Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a. s.
Predmetom zákazky - realizácia diela, je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.
Výměna sekčních armatur HNK - x.x4.7.135.1,2 a sekčních armatur výtlačného kolektoru ENČ
Předmětem díla (dále jen díla) je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla nazvaného „7419 - Výměna sekčních armatur HNK - x.x4.7.135.1,2 a sekčních armatur výtlačného kolektoru ENČ - x.x4.7.142.1,2“ v JE Dukovany, jejímž účelem je náhrada soustavy armatura-servopohon na pozicích x.x4.7.135.1+2, x.x4.7.142.1+2 (včetně ...
Nitra, Alekšince B, C - zmena systému vykurovania - R
Predmetom zákazky je zmena systému vykurovania v areáli vojenského objektu Alekšince B a C. Objekt sa nachádza na majetkovoprávne vysporiadaných pozemkoch v katastrálnom území Rišňovce.
Nemecká - modernizácia vykurovania areálu - R
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia vykurovania areálu Nemecká, ktorý pozostáva z komplexu budov, ktoré boli pôvodne zásobované teplom pre potreby vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody (TUV) z centrálnej kotolne, spaľujúcej uhoľné palivo. Centrálna kotolňa je už v súčasnosti mimo prevádzku z dôvodu technickej nespôsobilosti ...
Výmena zdroja tepla na Gorkého 17
Predmetom zákazky je výmena zdroja tepla a výmena riadiaceho systému kotolne v priestoroch Divadla P.O. Hviezdoslava na Gorkého 17, 811 02 Bratislava. Podrobné informácie sú záujemcom k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Výměna hořáků horkovodního kotle HK5 teplárny Michle 2
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Výměna hořáků horkovodního kotle HK5 teplárny Michle 2“. Jedná se o jeden kotel typu OK 116H původního výrobce ČKD Dukla s interním označením HK5 umístěný ve špičkovém plynovém zdroji teplárny Michle 2.
Poptávám servis kotle
Poptávám opravu kotle. Dobrý den, mám kotel Baxi Nuvola3 Comfort, na ovl. panelu je hlášení error 03E. Kotel pořád nahřívá, voda teče vlažná a nahříval by donekonečna!!! Co se s tím dá dělat? S pozdravem Worbis
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ s MŠ v Slanci využitím aerotermálnej energie
Predmetom obstarávania je zmena zdroja tepla využívajúceho aerotermálnu energiu pre objekt Základnej školy s materskou školou v obci Slanec. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii.
Modernizácia kotolní
Rekonštrukcia kotolní za energeticky úspornejšie varianty so zabezpečením ekologického, bezpečného, spoľahlivého a ekonomického chodu kotolne. Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0
Rozšíření a úprava stávající technologie potrubní pošty Sumetzberger v budově Lůžkového bloku
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření a úprava stávající technologie potrubní pošty Sumetzberger v budově Lůžkového bloku FN Ostrava a zajištění preventivní údržby a servisního zabezpečení provozu potrubní pošty systému Sumetzberger pro tyto nově rozšířené a upravené části systému, tzn. zajištění veškerých služeb vedoucích k plnému ...
Rekonštrukcia systému vykurovania Katedra A,B
Predmetom zákazky je uskutočnenie Rekonštrukcie systému vykurovania Katedra A,B Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohách B 1 opis predmetu zákazky.
Pneumatický dopravní systém
Předmětem VZ jsou stavební práce resp. vybudování pneumatického dopravního systému v KNL, a.s. Jedná se o komplexní realizaci technologie pneumatického dopravního systému (potrubní pošty), včetně veškerých stavebních prací, montáže - instalace požadovaných technologií, uvedení do provozu, zaškolení. Dalším požadavkem zadavatele je poskytování ...
NZZ Třeboň
Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy polikliniky prostřednictvím několika opatření. Jedná se o stávající budovu, postavenou v dvacátých letech 20. století. Budova je situována na pozemku č. 1247 v katastrálním území Třeboň [770230]. Rozsahem prací je a) Zateplení obálky objektu, přístavba výtahu b) Výměna zdroje tepla c) ...
