Dodávka a instalace kartonovací linky blistrů
Předmětem zakázky je dodávka a instalace kartonovací linky blistrů. Jedná se o automatické balení tablet do finální prodejní podoby, tzn. blistrování a následné zabalení do skládaček včetně vložení příbalového letáku.
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky náhradních dílů pro letecké motory
Dodávky náhradních dílů na základě výzvy k podání nabídek
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT a AVT
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky ICT a AVT techniky a splnění dalších s tím souvisejících závazků
Angiografická linka pro elektrofyziologické operační sály
Dodávka angiografického kompletu pro intervenční kardiologii včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Na Homolce
Dodávky mikrokatetrů pro zobrazování a embolizace
Předmětem plnění této VZ, jsou průběžné dodávky mikrokatetrů pro zobrazování a embolizace, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Obnova gastrotechnologie stravovacích provozů ČVUT v Praze - opakování
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup gastrotechnologie pro stravovací provozy Správy účelových zařízení ČVUT v Praze. Jedná se zejména o elektrické konvektomaty, elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem, elektrické kotle, elektrickou fritézu, nářezový nástroj, myčku nádobí, chladicí box odpadový a bateriový čistící stroj na ...
FN Motol – Provádění kvalifikačního měření čistých prostor včetně technologických zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pravidelné provádění kvalifikačního měření čistých prostor, technologického zařízení a provádění servisu vzduchotechniky (VZT) instalovaných v definovaných čistých prostorech FN Motol.
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 2. část
Předmětem zakázky je zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 3. část
Předmětem zakázky je zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 4. část
Předmětem zakázky je zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 5. část
Předmětem zakázky je zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Vybudování a vybavení center vzdělávání v lékařských i nelékařských oborech
Vybavení jednotlivých prostor 3. LF UK celým spektrem simulační techniky, tj. od jednoduchých modelů pro nácvik praktických dovedností až po pokročilé multifunkční modely.
Mikrovlnný plazmatický depoziční systém s fokusovanou plasmou
Předmětem zakázky je dodávka mikrovlnného plazmatického depozičního systému s fokusovanou plazmou. Zařízení musí být plně funkční a musí obsahovat všechny potřebné součásti. Bude používáno pro chemickou depozici z par za asistence mikrovlnně buzeného plazmatu tenkých diamantových vrstev na rovinných substrátech v průměru do 4 palců z plazmatu ...
Fluorescenční Elispot reader
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro výzkum. Fluorescenční ELISPOT reader včetně osobního počítače a analytického softwaru.
UP CR - pořízení VS pro pracoviště NSD Praha
Pořízení vyvolávacích systému pro 5 kontaktních pracovišť v Praze
Sanitní vozy pro Nemocnice Středočeského kraje - Opakované zadávací řízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR) pro pověřující zadavatele.
Laboratorní nábytek do PTZ
Předmětem plnění je dodávka a instalace laboratorního nábytku do pavilonu tropického zemědělství.
Poskytování systémů CUPPS a CUSS II
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření nové smlouvy na poskytování systémů CUPPS, CUSS a dalších souvisejících technologií. Dále následně poskytování servisní podpory systémů CUPPS, CUSS a dalších souvisejících technologií po dobu 60 měsíců od úspěšné implementace systémů CUPPS, CUSS a dalších souvisejících technologií, a to za podmínek, které ...
Dodávky tramvajových kol typu BTG1 pro tramvaje 15T For City
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 320 tramvajových kol typu BTG1 pro tramvaje 15T For City odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Čítače  - kondenzační čítač částic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů kondenzačních čítačů částic, a to včetně jejich dodávky, instalace a montáže. Zadavatel požaduje dodání předmětu veřejné zakázky dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technických požadavků, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Čítače - aerodynamický třídič částic, APSS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks aerodynamický třídič částic (APSS), včetně jeho dodávky, instalace a montáže. Zadavatel požaduje dodání předmětu veřejné zakázky dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technických požadavků, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Osobní počítače a kancelářská technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů a kancelářské techniky dle technické specifikace.
Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro stanovení krevního obrazu
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou postupné dodávky souprav diagnostik, kontrolního materiálu a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení parametrů krevního obrazu, diferenciálního počtu leukocytů, počtu retikulocytů, normoblastů, optického stanovení počtu trombocytů a digitální předklasifikace ...
Nákup dvou kusů real-time spektrálních analyzátorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks real time spektrálního analyzátoru (s případným příslušenstvím dle povinných a volitelných parametrů (tj. technické a provozní parametry spektrálních analyzátorů a příslušenství k nim) pro analýzu moderních digitálních signálů. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 ...
Dodávka dvou skříňových vozidel s vestavbou pro Městskou policii hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 skříňových vozidel a výroba a instalace speciální vestavby do nákladového prostoru, pro potřeby Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění. Součástí předmětu plnění i dodávka a instalace výstražných světelných zařízení, polepů a radiostanic. U ...