Inovácia procesu výroby v spoločnosti HEGE s.r.o.

Inovácia procesu výroby v spoločnosti HEGE s.r.o.

obstaranie inovatívnej technologie v rozsahu: 1. časť: Formátovacia píla riadená CNC 2. časť: Vertikálne vŕtacie a frézovacie CNC, Sada nástrojov 3. časť: Širokopásová brúska 4. časť: Dopravníkový uzol, Štvorstranná fréza, Dvojstranná brúsk, Kompresor 5. časť: Rámový lis

COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení

COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení

Předmětem je dodávka následujícího zařízení: Část 1 – dřevoobráběcí stroje - f1: Spodní truhlářská frézka s příslušenstvím a podavačem - f3: Dvouválcová bruska Část 2 - zařízení pro obor automechanik - f4: Čtyřsloupový zvedák pro měření geometrie - f5: Tester pro analýzu systémů vozidel Část 3 – svařovací technika - f6: Virtuální ...

Inovácia výrobného procesu hraneného reziva v spoločnosti DREVOP s.r.o. Dlhé nad Cirochou

Inovácia výrobného procesu hraneného reziva v spoločnosti DREVOP s.r.o. Dlhé nad Cirochou

Inovácia a modernizácia technológie na primárne spracovanie drevnej hmoty. Inštalovanie komplexného výrobného uzla na porez (dodanie automatickej porezovej linky na priemyselné spracovanie dreva), vrátane dopravníkového systému na manipuláciu pred porezom a odsávacieho zariadenia. Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava na miesto dodania a ...

Poptávám truhlářskou hoblici, ponk pro děti

Poptávám truhlářskou hoblici, ponk pro děti

Poptávám truhlářskou jednoduchou hoblici nebo ponk pro děti, 10 letou dcerku a 6-ti letého syna.

Uhlová píla na výrobu reziva pre drevené palety

Uhlová píla na výrobu reziva pre drevené palety

Predmetom zákazky je Obstaranie pásovej píly, uhlovej píly a poloautomatickej paletovacej linky na výrobu drevených paliet. Zákazka sa delí na 3 časti: 1.Uhlová píla na výrobu reziva pre drevené palety, 2.Pásová píla na výrobu reziva pre drevené palety, 3.Poloautomatická paletovacia linka na výrobu drevených paliet. Technické špecifikácie ...

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – strojní vybavení III

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – strojní vybavení III

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks zkracovací pily, 1 ks širokopásové brusky a 1 ks pásové pily a poskytnutí souvisejících služeb.

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks pásové pily, 1 ks formátovací pily, 1 ks pásové brusky a 1 ks dlabačky a poskytnutí souvisejících služeb.

Vertikálna tandemová pásová píla - 1 ks

Vertikálna tandemová pásová píla - 1 ks

Predmet zákazky pozostáva z dvoch logických celkov: Logický celok č. 1: Vertikálna tandemová pásová píla - 1 ks Logický celok č. 2: Rozmetacia píla - 1 ks Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Peletovacia linka na výrobu drevných peliet

Peletovacia linka na výrobu drevných peliet

Predmetom zákazky je obstaranie peletovacej linky na výrobu drevných peliet a Briketovacej linky na výrobu drevených brikiet. Zákazka sa delí na 2 časti: 1. Peletovacia linka na výrobu drevných peliet, 2. Briketovacia linka na výrobu drevených brikiet Technické špecifikácie jednotlivých zariadení sú súčasťou súťažných podkladov.

1.časť predmetu zákazky - Striekací robot

1.časť predmetu zákazky - Striekací robot

Jedná sa o dodanie tovarov v 4 častiach predmetu zákazky: 1.časť predmetu zákazky - Striekací robot, 1ks 2.časť predmetu zákazky - CNC obrábacie centrum s príslušenstvom, 1ks 3.časť predmetu zákazky - Uhlová formátovacia linka, 1ks 4.časť predmetu zákazky - Peletovacia linka, 1ks Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných ...

