Pranie bielizne
Predmetom zákazky je pranie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie nemocničnej bielizne (obliečky na vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, operačná bielizeň, kompresy, plienky, detská bielizeň, bielizeň pre pacientov a iná bielizeň podľa potrieb verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, matracov, diek a ...
Praní prádla pro Vzdělávací zařízení Finanční správy ČR
Předmětem plnění jednotlivé části veřejné zakázky je provádění služeb spočívajících v praní znečištěného prádla (v případě silného znečištění též chemického čistění prádla), sušení a žehlení (mandlování) prádla, drobné opravy prádla a dále svoz znečištěného prádla a zpětné dodání prádla čistého, vysušeného a vyžehleného do Vzdělávacího zařízení ...
Praní zdravotnického prádla pro pracoviště v Ostravě, Havířově, Brně, Olomouci a Jihlavě
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spočívající v praní prádla pro jednotlivá pracoviště zadavatele. Služba Praní prádla zahrnuje svoz prádla z objektu sídla zadavatele v četnosti 1x týdně, praní prádla, žehlení nebo mandlování, sušení prádla, balení prádla pro expedici do fólií nebo alternativně do vypraných speciálních vaků a dovoz ...
Servisný prenájom nemocničnej bielizne a odevov vrátane ostatných služieb
Predmetom obstarania je servisný prenájom nemocničnej bielizne a odevov vrátane ostatných služieb ako prenájom posteľnej bielizne, prenájom pracovného odevu prevádzkových pracovníkov a prenájom skriniek pre Fakultnú nemocnicu v Trnave.
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne
Pranie a chemické čistenie rovnej a tvarovanej nemocničnej bielizne, osobnej bielizne zamestnancov a ostatnej bielizne v rozsahu, kvalite, podmienkach a lehotách dohodnutých v tejto zmluve v súlade s vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z. v platnom znení, vyhláškou MZ SR č. 192/2015 Z.z. a podľa schváleného procesu prania zdravotníckej bielizne ...
Poskytování služeb pronájmu a kompletního servisu operačního prádla
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb pronájmu a kompletního servisu operačního prádla, jeho veškeré údržby (praní, žehlení, opravy) a obměny operačního prádla a s operačním prádlem spojenou logistiku, tj. odvoz a dovoz operačního prádla, rozvoz čistého operačního prádla na jednotlivé kliniky v sídle zadavatele („dodací místa“) a ...
Praní a chemické čištění prádla pro ubytování a stravování v objektech ČVUT v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, žehlením a chemickým čištěním prádla. Zakázka se týká zařízení ve správě SÚZ ČVUT v Praze při dodržení hygienických norem a předpisů po dobu 24 měsíců.
Praní prádla pro kolej VŠE v Praze a University hotel
komplexní servis prádla v majetku SÚZ VŠE v Praze pro koleje a University hotel
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., servis zdravotnického prádla
Předmětem plnění zakázky je zajištění servisu spojeného s praním prádla pro zadavatele, přičemž tato služba zahrnuje praní, čištění, dezinfekci, žehlení, balení (pouze operačního prádla), včetně nakládání s rizikovým prádlem (infekční, operační, kontaminované cytostatiky, radionuklidy, apod.) a logistické zabezpečení distribuce čistého (prádlo ...
Pranie, dezinfekcia, žehlenie a opravy nemocničnej bielizne
Zber, triedenie, kontrola množstva podľa dodaných žiadaniek, pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, drobné opravy a zabezpečenie identifikácie bielizne a odevov vrátane súvisiacich služieb podľa vyhlášky Ministerstva ...
UK - KaM - Veřejná zakázka na poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla - I. část
Předmětem plnění této veřejné zakázky je praní a chemické čištění prádla vč. souvisejících služeb pro Koleje a menzy Univerzity Karlovy v Praze a Brandýse nad Labem., v Plzni a v Hradci Králové a pro hotelové provozy Krystal v Praze a Opitzův dům v Praze. Zadavatel se rozhodl rozdělit tuto VZ na části, aby tím umožnil účast malých a středních ...
