Stravování v AČR v letech 2018 - 2022, VÚ 1825 Tábor a VÚ 4215 Tábor

Stravování v AČR v letech 2018 - 2022, VÚ 1825 Tábor a VÚ 4215 Tábor

zabezpečit závodní a bezplatné stravování příslušníků rezortu MO, formou služby

Stravování v AČR v letech 2018 - 2022, VÚ 1837 Chrudim

Stravování v AČR v letech 2018 - 2022, VÚ 1837 Chrudim

předmětem VZ je zabezpečit závodní a bezplatné stravování příslušníků rezortu MO, formou služby.

Stravování v AČR v letech 2018 - 2022, VZ551230 Týniště nad Orlicí a VZ 684820 Bystřice pod Hostýnem

Stravování v AČR v letech 2018 - 2022, VZ551230 Týniště nad Orlicí a VZ 684820 Bystřice pod Hostýnem

zabezpečit závodní a bezplatné stravování příslušníků rezortu MO, formou služby u VZ 551230 Týniště nad Orlicí a VZ 684820 Bystřice pod Hostýnem

Dodávka obědů pro městský úřad

Dodávka obědů pro městský úřad

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a výdej hotových jídel pro zaměstnance zadavatele.

Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu

Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov a obědů pro zaměstnance zadavatele podávaných v domově pro seniory a provozu bufetu v domově pro seniory, zabezpečení obědů pro uživatele Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov a obědů pro zaměstnance zadavatele dodávaných do denního ...

Dodávka hotových pokrmů pro zaměstnance

Dodávka hotových pokrmů pro zaměstnance

Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava hotových jídel pro zaměstnance zadavatele, jejich dodávka na zadavatelem stanovené místo v určený čas a výdej jídel zaměstnancům zadavatele.

Výběrové řízení na zajištění závodního stravování ve společnosti Daikin Plzeň

Výběrové řízení na zajištění závodního stravování ve společnosti Daikin Plzeň

Předmětem zakázky je komplexní zajištění závodního stravování, cofee breaků pro VIP návštěvy, obědy pro VIP návštěvy a další akce pořádané zadavatelem.

Zajištění závodního stravování

Zajištění závodního stravování

Předmětem plnění veřejné zakázky je: Zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel

Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov

Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov

Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Zajištění stravovacích služeb a doplňkového prodeje pro LOM PRAHA s.p.

Zajištění stravovacích služeb a doplňkového prodeje pro LOM PRAHA s.p.

Zajištění závodních stravovacích služeb pro zaměstnance LOM PRAHA s. p., včetně zajištění provozu kantýny a doplňkových služeb.

Hledáme dodavatele celodenní stravy pro mateřskou školu

Hledáme dodavatele celodenní stravy pro mateřskou školu

Hledáme dodavatele celodenní stravy pro mateřskou školu v centru Ostravy (dopolední i odpolední svačina, oběd).

Stravování v AČR, VZ 551210 Štěpánov v letech 2017-2021

Stravování v AČR, VZ 551210 Štěpánov v letech 2017-2021

Předmětem veřejné zakázky "Stravování v AČR (VZ 551210 Štěpánov) v letech 2017 - 2021 je zajištění stravování pro strávníky vojenských zařízení formou služby.

Príprava a dovoz celodennej stravy pre klientov zariadenia SENIOR 2017

Príprava a dovoz celodennej stravy pre klientov zariadenia SENIOR 2017

Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej diabetickej a racionálnej stravy pre klientov zariadenia SENIOR na obdobie 1 rok, pre predpokladaný maximálny počet klientov 58 (podľa potreby), do priestorov verejného obstarávateľa.

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok v zariadeniach, ktoré sú oprávnené poskytovať stravovacie služby a zároveň akceptujú stravovacie poukážky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom úspešného uchádzača, ktorý sprostredkuje stravovacie služby u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.

Príprava a dodávka celodennej stravy

Príprava a dodávka celodennej stravy

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - Príprava a dodávka celodennej stravy spočívajúca v každodennej príprave a dodávke celodennej stravy do zariadení verejného obstarávateľa (vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov a prázdnin), pričom musí byť vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych a diétnych jedál zabezpečená pestrosť a ...

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok

Zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov NÚCEM v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a § 70 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov formou (papierových) stravovacích poukážok v stravovacích zariadeniach poskytujúcich obedové ...

Zajištění stravování zaměstnanců RÚ

Zajištění stravování zaměstnanců RÚ

Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava a dodávka teplých a studených obědů pro stravování zaměstnanců zadavatele, a s tím související plnění.

Poptávám rozvoz obědů

Poptávám rozvoz obědů

Poptávám rozvoz obědů v Ustí n.Orlicí.

Hledáme dodavatele stravy pro miniškolku

Hledáme dodavatele stravy pro miniškolku

Hledáme dodavatele stravy pro mini-školku. Požadujeme kvalitní a zdravou stravu.

Státní zdravotní ústav Praha - Zajištění stravovacích služeb a prodeje doplňkového sortimentu

Státní zdravotní ústav Praha - Zajištění stravovacích služeb a prodeje doplňkového sortimentu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovování a poskytování stravovacích služeb včetně zajištění prodeje doplňkového sortimentu.

Zabezpečenie stravovania pre pacientov a zamestnancov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.

Zabezpečenie stravovania pre pacientov a zamestnancov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.

Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre pacientov do priestorov verejného obstarávateľa a zabezpečenie obedov pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou podávania obedov v priestoroch uchádzača prostredníctvom poukazov na odber stravy. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti.

Poptávám dovoz obědů

Poptávám dovoz obědů

Poptávám cenovou nabídku na dovoz obědů pro mou nemocnou maminku.Lokalita - Brno Obřany. Děkuji Vám za odpověď Zdeňka Švábenská

Zmluvné stravovanie odlúčeného pracoviska - VÚ 5728 Trenčín - Kubrá

Zmluvné stravovanie odlúčeného pracoviska - VÚ 5728 Trenčín - Kubrá

Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR formou dovozu.

Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok)

Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok)

Predmetom zákazky je zabezpečovať služby hromadného stravovania, v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných lístkov (poukážok) u zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený zmluvný ...

(záznamy 1/25 z 323)  strana 1 / 13