Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov
Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre pacientov VÚSCH, a.s., v rozsahu predpísaných diét podľa Metodického pokynu MZ SR č. 719/92-C (Odporúčané zásady stravovania úprava diétneho systému), v súlade so Záväzným opatrením MZ SR č. 1685/1998-A (Zabezpečenie liečebnej výživy chorých - Vestník MZ SR, čiastka 17-18), Odborným ...
Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VÚ 2316 Praha
Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro cca350 osob denně (teplý oběd) u Vojenského útvaru 2316 Praha (dále jen "VÚ 2316"), bezplatné stravování pro 6 osob denně (teplá snídaně, teplý oběd) v pracovních dnech. Dále u Vojenského útvaru 1824 Žatec (dále jen "VÚ 1824") zabezpečit závodní stravování pro cca 280 osob denně (teplý oběd) a ...
Poskytovanie stravovacích služieb vrátane dodávky stravovacích zariadení
Predmetom zákazky bude: 1. zhotovenie novej stravovacej prevádzky vrátane uskutočnenia súvisiacich stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a vybavenie novej stravovacej prevádzky novými technologickými zariadeniami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (všetky stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a vybavenie novej ...
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, vrátane dopravy na miesto určenia, ktorými sú jednotlivé zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta : - Zariadenie pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10 Banská Bystrica - Zariadenie ...
Poptávám rozvoz obědů pro seniory
Hledám rozvoz obědů pro seniory v Ostravě v okolí Hornické polikliniky mimo Unibest
Poptávám dovoz obědů
Potřebuji zabezpečit obědy na celé týdny pro moji starou mámu je z Ostravy - Poruby.
Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2021
Zavedení DNS pro účely pořízení služeb organizačního a technického zajištění akcí pro potřeby Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání včetně poskytnutí souvisejících služeb (kategorie A) a poskytování cateringových služeb na území ČR (kategorie B).
Poptávám rozvoz obědů
Poptávám rozvoz jídla (obědů) v okolí Uhlířských Janovic.
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT Banská Bystrica
Zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe objednávateľa, s priemerným počtom denne vydaných jedál 800ks pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov (ďalej len stravníci) využívajúcich priestory Strednej odbornej školy informačných technológií na Tajovského ulici č.30, Banská Bystrica (ďalej len školy) s jeho súhlasom. ...
Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VZ 299401 Hradec Králové a VZ 551240 Lázně Bohdaneč
Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro cca 95 osob denně (teplý oběd) u Vojenského zařízení 299401 Hradec Králové (dále jen "VZ 299401") a pro 70 osob denně (teplý oběd) u Vojenského zařízení 551240 Lázně Bohdaneč (dále jen "VZ 551240") příslušníků rezortu MO, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, ...
Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně
Předmětem této veřejné zakázky je zajistit stravování pro hosty ubytované v Lázeňském domě Mercur v Mariánských Lázních.
Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VÚ 6624 Bechyně a VÚ 7935 Jince
Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování, bezplatného stravování v pracovních dnech a ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 6624 Bechyně a VÚ 7935 Jince, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, vojenských důchodce, aktivních záloh a ...
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre žiakov a zamestnancov Gymnázia
Predmetom zákazky je Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete podľa časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej len SP) a v prílohách SP. Súčasťou zákazky je zabezpečenie: -stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe verejného obstarávateľa, s priemerným počtom denne vydaných jedál 250 (v ...
Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica
Zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe objednávateľa, s priemerným počtom denne vydaných jedál 800ks pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov (ďalej len stravníci) využívajúcich priestory Strednej odbornej školy informačných technológií na Tajovského ulici č.30, Banská Bystrica (ďalej len školy) s jeho súhlasom. ...
Poskytování stravovacích služeb pro SUPŠS Železný Brod
Předmětem veřejné zakázky je příprava a dovoz jídel pro školní stravování. Podrobnosti viz. zadávací dokumentace.
Stravování v AČR v letech 2019-2023
Předmětem VZ je zabezpečení závodního, bezplatného a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 4428 Hranice a VÚ 4423 Přáslavice, včetně všech nákladových středisek přidělených do jejich stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.
Závodní stravování v budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování zaměstnancům zadavatele formou výdeje dovážených hotových jídel (obědů) v jídelně, resp. výdejně jídel v objektu zadavatele - budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územního pracoviště v Hradci Králové.
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, vrátane dopravy na miesto určenia, ktorými sú jednotlivé zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta : - Zariadenie pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10 Banská Bystrica - Zariadenie ...
Pomocné práce ve stravovacím provozu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pomocné práce ve stravovacím provozu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, které budou zajišťovány resp. poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb s vybraným dodavatelem pro období od 1. 12. 2018 do 30. 11.2022 (předpoklad). Bližší podmínky pro plnění předmětu veřejné zakázky jsou ...
Stravování v AČR v letech 2019 - 2022 u VZ 5512 Stará Boleslav
Předmětem VZ je zabezpečení závodního starvování pro cca 300 osob denně (teplý oběd) a bezplatné stravování pro cca 40 osob denně (teplá snídaně, teplý obběd a teplá večeře) v pracovních dnech, včetně dnů pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků.
Stravování v AČR v letech 2019 - 2022 u VZ 6848 Bystřice pod Hostýnem
Předmětem VZ je zabezpečení závodního starvování pro cca 45 osob denně (teplý oběd). a dle požadavku náčelníka VZ i bezplatné stravování VZ.
Zajištění dodávky stravy zaměstnancům Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je příprava jídel pro zaměstnance SNO, jejich doprava do místa určení - Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava a jejich výdej zaměstnanci dodavatele v místě určení, po dobu 4 let.
Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n.o.
Poskytovanie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia, vrátane dopravy na miesto určenia (dovoz) a likvidácie stravy. Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov sa požaduje v rozsahu a v súlade podľa všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s poskytovaním stravy v zdravotníckych zariadeniach, ...
Zajištění závodního stravování
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel.
Zabezpečenie a dodanie teplého jedla
Zabezpečenie dodávky teplého jedla (ďalej len služba) pre nula (0) až dvestopäťdesiat (250) klientov denne. Konkrétny počet porcií teplého jedla na každý deň spresní objednávateľ poskytovateľovi v objednávke. Jednou porciou teplého jedla sa rozumie teplá zahustená polievka (tzv. desiatová polievka) s objemom 500ml, chlieb/pečivo s hmotnosťou ...