CNC Obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Vytvorenie podmienok pre kreatívnu činnosť v oblasti originálnych výrobkov z dreva. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: CNC Obrábacie centrum. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...
5- osé CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnych technológií. Predmet zákazky sa skladá z troch inovatívnych technológií : - 5- osé CNC obrábacie centrum - Formátovacia píla s manipulačným zariadením - Automatická olepovačka hrán Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: - Časť 1. predmetu zákazky - 5- osé CNC obrábacie centrum - Časť 2. ...
Širokopásová brúska - 1 ks
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti WENS DOOR s.r.o.. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Logický celok č. 1 - Širokopásová brúska 1 ks. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom ...
Obstaranie technológie-výrobná linka na spracovanie dreva
Linka na spracovanie dreva s hydraulickým rezaním a štiepaním, podávacím valcom, manipulátorom krivých kmeňov, odoberacím pásom, hydraulickým drapákom, riadiacou jednotkou s meraním spracovaného množstva, čističom dreva
5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka 2 inovatívnych technológií a to: 1. 5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum 2. CNC vŕtacie centrum pre výrobu nábytkových dielcov Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1. predmetu zákazky - 5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum Časť 2. predmetu zákazky - CNC vŕtacie centrum pre výrobu nábytkových ...
Inovatívna uhlová linka na výrobu parkiet
Predmetom nákupu je inovatívna výrobná linka na výrobu parkiet. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
Hrúbkovacia frézka
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Zákazka je rozdelená na 10 častí. Časť 1 Hrúbkovacia frézka - 1 ks Časť 2 Širokopásová brúska RRC - 1 ks Časť 3 Zrovnávačka - 1 ks Časť 4 Ramový lis - 1 ks Časť 5 Štvorstranná fréza 6 vreteno - 1 ks Časť 6 Kartáčovací stroj - 1 ks Časť 7 Formátovacia píla s posuvným stolom 3200 mm - 1 ks Časť 8 ...
Výrobná linka pre efektívnu výrobu nábytkových dielcov – 1 ks
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Výrobná linka pre efektívnu výrobu nábytkových dielcov 1 ks. Bližší opis je uvedený v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Tvorba pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt "Tvorba pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácii v GLASPOL, s.r.o." vrátane montáže (inštalácie), zaškolenia a dopravy na miesto dodania. Predmetná technológia zabezpečí spracovanie ...
Tvorba pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt "Tvorba pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácii v GLASPOL, s.r.o." vrátane montáže (inštalácie), zaškolenia a dopravy na miesto dodania. Predmetná technológia zabezpečí spracovanie prerastlého ...
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 ...
Stolárske zariadenia pre SOŠ Ivanská cesta 21 - časť A
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia (ďalej len MTV) stolárskych zariadení pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava Ružinov v rámci projektu Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21 pre školu so zameraním na stavebníctvo.
Pořízení strojního vybavení pro OU a PRŠ Lipová-lázně
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení tréninkových pracovišť (učeben praktického vyučování) pro aplikaci tranzitního programu napříč všemi učebními obory Odborného učiliště a Praktické školy Lipová-lázně, Lipová-lázně č. p. 458, 790 61 Lipová-lázně.
Inovatívna technológia na rezanie a spracovanie dreva
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku pásovej píly, skracovacej a rozmetacej píly a odsávanie pre nich a ďalšej pásovej píly. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, ...
Škola – dokonalá s teóriou a praxou – materiálnotechnické vybavenie odborných učební
Predmetom zákazky je obstaranie materiálnotechnického vybavenia jazykovej učebne, učebne fyziky, učebne biológie a chémie, polytechnickej učebne na ručné a strojové obrábanie dreva a polytechnickej učebne na ručné a strojové obrábanie kovov vrátane služieb súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky, kategorizované v troch logických celkoch.
CNC obrábacie centrum 5 osé
Predmetom zákazky je dodávka 3 logických celkov a to: 1. CNC obrábacie centrum 5 osé - 1 ks 2. Formátovacia píla - 1 ks 3. Softformingová olepovačka - 1 ks, Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: Časť 1. predmetu zákazky - CNC obrábacie centrum 5 osé Časť 2. predmetu zákazky - Formátovacia píla Časť 3. predmetu zákazky - ...
Obstaranie 6-osého obrábacieho centra -  Jozef Ligenza - LIGE
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks 6-osého obrábacieho centra. Slúžiť má pre účely náročných drevostavieb - zimné záhrady, altány, pergoly a iné dizajnérske a architektonické diela vo vysokej pridanej hodnote v dreve.Technická špecifikácia zariadenia je súčasťou súťažných podkladov.
Zariadenia pre stolársku a autodielňu
Časť č. 1 Zariadenie na výmenu oleja1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť č. 2 Valcový tester bŕzd a tlmičov1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť č. 3 Formátovacia píla1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov ...
Dodávka pásové pily
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka pásové pily a souvisejícího příslušenství pro Zadavatele (dále jen „pásová pila“). Pásová pila bude dodána v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2. zadávací dokumentace.
SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - Vybavení dílen – stroje
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí s názvem: 1. Úsek praktického vyučování PV1 - Strojovna kovoobrábění 2. Úsek praktického vyučování PV2 - Strojovna truhlářská 3. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Diagnostika 4. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Zvedáky, servisní údržba ...
Kompaktné zariadenie pre cinkovanie s príslušenstvom
Predmetom zákazky je inovatívna technológia pre výrobu drevených konštrukčných polotovarov - zariadenie pre výrobu nekonečného pásu polotovaru formou napájania cinkovaním.
Automatizované pracovisko I
Predmetom zákazky sú Inteligentné inovácie priemyslu 4.0 vo výrobnej prevádzke DREVONAEXPORT s.r.o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Uhlová píla
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks uhlovej píly, 1 ks pásovej píly a 1 ks paletovacej linky podľa požadovanej technickej špecifikácie.
Strojové vybavenie dielne
Predmetom zákazky je rozšírenie prevázky o strojové vybavenie na výrobu drevárskych a stolárskych polotovarov a kreatívnych výrobkov, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných ...
Dodávka pásové pily
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka pásové pily a souvisejícího příslušenství pro Zadavatele (dále jen „pásová pila“). Pásová pila bude dodána v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2. zadávací dokumentace.