UTB – Pronájem multifunkčních zařízení 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Stavební úpravy a dodávka vzduchotechniky pro čisté prostory laboratoří 5M s.r.o
Stavební úpravy a dodávka vzduchotechniky pro čisté prostory laboratoří 5M s.r.o viz specifikace v Zadávací dokumentaci
DSZO – dodávka nízkopodlažních městských autobusů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy, jejímž obsahem bude sjednání podmínek pro dodávku nových 7 ks plně nízkopodlažních městských autobusů v délce 11 až 13 m a 1 ks částečně nebo plně nízkopodlažního městského autobusu s úpravou pro výuku autoškoly, tedy vzdělávání uchazečů o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění nebo o jiné ...
Dodávka HW a SW včetně instalace v rámci dotačního programu ICT a sdílené služby
Dodávka HW a SW včetně instalace v rámci dotačního programu ICT a sdílené služby - budování a modernizace datových center, výzva IV., projekt Datové centrum ve firmě KOMA MODULAR. Přesný popis předmětu plnění je uveden v příloze č.2.
Nízkoemisní a bezemisní vozidla ve veřejné dopravě
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks nízkopodlažních CNG autobusů pro ČSAD Vsetín.
Traumatologické implantáty
1. Předmětem veřejné zakázky jsou opakované průběžné dodávky spotřebního materiálu - traumatologických implantátů (dále také „zboží“) včetně výpůjčky instrumentária po dobu platnosti smlouvy, v rozsahu dle potřeb zadavatele a v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 2. Podrobná specifikace a předpokládané množství ...
Poptávám gumový vak pro domácí vodárnu
Poptávám gumový vak pro domácí vodárnu - OMNIGENA JY 1000/24.
UTB – Stereolitografická 3D tiskárna II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stereolitografické 3D tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Centralizovaný nákup kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění dodávek vybraných druhů kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace na základě průběžných individuálních objednávek těchto subjektů a dle jejich aktuálních potřeb, a to za podmínek dále stanovených v obchodních podmínkách.
Přístroj skiaskopicko-skiagrafický
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového skiaskopicko-skiagrafického přístroje dle Přílohy č. 6 ZD - Požadavek na předmět plnění zadávací dokumentace, vč. plného záručního servisu po dobu 36 měsíců a následného plného pozáručního servisu po dobu 60 měsíců. (Možný další CPV kod: 79961340-3 ; 33111000-1).
ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího ...
Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2020 - 2023
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění základní údržby ploch sečením a sběrem vzniklé hmoty, dále sečením beze sběru posečené hmoty, či jen mulčováním částí pozemků a zákonným nakládáním se vniklým bioodpadem, sběrem, výhrabem listí a jeho odvozem. Sbíraný a shrabaný bioodpad vzniklý údržbou ploch bude uložen či předán k dalšímu zpracování ...
Dodávka měřící techniky
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka měřící techniky.
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - Instrumentárium pro abdominální operativu
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka instrumentária pro abdominální operativu včetně kontejnerů. Podrobnější informace jsou obsaženy v technické specifikaci.
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - Instrumentárium
Předmětem veřejné zakázky je dodávka instrumentária splňujícího normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN 1088-1, a to včetně kontejnerů. Podrobnější informace jsou obsaženy v technické specifikaci
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - Instrumentárium pro vaginální operativu
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka instrumentária pro vaginální operativu včetně kontejnerů. Podrobnější informace jsou obsaženy v technické specifikaci.
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - Instrumentárium pro laparoskopickou operativu
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka instrumentária pro laparoskopickou operativu včetně kontejnerů. Podrobnější informace jsou obsaženy v technické specifikaci.
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - Instrumentárium pro hysteroskopickou operativu
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka instrumentária pro hysteroskopickou operativu včetně kontejnerů. Podrobnější informace jsou obsaženy v technické specifikaci.
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - Elektrochirurgický generátor
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 1ks elektrochirurgického generátoru s pokročilou bipolární koagulací.
RIFT – Laboratorní hnětič
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního hnětiče pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně spolufinancovaného z prostředků OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002324 “RIFT - Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické.
UTB – Sublimační tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sublimační tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – Stereolitografická 3D tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stereolitografické 3D tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – Fototechnika pro FMK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografických zařízení, pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – 3D tiskárna 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – obuvnická dílna
Předmětem zakázky je dodávka strojního vybavení do obuvnické dílny pro Academic School, Střední škola, s.r.o. za účelem zkvalitnit a modernizovat stávající stav materiálního vybavení školy.