Stravování v AČR, VZ 551210 Štěpánov v letech 2017-2021
Předmětem veřejné zakázky "Stravování v AČR (VZ 551210 Štěpánov) v letech 2017 - 2021 je zajištění stravování pro strávníky vojenských zařízení formou služby.
Príprava a dovoz celodennej stravy pre klientov zariadenia SENIOR 2017
Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej diabetickej a racionálnej stravy pre klientov zariadenia SENIOR na obdobie 1 rok, pre predpokladaný maximálny počet klientov 58 (podľa potreby), do priestorov verejného obstarávateľa.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok v zariadeniach, ktoré sú oprávnené poskytovať stravovacie služby a zároveň akceptujú stravovacie poukážky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom úspešného uchádzača, ktorý sprostredkuje stravovacie služby u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.
Príprava a dodávka celodennej stravy
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - Príprava a dodávka celodennej stravy spočívajúca v každodennej príprave a dodávke celodennej stravy do zariadení verejného obstarávateľa (vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov a prázdnin), pričom musí byť vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych a diétnych jedál zabezpečená pestrosť a ...
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
Zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov NÚCEM v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a § 70 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov formou (papierových) stravovacích poukážok v stravovacích zariadeniach poskytujúcich obedové ...
Zajištění stravování zaměstnanců RÚ
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava a dodávka teplých a studených obědů pro stravování zaměstnanců zadavatele, a s tím související plnění.
Poptávám rozvoz obědů
Poptávám rozvoz obědů v Ustí n.Orlicí.
Hledáme dodavatele stravy pro miniškolku
Hledáme dodavatele stravy pro mini-školku. Požadujeme kvalitní a zdravou stravu.
Státní zdravotní ústav Praha - Zajištění stravovacích služeb a prodeje doplňkového sortimentu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovování a poskytování stravovacích služeb včetně zajištění prodeje doplňkového sortimentu.
Zabezpečenie stravovania pre pacientov a zamestnancov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre pacientov do priestorov verejného obstarávateľa a zabezpečenie obedov pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou podávania obedov v priestoroch uchádzača prostredníctvom poukazov na odber stravy. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti.
Poptávám dovoz obědů
Poptávám cenovou nabídku na dovoz obědů pro mou nemocnou maminku.Lokalita - Brno Obřany. Děkuji Vám za odpověď Zdeňka Švábenská
Zmluvné stravovanie odlúčeného pracoviska - VÚ 5728 Trenčín - Kubrá
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR formou dovozu.
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok)
Predmetom zákazky je zabezpečovať služby hromadného stravovania, v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných lístkov (poukážok) u zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený zmluvný ...
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb I.
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je zajištění stravování pro klienty sociálních služeb. Zakázka je rozdělena na 2 části. Předmětem části 1 je zajištění stravování – dodávka obědů a celodenní stravy a jejich dovoz dodavatelem objednateli. Podmínky plnění blíže upravuje příloha č. 1 Návrh smlouvy. Předmětem části 2 je zajištění stravování – ...
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre verejného obstarávateľa, a to pre jeho: -študentov, -zamestnancov a dôchodcov (ktorí u neho pracovali pred odchodom do dôchodku) a poskytovanie cateringových služieb pre verejného obstarávateľa.
Zajištění stravování
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit stravování pro zaměstnance HZS Královéhradeckého kraje na adresách nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové 3, 500 03 a Pražská 230/153z, Hradec Králové 4, 500 004.
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre verejného obstarávateľa, a to pre jeho: -študentov, -zamestnancov a dôchodcov (ktorí u neho pracovali pred odchodom do dôchodku) a poskytovanie cateringových služieb pre verejného obstarávateľa.
Zajištění závodního stravování pro zaměstnance ostravského pracoviště Zdravotního ústavu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance ostravského pracoviště zadavatele a prodej doplňkového sortimentu v prostorách stravovacího zařízení zadavatele (dále jen „jídelna – bufet“). Součástí plnění je doprava na místo plnění, výdej jídel a související pomocné práce.
Stravování pro zaměstnance BFÚ
Výroba a dodávka obědů vč. dopravy a likvidace zbytků. Smlouva na dobu neurčitou.
Studené stravovanie žiakov elokovaných pracovísk
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravy žiakom elokovaných pracovísk školy formou studených jedál
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky
Predmetom zákazky je poskytnutie stravných poukážok na základe individuálnej potreby subjektov uvedených v opise predmetu zákazky (ďalej len služba, zákazka či stravné poukážky)
Zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v Praze II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, včetně zajištění chodu bufetu, který bude uchazeči pronajat. Bližší specifikace je uvedena v části 4 ...
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
Zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v Praze II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, včetně zajištění chodu bufetu, který bude uchazeči pronajat. Bližší specifikace je uvedena v části 4 ...