Úvěr pro obec Vranov
Jedná se o poskytnutí úvěru pro obec na zajištění výstavby kanalizace v obci, a to ve výši 25 mil. Kč s dobou splácení 25 let.
Úvěr pro obec Vranov
Jedná se o poskytnutí úvěru pro obec na zajištění výstavby kanalizace v obci, a to ve výši 25 mil. Kč s dobou splácení 25 let.
Úvěr pro obec Vranov
Jedná se o poskytnutí úvěru pro obec na zajištění výstavby kanalizace v obci, a to ve výši 25 mil. Kč s dobou splácení 25 let.
Úvěr pro financování stavby Úpravna vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 100.000.000,- Kč pro předfinancování stavby „Úpravna vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce“ a následně dlouhodobého úvěru ve výši 50.000.000,- Kč – tento úvěr bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru, tj. spolufinancování stavby.
Úvěrový rámec do výše 12 mil. Kč pro Obec Němčany
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši do 12 mil. Kč. s pohyblivou úrokovou sazbou (s úrokovacím obdobím 1 M PRIBOR) s možností převodu úvěru na fixní sazbu, a to vždy k 25. dni kalendářního měsíce. Účel čerpání: úvěr bude použit na financování a spolufinancování investičních akcí zadavatele, přičemž závazný je název akce ...
Úvěr pro obec Vranov
Jedná se o poskytnutí úvěru pro obec na zajištění výstavby kanalizace v obci, a to ve výši 25 mil. Kč s dobou splácení 25 let.
Úvěrový rámec do výše 12 mil. Kč pro Obec Heršpice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši do 12 mil. Kč s pohyblivou úrokovou sazbou (s úrokovacím obdobím 1 M PRIBOR) s možností převodu úvěru na fixní sazbu, a to vždy k 25. dni kalendářního měsíce. Účel čerpání: úvěr bude použit na financování a spolufinancování investičních akcí zadavatele, přičemž závazný je název akce ...
Úvěrový rámec do výše 12 mil. Kč pro Obec Heršpice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši do 12 mil. Kč s pohyblivou úrokovou sazbou (s úrokovacím obdobím 1 M PRIBOR) s možností převodu úvěru na fixní sazbu, a to vždy k 25. dni kalendářního měsíce. Účel čerpání: úvěr bude použit na financování a spolufinancování investičních akcí zadavatele, přičemž závazný je název akce ...
Poptávám stavební spoření
Poptávám stavební spoření na bydlení.
Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně
Předmětem veřejné zakázky je uzavření úvěrové smlouvy na poskytnutí investičního úvěru ve výši 80.000.000,- Kč s pohyblivou úrokovou sazbou 3M PRIBOR + marže poskytovatele úvěru, platnou po celou dobu trvání úvěrové smlouvy. Investiční úvěr bude poskytnut za účelem financování investičních potřeb při provádění obnovy veřejného osvětlení (VO) ve ...
Úvěr pro REBIOS, spol. s r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěrového rámce na financování investiční akce „Bioplynová stanice ve Vyškově.
Úvěr pro REBIOS, spol. s r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěrového rámce na financování investiční akce Bioplynová stanice ve Vyškově.
Poskytnutí úvěru pro Město Klobouky u Brna
Jedná se o poskytnutí úvěru pro město na zajištění rekonstrukce veřejných prostranství, a to do výše max. 20 mil. Kč s možností nedočerpání, doba splácení 15 let.
Poptávám finanční služby
Zajímám se o spoření, každý měsíc můžu spořit 6 000kč.Prosím o nejvýhodnější podmínky.
Financování Společné ČOV a kanalizace pro obce Popice a Strachotín - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 22 mil. Kč Kč v trvání 20 let (od podpisu smlouvy) určeného k dofinancování projektu: „Společná ČOV a kanalizace pro obce Popice a Strachotín - II. etapa“ Bližší informace o projektu, investičních nákladech a financování jsou uvedeny v zadávací dokumentace.
Financování Společné ČOV a kanalizace pro obce Popice a Strachotín - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 22 mil. Kč Kč v trvání 20 let (od podpisu smlouvy) určeného k dofinancování projektu: „Společná ČOV a kanalizace pro obce Popice a Strachotín - II. etapa“ Bližší informace o projektu, investičních nákladech a financování jsou uvedeny v zadávací dokumentace.
Poskytnutí úvěru na financování dotačního projektu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na financování projektu „Thermal Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura“, který je spolufinancován z fondu Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Součástí projektu je vybudování technické infrastruktury ...
Poskytnutí úvěru pro Obec Vranov
Jedná se o poskytnutí úvěru pro obec na zajištění výstavby kanalizace v obci, a to ve výši 25 mil. Kč s dobou splácení 25 let.
Poskytnutí úvěru ve výši 45 mil. Kč na financování výstavby pasivního bytového domu pro seniory
Předmětem plnněí veřejné zakázky je poskytnutí peněžitého úvěru ve výši 45 000 000,- Kč s dobou splatnosti 15 let na zajištění financování výstavby pasivního bytového domu pro seniory"
Poskytnutí úvěru pro Obec Vranov
Jedná se o poskytnutí úvěru pro obec na zajištění výstavby kanalizace v obci, a to ve výši 25 mil. Kč s dobou splácení 25 let.
Úvěr města Ivančice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěru s postupným čerpáním na financování následujících činností města Ivančice: - Refinancování stávajícího úvěru města Ivančice ve výši 30 467 916,00 Kč - Financování investičního příspěvku města Ivančice do 75 646 746,00 Kč - Financování projektu opravy místních komunikací ve výši 45 385 ...
Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů - poskytnutí bankovního úvěru
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru za podmínek stanovených tímto zadáním. Výše úvěru se předpokládá v částce 70 mil. Kč. Úvěr bude poskytnut na úhradu nákladů spojených s realizací výstavby akce „Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“. Splatnost úvěru je 7 let od posledního data čerpání úvěru. Bližší ...
Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů - poskytnutí bankovního úvěru
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Výše úvěru se předpokládá v částce 70 mil. Kč. Úvěr bude poskytnut na úhradu nákladů spojených s realizací výstavby akce „Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“. Splatnost úvěru je 7 let od posledního data čerpání úvěru. ...
Drásov - Malhostovice, ČOV a kanalizace - poskytnutí úvěru na dofinancování
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na dofinancování projektu „Drásov – Malhostovice, ČOV a kanalizace“. Výše úvěru se předpokládá v částce 31 mil. Kč. Úvěr bude poskytnut na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Drásov – Malhosotvice, ČOV a kanalizace“, přičemž cena budovaného díla je 161 985 120,- Kč bez DPH (194 382 144 vč. 20 % ...
Drásov - Malhostovice, ČOV a kanalizace - poskytnutí úvěru na dofinancování
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na dofinancování projektu „Drásov – Malhostovice, ČOV a kanalizace“. Výše úvěru se předpokládá v částce 31 mil. Kč. Úvěr bude poskytnut na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Drásov – Malhosotvice, ČOV a kanalizace“, přičemž cena budovaného díla je 161 985 120,- Kč bez DPH (194 382 144 vč. 20 % ...