Zajištění komplexních služeb prádelny pro ÚPMD 2018

Zajištění komplexních služeb prádelny pro ÚPMD 2018

Veřejná zakázka spočívá v praní, žehlení a čištění různých druhů zdravotnického prádla pro Ústav pro péči o matku a dítě.

Poptávám vypínání háčkovaných deček

Poptávám vypínání háčkovaných deček

Poptávám vypínání háčkovaných deček.

Pranie bielizne

Pranie bielizne

Predmetom zákazky je pranie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie nemocničnej bielizne (obliečky na vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, operačná bielizeň, kompresy, plienky, detská bielizeň, bielizeň pre pacientov a iná bielizeň podľa potreby verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, matracov, diek a osobných ...

Zajištění komplexních prádelenských služeb

Zajištění komplexních prádelenských služeb

Předmětem této zakázky je zajištění praní prádla, které je ve vlastnictví zadavatele a zajištění komplexního prádelenského servisu, který v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy zajistí pro Objednatele Dodavatel (dále též jen „KPS“). Sortiment zařazený do systému KPS a jeho ceník tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Praním prádla se rozumí ...

Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne

Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne a osobnej zdravotníckej bielizne, chemické čistenie bielizne, žehlene bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizované kusy bežným užívaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy s ...

Komplexní servis prádla a oděvů pro Oblastní nemocnici Kladno,a.s.

Komplexní servis prádla a oděvů pro Oblastní nemocnici Kladno,a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu spojeného s pronájmem a praním nemocničního prádla, a to jak ložního, operačního a pacientského, tak i profesních oděvů včetně zajištění logistiky. Předmět zakázky je specifikován následovně: 1.Nájemní poskytování nemocničního prádla dodavatelem zahrnující: a) pronájem ...

Poptávám vyčištění lyžařského oblečení

Poptávám vyčištění lyžařského oblečení

Poptávám vyčištění lyžařského oblečení, světlezelenkavá bunda s bílími pruhy a bílé lyžařské oteplováky. Buď vyprat/vyčistit tak, aby prádlo neztratilo svoje funkční vlastnosti, případně po vyprání/vyčištění naimpregnovat tak, aby oblečení mělo svoje původní vlastnosti. Voduodpudivost, paropropustnost a td.

Zajištění komplexního servisu prádla

Zajištění komplexního servisu prádla

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla, tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s poskytnutím uceleného sortimentu prádla (dále též „systémové prádlo“) a prádla ve vlastnictví zadavatele (dále též „nesystémové prádlo“). Komplexní servis prádla zahrnuje praní prádla, čištění, dezinfekci prádla, jeho žehlení, ...

Komplexní praní prádla a ostatních textilií pro ON Příbram

Komplexní praní prádla a ostatních textilií pro ON Příbram

Předmětem plnění veřejné zakázky je po dobu sjednanou ve smlouvě poskytovat pro zadavatele služby spočívající v praní, žehlení, čištění, opravě a dopravě prádla zpět zadavateli, který toto použil při výkonu své činnosti . Blíže viz ZD.

Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne

Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne a osobnej zdravotníckej bielizne, chemické čistenie bielizne, žehlene bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizované kusy bežným užívaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy s ...

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici v Plzni, včetně každodenního svozu (pracovní dny).

Praní nemocničního prádla pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s.

Praní nemocničního prádla pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla, tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s pronájmem uceleného sortimentu prádla, které bude spolu s vlastním prádlem zadavatele začleněno do systémového prádla, pro zadavatele jedním dodavatelem.

Praní, chemické čištění a opravy prádla

Praní, chemické čištění a opravy prádla

Předmětem této veřejné zakázky na služby je praní, chemické čištění a opravy prádla, a to na vymezených svozových místech. Svozová místa jsou umístěna v rámci České republiky a zadavatel tuto VZ rozdělil na 3 části na základě územního principu dle svozových míst.

Komplexní servis zdravotnického prádla pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Komplexní servis zdravotnického prádla pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Předmětem veřejné zakázky je a)zajišťování komplexního servisu prádla pro Oblastní nemocnici Náchod, a.s.. Komplexním servisem se rozumí pronájem prádla dodavatele, jeho praní, chemické čištění, žehlení, opravy, případně výměna za nové, dovoz prádla čistého a odvoz použitého, rozvoz prádla na jednotlivá pracoviště objednatele a poskytnutí ...

Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne

Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne

Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, ...

Komplexní servis prádla pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s.

Komplexní servis prádla pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění Komplexního servisu prádla pro zadavatele jedním dodavatelem (dále též „poskytovatel“). Poskytovatel bude pro nemocnici provádět KSP, což je soubor služeb provedených poskytovatelem, jejichž výsledkem je čisté prádlo k použití ve zdravotnickém zařízení.

Pranie bielizne

Pranie bielizne

Predmetom obstarávania je pranie bielizne v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.

Pranie, žehlenie a čistenie bielizne

Pranie, žehlenie a čistenie bielizne

Pranie, žehlenie a čistenie bielizne Pranie, dezinfekcia, čistenie, žehlenie, nemocničná bielizeň, odevy, operačná bielizeň, operačné odevy, infekčná bielizeň, prenájom bielizne, prenájom pracovných odevov, servisný prenájom bielizne, zapožičanie bielizne, komplexné služby prania

Praní prádla pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě

Praní prádla pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s praním oděvů a jiných textilií (dále jen „prádlo“) tj. jeho praní, žehlení, odvoz použitého prádla z určených sběrných míst a dovoz čistého prádla na dodací místa zadavatele v areálu PN v Opavě v předpokládaném objemu 300-400 t za rok.

Zabezpečenie prania pre Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku n.o.

Zabezpečenie prania pre Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku n.o.

Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi služby prania podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch.

Poptáváme služby prádelny

Poptáváme služby prádelny

Poptávám praní a sušení textilních návleků na nárazníky ,které u nás vyrábíme (návleky se vracejí zpět od zákazníků a potřebujeme je udržovat v čistotě). Množství 300ks týdně, požadujeme transport a značení v ceně. Děkuji

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby

Poskytování služeb spočívajících v úklidech vnitřních a vnějších prostor, poskytování recepčních služeb a prádelenských služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Čechy

Pranie, skladanie a žehlenie bielizne pre ubytovne BARMO vrátane dopravy

Pranie, skladanie a žehlenie bielizne pre ubytovne BARMO vrátane dopravy

Predmetom zákazky je pranie, sušenie, žehlenie a skladanie bielizne pre ubytovne Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany v Bratislave, Trenčíne, Žiline a Martine.

Komplexní servis prádla pro Nemocnici Na Homolce

Komplexní servis prádla pro Nemocnici Na Homolce

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla, jehož součástí je nájemní poskytování uceleného sortimentu prádla používaného ve zdravotnických zařízeních a také praní prádla, které zůstává ve vlastnictví zadavatele. včetně zajištění logistiky prádla. Dodavatel zavede softwarové vybavení objednávkového systému.

Servis prádla pro VN Brno

Servis prádla pro VN Brno

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s pronájmem uceleného sortimentu prádla, které bude spolu s vlastním prádlem zadavatele (dále též „nemocnice“) začleněno do systémového prádla (dále jen „systémové prádlo“), pro zadavatele jedním dodavatelem (dále též ...

(záznamy 1/25 z 248)  strana 1 / 10