Zajištění stravování pro žáky a zaměstnance
Zajištění náhradního stravování pro základní školu v době rekonstrukce jídelny.
Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance sociálních služeb města Žďár nad Sázavou
Každodenní příprava racionální a diabetické celodenní stravy uživatelům Domova se zvláštním režimem - Senior penzionu (zařízení s nepřetržitým provozem), včetně zajištění její dopravy v termo-tabletech, do Domova se zvláštním režimem, na ulici Horní 32 ve Žďáře nad Sázavou.
Kompletní stravovací služby pro zaměstnance a návštěvníky ČEPS, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je. Zajištění závodního stravování pro zaměstnance Zadavatele a další osoby. Provoz kantýny a doplňkového prodeje. Ostatní služby obvykle související se stravováním. Cateringové služby, poskytnutí občerstvení s obsluhou v určených prostorách ČEPS, a.s. při jednáních a obdobných aktivitách.
Príprava a dovoz stravy
Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zajištění stravovacích služeb v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze
Zajištění závodního stravování pro zaměstnance Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Zeměměřického úřadu, Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj a Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze, a to formou výroby hotových jídel a nápojů. Blíže viz ZD.
Stravování pro klienty
Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoročního stravování pro klienty zadavatele ve městě Orlová. Jedná se o výrobu a dodávku teplé stravy, a to teplého obědu (každý den pondělí - neděle). Předpokládaný počet obědů je max. 100 ks v pracovní dny a 40 ks ve dnech pracovního klidu. Počet jídel se bude měnit dle aktuální situace - viz obchodní ...
Dodávka celodenní stravy pro lůžková oddělení NUDZ
Předmětem plnění této zakázky je: a) Příprava a zajištění celodenní stravy pro pacienty zadavatele b) Dodávka celodenní stravy na zadavatelem stanovené místo v určený čas c) Zajištění souvisejících služeb spojených se zajištěním dodávek stravy zadavateli, zejména předání celodenní stravy zaměstnancům zadavatele.
Služby stravovania pre študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku
Zabezpečenie stravovania študentov a zamestnancov zodpovedajúce zásadám správnej výživy podľa podmienok (§ 152) Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v blízkosti pracovísk verejného obstarávateľa. Je potrebné , aby uchádzač v rámci svojej ponuky zohľadnil blízkosť pracoviska verejného obstarávateľa (dostupnú: pešo chôdzou) a to v súlade s podmienkami ...
Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance sociálních služeb města Žďár nad Sázavou
Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s komplexním zajištěním stravy pro klienty a zaměstnance zadavatele.
Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou k zajištění stravování pro maximálně 450 žáků a 50 zaměstnanců ZŠ Šimanovská. Stravování ve formě obědů bude zajištěno výrobou obědů ve výrobně dodavatele a dovozem těchto obědů do školní výdejny zadavatele. Výdej obědů není předmětem veřejné zakázky, tento si zajistí zadavatel sám ...
Zajištění stravovacích služeb pro pacienty a zaměstnance ONMB
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní zajištění výroby a výdeje stravy pro pacienty a zaměstnance zadavatele na dobu 8 let.
Zajištění stravování žáků a zaměstnanců Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnická
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravování - vaření obědů včetně zajištění jejich výdeje žákům a zaměstnancům zadavatele. Závazkem dodavatele veřejné zakázky bude především zajištění stravování - příprava a výdej obědů, a to v zařízení školního stravování zadavatele. Zadavatel nezaručuje počet žáků, zaměstnanců, kteří budou stravování ...
Dočasné zajištění zaměstnaneckého a pacientského stravování
Předmětem veřejné zakázky je příprava a dovoz zaměstnanecké a pacientské stravy a poskytování souvisejících služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 24 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, ...
Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom papierových stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311 / 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce).
Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava
Poskytovanie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia, vrátane dopravy na miesto určenia (dovoz) a likvidácie stravy. Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov sa požaduje v rozsahu a v súlade podľa všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s poskytovaním stravy v zdravotníckych zariadeniach, pri ...
Stravování v AČR u VZ 5512 Týniště nad Orlicí 2022-2026
Zabezpečení závodního a bezplatného stravování příslušníků rezortu MO u VZ 5512 Týniště nad Orlicí 2022-2026 včetně všech nákladových středisek přidělených do jejich stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních. Zadavatel má zájem zadat VZ v souladu se zásadami ...
Stravování v AČR u VÚ 1825 Tábor a VÚ 4215 Tábor 2022-2026
Zabezpečení závodního a bezplatného stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 1825 Tábor a VÚ 4215 Tábor včetně všech nákladových středisek přidělených do jejich stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních. Zadavatel má zájem zadat VZ v souladu se zásadami společensky ...
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení, v zariadeniach partnerov uchádzača (ďalej len stravovacie zariadenia), v ktorých sú poskytované teplé hlavné jedlá vrátane vhodných nápojov alebo v ktorých sa predáva ...
Príprava a dodávka celodennej stravy
Predmetom zákazky je každodenná príprava a dodávka celodennej stravy pre klientov a zamestnancov do oboch organizačných súčastí verejného obstarávateľa (vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov a prázdnin), pričom musí byť vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych a diétnych jedál zabezpečená pestrosť a vyváženosť stravy s osobitným ...
Sprostredkovanie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov uchádzača akceptujúcich platbu elektronickou stravovacou kartou uchádzača na úhradu ceny za stravovanie (ďalej aj ako akceptačné miesta), t.j. najmä v reštauráciách, zariadeniach rýchleho ...
Stravování v AČR v letech 2022-2025 u VZ 5512 Štěpánov
Zabezpečení závodního a bezplatného stravování příslušníků rezortu MO u VZ 5512 Štěpánov. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání v sociální a environmentální oblasti a to dodržováním férových pracovních podmínek a k podpoře ekologické šetrnosti.
Stravování v AČR u VZ 2994 Hradec Králové v letech 2021-2025
Zabezpečení závodního a bezplatného stravování příslušníků rezortu MO u VZ 2994 Hradec Králové. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání v sociální a environmentální oblasti a to dodržováním férových pracovních podmínek a k podpoře ekologické šetrnosti.
Zajištění služeb závodního stravování pro Elektrárnu Mělník
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb závodního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v gastronomickém provozu pro zaměstnance zadavatele a další osoby nacházející se v objektu Elektrárny Mělník.
Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Banská Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne zabezpečenie služieb stravovania a doplnkového predaja v bufete pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica. Súčasťou predmetu zákazky je aj prenájom nebytového priestoru určeného na prevádzkovanie výdajne jedál, prevádzkovanie bufetu a tak isto prenájom ...