Dodávka celodenní stravy pro lůžková oddělení NUDZ
Předmětem plnění této zakázky je: a) Příprava a zajištění celodenní stravy pro pacienty zadavatele b) Dodávka celodenní stravy na zadavatelem stanovené místo v určený čas c) Zajištění souvisejících služeb spojených se zajištěním dodávek stravy zadavateli, zejména předání celodenní stravy zaměstnancům zadavatele.
Služby stravovania pre študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku
Zabezpečenie stravovania študentov a zamestnancov zodpovedajúce zásadám správnej výživy podľa podmienok (§ 152) Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v blízkosti pracovísk verejného obstarávateľa. Je potrebné , aby uchádzač v rámci svojej ponuky zohľadnil blízkosť pracoviska verejného obstarávateľa (dostupnú: pešo chôdzou) a to v súlade s podmienkami ...
Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance sociálních služeb města Žďár nad Sázavou
Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s komplexním zajištěním stravy pro klienty a zaměstnance zadavatele.
Poptávám cateringové služby
Hledám dodavatele cateringu na 10.8.2022, buď jako celek jídlo i s obslouhou, nebo i zvlášť. Je možné služby tohoto charakteru u vás objednat? Děkuji. Vyhlídalová
Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou k zajištění stravování pro maximálně 450 žáků a 50 zaměstnanců ZŠ Šimanovská. Stravování ve formě obědů bude zajištěno výrobou obědů ve výrobně dodavatele a dovozem těchto obědů do školní výdejny zadavatele. Výdej obědů není předmětem veřejné zakázky, tento si zajistí zadavatel sám ...
Zajištění stravovacích služeb pro pacienty a zaměstnance ONMB
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní zajištění výroby a výdeje stravy pro pacienty a zaměstnance zadavatele na dobu 8 let.
Zajištění stravování žáků a zaměstnanců Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnická
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravování - vaření obědů včetně zajištění jejich výdeje žákům a zaměstnancům zadavatele. Závazkem dodavatele veřejné zakázky bude především zajištění stravování - příprava a výdej obědů, a to v zařízení školního stravování zadavatele. Zadavatel nezaručuje počet žáků, zaměstnanců, kteří budou stravování ...
Poptávám cateringové služby
Poptávám cateringové služby v Kroměříži a okolí.
Dočasné zajištění zaměstnaneckého a pacientského stravování
Předmětem veřejné zakázky je příprava a dovoz zaměstnanecké a pacientské stravy a poskytování souvisejících služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).
Zajištění cateringových služeb pro akce konané v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU
Předmětem zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je průběžné pořizování a zajišťování cateringových služeb, zejména poskytování coffee breaků, bufetových, nebo servírovaných obědů, případně dalšího občerstvení včetně nápojů v prostoru Kongresového centra Praha včetně dopravy, obsluhy a zajištění nezbytného inventáře a mobiliáře. Poskytování ...
Zajištění catering. služeb pro akce konané v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022
Předmětem zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je průběžné pořizování a zajišťování cateringových služeb, zejména poskytování coffee breaků, bufetových, nebo servírovaných obědů, případně dalšího občerstvení včetně nápojů v prostoru hotelu Vienna House Diplomat Prague v Praze 6 včetně dopravy, obsluhy a zajištění nezbytného inventáře a ...
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 24 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, ...
Rámcová dohoda na poskytování pravidelného občerstvení a cateringových služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytování cateringových služeb a dodávek souvisejících s pohoštěním pro jednotlivé pořádané akce a na pravidelné občerstvení v prostorech Zadavatele. Bližší podmínky poskytování a specifikace služeb a dodávek jsou obsaženy v závazném návrhu Rámcové dohody. Rámcová dohoda k této veřejné zakázce bude uzavřena s jedním ...
Obědy pro klienty a zaměstnance 2022
Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s komplexním zajištěním obědů pro klienty a zaměstnance zadavatele.
Sociální služby Uherské Hradiště p.o. - Dodávka stravy pro DZP Zborovice
Předmětem veřejné zakázky je: zajištění stravy pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice, s místem plnění Hlavní 1, 768 32 Zborovice na dobu neurčitou, zahrnující: • přípravu stravy Bližší požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
Zajištění závodního stravování - opakované
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel podle dále uvedených podmínek. Cca 190 zaměstnanců zadavatele odebírá stravu v různých provozech na území města Brna. Smyslem tohoto zadávacího řízení je snaha zadavatele zabezpečit pro zaměstnance závodní stravování v průběhu ...
Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom papierových stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311 / 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce).
Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava
Poskytovanie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia, vrátane dopravy na miesto určenia (dovoz) a likvidácie stravy. Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov sa požaduje v rozsahu a v súlade podľa všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s poskytovaním stravy v zdravotníckych zariadeniach, pri ...
Zajištění cateringových služeb pro akce konané v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU
Předmětem zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je průběžné pořizování a zajišťování cateringových služeb, zejména poskytování coffee breaků, bufetových, nebo servírovaných obědů, případně dalšího občerstvení včetně nápojů v prostoru Pražského hradu včetně dopravy, obsluhy a zajištění nezbytného mobiliáře. Poskytování cateringových služeb ...
Stravování v AČR u VZ 5512 Týniště nad Orlicí 2022-2026
Zabezpečení závodního a bezplatného stravování příslušníků rezortu MO u VZ 5512 Týniště nad Orlicí 2022-2026 včetně všech nákladových středisek přidělených do jejich stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních. Zadavatel má zájem zadat VZ v souladu se zásadami ...
Stravování v AČR u VÚ 1825 Tábor a VÚ 4215 Tábor 2022-2026
Zabezpečení závodního a bezplatného stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 1825 Tábor a VÚ 4215 Tábor včetně všech nákladových středisek přidělených do jejich stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních. Zadavatel má zájem zadat VZ v souladu se zásadami společensky ...
Rámcová dohoda na poskytování pravidelného občerstvení a cateringových služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytování cateringových služeb a dodávek souvisejících s pohoštěním pro jednotlivé pořádané akce a na pravidelné občerstvení v prostorech Zadavatele uvedených v bodu 3.2. „Místo plnění veřejné zakázky“. Bližší podmínky poskytování a specifikace služeb a dodávek jsou obsaženy v závazném návrhu Rámcové dohody dle ...
Zajištění závodního stravování
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel. Podrobněji v ZD.
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení, v zariadeniach partnerov uchádzača (ďalej len stravovacie zariadenia), v ktorých sú poskytované teplé hlavné jedlá vrátane vhodných nápojov alebo v ktorých sa predáva ...
Príprava a dodávka celodennej stravy
Predmetom zákazky je každodenná príprava a dodávka celodennej stravy pre klientov a zamestnancov do oboch organizačných súčastí verejného obstarávateľa (vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov a prázdnin), pričom musí byť vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych a diétnych jedál zabezpečená pestrosť a vyváženosť stravy s osobitným ...