Výměna 2. a 4. přehříváku páry včetně komor na kotli č. 1 až 6

Výměna 2. a 4. přehříváku páry včetně komor na kotli č. 1 až 6

Předmětem veřejné zakázky je provedení kompletní výměny 2. a 4. přehříváku páry na kotlích č. K1 až K6, dále výměna komor, vyzdívek, kotvení ocelových prvků a izolací. Nedílnou součástí předmětu zakázky je provedení zkoušek, zpracování dokumentace skutečného stavu výměny, ostatní požadované dokumentace a likvidace odpadů.

Dodávka a instalace nové technologie předávací stanice ve Veletržním paláci II

Dodávka a instalace nové technologie předávací stanice ve Veletržním paláci II

Předmětem zakázky je dodávka technologicko-provozního souboru a s tím spojené instalace a služby se zajištěním projektové dokumentace uváděného souboru. Jedná se o realizaci výměny stávající technologie parní předávací stanice za horkovodní. Soustava se doplní o dodávku a instalaci elektrických vyvíječů páry pro stávající vzduchotechnické ...

Provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN

Provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN

Předmětem plnění je provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN.

Dodávky PPN armatur a svorek pro vedení VN

Dodávky PPN armatur a svorek pro vedení VN

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky PPN ARMATUR A SVOREK PRO VEDENÍ VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách PPN ARMATUR A SVOREK PRO VEDENÍ VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 1/2018 – 12/2023

Dodávka a výměna chladících jednotek VZT pro objekt chirurgie a operační sály

Dodávka a výměna chladících jednotek VZT pro objekt chirurgie a operační sály

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž chladících jednotek vč. propojovacího potrubí a příslušenství, demontáž stávajících jednotek, kompletní profese elektroinstalace a kompletní profese měření a regulace. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Výměna čistícího kusu na kanalizační přípojce pro objekt SEI, Rejskova 3, Plzeň

Výměna čistícího kusu na kanalizační přípojce pro objekt SEI, Rejskova 3, Plzeň

Zakázka zahrnuje: -Výměnu čistícího kusu na kanalizační přípojce pro uvedený objekt na základě doporučení uvedeného v Revizní zprávě o provedení revize kanalizace TV kamerou včetně souvisejících stavebních úprav ve sklepním prostoru objektu.

MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu

MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu

Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ Prešov. V rámci návrhu sa uvažuje so zateplením fasády, zateplením strechy + nová hydroizolačná vrstva, zateplením stropu suterénu. Taktiež dôjde k úprave povrchov bez zateplenia v priestoroch, ktoré nie sú vykurované. Súčasne sa bude realizovať aj dokončenie výmeny výplňových ...

Obnova meterskej školy v obci Dolné Kočkovce

Obnova meterskej školy v obci Dolné Kočkovce

V objekte metrskej školy budú nasledovné stavebné práce: - Búracie práce - Výmena okien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a vysieťkovanie vonkajších časti objektu - Rekonštrukcia zdravotechniky - Rekonštrukcia ústredného vykurovania spríslušenstvom - Rekonštrukcia vnútorných silnoprúdových rozvodov a ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu Suchá nad Parnou

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu Suchá nad Parnou

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy obecného úradu akultúrneho domu vobci Suchá nad Parnou podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu akultúrneho domu Suchá nad Parnou, súpisné číslo 68. Budova Obecného úradu a domu kultúry pre plánovanú rekonštrukciu za účelom zníženia energetickej náročnosti sa ...

Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky v obci Veľké Blahovo

Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky v obci Veľké Blahovo

Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle projektovej ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné

Predmetom zákazky sú stavebné práce na objektoch MŠ na Partizánskej ulici č. 20 a 22 v nasledovnom členení: SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 22 Humenné, ktorý pozostáva z: Zateplenie stien Zateplenie strechy a stropu Výmena okien a dveri Ostatné práce Ostatné práce pri zateplení stien Bezbariérový vstup ...

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov v tepelných okruhoch K-04, K-07, K-08, K-01 a K-03. Rozsah je definovaný projektovou dokumentáciou.

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu, obec Krakovny

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu, obec Krakovny

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Krakovany - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV.

