Kamenice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS), včetně požadovaného požárního příslušenství. CAS bude vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i ...
Systém elektronických informačních panelů a navýšení úložné kapacity
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektronických informačních panelů a SSD disků. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Poptávám servis hoblovky
Hledám servis na hoblovku HZ 20-15-06, výrobce Fritz Heckert.
Servis zdravotnických prostředků pro intenzivní péči
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování odborné údržby, servisu, oprav a preventivních bezpečnostně technických prohlídek zdravotnických prostředků pro intenzivní péči, kterými disponuje zadavatel na svém pracovišti.
Interaktivní panely
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka interaktivních panelů. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Rekonstrukce vysokoúčinných KGJ ve stávající bioplynové stanici Kouty
Předmětem zakázky je přestavba 3 ks kogeneračních jednotek spočívající ve výměně stávajících motorů za nové plynové dle technických parametrů s maximálním využití stávajících komponentů KJ, doplněním nezbytného příslušenství, dopojením technologických komponentů a s elektro instalací vč. úpravy řídicího systému.
Úklid venkovních prostor EDU
Předmětem veřejné zakázky je úklid venkovních prostor zahrnující údržbu zeleně, údržbu komunikací a další činnosti související s údržbou pozemků. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
Oprava a modernizace pavilonu č.10
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní oprava a modernizace pavilonu (stavební opravy, výměna vnitřních instalací, oken, podlahových krytin, oprava omítky, přístavba výtahu, výměna střešní krytiny a provedena půdní vestavba, venkovní úpravy apod.). Účelem veřejné zakázky je uvedení technického stavu objektu do souladu s platnými normami ...
Poptáváme zámečnické a svářečské práce
Poptáváme: zámečnické a svářecí práce Popis: hledáme partu 3-4 zámečníků nebo svářečů nebo i jednotlivce (OSVČ), k dispozici je nářadí i svářecí soupravy. Na případné montáže i firemní auto. Lokalita: sídlo firmy Čenkovská 1060, Třešť Termín: květen-červenec 2019; dlouhodobá spolupráce Zpracování 150t černého železa, cena za hodinu do 200Kč. ...
Kompaktní regálový systém
Předmětem veřejné zakázky je dodávka (včetně montáže a uvedení do provozu) kompaktního regálového systému v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - vybavení operačních sálů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dílčí dodávky zdravotnického vybavení včetně příslušenství, určeného pro centrální operační sály Nemocnice Jihlava. Zakázka je dělena na části, přičemž každá část je zadávána samostatně.
Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - Magnetická rezonance
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové magnetické rezonance včetně souvisejícího příslušenství a dalších dodávek a služeb. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis, provádění PBTK a pozáručního komplexního servisu po dobu 96 měsíců.
Ekologická veřejná doprava v Jihlavě - trolejbusy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. ...
Ekologická veřejná doprava v Jihlavě - autobusy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových dvounápravových třídveřových nízkopodlažních - bezbariérových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) určených pro městskou hromadnou dopravu. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní ...
Parciální trolejbusy v Jihlavě
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových parciálních trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní podmínky a definice dle ...
Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - Komplement
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nového zdravotnického vybavení pro gynekologicko-porodnické oddělení a oddělení centrální sterilizace Nemocnice Jihlava. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis a provádění PBTK.
Dopracování díla Snížení emisí ze sušárny třísek DTL
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Dopracování díla Snížení emisí ze sušárny třísek DTL“ s plánovanou veřejnou dotační podporou uvedeného projektu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (dále jen „Prioritní osa 2“), specifický cíl 2.2 ...
Poptávám krabičky na hranolky
Poptávám zaslání nabídky na krabičku na hranolky.
Varovný informační a lokální výstražný systém pro město Třebíč
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka varovného informačního a lokálního výstražného systému dle požadavků zadavatele. Jedná se o dodávku protipovodňového systému od zjištění rizika způsobeného zvýšeným stavem vodní hladiny místního vodního toku, až po vyhlášení varovné informace k ...
Klimatizace budovy Katastrálního pracoviště Třebíč
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace klimatizace v budově Katastrálního pracoviště Třebíč, dle projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace (ZD) . ZD je možné stáhnout na profilu zadavatele v NEN.
I/19, 34, 34H  Kosení Pelhřimov
Jedná se sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Pelhřimov v letech 2019 – 2022.
I/19,34,37,38 Kosení H.Brod
Jedná se o sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Havlíčkův Brod v letech 2019-2022
I/19, 37,34,38 – Běžná údržba Havlíčkův Brod
Jedná se o zajištění běžné údržby na silnicích I. třídy v okrese Havlíčkův Brod v letech 2019-2022
I/19, 34, 34H Běžná údržba Pelhřimov
Jedná se o zajištění běžné údržby silnic I. tříd v okrese Pelhřimov na roky 2019-2022.
Poptávám nové dřevěné palety
Poptávám 29 ks nových dřevěných palet, standart. Prosím o cenovou nabídku i s dopravou. Děkuji.