OS Zlín - úklidové služby včetně praní a žehlení prádla a dodávky čisticích a hygienických prostředků
Zajištění úklidových služeb v objektu Okresního soudu ve Zlíně, se sídlem Dlouhé díly 351, 763 02 Zlín - Louky, včetně praní a žehlení prádla a dodávky čisticích a hygienických prostředků a potřeb.
Termodezinfekcia bielizne-čistenie,pranie, žehlenie, skladanie, oprava a balenie nemocničnej bielizne
Termodezinfekcia bielizne - čistenie, pranie, žehlenie, skladanie, oprava a balenie nemocničnej bielizne
Zajištění komplexního servisu prádla pro Nemocnici Nymburk s r.o.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb dodávek prádla pro Nemocnici Nymburk s.r.o. spojených s jeho pronájmem, praním a čištěním vč. zajištění opravy, žehlení, odvozu a svozu na určená dodací místa v souladu s dodržením hygienických norem stanovených vyhláškou 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních ...
Služby spojené s praním prádla pro DOZP Horní Bříza na období 1.3.2022 - 28.2.2026
Předmětem této VZ je zajištění komplexních služeb spojených s praním a chemickým čištěním prádla, žehlením, mandlováním, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místa zadavatele, dle závazného harmonogramu svozů po dobu 48 měsíců. Vše dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Termodezinfekcia bielizne-čistenie,pranie, žehlenie, skladanie, oprava a balenie nemocničnej bielizne
Termodezinfekcia bielizne - čistenie, pranie, žehlenie, skladanie, oprava a balenie nemocničnej bielizne
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci („ZD“) je zabezpečení úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a venkovních úklidů v zařízeních zadavatele pro oblast Čechy, uvedených v přílohách ZD. Realizace dle rozsahu a četnosti provádění úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a venkovních ...
Komplexní servis prádla
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb dodávek prádla spojených s pronájmem prádla, praním nemocničního prádla a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, při dodržení hygienických norem stanovených vyhláškou č. 306/2012 Sb. ...
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb prania, spojených s prenájmom posteľnej bielizne a ostatnými službami, ako sú žehlenie, opravy, odvoz a dovoz bielizne, vybavenie manipulačnou technikou pri dodržaní hygienických noriem stanovených Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 a Európskou normou EN 14065 v objeme cca 311 400 kg za 36 ...
Centrum podpory Trnava
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia odevov a výrobkov textilných materiálov, predovšetkým: A)Komplexné zabezpečenie prania B)Komplexné zabezpečenie chemického čistenia C)Impregnácia D)Triedenie textílií Podrboný Opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch - príloha č.1.
Komplexné služby prania bielizne
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb prania, dezinfekcie, bielenia, žehlenia, triedenia, drobných opráv bielizne, preberanie znečistenej bielizne a odovzdávanie čistej bielizne. Podrobná špecifikácia rozsahu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 3 súťažných podkladov, požadované množstvo stravných jednotiek je uvedené v ...
Pranie nemocničnej bielizne
Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa opisu predmetu.
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: -pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, -pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a ...
Poptávám vyčištění opony na tanečním sále
Poptávám odborné vyčištění opony na tanečním sále. Rozměry a materiál upřesním. Prosím o zaslání orientačního ceníku.
Pranie bielizne
Predmetom zákazky je: 1. poskytnutie služby prania pacientskej bielizne v rozsahu: pranie vrátane dezinfekcie, bielenia a chemického čistenia pacientskej bielizne, nemocničnej bielizne, operačnej bielizne a v prípade výskytu infekčného ochorenia rovnako aj infekčnej bielizne objednávateľa, sušenie a žehlenie bielizne, drobné opravy bielizne a to ...
Poptávám úpravu dek z ovčí vlny
Poptávám vyčištění a pošití novým sypkem deky z ovčí vlny. Může být po celé ČR.
Prádelní služby pro čisté prostory - nové vyhlášení
Předmětem zakázky je poskytování prádelních a dalších souvisejících služeb spočívajících: a) v praní, údržbě a logistice pracovních obleků (které nejsou určeny pro použití v čistých prostorách), návleků na mopy a oděvů do čistých prostor (návleky na mopy i oděvy do čistých prostor jsou určeny k použití v čistých prostorách), které jsou ve ...
Praní a pronájem prádla pro Nemocnici Boskovice s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je praní a pronájem prádla pro Nemocnice Boskovice s.r.o. v rozsahu a podle SPECIFIKACE a SMLOUVY.
Prádelní služby pro čisté prostory TP20_021
Předmětem zakázky je poskytování prádelních a dalších souvisejících služeb spočívajících: a) v praní, údržbě a logistice pracovních obleků (které nejsou určeny pro použití v čistých prostorách), návleků na mopy a oděvů do čistých prostor (návleky na mopy i oděvy do čistých prostor jsou určeny k použití v čistých prostorách), které jsou ve ...
Poptávám barvení oděvu
Poptávám čistírnu, která barví oděvy. Potřebovala bych obnovit barvu u zimní 3/4 bundy, z baloňákového materiálu. Bydlím na Praze 8 - Čimice.
Praní a čištění zdravotnického prádla pro IKEM
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s praním nemocničního prádla a ostatními službami, jako jsou dezinfekce, žehlení, odvoz a dovoz prádla zadavateli.
Komplexní servis praní prádla
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - komplexní servis prádla. Komplexním servisem se rozumí pravidelné dodávání čistého, vypraného a vyžehleného prádla, prostého chemické a bakteriální kontaminace, baleného do ochranných obalů, včetně jeho rozvozu na příslušné odběrné místo, a dále odvoz použitého prádla, a to v souladu s platnými ...
Poptávám obarvení kalhot
Poptávám obarvení kalhot, jedná se o 3 ks kalhot.
Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF
Služba praní musí být poskytována v souladu s požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 306/2012 Sb. zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů ...
Komplexní servis zdravotnického prádla pro nemocnice Jihomoravského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní servis zdravotnického prádla pro nemocnice Jihomoravského kraje spočívající zejména v: a) dodávání prádla jednotlivým pověřujícím zadavatelům, které bude vyprané, vyčištěné, vydezinfikované, vyžehlené vč. rizikového prádla (infekční, kontaminované cytostatiky, radionuklidy apod.), b) skládání, ...
FN Motol -  Čištění péřových polštářů II
2.3.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na vyčištění péřových polštářů a to po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu 3.200.000,00 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve, dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.