EU a financování vlastních investičních projektů zadavatele. (2) Požadavky na úvěr jsou následující: (a) objem úvěru: 180 mil. Kč (b) měna: úvěr bude poskytnut v českých ...
Poskytnutí investičního úvěru 180 mil. Kč
(1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – poskytnutí investičního úvěru 180 mil. Kč na zabezpečení vlastní účasti spolufinancovaných projektů z fondů EU a financování vlastních investičních projektů zadavatele. (2) Požadavky na úvěr jsou následující: (a) objem úvěru: 180 mil. Kč (b) měna: úvěr bude poskytnut v českých ...
Poskytnutí investičního úvěru na financování projektu: Kněževes – ČOV a splašková kanalizace
Poskytnutí investičního úvěru na financování projektu: „Kněževes – ČOV a splašková kanalizace – I. etapa“
Investiční úvěr pro akci: Centrální vytápění na biomasu v obci Kounov
Předmětem zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro akci Centrální vytápění na biomasu v obci Kounov
Investiční úvěr pro akci: Centrální vytápění na biomasu v obci Mezno
Předmětem zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro akci Centrální vytápění na biomasu v obci Mezno
Investiční úvěr na financování akce Kanalizace a vodovod Všeradice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru denominovaného v Kč (korunách českých) k zajištění financování projektu - „Kanalizace a vodovod Všeradice“.
Investiční úvěr pro akci: Centrální vytápění na biomasu v obci Mezno
Předmětem zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro akci Centrální vytápění na biomasu v obci Mezno
Město Úvaly - Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování rekonstrukce silnic/ulic a infrastruktury
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování rekonstrukce silnic/ulic a infrastruktury Města Úvaly v celkové výši 120.000.000,- Kč na dobu 13 let, s 3-letým odkladem počátku splácení
Město Úvaly - Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování rekonstrukce silnic/ulic a infrastruktury
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování rekonstrukce silnic/ulic a infrastruktury Města Úvaly v celkové výši 120.000.000,- Kč na dobu 13 let, s 3-letým odkladem počátku splácení
Poskytnutí úvěru na financování výstavby a rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II.
Předmětem zakázky je poskytnutí úvěru na financování výstavby a rekonstrukce staveb dopravní a technické infrastruktury a dalších nákladů s tím nutně souvisejících (např. projektová dokumentace, technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP, dopravní opatření apod.) do výše 35 milionů Kč.
Kutnohorsko - Čáslavsko, bankovní úvěr
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí střednědobého investičního úvěru na realizaci projektu ,,Kutnohorsko - Čáslavsko" ve výši 200 000 000,- Kč. Předpokládaná doba čerpání úvěru je od 12/2012 - 12/2013. Skutečná doba čerpání úvěru je závislá na zahájení a průběhu investiční akce. Pro zpracování nabídky je závazná předpokládaná doba čerpání ...
Poskytnutí úvěru pro město Český Brod
Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí úvěru poskytne vybraný dodavatel Městu Český Brod investiční bankovní úvěr ve výši 35,000.000,- Kč na financování investiční akce „Rekonstrukce Přednádraží Český Brod“
Poskytnutí úvěru k zajištění financování projektu Kanalizace Hrusice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru ve výši 21.809.021 Kč,-Kč s dobou splácení 10 let, na dofinancování investičního záměru Obce Hrusice s názvem "Kanalizace Hrusice" na vybudování kanalizace pro obec Hrusice. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Poskytnutí úvěru k zajištění financování projektu "Kanalizace Hrusice"
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru ve výši 21.809.021 Kč,-Kč s dobou splácení 10 let, na dofinancování investičního záměru Obce Hrusice s názvem "Kanalizace Hrusice" na vybudování kanalizace pro obec Hrusice. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Poskytnutí úvěru k zajištění financování projektu "Kanalizace Hrusice"
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru ve výši 35,687.000,-Kč s dobou splácení 10 let, na dofinancování investičního záměru Obce Hrusice s názvem "Kanalizace Hrusice" na vybudování kanalizace pro obec Hrusice. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poskytnutí úvěru k zajištění financování projektu Kanalizace Hrusice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru ve výši 35,687.000,-Kč s dobou splácení 10 let, na dofinancování investičního záměru Obce Hrusice s názvem "Kanalizace Hrusice" na vybudování kanalizace pro obec Hrusice. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poptávám nebankovní úvěr
Dobrý den, poptávám pro svou známou půjčku ve výši 370-400tis. Řeknu vše narovinu - chce pomoci svému synovi který se dostal do dluhové pasti, sama již má exekuci, je v důchodu věk - 59let, vdova, majetek nemá, bydlí v pronájmu. Má šanci? Děkuji za konkrétní nabídky. POUZE EMAILEM! VŠEM ODPOVÍM. Celá ČR.
Poskytnutí úvěru k zajištění financování projektu Kanalizace Hrusice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru ve výši 35,687.000,-Kč s dobou splácení 10 let, na dofinancování investičního záměru Obce Hrusice s názvem "Kanalizace Hrusice" na vybudování kanalizace pro obec Hrusice. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poptáváme nebankovní úvěrové služby
Poptávám půjčku bez prokazování přijmů. 100.000 kč měsíční splátky 10.000 kč Spěchá.
Investiční úvěr na financování akce Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru (CPV 66113000-5) denominovaného v Kč (korunách českých) k zajištění financování projektu - „Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí“
Investiční úvěr na financování akce Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru (CPV 66113000-5) denominovaného v Kč (korunách českých) k zajištění financování projektu - „Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav.
Poskytnutí úvěru na financování výstavby a rekonstrukce místních komunikací v Černošicích
Předmětem zakázky je poskytnutí úvěru na financování výstavby a rekonstrukce místních komunikací a dalších nákladů s tím nutně souvisejících (např. projektová dokumentace, vodovod, kanalizace, další související infrastruktura apod.) do výše 35 milionů Kč.