Časť 1: Kmeňová pásová píla
Predmetom zákazky je dodanie technológie, rozdelená do troch logických celkov/ do troch častí: Časť 1: Kmeňová pásová píla Časť 2: CNC štvor-osý frézovací router Časť 3: Vákuová sušiareň na rezivo Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob ...
CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka novej, nerepasovanej technológie pre výrobu nábytku vrátane ich dopravy na miesto podľa požiadaviek, montáže, inštalácie, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenia do trvalej prevádzky a zaškolenia obsluhy osoby podľa § 8 ZVO. Zákazka sa delí na dve časti: 1.logický celok: CNC obrábacie centrum 2.logický ...
Linka CNC
Predmet zákazky je rozdelený na päť častí: Logický celok č. 1: Linka CNC Logický celok č. 2: Trojosé CNC centrum Logický celok č. 3: Zapiľovaco vŕtací stroj Logický celok č. 4: Vŕtaco zderovací stroj Logický celok č. 5: Priečna prevŕtavačka Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažných podkladov.
Olepovačka
Predmetom zákazky je dodanie technológie olepovačky, jej inštalácia a zaškolenie obsluhy. Podrobne viď nižšie a v súťažných podkladoch.
Hrúbkovacia frézka
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Zákazka je rozdelená na 10 častí. Časť 1 Hrúbkovacia frézka - 1 ks Časť 2 Širokopásová brúska RRC - 1 ks Časť 3 Zrovnávačka - 1 ks Časť 4 Ramový lis - 1 ks Časť 5 Štvorstranná fréza 6 vreteno - 1 ks Časť 6 Kartáčovací stroj - 1 ks Časť 7 Formátovacia píla s posuvným stolom 3200 mm - 1 ks Časť 8 ...
CNC obrábacie centrum - stroj pri práci s masívnym drevom
Predmetom zákazky je rozšírenie prevádzky o strojové vybavenie na výrobu drevárskych a stolárskych polotovarov a kreatívnych výrobkov, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných ...
CNC obrábacie centrum pre opracovanie z masívneho dreva a rôznych druhov materiálov
Predmetom zákazky je CNC obrábacie centrum pre opracovanie z masívneho dreva a rôznych druhov materiálov: lepené lamelové drevo, preglejka, drevotrieska, MDF. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Turniketový lis
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Turniketový lis 2. Stroj na rezanie tvarových dielcov 3. Olepovačka hrán 4. Stroj na rezanie laserom 5. Profilovacia fréza Predmet zákazky je rozdelený do 5 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku pre jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ...
Časť 1: Dodávka bezhriadeľovej ( bezupínaciej ) lúpacej linky na dýhu
Predmetom zákazky je dodanie technológie, rozdelená do dvoch logických celkov/ do dvoch častí: Časť 1: Bezhriadeľová ( bezupínacia ) lúpacia linka na dýhu. Časť 2: Lis na tvarovanie preglejky s VF generátorom Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky ...
Výrobná linka pre efektívnu výrobu nábytkových dielcov – 1 ks II
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Výrobná linka pre efektívnu výrobu nábytkových dielcov 1 ks. Bližší opis je uvedený v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Logický celok č. 1 - Širokopásová brúska - 1 ks
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti WENS DOOR s.r.o.. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Logický celok č. 1 - Širokopásová brúska 1 ks. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom ...
CNC Obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Vytvorenie podmienok pre kreatívnu činnosť v oblasti originálnych výrobkov z dreva. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: CNC Obrábacie centrum. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...
Nákup CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva
Predmetom zákazky je nákup technologického vybavenia v rámci projektu Drevené stavby inovatívnou technológiou. Predmetom zákazky je obstaranie CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
5  osé CNC obrábacie centrum  - 1 ks
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - drevoobrábacích strojov. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Ponuku je možné predložiť na jednotlivé časti alebo na celý predmet zákazky. Predmet zákazky pozostáva z dvoch logických celkov: Logický celok č. 1: 5 osé CNC obrábacie centrum - 1 ks Logický celok č. 2: Pretlaková lakovacia a ...
CNC Obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Vytvorenie podmienok pre kreatívnu činnosť v oblasti originálnych výrobkov z dreva. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: CNC Obrábacie centrum. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...
5- osé CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnych technológií. Predmet zákazky sa skladá z troch inovatívnych technológií : - 5- osé CNC obrábacie centrum - Formátovacia píla s manipulačným zariadením - Automatická olepovačka hrán Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: - Časť 1. predmetu zákazky - 5- osé CNC obrábacie centrum - Časť 2. ...
Širokopásová brúska - 1 ks
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti WENS DOOR s.r.o.. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Logický celok č. 1 - Širokopásová brúska 1 ks. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom ...
Obstaranie technológie-výrobná linka na spracovanie dreva
Linka na spracovanie dreva s hydraulickým rezaním a štiepaním, podávacím valcom, manipulátorom krivých kmeňov, odoberacím pásom, hydraulickým drapákom, riadiacou jednotkou s meraním spracovaného množstva, čističom dreva
5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka 2 inovatívnych technológií a to: 1. 5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum 2. CNC vŕtacie centrum pre výrobu nábytkových dielcov Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1. predmetu zákazky - 5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum Časť 2. predmetu zákazky - CNC vŕtacie centrum pre výrobu nábytkových ...
Inovatívna uhlová linka na výrobu parkiet
Predmetom nákupu je inovatívna výrobná linka na výrobu parkiet. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
Hrúbkovacia frézka
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Zákazka je rozdelená na 10 častí. Časť 1 Hrúbkovacia frézka - 1 ks Časť 2 Širokopásová brúska RRC - 1 ks Časť 3 Zrovnávačka - 1 ks Časť 4 Ramový lis - 1 ks Časť 5 Štvorstranná fréza 6 vreteno - 1 ks Časť 6 Kartáčovací stroj - 1 ks Časť 7 Formátovacia píla s posuvným stolom 3200 mm - 1 ks Časť 8 ...
Výrobná linka pre efektívnu výrobu nábytkových dielcov – 1 ks
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Výrobná linka pre efektívnu výrobu nábytkových dielcov 1 ks. Bližší opis je uvedený v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Tvorba pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt "Tvorba pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácii v GLASPOL, s.r.o." vrátane montáže (inštalácie), zaškolenia a dopravy na miesto dodania. Predmetná technológia zabezpečí spracovanie ...
Tvorba pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt "Tvorba pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácii v GLASPOL, s.r.o." vrátane montáže (inštalácie), zaškolenia a dopravy na miesto dodania. Predmetná technológia zabezpečí spracovanie prerastlého ...
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 ...