Zníženie  energetickej  náročnosti  budovy  materskej školy - ÓVODA,  HVIEZDOSLAVOVA 32  Šahy

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - ÓVODA, HVIEZDOSLAVOVA 32 Šahy

Zateplenie fasády Zateplenie strechy Zateplenie podláh Výmena pôvodných výplní otvorov v obv.plášti Ostatné stavebné práce a konštrukcie Elektroinštalácia Vzduchotechnika - Rekuperácia vzduchu Rekonštrukcia vykurovania

SOŠ stavebná, Žilina- Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu

SOŠ stavebná, Žilina- Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu

Predmetom zákazky je inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina. Projekt pre realizáciu stavby rieši vybudovanie učebne č. 1 dielne a č. 2 učebný pavilón) pre odborné vyučovanie žiakov v areáli SOŠ stavebnej Bánovská cesta 9, Žilina. ...

Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území - likvidace štěrbinové nádrže

Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území - likvidace štěrbinové nádrže

Cílem prací je vybudování nového gravitačního kmenového sběrače jednotné kanalizace v lokalitě Nový Svět obce Albrechtice. Jedná se o jednotnou kanalizaci, z tohoto důvodu je součástí stavby také prefabrikovaná odlehčovací komora včetně potrubí odlehčení a výustního objektu.

Poptávám servis bojleru MIROTERM

Poptávám servis bojleru MIROTERM

Poptávám opravu bojleru MIROTERM obsah 120 litrů, nejde nám nahřívání ( zřejmě termostat). Děkuji Jelínek

Zateplenie budovy OcÚ a DSaK Helcmanovce

Zateplenie budovy OcÚ a DSaK Helcmanovce

Projekt rieši zateplenie obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie stropu a strechy, vrátane realizácie novej strešnej krytiny, výmeny jestvujúcich výplní otvorov za nové. Rekonštrukcia vykurovacieho systému, elektroinštalácie a rekuperácia.

Poptávám pozáruční servis plynového kotle

Poptávám pozáruční servis plynového kotle

Poptávám pozáruční servis plynového kotle Ariston Clas.

DECENTRALIZACE VYTÁPĚNÍ AREÁLU IMOS  - modernizace vytápění a přípravy TUV – úspora tepelné energie

DECENTRALIZACE VYTÁPĚNÍ AREÁLU IMOS - modernizace vytápění a přípravy TUV – úspora tepelné energie

Zrušení centrální kotelny v areálu IMOS a zřízení nových zdrojů tepla v jednotlivých objektech areálu sloužících vždy pro tento konkrétní objekt. V jednotlivých objektech budou zřízeny kotelny, které budou sloužit pro vytápění a přípravu TV daného objektu. Bude přeložena přípojka plynu, instalován nový systém MaR.

Zateplenie materskej školy - Vrbová nad Váhom

Zateplenie materskej školy - Vrbová nad Váhom

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Materskej školy v obci Vrbová nad Váhom s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy. Ako zdroj tepla pre vykurovanie bude slúžiť plynový kondenzačný kotol. Ďalším zdrojom tepla na ohrev vody a podporu vykurovania bude solárna energia získavaná pomocou vákuových slnečných kolektorov umiestnených na ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Lúči. Vykurovanie objektu obecného úradu a kultúrneho domu bude zabezpečená nízkoteplotným sálavým podlahovým vykurovaním a konvekčným vykurovaním, vykurovacími telesami a nástennými konvektormi (fancoilmi). Zdrojom tepla pre vykurovanie a ...

Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla

Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla

Predmetom zákazky je rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla (OST) 301, konkrétne : - strojnej časti OST zariadení zabezpečujúcich výrobu teplej vody pre ÚK pôvodných výmenníkov tepla (4 ks), rozdeľovača zberača teplej vody, potrubí a armatúr, - dopúšťacieho a dotlakovacieho systému (nahradenie súčasného systému expanznou nádobou), - ...

Automatický teplovodní kotel na spalování biomasy

Automatický teplovodní kotel na spalování biomasy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického teplovodního kotle na spalování biomasy do kotelny Městyse Nová Cerekev, a to včetně jeho instalace, vyzkoušení, napojení na otopný systém a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy a dopravy na místo určení – místo realizaci uvedené výše. Součástí veřejné zakázky jsou též veškeré další služby, ...

Komplexná obnova objektu č. 48 – Sociálno-prevádzková budova

Komplexná obnova objektu č. 48 – Sociálno-prevádzková budova

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie fasády a strechy, -výmena strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov, -inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a ...

(záznamy 1/25 z 1642)  strana 1 / 66