Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa

Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa

Predmetom zákazky je modernizácia vykurovania bytových domov podľa projektovej dokumentácie t.j. napojením bytových domov na vykurovací systém. Podrobný opis je uvedený v projektovej dokumentácii.

Poptávám armaturu

Poptávám armaturu

Poptávám armaturu, prosím o cenovou nabídku na kohout DN25 PN40 XOMOX 127 s jednočinným pohonem Xomox. Kuželový kohout dvoucestný přímý Xomox 127-ISO DN25/PN40 provedení přírubové, hrubá lišta /hrubá lišta, stavěcí délka 160 mm, materiálové provedení těleso, kuželka 1.4408, pouzdro PTFE. Kohout osaďte pneupohonem Xomox - jednočinný vratný, ...

SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu – výstavba HVS a rekonstrukce TG6

SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu – výstavba HVS a rekonstrukce TG6

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové horkovodní stanice a úprava stávající kondenzační turbíny TG6 za účelem dosažení energetických úspor při rozvodu a výrobě tepelné energie v Teplárně České Budějovice v Českých Budějovicích a zvýšení účinnosti výroby elektrické energie, včetně nezbytných stavebních prací a zhotovení příslušné dokumentace.

Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Predmetom prác je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.

Zimný štadión - Chladenie

Zimný štadión - Chladenie

Predmetom tejto zákazky je najmä návrh, demontáž, montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novej technológie chladenia (výroby ľadu),výroby tepla, vodného hospodárstva, technologických oceľových konštrukcií, elektroinštalácie, automatického systému riadenia technologických procesov, detekčného systému, automatického systému varovania ...

Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o.

Osoba podľa § 8 ods.1) obstaráva stavebné práce, podľa výkresovej projektovej dokumentácie a výkazu výmeru, ktoré predstavujú implementáciu opatrení vyplývajúcich z realizovaného energetického auditu. Cieľom zákazky cez dodanie stavebných prác je primárne zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a výmena stavebných otvorov, zateplenie strechy, ...

Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna Horka

Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna Horka

Předmětem je dodání nového bezobslužného energetického zdroje (kotle) na biomasu o výkonu 3 MW a zařízení na čištění spalin včetně přípravy staveniště, stavebních prací, rekonstrukce sila, off-line line zásobování sila na palivo, přívodu paliva, napojení spotřebičů a veškerého ostatního potřebného zařízení potřebného pro obsluhu a provoz ...

Zníženie energetickej náročnosti budov B, C a D Gymnázia v Nových Zámkoch

Zníženie energetickej náročnosti budov B, C a D Gymnázia v Nových Zámkoch

Predmetom zákazky je zlepšenie energetickej účinnosti budov Gymnázia Nové Zámky - zateplenie fasády, zateplenie strechy, rekonštrukcia vykurovania, výmena okien. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Projektovej dokumentácii.

Výstavba fluidního kotle EGT v elektrárenské lokalitě Mělník

Výstavba fluidního kotle EGT v elektrárenské lokalitě Mělník

Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele, svým jménem a na svou odpovědnost, pro zadavatele navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci a dle této provést stavební práce, vyrobit, instalovat, uvést do provozu a vyzkoušet fluidní kotel v lokalitě EMĚ, který nahradí stávající zdroje v dodávkách tepla a elektrické energie, provést ...

Obchodný dom Družba - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Obchodný dom Družba - Zníženie energetickej náročnosti budovy

2.3Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 9 týchto súťažných podkladov, za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu OD Družba. Projektová dokumentácia pozostáva zo 4 častí: a)Stavebné práce. b)Ústredné ...

Inovácia procesu výroby tekutých doplnkových krmív v spoločnosti BIONIS s.r.o.

Inovácia procesu výroby tekutých doplnkových krmív v spoločnosti BIONIS s.r.o.

Technológia 1: Nerezová nádrž Technológia 2: Šnekové čerpadlo Technológia 3: Guľový ventil selektropohonom Technológia 4: Tenzometrický snímač/Tenzometrické váhy Technológia 5: Potrubie apotrubné armatúry atvarovky Technológia 6: Riadiaci systém -vrátane montáže a dopravy

Nákup multifunkčního tlakovacího centra s rozsahem tlakování armatur do DN 1200

Nákup multifunkčního tlakovacího centra s rozsahem tlakování armatur do DN 1200

Předmětem zakázky je nákup multifunkčního tlakovacího centra s rozsahem tlakování armatur do DN 1200 a zkušebním tlakem do 100 bar pro výzkumné centrum ABO valve, s.r.o.

