Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky část 2 - Audio, video a informační technika část 3 - Speciální efekty část 4 - Mobiliář ...
Vnitřní vybavení nové budovy Krajské knihovny Vysočiny
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace kancelářského nábytku, atypického nábytkového vybavení a regálů. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: část 1 - Kancelářský nábytek část 2 - Atypické nábytkové vybavení část 3 - Regály Popis předmětu jednotlivých částí zakázky, jejich předpokládané hodnoty a místo plnění jsou ...
Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - Operační instrumentárium
Předmětem plnění výše uvedeného zadávacího řízení jsou dodávky nových sad operačního instrumentária včetně veškerých součástí a příslušenství, určeného pro oddělení centrálních operačních sálů Nemocnice Jihlava.
Poptávám pružnou hnací hřídel do křovinořezu
Koupím pružnou hnacií hřídel dělenou do křovinořezu MTD, délka přibližně 640mm a čtyřhran 5.
Poptávám opravu tiskárny značky Canon
Poptávám opravu multifunkční tiskárny Canon i-SENSYS MF229dw.
Automobil M1 pro přepravu osob
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Automobilu kategorie M1 pro přepravu 8-9 osob i s řidičem včetně dopravy.
Systém výpočetní tomografie
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – 1 ks systému výpočetní tomografie včetně provádění záručního a pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení. Podrobný popis předmětu zakázky obsahuje zadávací dokumentace.
Poptáváme jednorázové dřevěné/papírové palety
Poptáváme jednorázové dřevěné/papírové palety o rozměrech 60*80 / 80*60 v počtu 2000ks.
Endoskopická věž s elektromagnetickou navigací
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nové endoskopické věže s elektromagnetickou navigací včetně veškerého příslušenství a součástí. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis a provádění povinných PBTK.
Poptávám použité bedny MARS
Poptávám MARS bedny malé použité 20-40 ks.
Kamenice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS), včetně požadovaného požárního příslušenství. CAS bude vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i ...
Systém elektronických informačních panelů a navýšení úložné kapacity
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektronických informačních panelů a SSD disků. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Poptávám servis hoblovky
Hledám servis na hoblovku HZ 20-15-06, výrobce Fritz Heckert.
Servis zdravotnických prostředků pro intenzivní péči
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování odborné údržby, servisu, oprav a preventivních bezpečnostně technických prohlídek zdravotnických prostředků pro intenzivní péči, kterými disponuje zadavatel na svém pracovišti.
Interaktivní panely
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka interaktivních panelů. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Rekonstrukce vysokoúčinných KGJ ve stávající bioplynové stanici Kouty
Předmětem zakázky je přestavba 3 ks kogeneračních jednotek spočívající ve výměně stávajících motorů za nové plynové dle technických parametrů s maximálním využití stávajících komponentů KJ, doplněním nezbytného příslušenství, dopojením technologických komponentů a s elektro instalací vč. úpravy řídicího systému.
Úklid venkovních prostor EDU
Předmětem veřejné zakázky je úklid venkovních prostor zahrnující údržbu zeleně, údržbu komunikací a další činnosti související s údržbou pozemků. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
Oprava a modernizace pavilonu č.10
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní oprava a modernizace pavilonu (stavební opravy, výměna vnitřních instalací, oken, podlahových krytin, oprava omítky, přístavba výtahu, výměna střešní krytiny a provedena půdní vestavba, venkovní úpravy apod.). Účelem veřejné zakázky je uvedení technického stavu objektu do souladu s platnými normami ...
Poptáváme zámečnické a svářečské práce
Poptáváme: zámečnické a svářecí práce Popis: hledáme partu 3-4 zámečníků nebo svářečů nebo i jednotlivce (OSVČ), k dispozici je nářadí i svářecí soupravy. Na případné montáže i firemní auto. Lokalita: sídlo firmy Čenkovská 1060, Třešť Termín: květen-červenec 2019; dlouhodobá spolupráce Zpracování 150t černého železa, cena za hodinu do 200Kč. ...
Kompaktní regálový systém
Předmětem veřejné zakázky je dodávka (včetně montáže a uvedení do provozu) kompaktního regálového systému v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - vybavení operačních sálů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dílčí dodávky zdravotnického vybavení včetně příslušenství, určeného pro centrální operační sály Nemocnice Jihlava. Zakázka je dělena na části, přičemž každá část je zadávána samostatně.
Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - Magnetická rezonance
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové magnetické rezonance včetně souvisejícího příslušenství a dalších dodávek a služeb. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis, provádění PBTK a pozáručního komplexního servisu po dobu 96 měsíců.
Ekologická veřejná doprava v Jihlavě - trolejbusy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. ...
Ekologická veřejná doprava v Jihlavě - autobusy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových dvounápravových třídveřových nízkopodlažních - bezbariérových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) určených pro městskou hromadnou dopravu. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní ...
Parciální trolejbusy v Jihlavě
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových parciálních trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní podmínky a definice dle ...