UTB - Laboratoř 3D tisku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení laboratoře 3D tisku pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Jednotka pro testování a charakterizaci membránových modulů
Předmětem veřejné zakázky je technologická dodávka jednotky pro testování a charakterizaci membránových modulů. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu
Předmětem sektorové Veřejné zakázky s názvem „DR25_Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu“ je inženýring, tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace k provedení Předmětu plnění dodavatelem, a dále realizace zakázky, v průběhu ...
Demonstrační instalace výrobní linky pro praktickou prezentaci principů Průmyslu 4.0
Předmětem plnění je kompletní dodávka zahrnující návrh, realizaci, integraci a dodávku produkčního prostředí pro realizaci montáže výrobků z lego dílů, stavební lego základny a připravených elektronických součástí. Pro každý produkt bude v závěru svého výrobního cyklu provedena inspekční kontrola na testovací stanici vč. vygenerování a záznamu ...
Pozáruční servis pro přístroje společnosti Siemens na katetrizačním a implantačním sálu Kardiocentra
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb pro zdravotnické přístroje Siemens, konkrétně se jedná o: a) rentgenový systém pro elektrofyziologické výkony Axiom Artis U výrobní číslo 22032 včetně elektrofyziologického záznamového zařízení Axiom Sensis XP výrobní číslo 41022, které budou provozovány pro zadavatele po ...
UTB – Charpyho kladivo 25J
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Charpyho kladiva 25J pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Precizní mobilní analyzátor koncentrace CH4 II
Předmětem této opakované veřejné zakázky je dodávka precizního analyzátoru pro stanovení koncentrace plynného CH4, CO2 a H2O ve vzduchu a CH4 rozpuštěného ve vodě, který je založený na principu laserové absorpční spektroskopie.
Operační stůl pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka operačního stolu pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
Samosběry
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 1 kusu nového nepoužitého jednoúčelového samosběru - zametače a jedné nové nepoužité samosběrné nástavby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Dodávka stroje na zpracování netkaných textilií
Dodávka stroje na zpracování netkaných či obdobných textilií.
Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna Partizánske
Projekt rieši realizáciu nových rozvodov pre zabezpečenie výroby ľadu na ľadovej ploche s rozmermi 59,7 m x 29,7 m. Rekonštrukcia prinesie zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej účinnosti chladenia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Dodání nových zdrav. prost. spolu s odpovíd. přísluš. vč. jejich montáže, instalace a uvedení do provozu vč. ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení přísl. revizí, ověření dekl. techn. parametrů nabízených přístrojů dle tech. spec., instruktáž zdrav. prac. a prac. odb. ...
Modernizace CNC obrábění - 3D měřící zařízení
Předmětem plnění je rozšíření a modernizace stávajícího pracoviště odborného výcviku a tím vytvoření podmínek pro zkvalitnění počátečního vzdělání, s důrazem na rozvoj žádoucích klíčových kompetencí v oblasti výuky strojního a ručního programování a obsluhy numericky řízených strojů, včetně zpětnovazební kontroly výrobních operací na 3D - ...
PC vybavení a měřicí technika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka PC vybavení a měřicí techniky pro Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, rozdělená do tří částí: měřicí karty, počítačové vybavení a interaktivní sestava (dále jen „PC vybavení a měřicí technika“). Jednotlivé části PC vybavení a měřicí techniky jsou zadávány ve třech samostatných částech Veřejné ...
SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového plavidla pro osazení technologie určené pro měření batymetrie vodních nádrží, zdrží, vodních cest a monitoring dnových sedimentů a snímání podvodních objektů, včetně nového přepravního vozíku za osobní automobil včetně certifikací a atestů.
Nákup multifunkčních tiskových zařízení včetně systému zabezpečeného tisku a servisních služeb
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 43 chodbových multifunkčních zařízení, 1 produkčního zařízení, systému zabezpečeného tisku, dodávku originálních nerepasovaných spotřebních materiálů schválených výrobcem zařízení, včetně jejich ekologické likvidace a poskytnutí servisních služeb na dobu 6 let pro zadavatele. Pokud v průběhu trvání ...
Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením pro proteomiku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením pro proteomiku včetně instalace.
Oxygenátor s hadicovým setem včetně setu pro kardioplegii
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky Oxygenátorů s hadicovými sety včetně setu pro kardioplegii pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu.
Technické a technologické vybavenie - IKT
Fyzikálna učebňa Učebňa bude obsahovať zariadenie pre 18 žiakov, pracovisko učiteľa, kovovú skriňu na odkladanie pomôcok, interaktívnu tabuľu a didaktické pomôcky z mechaniky, termodynamiky, optiky, elektriny a magnetizmu, patričné snímacie senzory a k tomu potrebná IKT technika. V učebni bude prebiehať skupinová práca mladých výskumníkov na ...
Systém elektronickej osobnej dozimetrie
Predmetom zákazky je vypracovanie investičného projektu a jeho následná realizácia, ktorá rieši úpravu a doplnenie systému radiačnej kontroly systému elektronickej osobnej dozimetrie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prístroj pre brachyterapiu
Predmetom zákazky je nákup jedného prístroja pre brachyterapiu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Afakické VOŠ mäkké - Vnútroočné šošovky akrylové hydrofóbne so žltým filtrom
Predmetom zákazky je dodávka VNÚTROOČNÝCH ŠOŠOVIEK - Afakické VOŠ mäkké, Afakické VOŠ tvrdé a Ostatné pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej len VOŠ), v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 11 (jedenásť) častí. ...
CT prístroj
Predmetom zákazky je dodávka CT prístroja (3. kategória). Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Medzimestský dvojnápravový Low Entry autobus dlžky 10,5 m
Predmet zákazky predstavuje dodanie autobusov medzimestskej autobusovej dopravy, ktoré plánuje verejný obstarávateľ nakúpiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Technická špecifikácia sa nachádza v samostatnej prílohe súťažných podkladov.
Poptávám samonasávací čerpadlo
Poptávám samonasávací čerpadlo sací výška 9 vzdálenost 70m ke studni.Určeno k zásobování domácnosti.Stávající čerpadlo DAB JETINOX 102M po připojení na vzdálenější studnu není schopné dopravit vodu. Mužete prosím nabídnou alternativu schopnou bezproblémové dodávky z uvedených parametrů. Děkuji Vondráček