Technológia využitia odpadového tepla z výroby ľadovej vody

Technológia využitia odpadového tepla z výroby ľadovej vody

Predmetom zakázky je dodanie a inštalácia technológie na spätné získavanie tepla z chladiacich jednotiek na výrobu ľadovej vody a jeho efektívne využitie.

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice. V rámci stavebnych prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zateplenie fasády, strechy a stropu nad 1.PP modernými technológiami. Pôvodné exteriérové výplne otvorov /okná a dvere/ budú vymenené ...

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KNK zamac, výrobné družstvo

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KNK zamac, výrobné družstvo

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa znižovania energetickej náročnosti budovy výmenou vzduchotechniky a rekonštrukciou kotolní K1, K2 a K3; t.j. výmenou kotlov s príslušenstvom a zabezpečovacími zariadeniami. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Internal Inspections 2018-2022 / Vnitřní inspekce 2018-2022

Internal Inspections 2018-2022 / Vnitřní inspekce 2018-2022

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se třemi dodavateli na 5 let (2018-2022) na provedení vnitřních inspekcí plynovodů DN150, DN300, DN500, DN700, DN800, DN1000, DN1200, DN1400, pomocí inteligentních ježků. Požadované služby - Caliper, Mapping, MFL, TFI. Tři dodavatelé služby, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva, ...

Energetické služby a dodávky

Energetické služby a dodávky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s právě třemi účastníky tohoto zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení umístí v pořadí na prvním až třetím místě. V době trvání rámcové dohody se předpokládá realizace až tří minitendrů, jejichž výsledkem bude uzavření realizačních smluv s vítězným účastníkem rámcové ...

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy

Predmetom zakazky je zateplenie, výmena okien, inštalácia vzduchotechniky, energeticky efektívnejších osvetľovacích telies a výmena zdroja tepla pre systém vykurovania a prípravy teplej vody, modernizácia distribučného systému pre UK a teplej vody na administratívnej budove spoločnosti Topagro, s.r.o. na adrese Ruskovce 197. Všetko realizované ...

Fontána ČSA Banská Bystrica

Fontána ČSA Banská Bystrica

Predmetom zákazky je obnova nefunkčnej fontány s kruhovým priemerom, ktorá sa nachádza v parku pred Mestským úradom na ulici Československej armády v Banskej Bystrici v rozsahu stavebnotechnické riešenie, búracie práce a výkopy, statika, technológia fontány, vodné hospodárstvo, prípojka NN, elektroinštalácia a uzemnenie.

Poptávám bojler značky DZ Dražice

Poptávám bojler značky DZ Dražice

Poptávám bojler Dražice 200l.

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom

Predmetom zákazky je realizácia projektu Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple postávajúci z dvoch relatívne samostatných celkov, ktoré riešia rekonštrukciu horúcovodných (HV) rozvodov tepla v priemyselných areáloch CHEMOSVIT a FINCHEM a samostatne rekonštrukciu HV rozvodov tepla ...

Poptávám opravu plynového kotle

Poptávám opravu plynového kotle

Hledám opraváře plynového nástěnného kotle značky LeBlanc. Kotel topí ne zcela jak by měl. Kotel je umístěn v objektu Ostrava-Vítkovice.

Rekonštrukcia rozvodov tepla Slavošovce

Rekonštrukcia rozvodov tepla Slavošovce

Predmetom projektu je rekonštrukcia tepelných rozvodov ústredného kúrenia (ÚK) a teplej vody (TÚV) okruhu plynovej kotolne na sídlisku obce Slavošovce. Trasa rozvodov je navrhnutá v trase súčasných teplovodných potrubí, ktoré budú v dĺžke trasy nových potrubí demontované. Spolu s potrubiami bude do plánovaných výkopov uložená chránička HDP40/33 ...

Dodávka armatur

Dodávka armatur

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vodárenských armatur pro pitnou vodu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen přílohami zadávací dokumentace a vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do 9 částí.

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o..

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o..

Predmetom zákazky je rekonštrukcia vonkajších podzemných tepelných sieti na Robotníckej a Hviezdoslavovej ulici v Senici, rekonštrukcia je vyvolaná havarijným stavom existujúcich rozvodov. Jedná sa o sekundárne tepelné rozvody zásobujúce teplom / rozvody UK / a teplou úžitkovou vodou / rozvody TUV / z odovzdávacej stanice /OST 1 / jednotlivé ...

(záznamy 1/25 z 1719)  strana 1 / 69