Stravování u VÚ 2266 Liberec 2023-2027
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VÚ 2266 Liberec včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a s ...
Stravování u VÚ 7935 Jince 2023-2026
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VÚ 7935 Jince včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou ...
Stravování u VZ 551240 Lázně Bohdaneč 2023-2027
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VZ 551240 Lázně Bohdaneč včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a ...
Pomocné práce ve stravovacím provozu FNKV
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pomocné práce ve stravovacím provozu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, které budou poskytovány na základě Smlouvy o poskytování služeb dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace, a to na dobu neurčitou.
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 3030 Zvolen, VÚ 3333 Zvolen, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 2025 Trenčín, VÚ 2021 Banská Bystrica a oddelenia jazykovej prípravy Zvolen, ako aj ďalších osôb určených objednávateľom v stravovacom zariadení VÚ 3030 ...
Zabezpečenie celodenného stravovania - Gabčíkovo
Zabezpečenie celodenného stravovania (vrátane víkendov a sviatkov) pre ubytované osoby
Zabezpečenie celodenného stravovania pre príslušníkov jednotky eVA BG
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania príslušníkov jednotky eVA BG a príslušníkov zaradených do HNS pre eVA BG v CV Lešť formou dovozu hotového jedla do miesta plnenia vrátane výdaja jedla, zabezpečenia stolovania a ďalších dohodnutých činností. Zadávanie objednávok na poskytovanie služby bude výlučne závisieť od ...
Zabezpečenie stravovania študentov formou zúčtovávania príspevku na stravovanie - Mlyny UK
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania primárne pre študentov UK a študentov iných verejných vysokých škôl študujúcich dennou formou štúdia ubytovaných v Študentskom domove Mlyny UK, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, a v Študentskom domove Družba UK, Botanická 25, Bratislava, a zabezpečenie mesačného zúčtovávania príspevku na stravovanie ...
Stravování u VÚ 2298 Chrudim 2023-2026
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VÚ 2298 Chrudim včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a s ...
Zabezpečenie stravovania KR PZ KE, Kuzmányho 8
Poskytovanie služieb závodného stravovania formou dodávky a výdaja jedál v predpokladanom priemernom množstve 600 stravníkov denne pre zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v objekte Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach na ul. Kuzmányho 8, Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach na ul. Rampová 7, Okresného ...
Zajištění rozvozu stravy pro CSOP
Hlavním účelem veřejné zakázky je včasná doprava obědů pro klienty zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále rozveden a spočívá v zajištění rozvozu stravy pro CSOP Praha 10 včetně pečovatelek, které zajišťují předání oběda klientům. Z důvodu zachování požadované teploty stravy dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na ...
Dodávka celodenní stravy pro lůžková oddělení NUDZ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Příprava a zajištění celodenní stravy pro pacienty zadavatele; b) Dodávka celodenní stravy na zadavatelem stanovené místo v určený čas; c) Zajištění souvisejících služeb spojených se zajištěním dodávek stravy zadavateli, zejména předání celodenní stravy zaměstnancům zadavatele.
Poskytnutie služieb stravovania  pre osoby mimoriadne ubytované
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania pre osoby mimoriadne ubytované v priestoroch verejného obstarávateľa v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine na základe príkazu Okresného úradu v Bratislave poskytnúť vecné plnenie v súvislosti so zabezpečením ubytovania a poskytovania stravy pre cudzincov utekajúcich z vojnou postihnutého ...
Zajištění stravování pro žáky a zaměstnance
Zajištění náhradního stravování pro základní školu v době rekonstrukce jídelny.
Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance sociálních služeb města Žďár nad Sázavou
Každodenní příprava racionální a diabetické celodenní stravy uživatelům Domova se zvláštním režimem - Senior penzionu (zařízení s nepřetržitým provozem), včetně zajištění její dopravy v termo-tabletech, do Domova se zvláštním režimem, na ulici Horní 32 ve Žďáře nad Sázavou.
Kompletní stravovací služby pro zaměstnance a návštěvníky ČEPS, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je. Zajištění závodního stravování pro zaměstnance Zadavatele a další osoby. Provoz kantýny a doplňkového prodeje. Ostatní služby obvykle související se stravováním. Cateringové služby, poskytnutí občerstvení s obsluhou v určených prostorách ČEPS, a.s. při jednáních a obdobných aktivitách.
Príprava a dovoz stravy
Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zajištění stravovacích služeb v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze
Zajištění závodního stravování pro zaměstnance Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Zeměměřického úřadu, Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj a Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze, a to formou výroby hotových jídel a nápojů. Blíže viz ZD.
Stravování pro klienty
Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoročního stravování pro klienty zadavatele ve městě Orlová. Jedná se o výrobu a dodávku teplé stravy, a to teplého obědu (každý den pondělí - neděle). Předpokládaný počet obědů je max. 100 ks v pracovní dny a 40 ks ve dnech pracovního klidu. Počet jídel se bude měnit dle aktuální situace - viz obchodní ...
Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2022
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude technické, personální, organizační a logistické zajištění akcí a jednání na území celé ČR (kategorie A) a poskytování cateringových služeb na území ČR (kategorie B).
Dodávka celodenní stravy pro lůžková oddělení NUDZ
Předmětem plnění této zakázky je: a) Příprava a zajištění celodenní stravy pro pacienty zadavatele b) Dodávka celodenní stravy na zadavatelem stanovené místo v určený čas c) Zajištění souvisejících služeb spojených se zajištěním dodávek stravy zadavateli, zejména předání celodenní stravy zaměstnancům zadavatele.
Služby stravovania pre študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku
Zabezpečenie stravovania študentov a zamestnancov zodpovedajúce zásadám správnej výživy podľa podmienok (§ 152) Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v blízkosti pracovísk verejného obstarávateľa. Je potrebné , aby uchádzač v rámci svojej ponuky zohľadnil blízkosť pracoviska verejného obstarávateľa (dostupnú: pešo chôdzou) a to v súlade s podmienkami ...
Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance sociálních služeb města Žďár nad Sázavou
Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s komplexním zajištěním stravy pro klienty a zaměstnance zadavatele.
Poptávám cateringové služby
Hledám dodavatele cateringu na 10.8.2022, buď jako celek jídlo i s obslouhou, nebo i zvlášť. Je možné služby tohoto charakteru u vás objednat? Děkuji. Vyhlídalová
Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou k zajištění stravování pro maximálně 450 žáků a 50 zaměstnanců ZŠ Šimanovská. Stravování ve formě obědů bude zajištěno výrobou obědů ve výrobně dodavatele a dovozem těchto obědů do školní výdejny zadavatele. Výdej obědů není předmětem veřejné zakázky, tento si zajistí zadavatel sám ...