UTB - Laboratoř 3D tisku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení laboratoře 3D tisku pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – Charpyho kladivo 25J
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Charpyho kladiva 25J pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Modernizace CNC obrábění - 3D měřící zařízení
Předmětem plnění je rozšíření a modernizace stávajícího pracoviště odborného výcviku a tím vytvoření podmínek pro zkvalitnění počátečního vzdělání, s důrazem na rozvoj žádoucích klíčových kompetencí v oblasti výuky strojního a ručního programování a obsluhy numericky řízených strojů, včetně zpětnovazební kontroly výrobních operací na 3D - ...
Dodávka dílenského vybavení a nábytku
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka dílenského vybavení a nábytku.
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - část 3 - přístrojová technika pro operativu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních stolů, operačních světel a elektrochirurgického generátoru. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - část 4
Předmětem veřejné zakázky je dodávka gynekologických křesel, nemocničních lůžek, monitorů životních funkcí, anesteziologických přístrojů, infuzních pump vč. dokovacích stanic a ultrazvukového přístroje. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
MoVI-FAI – Univerzální trhací stroj do 50 kN
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka univerzálního trhacího stroje do 50kN pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – Rozšíření stávajícího spektrometru o frekvenční rozsah
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávajícího impedančního spektrometru s teplotní regulací o měření v RF oblasti pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – 3D tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskáren pořizovaných pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Přístroj skiagrafický a rentgenový přístroj pojízdný
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového skiagrafického přístroje a rentgenového přístroje pojízdného dle Přílohy č. 6 ZD - Požadavek na předmět plnění zadávací dokumentace, vč. plného záručního servisu po dobu 36 měsíců a následného plného pozáručního servisu po dobu 60 měsíců. Možný další CPV kod: 79961340-3 ; 33111000-1
Upgrade magnetické rezonance
Předmětem veřejné zakázky je provedení upgrade stávajícího přístroje MR (upgrade zařízení spočívá především ve výměně kabeláže, pořízení nových cívek, nového akvizičního systému, SW a vyhodnocovací stanice a související práce) nebo pořízení nové, dosud nepoužité magnetické rezonance (dále také přístroj či zařízení) určené pro provoz ve ...
UTB – CO2 laser
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CO2 laseru pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – Kontinuální plnící systém pro mikrohnětič DSM Xplore
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kontinuálního plnícího systému pro mikrohnětič DSM Xplore pořizovaná pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – Oční kamera s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka oční kamery s příslušenstvím, tedy souboru hardware a software pro realizaci experimentů v oblasti neuromarketingu prostřednictvím oční kamery pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka diagnostické přístrojové techniky do Kroměřížské nemocnice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro Kroměřížskou nemocnici, konkrétně RTG přístroje s C-ramenem, ultrazvuku pro dětskou ambulanci, ultrazvuku pro ortopedickou ambulanci a ultrazvuku pro urologické oddělení. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy I
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále také proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího systému. ...
Koextruzní vyfukovací linka pro výrobu 9vrstvých fólií, s vysokou optickou transparentností
- Koextruzní technologická linka s devíti extrudéry pro výrobu 9vrstvých fólií vyfukováním z určených typů materiálů včetně patentovaných struktur zadavatele, dodaná se všemi požadovanými periferiemi, vhodná pro výrobu asymetrických i symetrických bariérových folií s vysokou optickou transparentností dosahovanou chlazením balonu vodou a vedením ...
Celková oprava nástavby AZ 30 METZ
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení služby - celková oprava nástavby automobilového žebříku AZ 30 METZ DLK23-12 PLC, podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Zametací vozy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu kompaktního zametacího vozu střední kategorie, homologovaného a schváleného pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a 1 kusu zametacího a čistícího stroje s možností využití pro zimní údržbu komunikací, homologovaného a schváleného pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, včetně provádění servisních ...
ZZS ZK – Defibrilátory 2020-2024
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 kusů přenosných defibrilátorů pro potřeby zadavatele. V podrobnostech je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Specifikaci předmětu plnění a v příloze č. 3 - Obchodních podmínkách (návrhu kupní smlouvy) spolu s jejich přílohami.
Dodávka materiálů pro stavbu mechanické části prototypu pyrolýzního zařízení a poloprovozu s hořákem
Předmětem plnění zakázky je dodávka materiálů pro stavbu mechanické části prototypu pyrolýzního zařízení a poloprovozu s hořákem dle technické dokumentace Zadavatele – II. Etapa na místo pracoviště Zadavatele – Žďár nad Sázavou, U Malého lesa 18 (dále jen „místo dodávky prototypu“). Dodávkou materiálu se rozumí: výroba dle dokumentace Zadavatele ...
FZŠ - Jablůnka – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem této zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody, cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciální redukované ...
UTB – Plazmový reaktor
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plazmového reaktoru pro povrchovou modifikaci, čištění a leptání převážně polymerních materiálů, vybavený mikrovlnným generátorem, pořizovaný pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
ÚP ČR - Zlín, tř. T. Bati 3792 - pořízení vyvolávacího systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně webového objednávání při poskytování služeb na pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále také poskytování servisní činnosti za účelem údržby software i hardware ...