Pranie a prenájom nemocničnej bielizne

Pranie a prenájom nemocničnej bielizne

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služieb: prenájmu nemocničnej bielizne, osobnej zdravotníckej bielizne a manipulačnej techniky(prepravný vozík), prania nemocničnej bielizne a osobnej bielizne, chemické čistenie bielizne, žehlenie bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizácia bežným ...

Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne

Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne

Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, ...

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů. Přikrývky 200 cm x 90 cm a polštáře 70 cm x 90 cm.

Praní, žehlení a opravy prádla pro Litomyšlskou nemocnici

Praní, žehlení a opravy prádla pro Litomyšlskou nemocnici

Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb - praní, čištění, žehlení, opravy, sběr, třídění, odvoz špinavého a rozvoz čistého nemocničního prádla a s tím souvisejících ostatních služeb a činností pro jednotlivá oddělení a ostatní střediska Litomyšlské nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. S vybraným dodavatelem bude ...

Zajištění komplexního servisu prádla

Zajištění komplexního servisu prádla

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla.

Komplexní servis prádla a oděvů pro Oblastní nemocnici Kladno, a.s.

Komplexní servis prádla a oděvů pro Oblastní nemocnici Kladno, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu spojeného s pronájmem a praním nemocničního prádla, a to jak ložního (včetně výplní polštářů a dek), operačního a pacientského, tak i profesních oděvů včetně zajištění logistiky pro zadavatele, při dodržení požadavků stanovených vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a ...

Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s.

Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace (vč. Přílohy č. 1 až č. 7 zadávací dokumentace) představují závazné požadavky zadavatele. Při zpracování nabídky je uchazeč povinen tyto požadavky splnit. V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, ...

Komplexní servis zdravotnického prádla pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Komplexní servis zdravotnického prádla pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Zajištění komplexního servisu prádla (systémové a nesystémové prádlo) pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. vč. jejich odloučených lokalit v Náchodě, Bromově, Jaroměři, Rychnově nad Kněžnou, Novém Městě nad Metují a Opočně.

Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ

Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb prania, spojených s prenájmom posteľnej bielizne a ostatnými službami, ako sú žehlenie, opravy, odvoz a dovoz bielizne, vybavenie manipulačnou technikou pri dodržaní hygienických noriem stanovených Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 a Európskou normou EN 14065 v objeme cca 255 600 kg za 24 ...

Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne

Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne a osobnej zdravotníckej bielizne, chemické čistenie bielizne, žehlene bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizované kusy bežným užívaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy s ...

Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF

Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF

Služba praní musí být poskytována v souladu s požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 306/2012 Sb. zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů ...

Praní, chemické čištění a opravy prádla

Praní, chemické čištění a opravy prádla

Předmětem této veřejné zakázky je zajistit poskytování služeb praní prádla, chemického čištění prádla a oprav poškozeného prádla včetně dalších souvisejících služeb.

Zajištění komplexních služeb prádelny pro ÚPMD 2018

Zajištění komplexních služeb prádelny pro ÚPMD 2018

Veřejná zakázka spočívá v praní, žehlení a čištění různých druhů zdravotnického prádla pro Ústav pro péči o matku a dítě.

Poptávám vypínání háčkovaných deček

Poptávám vypínání háčkovaných deček

Poptávám vypínání háčkovaných deček.

Pranie bielizne

Pranie bielizne

Predmetom zákazky je pranie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie nemocničnej bielizne (obliečky na vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, operačná bielizeň, kompresy, plienky, detská bielizeň, bielizeň pre pacientov a iná bielizeň podľa potreby verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, matracov, diek a osobných ...

Zajištění komplexních prádelenských služeb

Zajištění komplexních prádelenských služeb

Předmětem této zakázky je zajištění praní prádla, které je ve vlastnictví zadavatele a zajištění komplexního prádelenského servisu, který v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy zajistí pro Objednatele Dodavatel (dále též jen „KPS“). Sortiment zařazený do systému KPS a jeho ceník tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Praním prádla se rozumí ...

Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne

Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne a osobnej zdravotníckej bielizne, chemické čistenie bielizne, žehlene bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizované kusy bežným užívaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy s ...

Komplexní servis prádla a oděvů pro Oblastní nemocnici Kladno,a.s.

Komplexní servis prádla a oděvů pro Oblastní nemocnici Kladno,a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu spojeného s pronájmem a praním nemocničního prádla, a to jak ložního, operačního a pacientského, tak i profesních oděvů včetně zajištění logistiky. Předmět zakázky je specifikován následovně: 1.Nájemní poskytování nemocničního prádla dodavatelem zahrnující: a) pronájem ...

Poptávám vyčištění lyžařského oblečení

Poptávám vyčištění lyžařského oblečení

Poptávám vyčištění lyžařského oblečení, světlezelenkavá bunda s bílími pruhy a bílé lyžařské oteplováky. Buď vyprat/vyčistit tak, aby prádlo neztratilo svoje funkční vlastnosti, případně po vyprání/vyčištění naimpregnovat tak, aby oblečení mělo svoje původní vlastnosti. Voduodpudivost, paropropustnost a td.

Zajištění komplexního servisu prádla

Zajištění komplexního servisu prádla

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla, tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s poskytnutím uceleného sortimentu prádla (dále též „systémové prádlo“) a prádla ve vlastnictví zadavatele (dále též „nesystémové prádlo“). Komplexní servis prádla zahrnuje praní prádla, čištění, dezinfekci prádla, jeho žehlení, ...

Komplexní praní prádla a ostatních textilií pro ON Příbram

Komplexní praní prádla a ostatních textilií pro ON Příbram

Předmětem plnění veřejné zakázky je po dobu sjednanou ve smlouvě poskytovat pro zadavatele služby spočívající v praní, žehlení, čištění, opravě a dopravě prádla zpět zadavateli, který toto použil při výkonu své činnosti . Blíže viz ZD.

Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne

Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne a osobnej zdravotníckej bielizne, chemické čistenie bielizne, žehlene bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizované kusy bežným užívaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy s ...

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici v Plzni, včetně každodenního svozu (pracovní dny).

Praní nemocničního prádla pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s.

Praní nemocničního prádla pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla, tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s pronájmem uceleného sortimentu prádla, které bude spolu s vlastním prádlem zadavatele začleněno do systémového prádla, pro zadavatele jedním dodavatelem.

Praní, chemické čištění a opravy prádla

Praní, chemické čištění a opravy prádla

Předmětem této veřejné zakázky na služby je praní, chemické čištění a opravy prádla, a to na vymezených svozových místech. Svozová místa jsou umístěna v rámci České republiky a zadavatel tuto VZ rozdělil na 3 části na základě územního principu dle svozových míst.

(záznamy 1/25 z 260)  strana 1 / 11