Zajištění komplexního prádelenského servisu pro Nemocnici Břeclav
Předmětem veřejné zakázky je komplexní prádelenský servis nemocničního prádla spočívající zejména v: a) přepravě převzatého prádla a ostatních textilních součástí z objektu zadavatele do místa, ve kterém budou jednotlivé další úkony dodavatelem prováděny; b) praní, žehlení, desinfekce, skládání, balení převzatého prádla a ostatních textilních ...
Komplexní servis prádla pro Vsetínskou nemocnici a.s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb, kterými budou zajištěny potřeby zadavatele v oblasti nemocničního prádla, tj. komplexní servis systémového prádla a praní a chemického čištění a nesyst. pr.
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 24 mesiacov
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 24 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.
Poptáváme praní prádla
Poptáváme zaslání cenové nabídky na praní prádla v rozsahu: - ubrus - ubrus banketní - napron - příručník - sukně rautová - utěrka. Děkuji
Pranie hotelovej Bielizne, iného textilu a súvisiace služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb prania a spojené služby, ako sú chemické čistenie, sušenie, žehlenie, skladanie, triedenie, balenie, finišovanie, odvoz a dovoz bielizne a zabezpečenie proti znečisteniu v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych ...
Pranie nemocničnej infekčnej bielizne
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pranie nemocničnej infekčnej a neinfekčnej bielizne prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia. Komplexné služby prania a čistenia sortimentu nemocničnej bielizne v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi týkajúcimi sa prania a manipulácie s bielizňou zdravotníckych zariadení. Poskytovanie služieb v ...
Praní prádla
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spojených s praním prádla, které je ve vlastnictví objednatele. Komplexními službami se rozumí praní prádla (pracovní oděvy a ostatní textilie) a ostatní související služby, jakými jsou odvoz znečištěného prádla od objednatele, čištění, sušení, žehlení, drobná oprava prádla jako ...
Poptávám čištění prošívaných peřin a polštářů
Čištění peřin polštářů prošívaných, Olomouc.
Zajištění praní, chemického čištění a oprav prádla - Hlavní město Praha a Středočeský kraj
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajišťování praní, chemického čistění a oprav prádla pro jednotlivé útvary a složky MV v Praze a středočeském kraji. Doba poskytování služeb bude ve smlouvě sjednána na dobu určitou v délce 36 měsíců. Dle § 38 ZZVZ a v souladu s principy odpovědného veřejného zadávání bude tato veřejná ...
OS Zlín - úklidové služby včetně praní a žehlení prádla a dodávky čisticích a hygienických prostředků
Zajištění úklidových služeb v objektu Okresního soudu ve Zlíně, se sídlem Dlouhé díly 351, 763 02 Zlín - Louky, včetně praní a žehlení prádla a dodávky čisticích a hygienických prostředků a potřeb.
Termodezinfekcia bielizne-čistenie,pranie, žehlenie, skladanie, oprava a balenie nemocničnej bielizne
Termodezinfekcia bielizne - čistenie, pranie, žehlenie, skladanie, oprava a balenie nemocničnej bielizne
Zajištění komplexního servisu prádla pro Nemocnici Nymburk s r.o.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb dodávek prádla pro Nemocnici Nymburk s.r.o. spojených s jeho pronájmem, praním a čištěním vč. zajištění opravy, žehlení, odvozu a svozu na určená dodací místa v souladu s dodržením hygienických norem stanovených vyhláškou 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních ...
Služby spojené s praním prádla pro DOZP Horní Bříza na období 1.3.2022 - 28.2.2026
Předmětem této VZ je zajištění komplexních služeb spojených s praním a chemickým čištěním prádla, žehlením, mandlováním, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místa zadavatele, dle závazného harmonogramu svozů po dobu 48 měsíců. Vše dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Termodezinfekcia bielizne-čistenie,pranie, žehlenie, skladanie, oprava a balenie nemocničnej bielizne
Termodezinfekcia bielizne - čistenie, pranie, žehlenie, skladanie, oprava a balenie nemocničnej bielizne