Poskytování stravovacích služeb pro SUPŠS Železný Brod

Poskytování stravovacích služeb pro SUPŠS Železný Brod

Předmětem veřejné zakázky je příprava a dovoz jídel pro školní stravování. Podrobnosti viz. zadávací dokumentace.

Stravování v AČR v letech 2019-2023

Stravování v AČR v letech 2019-2023

Předmětem VZ je zabezpečení závodního, bezplatného a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 4428 Hranice a VÚ 4423 Přáslavice, včetně všech nákladových středisek přidělených do jejich stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.

Závodní stravování v budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

Závodní stravování v budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování zaměstnancům zadavatele formou výdeje dovážených hotových jídel (obědů) v jídelně, resp. výdejně jídel v objektu zadavatele - budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územního pracoviště v Hradci Králové.

Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb

Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb

Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, vrátane dopravy na miesto určenia, ktorými sú jednotlivé zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta : - Zariadenie pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10 Banská Bystrica - Zariadenie ...

Pomocné práce ve stravovacím provozu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Pomocné práce ve stravovacím provozu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pomocné práce ve stravovacím provozu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, které budou zajišťovány resp. poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb s vybraným dodavatelem pro období od 1. 12. 2018 do 30. 11.2022 (předpoklad). Bližší podmínky pro plnění předmětu veřejné zakázky jsou ...

Stravování v AČR v letech 2019 - 2022 u VZ 5512 Stará Boleslav

Stravování v AČR v letech 2019 - 2022 u VZ 5512 Stará Boleslav

Předmětem VZ je zabezpečení závodního starvování pro cca 300 osob denně (teplý oběd) a bezplatné stravování pro cca 40 osob denně (teplá snídaně, teplý obběd a teplá večeře) v pracovních dnech, včetně dnů pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků.

Stravování v AČR v letech 2019 - 2022 u VZ 6848 Bystřice pod Hostýnem

Stravování v AČR v letech 2019 - 2022 u VZ 6848 Bystřice pod Hostýnem

Předmětem VZ je zabezpečení závodního starvování pro cca 45 osob denně (teplý oběd). a dle požadavku náčelníka VZ i bezplatné stravování VZ.

Zajištění dodávky stravy zaměstnancům Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace

Zajištění dodávky stravy zaměstnancům Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace

Předmětem veřejné zakázky je příprava jídel pro zaměstnance SNO, jejich doprava do místa určení - Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava a jejich výdej zaměstnanci dodavatele v místě určení, po dobu 4 let.

Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n.o.

Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n.o.

Poskytovanie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia, vrátane dopravy na miesto určenia (dovoz) a likvidácie stravy. Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov sa požaduje v rozsahu a v súlade podľa všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s poskytovaním stravy v zdravotníckych zariadeniach, ...

Zajištění závodního stravování

Zajištění závodního stravování

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel.

Zabezpečenie a dodanie teplého jedla

Zabezpečenie a dodanie teplého jedla

Zabezpečenie dodávky teplého jedla (ďalej len služba) pre nula (0) až dvestopäťdesiat (250) klientov denne. Konkrétny počet porcií teplého jedla na každý deň spresní objednávateľ poskytovateľovi v objednávke. Jednou porciou teplého jedla sa rozumie teplá zahustená polievka (tzv. desiatová polievka) s objemom 500ml, chlieb/pečivo s hmotnosťou ...

Zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO – Pionýrů 2069

Zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO – Pionýrů 2069

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO areálu Pionýrů 2069. Důvodem pro vypsání veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO.

Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR

Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR

Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu

Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov (dále jen domov pro seniory) a obědů pro zaměstnance zadavatele podávaných v domově pro seniory a provozu bufetu v domově pro seniory, zabezpečení obědů pro uživatele Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov (dále jen denní ...

Poskytování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu

Poskytování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování zaměstnanecké jídelny Českého rozhlasu a bufetu pro zaměstnance v atriu budovy B v sídle zadavatele. Veřejná zakázka je realizována ve zjednodušeném režimu podle § 129 ZZVZ.

Stravovanie dôchodcov

Stravovanie dôchodcov

Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania dôchodcov. Jedná sa o zabezpečenie čerstvej, varenej stravy (nie vákuovo balené) pre stravníkov v predpokladanom množstve 300 obedov denne, v pracovných dňoch, počas doby trvania zmluvy 36 mesiacov. Rozsah poskytovaných služieb stravovania: Uchádzač každý deň zabezpečí služby minimálne v ...

Zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO

Zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO. Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části (část I. – středisko Pionýrů, a část II. – středisko Pavlíkova). Důvodem pro vypsání veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO, které bude dodáváno v ...

Príprava a dodávka celodennej stravy

Príprava a dodávka celodennej stravy

Predmetom zákazky je každodenná príprava a dodávka celodennej stravy pre klientov a zamestnancov do zariadení verejného obstarávateľa (vrátane sobôt, nediel, sviatkov a prázdnin), pričom musí byť vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych a diétnych jedál zabezpečená pestrosť a vyváženosť stravy. Podrobný opis predmetu zákazky je ...

Príprava a dodávka stravy

Príprava a dodávka stravy

Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy do zariadení Sociálnych služieb mesta Trenčín , m.r.o.: a.Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín b.Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín (prízemie, 1.poschodie, 4.poschodie, 5.poschodie) Verejný obstarávateľ - objednávateľ sa zaväzuje odoberať ...

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok

Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích poukážok v listinnej (papierovej) podobe s ochrannými prvkami zabezpečujúcimi dostatočnú ochranu proti ...

Poptávám rozvoz obědů

Poptávám rozvoz obědů

Poptávám rozvoz obědů v okolí Jindřichova Hradce, do 75 Kč.

Stravovanie zamestnancov - papierové stravné poukážky

Stravovanie zamestnancov - papierové stravné poukážky

Poskytovanie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode

Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n.o. (EVO)

Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n.o. (EVO)

Poskytovanie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia, vrátane dopravy na miesto určenia (dovoz) a likvidácie stravy. Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov sa požaduje v rozsahu a v súlade podľa všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s poskytovaním stravy v zdravotníckych zariadeniach, ...

Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb

Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb

Statutární město Frýdek-Místek provádí centralizované zadávání na účet jím zřízeného pověřujícího zadavatele Centru, pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o. Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravování - dodávka obědů.

Poptávám cateringové služby, realizace rautu v Dobříši

Poptávám cateringové služby, realizace rautu v Dobříši

Poptáváme cateringové služby, realizaci večerního rautu pro cca 70 lidí v termínu 18. 8. 2018 v Dobříši. Naše představa: mini řízečky (kuřecí a vepřové), hovězí guláš, vepřová kýta. Dále pak obložené mísy salámová, sýrová, zeleninová. Prosíme o odhad potřebného množství, na tento počet osob a o odhad ceny za jednotlivé položky a celkovou ...

(záznamy 1/25 z 710)  strana 1 / 29