Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1101 Trebišov a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania.
Učiteľský piknik 2023 – cateringové služby - opakovanie
Predmetom zákazky sú cateringové služby určené pre zabezpečenie akcie pod názvom Učiteľský piknik 2023, ktorá je určená pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Termín realizácie akcie je stanovený na 14.6.2023 v priestoroch Areálu zdravia na Zlatých pieskoch v Bratislave. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 850 osôb.
Zabezpečenie stravy
Predmetom je výber dodávateľa na zabezpečenie stravovania s dopravou do Zariadenia pre seniorov Mieru 25, Kalná nad Hronom.
Zabezpečenie stravovania pre poberateľov starobného alebo úplného invalidného dôchodku
Zabezpečenie stravovania pre poberateľov starobného alebo úplného invalidného dôchodku s dovozom.
Učiteľský piknik 2023 – technické zabezpečenie
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie akcie pod názvom Učiteľský piknik 2023 - technické zabezpečenie, ktorá je určená pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Termín realizácie akcie je stanovený na 16.5.2023 v priestoroch Areálu zdravia na Zlatých pieskoch v Bratislave. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 850 ...
Učiteľský piknik 2023 – cateringové služby
Predmetom zákazky sú cateringové služby určené pre zabezpečenie akcie pod názvom Učiteľský piknik 2023, ktorá je určená pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Termín realizácie akcie je stanovený na 16.5.2023 v priestoroch Areálu zdravia na Zlatých pieskoch v Bratislave. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 850 osôb.
Obstaranie stravy pre žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, dodávka obedov pre žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota. Obedom sa na účely tejto žiadosti rozumie: A. Polievka - jeden druh, pripravovaná denne, nie instantná, bez obsahu gluténu a laktózy, porcia v objeme 0,35 l podávaná denne, s 2 ...
Poskytovanie stravovania pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania
Predmetom zákazky je poskytovanie celodennej stravy pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania (príprava, výroba a dovoz do miest poskytovania služieb) podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa v rozsahu diét raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera u diabetického pacienta (stravná jednotka) v miestach ...
Chladená strava s dovozom
Predmetom zákazky sú nepravidelné dodávky chladenej stravy s dovozom (hlavné jedlo bez polievky, gramáž mäsa v surovom stave 120g) v období, kedy je obmedzená prevádzka vo vlastnej kuchyni (sviatky, závodná dovolenka, víkendy) na základe telefonickej objednávky - podľa potreby a výberu z jedálneho lístka 1x týždenne vždy vo štvrtok v ranných ...
Dodanie hotovej stravy do prevádzky Senec
Zabezpečenie stravovania obed, večera pre ubytovaných v prevádzke Maják Senec, t. j. príprava, výroba v zmysle platných receptúr, resp. schválených vlastných receptúr a platných smerníc o výžive a dovoz teplej stravy počas 12 mesiacov.
Poptáváme realizaci firemní akce
Dobrý den, poptávám možnost uspořádání firemní akce pro cca 40 osob. Moje představa je venkovní posezení s grilováním. Předpokládaný termín pátek nebo sobota v polovině června.
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodennej stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa, pozostávajúce z: -Poskytovania stravovania pre zamestnancov (príprava jedál v priestoroch uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja a výdaj hotových jedál a nápojov), -Poskytovania stravovania pre ...
Zabezpečenie celodenného stravovania – Gabčíkovo 2023
Zabezpečenie celodenného stravovania (vrátane víkendov a sviatkov) pre ubytované osoby
Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov podávané v domově pro seniory a zabezpečení obědů pro uživatele Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov dodávaných do denního pobytu.
Dodávka cateringových služeb do VIP prostorů pro sportovní a kulturní akce
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cateringových služeb do VIP prostorů pro sportovní a kulturní akce, specifikovaná v zadávací dokumentaci.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie semináru pre učiteľov
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie semináru pre učiteľov profesijného rozvoja v termíne 22.3.-24.3.2023.
Zajištění realizace akcí projektu NPO - 3.1 DIGI
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování cateringových, konferenčních, ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb pro účely projektu NPO - 3.1 DIGI. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 „Rámcová dohoda o poskytnutí služeb“ a v příloze č. 2 „Dodavatelem deklarované údaje“ zadávací ...
Pomocní pracovníci pro provoz dopravy VFN v Praze
• Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s rozvozem stravy po areálech pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, viz více zadávací podmínky.
Zmluvné stravovanie – VÚ 1018 Prešov, VÚ 1008 Prešov, VÚ 1354 Prešov a  VÚ 8009 Martin
Zabezpečenie zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1018 Prešov, VÚ 1008 Prešov, VÚ 8009 Martin a VÚ 1354 Prešov formou dovozu pripravenej stravy do výdajní stravy zriadených vo priestoroch VÚ 1018 Prešov, Námestie Legionárov 4, Prešov a v priestoroch Sokolovských ...
Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov  DD a DSS HRON
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby - zabezpečenie stravovania, ato príprava adovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby azamestnancov DD a DSS HRON denne, vrátane sobôt, nedieľ aštátnych sviatkov. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 3 Výzvy - Opis predmetu zákazky. Strava bude dodávaná denne vpočte adruhu ...
Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1101 Trebišov a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania.
Zabezpečenie celodenného stravovania pre príslušníkov jednotky eVA BG
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodenného stravovania príslušníkov jednotky Multinational Battle Group Slovakia (ďalej len MN BG SVK) a príslušníkov zaradených do HNS pre MN BG SVK v Centre výcviku Lešť formou prípravy jedla, rozvozu hotového jedla na výdajné miesta verejného obstarávateľa, poľného výdaja jedla prostredníctvom výdajných miest, ...
Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Domova sociálnych služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, pre maximálne 190 stravníkov. Zabezpečenie stravovania sa vyžaduje 7 dní v týždni, a to aj v dňoch pracovného pokoja, resp. všetkých cirkevných a štátnych sviatkov počas platnosti Rámcovej dohody. Presne vymedzenie predmetu zákazky je ...
Poskytnutie služieb stravovania pre osoby mimoriadne ubytované v priestoroch Družba UK
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania pre osoby mimoriadne ubytované v priestoroch verejného obstarávateľa (Družba UK) v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine na základe príkazu Okresného úradu v Bratislave poskytnúť vecné plnenie v súvislosti so zabezpečením ubytovania a poskytovania stravy pre cudzincov utekajúcich z vojnou ...
Cateringové služby
Predmetom zákazky je poskytovať Objednávateľovi komplexné cateringové služby na kvalitnej a profesionálnej úrovni pri organizovaní najvyšších protokolárnych akcií, banketov, recepcií a spoločenských podujatí.