Zníženie energetickej náročnosti Administratívno-prevádzkovej budovy ŠÚ SR v Trenčíne
Predmetom zákazky sú stavebné práce - zateplenie obvodových múrov, stropu v suteréne, stropu na prízemí a podlahy v podkroví v súlade s platnými teplo technickými normami, elektroinštalácie vrátane výmeny svietidiel zabezpečujúcich úsporu elektrickej energie, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému s rekonštrukciou kotolne a rekuperácia ...
Dekarbonizace elektrárny Kolín, část A: Úpravy kotle K5 pro spalování biomasy
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Dekarbonizace elektrárny Kolín, část A: Úpravy kotle K5 pro spalování biomasy“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje úpravu kotle K5 pro spalování biomasy a dosažení jmenovitého výkonu kotle - 50t/h přehřáté páry. Na kotli K5 bude účastníkem ...
Modernizace TKV - Oběhová stanice Karviná
Funkční dílo, které zahrnuje především dodávku dvou kusů nových oběhových čerpadel s frekvenčními měniči, potrubní rozvody, uložení, izolace, elektro a MaR prvky pro bezvadný provoz Díla.
Modernizace TKV - Plynová kotelna K8-K10
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Modernizace TKV - Plynová kotelna K8-K10“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje zejména výstavbu plynové kotelny K8-K10 s rezervou pro další 2 stejné kotle, dodávku, montáž a zprovoznění kotlů tří kotlů každý o tepelném výkonu 36MWt K8-K10. Pro ...
Řešení problematiky potrubí TVD a chlazené vody procházející přes hranice HZ
Předmětem této VZ je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla nazvaného „8028-Řešení problematiky potrubí TVD a chlazené vody procházející přes hranice HZ“ v JE Dukovany, jejímž účelem je instalace izolačních skupin na potrubních trasách VF a VC systému TL na hranici hermetické zóny procházejících neobslužnými prostory ...
Decentralizácia zdroja tepla – I. a II.Etapa v HOSPITALE s.r.o.
Predmetom zákazky uskutočnenie stavebných prác na stavbe:Decentralizácia zdroja tepla I. a II.Etapa v HOSPITALE s.r.o.Cieľom investora je optimalizácia prevádzkových nákladov pri výrobe, vnútroareálovej distribúcii tepla a vykurovaní objektov v rámci eliminácie tepelných strát. V súčasnosti sú objekty zásobované teplom z centrálnej kotolne, z ...
Modernizace TKV - Plynové kotelny K13 a K14
Funkční dílo, zahrnuje zejména výstavbu plynových kotelen K13 a K14, každá o tepelném výkonu 18,7MW. Zadavatel také požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace.
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty PN Bohnice
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických ...
Centralizácia vykurovania a zvyšovanie energetickej efektívnosti CTZ v Komárne
Predmetom zákazky je výstavba teplovodu od kotolne BAURING po plynovú kotolňu na ul. Budovateľskej 8-22 v meste Komárno. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch na http://www.comtherm.sk/sk/node/16
Poptávám CN perforovaných trubek D 125
Poptávám nacenění perforovaných trubek D 125 ,vč příslušenství na odvod radonu ze základové desky. Předem děkuji j. Fiala
Ekologizace energetického zdroje - III. Etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je Dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výměnou parní kondenzační turbíny s generátorem (turbogenerátoru) TG14 o výkonu 25 MWe se dvěma regulovanými odběry, nízkotlakou a vysokotlakou regenerací, v návaznosti na stávající technologie teplárny a parní systém. CPV ...
Rekonstrukce potrubí TVD na strojovně 1. - 4. RB
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce potrubních tras TVD, která se týká potrubních úseků blokových tras DN 600, DN500, DN400, potrubí odvzdušnění/vypouštění, které budou vyměněny za nové dle platných norem. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ...