Zabezpečenie rozvozu teplých jedál – obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin
Predmetom zákazky je zabezpečenie rozvozu teplých jedál obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin, ktoré požiadali o donášku stravy do domácnosti počas pracovných dní, od 10:00 hod. - 14:00 hod.. Rozvoz teplých jedál musí byť v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a s Nariadením (ES) č. 852/2004 ...
Provozování závodního stravování na dole ČSM
Předmětem plnění je zajištění závodního stravování v rozsahu služeb: - zajištění důlních svačin a důlních polévek pro zaměstnance se stálým pracovištěm v podzemí - zajištění pitného režimu a ochranných nápojů pro zaměstnance se stálým pracovištěm v podzemí - zajištění stravování pro zaměstnance zadavatele v jídelnách na lokalitách ČSM Sever a ...
Zabezpečenie rozvozu teplých jedál – obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin
Predmetom zákazky je zabezpečenie rozvozu teplých jedál obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin, ktoré požiadali o donášku stravy do domácnosti počas pracovných dní, od 10:00 hod. - 14:00 hod., ktoré sú uvedené vo Výzve.
Zajištění cateringu a souvisejících služeb  pro Krajskou zdravotní, a.s.
zajištění cateringu a souvisejících služeb v rámci akcí pro Krajskou zdravotní, a.s.
Stravování u VÚ 6624 Bechyně 2023-2027
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VÚ 6624 Bechyně včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a s ...
Poskytnutie služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 12 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, tzn. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, ...
Zajištění cateringu a souvisejících služeb v rámci finančních mechanismů v letech 2023-2026
Zajištění cateringu a souvisejících služeb v rámci akcí pořádaných Objednatelem, zejména v rámci Fondů EHP a Norska, případně také v rámci Druhého švýcarského příspěvku.
Stravovacie služby OR PZ Trebišov
Zabezpečenie stravovania formou dodávky a výdaja jedál pre zamestnancov obstarávateľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove na ul. M. R. Štefánika 2319/180 v Trebišove
Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019  Trebišov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1101 Trebišov a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania.
Stravovanie dôchodcov rok 2022
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stravovania dôchodcov prostredníctvom prípravy a dodávky stravy (obedov) dodávateľom pre objednávateľa. Jedná sa o pravidelné zabezpečovanie dodávky čerstvej, varenej, hygienicky balenej stravy dodávateľom pre stravníkov objednávateľa v predpokladanom objeme do 200 obedov denne v pracovných dňoch počas ...
Poskytovanie stravovacích služieb
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania v priestoroch verejného obstarávateľa v súlade s podmienkami stanovenými v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa, ktorý verejnému obstarávateľovi zabezpečí poskytovanie služieb stravovania pre zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptáváme dovoz obědů
Poptáváme dovoz obědů do Komárova. Prosím o cenu.
Stravování u VÚ 2316 Praha 2023-2027
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VÚ 2316 Praha včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou ...
Stravování u VÚ 2266 Liberec 2023-2027
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VÚ 2266 Liberec včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a s ...
Stravování u VÚ 7935 Jince 2023-2026
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VÚ 7935 Jince včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou ...
Stravování u VZ 551240 Lázně Bohdaneč 2023-2027
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VZ 551240 Lázně Bohdaneč včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a ...
Pomocné práce ve stravovacím provozu FNKV
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pomocné práce ve stravovacím provozu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, které budou poskytovány na základě Smlouvy o poskytování služeb dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace, a to na dobu neurčitou.
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 3030 Zvolen, VÚ 3333 Zvolen, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 2025 Trenčín, VÚ 2021 Banská Bystrica a oddelenia jazykovej prípravy Zvolen, ako aj ďalších osôb určených objednávateľom v stravovacom zariadení VÚ 3030 ...
Zabezpečenie celodenného stravovania - Gabčíkovo
Zabezpečenie celodenného stravovania (vrátane víkendov a sviatkov) pre ubytované osoby
Zabezpečenie celodenného stravovania pre príslušníkov jednotky eVA BG
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania príslušníkov jednotky eVA BG a príslušníkov zaradených do HNS pre eVA BG v CV Lešť formou dovozu hotového jedla do miesta plnenia vrátane výdaja jedla, zabezpečenia stolovania a ďalších dohodnutých činností. Zadávanie objednávok na poskytovanie služby bude výlučne závisieť od ...
Zabezpečenie stravovania študentov formou zúčtovávania príspevku na stravovanie - Mlyny UK
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania primárne pre študentov UK a študentov iných verejných vysokých škôl študujúcich dennou formou štúdia ubytovaných v Študentskom domove Mlyny UK, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, a v Študentskom domove Družba UK, Botanická 25, Bratislava, a zabezpečenie mesačného zúčtovávania príspevku na stravovanie ...
Stravování u VÚ 2298 Chrudim 2023-2026
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VÚ 2298 Chrudim včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a s ...
Zabezpečenie stravovania KR PZ KE, Kuzmányho 8
Poskytovanie služieb závodného stravovania formou dodávky a výdaja jedál v predpokladanom priemernom množstve 600 stravníkov denne pre zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v objekte Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach na ul. Kuzmányho 8, Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach na ul. Rampová 7, Okresného ...
Zajištění rozvozu stravy pro CSOP
Hlavním účelem veřejné zakázky je včasná doprava obědů pro klienty zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále rozveden a spočívá v zajištění rozvozu stravy pro CSOP Praha 10 včetně pečovatelek, které zajišťují předání oběda klientům. Z důvodu zachování požadované teploty stravy dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na ...