Poptávám opravu štípače na dřevo
Dobrý den, poptávám opravu štípače špalků PLS 250 v Ostravě. Děkuji za nabídky.
Zariadenia a nástroje pre prácu s drevom
Predmetom obstarávania je nákup nástrojov a zariadenia do učební Strednej odbornej školy na Duchnovičovej ulici 506 v Medzilaborciach: Zariadenia a nástroje pre prácu s drevom Bližší popis a informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Recyklácia - nový pohľad na výrobu a zamestnanosť – Aktivita 1
Mobilný gáter Parametre: Kmeňová pásová píla s 6 až 7 mb spodnou konštrukciou a s požadovanou dĺžkou rezu minimálne do 4,5 metra s elektrickým nastavením výšky rezu, hydraulickým upínaním kmeňa so šírkou pílového pásu od 30 35 mm, zariadenie na vodiacich kolesách, požadované spracovanie kmeňov do 800 mm priemeru, produkcia od 6 8 m3/za 8 ...
Vybavenie SŠ Stará Ľubovňa – Zariadenia, nástroje a súvisiace vybavenie pre stolára
Predmetom zákazky je obstaranie vybavenia pre Spojenú školu, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni- zariadenia, nástroje a súvisiace vybavenie pre stolára. Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch.
Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica – Stroje a zariadenia
Predmetom zákazky je dodanie strojov a zariadení v rámci projektu SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica - moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia. Obstarávané tovary budú slúžiť na modernizáciu vybavenia učebných a študijných odborov, budú využívané v rámci praktického vyučovania školy a budú umiestnené v dielňach ...
Vybavenie SŠ Stará Ľubovňa III. etapa - IKT
Pre časť č. 1: Predmetom zákazky je dodanie IKT vybavenia ako materiálno technického vybavenia do učebných priestorov školy. Pre časť č. 2: Predmetom zákazky je dodanie gastro zariadenia ako materiálno technického vybavenia do učebných priestorov školy. Pre časť č. 3: Predmetom zákazky je dodanie obrábacích strojov pre stolára ako materiálno ...
Vybavenie SŠ Stará Ľubovňa – Zariadenia, nástroje a súvisiace vybavenie
Predmetom zákazky je obstaranie vybavenia pre Spojenú školu, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni- zariadenia, nástroje a súvisiace vybavenie pre stolára. Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch.
Profesionálne drevoobrábacie stroje
Predmetom zákazky je dodanie profesionálnych drevoobrábacích strojov, vrátane ich dopravy na miesto plnenia, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy na mieste plnenia. Podrobná technická špecifikácia jednotlivých zariadení je uvedená v podkladoch k VO zverejnených na URL adrese uvedenej v bode 1.3).
Digitální transformace společnosti STREKON A-Z, s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení následujících technologií: - Hydraulický lis pro výrobu dřevěných vazníků vč. příslušenství pracovních stolů a dopravníků; - Vyvážecí dopravník vč. ejektorů (vyhazovačů vazníků) pro podélné vyvážení a JIGG (zařízení pro nastavení tvaru vazníků); - Laserová projekce pro výrobu vazníků; - Automatizace a propojení na ...
Digitální transformace společnosti STREKON A-Z, s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení následujících technologií: - Hydraulický lis pro výrobu dřevěných vazníků vč. příslušenství pracovních stolů a dopravníků; - Vyvážecí dopravník vč. ejektorů (vyhazovačů vazníků) pro podélné vyvážení a JIGG (zařízení pro nastavení tvaru vazníků); - Laserová projekce pro vykreslení tvaru vazníku při výrobě; - ...
Briketovací lis
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku 1ks nového Briketovacieho lisu. Dodaný tovar musí byť nový, zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a získanie povolenia na prevádzku a poistenie. Minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa: Hydraulický briketovací lis ...
Technické vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - technického vybavenia a poskytnutie súvisiacich služieb. Predmet zákazky je rozdelený na osem samostatných častí: Časť 1: CNC Softvér Časť 2: CNC stroje a príslušenstvo Časť 3: Digitálne jazykové laboratórium Časť 4: Mikroskop Časť 5: Odsávacie zariadenia Časť 6: PLC súprava Časť 7: Softvér - FIN ...
Modernizácia  vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov
Predmetom zákazky je obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk v rámci projektu: Modernizácia vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov na Strednej odbornej škole stavebnej - Építészeti Szakközépiskola Nové Zámky, ktorý je schválený na financovanie na základe výzvy ...
Technické vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka tovaru technického vybavenia a poskytnutie súvisiacich služieb.
Zariadenia a nástroje pre prácu s drevom
Predmetom obstarávania je nákup nástrojov a zariadenia do učební Strednej odbornej školy na Duchnovičovej ulici 506 v Medzilaborciach, rozdelený na 3 časti: Časť 1:Zariadenia a nástroje pre prácu s drevom Časť 2: Zariadenia na obrábanie kovov Časť 3: Zváračské zariadenia Bližší popis a informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zariadenia a nástroje pre prácu s drevom
Predmetom obstarávania je nákup nástrojov a zariadenia do učebných Strednej odbornej školy na Duchnovičovej ulici 506 v Medzilaborciach, rozdelený na 3 časti: Časť 1:Zariadenia a nástroje pre prácu s drevom Časť 2: Zariadenia na obrábanie kovov Časť 3: Zváračské zariadenia Bližší popis a informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
AGRO CS a.s. - Využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka extruderu na výrobu dřevního vlákna z dřevní štěpky. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách..
Poptávám pogumování kol pásové pily
Poptávám pogumování kol pásové pily PP 500, skládá se tří kol . Jaká je prosím odhadní cena a doba opravy. Děkuji.
Čtyřstranná fréza na dřevo
Jedná se o obráběcí stroj na dřevo pro hoblování a frézování prken, palubek, trámů apod., jakož i poskytnutí souvisejících plnění. Podrobný popis je uveden v technické specifikaci, která je součástí zadávací dokumentace.
Centrální polytechnické dílny - dodávka didaktických pomůcek
Předmětem plnění jsou dodávky spojené s realizací části didaktických pomůcek pro objekt Centrálních polytechnických dílen v areálu Winternitzových mlýnů situovaných mezi ulicemi Na Ležánkách a Mezi Mosty v Pardubicích. Didaktické pomůcky jsou určeny k vybavení dílen se zaměřením: na textil, grafiku, kov, dřevo a odborných učeben se zaměřením na ...
Modernizácia praktického vyučovania – CNC stroje
Predmetom zákazky sú CNC stroje pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka technického vybavení dílen učebního oboru truhlář pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p.o.
Olepovačka
Predmetom zákazky je dodávka nového, nepoužitého a nerepasovaného zariadenia: Olepovačka. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup techniky pre zhodnocovanie BRKO v obci Krnča
Predmetom zákazky je dodávka technológií a tovarov pre zhodnocovanie BRKO v Obci Krnča. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Drvič drevnej hmoty Časť 2. predmetu zákazky: Kompostér Podrobné špecifikácie sú uvedené v ...
Sušiareň drevnej štiepky
A. Pásová sušička lesnej štiepky s elektronicky riadením systémom. (Sušiareň drevnej štiepky - časť 1) B. Zásobník na drevnú štiepku so vstupným dopravníkom a výstupný dopravník. (Príslušenstvo k sušiarni drevnej štiepky - časť 2), C. Zdroj tepla plynový kotol na uhľovodíkové palivo propán (Zdroj tepla /Kotolňa/ pre sušiareň drevnej štiepky - ...