Linka CNC
Predmet zákazky je rozdeleny na päť častí: Logicky celok č. 1: Linka CNC Logicky celok č. 2: Trojosé CNC centrum Logicky celok č. 3: Zapiľovaco vŕtací stroj Logicky celok č. 4: Vŕtaco zderovací stroj Logicky celok č. 5: Priečna prevŕtavačka Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažnych podkladov.
Materiálno technické vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Inovatívna uhlová linka na výrobu parkiet
Predmetom nákupu je inovatívna výrobná linka na výrobu parkiet. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
WOODTECH umelecké stolárstvo - Technické vybavenie stolárskej dielne
Výber dodávateľa na: Automatická sušiareň - 1 ks Formátovacia píla - 1 ks Dlabačka - 1 ks Kartáčovací stroj - 1 ks Centrálne vnútorné odsávanie - 1 ks Hrubkovacia fréza - 1 ks Zrovnávačka - 1 ks Kotol na biomasu + násypka - 1 ks Kompresor - 1 ks
Turniketovy lis
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Turniketový lis 2. Stroj na rezanie tvarových dielcov 3. Profilovacia fréza Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku pre jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných ...
Vybavenie stolárskej dielne vrátane príslušenstva
Dodávka: 5 osé CNC drevoobrábacie centrum s 2 osou hlavou, softvér k 5-osému CNC drevoobrábaciemu centru s 2-osou hlavou, kartáčovací stroj, hobľovačka, sušiareň reziva a multifunkčný lis .
Poptávám motor do minihoblovky
Poptávám motor do minihoblovky Proma HP-200.
Laminovací stroj na laminovanie obojstranne lepiacich pások na profily
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Laminovací stroj na laminovanie obojstranne lepiacich pások na profily. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti Dalno s. r. o.
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Predmet zákazky pozostáva z jedného logického celku. Logický celok č.1 : Horizontálne CNC obrábacie centrum s narážaním kolíkov 1ks Bližší opis predmetu zákazky je obsiahnutý v časti B. 1 Súťažných podkladov a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Porezová linka na rezanie guľatiny
Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia pre spracovanie drevnej hmoty, ktoré pozostáva z dvoch častí: 1. Porezová linka na rezanie guľatiny 2. Peletovacia linka S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž je predmet zákazky rozdelený na 2 časti.
Prídavné zariadenia
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Věznice Jiřice - dodávka materiálů pro výrobu kancelářského nábytku
Předmětem veřejné zakázky je pořízení materiálů a věcí pro výrobu kancelářského nábytku na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem
Nákup CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva ll
Predmetom zákazky je nákup technologického vybavenia v rámci projektu Drevené stavby inovatívnou technológiou. Predmetom zákazky je obstaranie CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
Širokopásmová brúska
Predmetom zákazky je dodanie strojov do stolárskej výroby a to širokopásmovej brúsky a CNC obrábacieho centra. Bližšie informácie k technickým špecifikáciam sú uvedené v súťažných podkladoch.
Širokopásmová brúska
Predmetom zákazky je dodanie strojov do stolárskej výroby a to širokopásmovej brúsky a CNC obrábacieho centra. Bližšie informácie k technickým špecifikáciam sú uvedené v súťažných podkladoch
Časť 1: Kmeňová pásová píla
Predmetom zákazky je dodanie technológie, rozdelená do troch logických celkov/ do troch častí: Časť 1: Kmeňová pásová píla Časť 2: CNC štvor-osý frézovací router Časť 3: Vákuová sušiareň na rezivo Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob ...
CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka novej, nerepasovanej technológie pre výrobu nábytku vrátane ich dopravy na miesto podľa požiadaviek, montáže, inštalácie, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenia do trvalej prevádzky a zaškolenia obsluhy osoby podľa § 8 ZVO. Zákazka sa delí na dve časti: 1.logický celok: CNC obrábacie centrum 2.logický ...
Linka CNC
Predmet zákazky je rozdelený na päť častí: Logický celok č. 1: Linka CNC Logický celok č. 2: Trojosé CNC centrum Logický celok č. 3: Zapiľovaco vŕtací stroj Logický celok č. 4: Vŕtaco zderovací stroj Logický celok č. 5: Priečna prevŕtavačka Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažných podkladov.
Olepovačka
Predmetom zákazky je dodanie technológie olepovačky, jej inštalácia a zaškolenie obsluhy. Podrobne viď nižšie a v súťažných podkladoch.
Hrúbkovacia frézka
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Zákazka je rozdelená na 10 častí. Časť 1 Hrúbkovacia frézka - 1 ks Časť 2 Širokopásová brúska RRC - 1 ks Časť 3 Zrovnávačka - 1 ks Časť 4 Ramový lis - 1 ks Časť 5 Štvorstranná fréza 6 vreteno - 1 ks Časť 6 Kartáčovací stroj - 1 ks Časť 7 Formátovacia píla s posuvným stolom 3200 mm - 1 ks Časť 8 ...
CNC obrábacie centrum - stroj pri práci s masívnym drevom
Predmetom zákazky je rozšírenie prevádzky o strojové vybavenie na výrobu drevárskych a stolárskych polotovarov a kreatívnych výrobkov, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných ...
CNC obrábacie centrum pre opracovanie z masívneho dreva a rôznych druhov materiálov
Predmetom zákazky je CNC obrábacie centrum pre opracovanie z masívneho dreva a rôznych druhov materiálov: lepené lamelové drevo, preglejka, drevotrieska, MDF. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Turniketový lis
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Turniketový lis 2. Stroj na rezanie tvarových dielcov 3. Olepovačka hrán 4. Stroj na rezanie laserom 5. Profilovacia fréza Predmet zákazky je rozdelený do 5 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku pre jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ...
Časť 1: Dodávka bezhriadeľovej ( bezupínaciej ) lúpacej linky na dýhu
Predmetom zákazky je dodanie technológie, rozdelená do dvoch logických celkov/ do dvoch častí: Časť 1: Bezhriadeľová ( bezupínacia ) lúpacia linka na dýhu. Časť 2: Lis na tvarovanie preglejky s VF generátorom Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky ...