Poptávám dovoz jídla
Poptávám dovoz jídla domů.
Poptáváme dodavatele stravy pro mateřskou školu
Poptáváme dodavatele stravy pro mateřskou školu Pro mateřskou školu v Trubské (okres Beroun) hledáme dodavatele stravy včetně dopravy, nebo i bez dopravy. Vše může vyzvedávat nás provozní pracovník. Svačiny a obědy. Termín od 1.9.2023. Děkuji za nabídku.
Poptávám dovoz obědů
Dobrý den. Měla bych zájem o dovoz odpoledního menicka pro seniorku. Jsem z Ostravy. Dekuji za odpověď.
Zabezpečenie stravovania pre utečencov z Ukrajiny II
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie stravovania a služieb spojených s dodávkou stravy (denný dovoz teplých jedál) od dodávateľa pre ubytovaných u objednávateľa. Dodávateľ zabezpečí dovoz hotového jedla - polievky, hlavného jedla s prílohou a dezertu napr. ovocie, mliečne výrobky, keksíky, pekárenské výrobky. Strava bude ...
Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30,  975 90 Banská Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne ide o zabezpečenie služieb stravovania a doplnkového predaja v bufete v zmysle časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v prílohách týchto súťažných podkladov. Súčasťou zákazky je: - zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe objednávateľa, s ...
Zmluvné stravovanie - VÚ 8221 Sereď
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 8221 Sereď ako aj ďalších osôb určených verejným obstarávateľom formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 8221 Sereď a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja, zabezpečenia ...
Zabezpečenie stravovania pre utečencov z Ukrajiny
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie stravovania a služieb spojených s dodávkou stravy (denný dovoz teplých jedál) od dodávateľa pre ubytovaných u objednávateľa. Dodávateľ zabezpečí dovoz hotového jedla - polievky, hlavného jedla s prílohou a dezertu napr. ovocie, mliečne výrobky, keksíky, pekárenské výrobky. Strava bude pre utečencov ...
Zabezpečenie stravovania pre Zariadenie pre seniorov  sv. Barborky Gbeľany
Predmetom zákazky je služba zahrňujúca výrobu obedov a dovoz podľa noriem závodného stravovania (v zmysle prílohy č. 1) a to v rozsahu polievka a hlavné jedlo, večera.
Zabezpečenie stravovania pre Zariadenie pre seniorov  sv. Barborky Gbeľany
Predmetom zákazky je služba zahrňujúca výrobu obedov a dovoz podľa noriem závodného stravovania (v zmysle prílohy č. 1) a to v rozsahu polievka a hlavné jedlo, večera.
Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním v MŠ Hviezdoslavov
Príprava a dovoz desiaty, olovrantu, hlavného jedla, obedu, a nápoje pre školské stravovanie detí v Materskej škole a elokované pracovisko. Bližšie uvedené vo Výzve na predloženie ponuky.
Zabezpečenie obedov pre deti a zamestnancov v Materskej škole, Kondrótova 1,  Bernolákovo
Predmetom zákazky je zabezpečenie obedov pre deti a zamestnancov v Materskej škole, Kondrótova 1, Bernolákovo, pre školský rok 2023/2024.
Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1101 Trebišov a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania.
Učiteľský piknik 2023 – cateringové služby - opakovanie
Predmetom zákazky sú cateringové služby určené pre zabezpečenie akcie pod názvom Učiteľský piknik 2023, ktorá je určená pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Termín realizácie akcie je stanovený na 14.6.2023 v priestoroch Areálu zdravia na Zlatých pieskoch v Bratislave. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 850 osôb.
Zabezpečenie stravy
Predmetom je výber dodávateľa na zabezpečenie stravovania s dopravou do Zariadenia pre seniorov Mieru 25, Kalná nad Hronom.
Zabezpečenie stravovania pre poberateľov starobného alebo úplného invalidného dôchodku
Zabezpečenie stravovania pre poberateľov starobného alebo úplného invalidného dôchodku s dovozom.
Učiteľský piknik 2023 – technické zabezpečenie
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie akcie pod názvom Učiteľský piknik 2023 - technické zabezpečenie, ktorá je určená pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Termín realizácie akcie je stanovený na 16.5.2023 v priestoroch Areálu zdravia na Zlatých pieskoch v Bratislave. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 850 ...
Učiteľský piknik 2023 – cateringové služby
Predmetom zákazky sú cateringové služby určené pre zabezpečenie akcie pod názvom Učiteľský piknik 2023, ktorá je určená pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Termín realizácie akcie je stanovený na 16.5.2023 v priestoroch Areálu zdravia na Zlatých pieskoch v Bratislave. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 850 osôb.
Obstaranie stravy pre žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, dodávka obedov pre žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota. Obedom sa na účely tejto žiadosti rozumie: A. Polievka - jeden druh, pripravovaná denne, nie instantná, bez obsahu gluténu a laktózy, porcia v objeme 0,35 l podávaná denne, s 2 ...
Poskytovanie stravovania pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania
Predmetom zákazky je poskytovanie celodennej stravy pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania (príprava, výroba a dovoz do miest poskytovania služieb) podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa v rozsahu diét raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera u diabetického pacienta (stravná jednotka) v miestach ...
Chladená strava s dovozom
Predmetom zákazky sú nepravidelné dodávky chladenej stravy s dovozom (hlavné jedlo bez polievky, gramáž mäsa v surovom stave 120g) v období, kedy je obmedzená prevádzka vo vlastnej kuchyni (sviatky, závodná dovolenka, víkendy) na základe telefonickej objednávky - podľa potreby a výberu z jedálneho lístka 1x týždenne vždy vo štvrtok v ranných ...
Dodanie hotovej stravy do prevádzky Senec
Zabezpečenie stravovania obed, večera pre ubytovaných v prevádzke Maják Senec, t. j. príprava, výroba v zmysle platných receptúr, resp. schválených vlastných receptúr a platných smerníc o výžive a dovoz teplej stravy počas 12 mesiacov.
Poptáváme realizaci firemní akce
Dobrý den, poptávám možnost uspořádání firemní akce pro cca 40 osob. Moje představa je venkovní posezení s grilováním. Předpokládaný termín pátek nebo sobota v polovině června.
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodennej stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa, pozostávajúce z: -Poskytovania stravovania pre zamestnancov (príprava jedál v priestoroch uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja a výdaj hotových jedál a nápojov), -Poskytovania stravovania pre ...
Zabezpečenie celodenného stravovania – Gabčíkovo 2023
Zabezpečenie celodenného stravovania (vrátane víkendov a sviatkov) pre ubytované osoby
Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov podávané v domově pro seniory a zabezpečení obědů pro uživatele Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov dodávaných do denního pobytu.