Stravování v AČR u VÚ 3255 Praha v letech 2021-2025
Zabezpečení závodního a bezplatného stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 3255 Praha. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání v sociální a environmentální oblasti a to dodržováním férových pracovních podmínek a k podpoře ekologické šetrnosti.
Stravování
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění stravování na dobu neurčitou v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a 2 této zadávací dokumentace (ZD).
Závodní stravování v budově Generálního finančního ředitelství, Lazarská 15/7, Praha 1
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování zaměstnancům zadavatele formou vyhotovení, dovozu a výdeje jídel ve vlastní výdejně zadavatele a doplňkový prodej v bufetu k závodnímu stravování v sídle zadavatele - Generálního finančního ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1.
Zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v Praze
Předmětem veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích. Součástí předmětu plnění jsou také všechny činnosti spojené s výrobou a výdejem stravy a čištěním a ...
Stravování
Jde o zajištění stravování pro zaměstnance a pacienty zadavatele.
Zajištění stravovacích služeb a doplňkového prodeje pro LOM PRAHA s.p.
zajištění závodních stravovacích služeb pro zaměstnance LOM PRAHA s. p., včetně zajištění provozu kantýny a doplňkových služeb.
Stravování
Jde o zajištění stravování pro zaměstnance a pacienty zadavatele.
Provozování závodního stravování a kantýny v Úřadu průmyslového vlastnictví, č. ÚPV-125
Předmětem této veřejné zakázky je zajišťování provozu závodního stravování včetně kantýny pro zaměstnance a důchodce Úřadu průmyslového vlastnictví v místě jeho sídla.
Poskytování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování zaměstnanecké jídelny Českého rozhlasu a bufetu pro zaměstnance v atriu budovy B v sídle zadavatele. Veřejná zakázka je realizována ve zjednodušeném režimu podle § 129 ZZVZ.
Provozování závodního stravování a kantýny v Úřadu průmyslového vlastnictví, č. ÚPV-123
Předmětem této veřejné zakázky je zajišťování provozu závodního stravování včetně kantýny pro zaměstnance a důchodce Úřadu průmyslového vlastnictví v místě jeho sídla.
Dodávka hotových pokrmů pro zaměstnance
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava hotových jídel pro zaměstnance zadavatele, jejich dodávka na zadavatelem stanovené místo v určený čas a výdej jídel zaměstnancům zadavatele.
Zajištění stravovacích služeb a doplňkového prodeje pro LOM PRAHA s.p.
Zajištění závodních stravovacích služeb pro zaměstnance LOM PRAHA s. p., včetně zajištění provozu kantýny a doplňkových služeb.
Zajištění stravování zaměstnanců RÚ
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava a dodávka teplých a studených obědů pro stravování zaměstnanců zadavatele, a s tím související plnění.
Státní zdravotní ústav Praha - Zajištění stravovacích služeb a prodeje doplňkového sortimentu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovování a poskytování stravovacích služeb včetně zajištění prodeje doplňkového sortimentu.
Zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v Praze II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, včetně zajištění chodu bufetu, který bude uchazeči pronajat. Bližší specifikace je uvedena v části 4 ...
Zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v Praze II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, včetně zajištění chodu bufetu, který bude uchazeči pronajat. Bližší specifikace je uvedena v části 4 ...
Poptáváme dodavatele dětské stravy
Hledáme dodavatele dětské celodenní stravy pro dětskou skupinu. Jedná se o 24 dětí ve věku od 2 do 6 let. Lokalita Praha 1. Preferujeme zdravou výživu.
Nákup služby - Stravování příslušníků VÚ 3255 Praha (příprava a výdej stravních dávek VSZ Ruzyně
Nákup služby, zabezpečit stravování pro zaměstnance a příslušníky vojenského útvaru VÚ 3255 Praha, zajistit dovoz do výdejny, doplňkový prodej, zabezpečit pohoštění a občerstvení při služebních akcích, stravování v krizových situacích dle zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Zajištění stravování v lokalitě Duhová
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravování přibližně 650 zaměstnanců zadavatele a dalších osob (osoby, které nejsou zaměstnanci zadavatele a důchodci – bývalí zaměstnanci zadavatele) v cizím stravovacím zařízení v objektu na adrese Duhová 1/425, 140 53 Praha 4. Zajištění stravování zahrnuje vaření ve zmíněném objektu, provoz kantýny s ...
Zajištění stravovacích služeb v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze
Předmětem veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Zeměměřického úřadu, Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj a Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze, a to formou výroby hotových jídel a nápojů za podmínek a způsobem ...
Zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v Praze
Předmětem veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, včetně zajištění chodu bufetu, který bude uchazeči pronajat. Bližší specifikace je uvedena v části 4 ...
Zajištění stravovacích služeb v potřebné kvalitě a množství pro Nemocnici Na Františku
Předmětem veřejné zakázky je poskytování stravovacích služeb na období 4 let pro pacienty a zaměstnance Nemocnice Na Františku, a to v potřebné kvalitě a množství v souladu s platnou legislativou a jakostními normami. Zadavatel předpokládá spotřebu 944 tis. ks jídel za 4 roky, a to ve stávajícím členění (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, ...
Stravování zaměstnanců STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: • dodávka a výdej hotových jídel pro zaměstnance STC dle požadovaných míst plnění, včetně pronájmu nebytových prostor, technologii a dalšího inventáře, nutného pro dodávku a výdej hotových jídel, • dodávka a výdej mražených pokrmů za podmínek stanovených vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických ...
Zajištění stravovacích služeb a doplňkového sortimentu pro LOM PRAHA s.p.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravovacích služeb pro zaměstnance LOM PRAHA s.p., včetně zajištění provozu kantýny a doplňkových služeb.
Zajištění stravovacích a cateringových služeb pro MŠMT
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části (A, B). Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na obě části nebo jen na jednotlivé části VZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb komplexního stravování, spolu se zajištěním doplňkového prodeje svačinových jídel ve výdejně stravy v objektu MŠMT – budova B, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. ...