Inovatívna technológia - Baliaca linka

Inovatívna technológia - Baliaca linka

Predmetom verejného obstarávania je nákup zariadenia (technológie) na inováciu výrobného procesu, v nasledovnej špecifikácii: - Baliaca linka - 4-stranná automatická hranová brúska - Dvojvretenová automatická CNC fréza s automatickým vákuovým nakladacím zariadením - Nárezové a píliace centrum - Univerzálny obrábací stroj. Bližšia ...

Lisovacia linka

Lisovacia linka

Predmetom zákazky je nákup a dodávka technológií na inováciu výrobného procesu v spoločnosti Rajčan, s.r.o.: 1. lisovacia linka 2. štvorstranná fréza

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti H.M.H. - Drevovýroba Kociha, s.r.o.

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti H.M.H. - Drevovýroba Kociha, s.r.o.

Predmet zákazky tvorí Logický celok č. 1: Vertikálna tandemová pásová píla - 1 ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Vertikálna pásová píla s príslušenstvom

Vertikálna pásová píla s príslušenstvom

Technológia na pílenie a spracovanie dreva.

Technické vzdělávání – SOŠ Litvínov - Hamr

Technické vzdělávání – SOŠ Litvínov - Hamr

Předmětem plnění je dodání strojů do truhlářské dílny Střední odborné školy, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace, Mládežnická 236, 435 42 Litvínov-Hamr. Jedná se o tyto stroje: • Vertikální formátovací pila • Formátovací pila • Egalizační bruska • Srovnávací frézka • Tlouštkovací frézka • Spodní frézka Podrobná specifikace ...

Pořízení čtyřstranné frézky

Pořízení čtyřstranné frézky

43810000-4 - Zařízení na obrábění dřeva

Zariadenie na spracovanie dreva

Zariadenie na spracovanie dreva

Predmetné obstarávanie zahŕňa obstaranie pásovej píly. Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažných podkladov.

Dvojhriadeľová hranolovacia píla 2

Dvojhriadeľová hranolovacia píla 2

Dvojhriadeľová hranolovacia píla s príslušenstvom

Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom

Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia: Sprejová sušiareň odpadu s príslušenstvom (1 celok) Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Formátovacia píla

Formátovacia píla

Technológie výrobného procesu. Zmena celkovej technológie výrobného procesu za účelom implementácie projektu nových požiarnych uzáverov vo výrobnej hale v Štrbe

Plně automatické krovařské centrum pro společnost Tesařské konstrukce, s.r.o.

Plně automatické krovařské centrum pro společnost Tesařské konstrukce, s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového a nepoužitého plně automatického krovařského centra. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky“.

Modernizácia výrobného postupu v spoločnosti FOUR DESIGN FACTORY, s.r.o.

Modernizácia výrobného postupu v spoločnosti FOUR DESIGN FACTORY, s.r.o.

Jedná sa o obstaranie inovatívnych drevárskych technológií v nasledovných 3 častiach predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky - Nárezové centrum , 1ks, 2. časť predmetu zákazky - Olepovačka hrán, 1ks. 3. časť predmetu zákazky - Formátovacia píla s elektrickým ovládacím panelom, 1 ks. Ďalšie informácie viď nižšie vo tejto výzve pri ...

Linka na spracovanie piliarskej guľatiny

Linka na spracovanie piliarskej guľatiny

Predmetom zákazky je dodanie a montáž linky na spracovanie piliarskej guľatiny.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti LOPEX, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti LOPEX, s.r.o.

Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Nestingové CNC obrábacie centrum - 1 ks Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti STRIME, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti STRIME, s.r.o.

Predmetom zákazky sú dva logické celky: Logický celok č.1 : CNC nestingová linka s automatickým vkladaním, odoberaním a značením dielcov Logický celok č. 2 : CAD/CAM systém pre plánovanie, konštrukciu a prípravu výroby 1 ks Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

(záznamy 1/25 z 642)  strana 1 / 26