Služby stravovania
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb stravovania vykonávaných v priestoroch Domu tretieho veku po dobu 4 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Závodní stravování v budově Generálního finančního ředitelství, Lazarská 15/7, Praha 1
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování zaměstnancům zadavatele formou vyhotovení, dovozu a výdeje jídel ve vlastní výdejně zadavatele a doplňkový prodej v bufetu k závodnímu stravování v sídle zadavatele - Generálního finančního ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1.
Zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v Praze
Předmětem veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČHMÚ v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích. Součástí předmětu plnění jsou také všechny činnosti spojené s výrobou a výdejem stravy a čištěním a ...
Závodní stravování v budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování zaměstnancům zadavatele formou výdeje dovážených hotových jídel (obědů) v jídelně, resp. výdejně jídel v objektu zadavatele (v budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632, 502 00 Hradec Králové).
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa
Predmetom zákazky zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov a jej výdaj v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa, pozostávajúce z: 1) Poskytovanie stravovania pre zamestnancov, 2) Poskytovanie stravovania pre pacientov, 3) Prevádzkovanie bufetu pre zamestnancov, pacientov a návštevníkov. Podrobná špecifikácia rozsahu predmetu ...
Zabezpečenie stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Okresného súdu Bratislava IV formou stravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
Stravovanie a prevádzka bufetu 2021 až 2023
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb zabezpečenie stravovania, prevádzka bufetu a prevádzka predajných automatov na kávu, čaj, vodu i občerstvenie v administratívnej budove Krajského súdu v Košiciach na Štúrovej ulici č. 29 v Košiciach.
Stravování
Jde o zajištění stravování pro zaměstnance a pacienty zadavatele.
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre verejného obstarávateľa, a to pre jeho: -študentov, -zamestnancov a dôchodcov (ktorí u neho pracovali pred odchodom do dôchodku) a poskytovanie cateringových služieb pre verejného obstarávateľa. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Príprava a dodávka celodennej stravy
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - Príprava a dodávka celodennej stravy (ďalej tiež len služba alebo predmet zákazky) spočívajúca v každodennej príprave a dodávke celodennej stravy do zariadení verejného obstarávateľa (vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov a prázdnin), pričom musí byť vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych a ...
Poptáváme dodavatele stravy pro mateřskou školu
Pro mateřskou školu v Rebešovicích hledáme dodavatele stravy včetně dopravy. Svačiny a obědy. Termín od 1.1.2021. Děkuji za nabídku.
Zajištění stravovacích služeb v potřebné kvalitě a množství pro zaměstnance a pacienty
Předmětem veřejné zakázky je poskytování stravovacích služeb pro pacienty a zaměstnance (interní, externí), a to v potřebné kvalitě a množství v souladu s platnou legislativou a jakostními normami, včetně zajištění všech prací a služeb spojených se stravovacím provozem, nájem nebytových prostor nutných pro přípravu a výdej stravy.
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
Stravovacie služby sú spojené : -s výrobou a prípravou obedov, t.j. menu, -s podávaním obedov, t.j. menu. Stravovacie služby sa budú poskytovať zamestnancom verejného obstarávateľa a dôchodcom, ktorí u neho pracovali pred odchodom do dôchodku obed, t. j. menu v pracovných dňoch a študentom verejného obstarávateľa obed, t.j. menu v pracovných ...
Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu
Předmětem plnění VZ je zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov podávané v domově pro seniory a zabezpečení obědů pro uživatele Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov dodávaných do denního pobytu.
Zajištění stravovacích služeb pro účastníky vzdělávacích akcí Justiční akademie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních stravovacích služeb pro účastníky vzdělávacích akcí zadavatele ve formě snídaně a/nebo obědu a/nebo večeře dle individuálních objednávek zadavatele včetně zajištění provozování doplňkového prodeje v samostatném prostoru, a to vše v budově Výdejny stravy s jídelnou Justiční akademie na adrese nám. ...
Zajištění stravovacích služeb a doplňkového prodeje pro LOM PRAHA s.p.
zajištění závodních stravovacích služeb pro zaměstnance LOM PRAHA s. p., včetně zajištění provozu kantýny a doplňkových služeb.
Stravování v AČR v letech 2021-2024 u VZ 1902 Dobruška
Zabezpečení závodního, bezplatného a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VZ 1902 Dobruška.
Stravování
Jde o zajištění stravování pro zaměstnance a pacienty zadavatele.
Zajištění celodenní stravy pro hospitalizované pacienty
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Příprava a zajištění celodenní stravy pro pacienty zadavatele; b) Dodávka celodenní stravy na zadavatelem stanovené místo v určený čas; c) Zajištění souvisejících služeb spojených se zajištěním dodávek stravy zadavateli, zejména předání celodenní stravy zaměstnancům zadavatele.
Zajištění stravy pro Městské středisko sociálních služeb Oáza
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele obědů a večeří (dále jen „strava“) na základě požadavků příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují (dále jen „zadavatel“), nepřetržitě během celého roku včetně sobot, nedělí a svátků.
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Nitre formou stravovacích lístkov (poukážok). Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích lístkov (poukážok) v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a ...
Poptávám dovoz obědů do firmy
Poptávám dovoz obědů do naší firmy. Jedná se o cca 20 obědů/den. Firma sídlí v Třinci.
Poptávám rozvoz obědů pro seniory
Poptávám rozvoz obědů pro seniory v Přerově - do domu u Bečvy, 2. patro
Služby stravovania pre študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku
Zabezpečenie stravovania študentov a zamestnancov zodpovedajúce zásadám správnej výživy podľa podmienok (§ 152) Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v blízkosti pracovísk verejného obstarávateľa. Je potrebné , aby uchádzač v rámci svojej ponuky zohľadnil blízkosť pracoviska verejného obstarávateľa (dostupnú: pešo chôdzou) a to v súlade s podmienkami ...
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov objednávateľa a pre dôchodcov s trvalým pobytom
Predmetom zákazky je zabezpečenie formou ekonomického prenájmu zariadenia spoločného stravovania (vo vlastníctve verejného obstarávateľa ) pre verejného obstarávateľa v rozsahu do 300 osôb (kapacita kuchyne): a)výrobu, prípravu a výdaj stravy pre zamestnancov objednávateľa a výrobu, prípravu a výdaj stravy včítane výroby, prípravy a výdaja stravy ...