Komplexné služby prania bielizne
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb prania, dezinfekcie, bielenia, žehlenia, triedenia, drobných opráv bielizne, preberanie znečistenej bielizne a odovzdávanie čistej bielizne. Podrobná špecifikácia rozsahu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 3 súťažných podkladov, požadované množstvo stravných jednotiek je uvedené v ...
Pranie nemocničnej bielizne
Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa opisu predmetu.
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: -pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, -pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a ...
Poptávám vyčištění opony na tanečním sále
Poptávám odborné vyčištění opony na tanečním sále. Rozměry a materiál upřesním. Prosím o zaslání orientačního ceníku.
Pranie bielizne
Predmetom zákazky je: 1. poskytnutie služby prania pacientskej bielizne v rozsahu: pranie vrátane dezinfekcie, bielenia a chemického čistenia pacientskej bielizne, nemocničnej bielizne, operačnej bielizne a v prípade výskytu infekčného ochorenia rovnako aj infekčnej bielizne objednávateľa, sušenie a žehlenie bielizne, drobné opravy bielizne a to ...
Poptávám úpravu dek z ovčí vlny
Poptávám vyčištění a pošití novým sypkem deky z ovčí vlny. Může být po celé ČR.
Prádelní služby pro čisté prostory - nové vyhlášení
Předmětem zakázky je poskytování prádelních a dalších souvisejících služeb spočívajících: a) v praní, údržbě a logistice pracovních obleků (které nejsou určeny pro použití v čistých prostorách), návleků na mopy a oděvů do čistých prostor (návleky na mopy i oděvy do čistých prostor jsou určeny k použití v čistých prostorách), které jsou ve ...
Praní a pronájem prádla pro Nemocnici Boskovice s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je praní a pronájem prádla pro Nemocnice Boskovice s.r.o. v rozsahu a podle SPECIFIKACE a SMLOUVY.
Prádelní služby pro čisté prostory TP20_021
Předmětem zakázky je poskytování prádelních a dalších souvisejících služeb spočívajících: a) v praní, údržbě a logistice pracovních obleků (které nejsou určeny pro použití v čistých prostorách), návleků na mopy a oděvů do čistých prostor (návleky na mopy i oděvy do čistých prostor jsou určeny k použití v čistých prostorách), které jsou ve ...
Poptávám barvení oděvu
Poptávám čistírnu, která barví oděvy. Potřebovala bych obnovit barvu u zimní 3/4 bundy, z baloňákového materiálu. Bydlím na Praze 8 - Čimice.
Praní a čištění zdravotnického prádla pro IKEM
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s praním nemocničního prádla a ostatními službami, jako jsou dezinfekce, žehlení, odvoz a dovoz prádla zadavateli.
Komplexní servis praní prádla
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - komplexní servis prádla. Komplexním servisem se rozumí pravidelné dodávání čistého, vypraného a vyžehleného prádla, prostého chemické a bakteriální kontaminace, baleného do ochranných obalů, včetně jeho rozvozu na příslušné odběrné místo, a dále odvoz použitého prádla, a to v souladu s platnými ...
Poptávám obarvení kalhot
Poptávám obarvení kalhot, jedná se o 3 ks kalhot.
Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF
Služba praní musí být poskytována v souladu s požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 306/2012 Sb. zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů ...
Komplexní servis zdravotnického prádla pro nemocnice Jihomoravského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní servis zdravotnického prádla pro nemocnice Jihomoravského kraje spočívající zejména v: a) dodávání prádla jednotlivým pověřujícím zadavatelům, které bude vyprané, vyčištěné, vydezinfikované, vyžehlené vč. rizikového prádla (infekční, kontaminované cytostatiky, radionuklidy apod.), b) skládání, ...
FN Motol -  Čištění péřových polštářů II
2.3.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na vyčištění péřových polštářů a to po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu 3.200.000,00 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve, dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Praní a servis prádla pro SLL JL
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění servisu prádla pro zadavatele
Praní, chemické čištění a opravy prádla, 2 části
Předmětem této veřejné zakázky je zajistit poskytování služeb praní prádla, chemického čištění prádla a oprav poškozeného prádla včetně dalších souvisejících služeb. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části na základě územního principu dle umístění svozových míst, přičemž některá svozová místa se nemusí shodovat s označením a umístěním ...
Zabezpečení komplexního servisu a pronájem zdravotnického prádla a oděvů
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služby: komplexní servis prádla spojený s jeho pronájmem, praním a ostatními souvisejícími službami jako jsou opravy, žehlení, mandlování a logistika (tj. odvoz, dovoz a rozvoz na jednotlivá dodací místa (kliniky a pracoviště) zadavatele, vč. zajištění prostředků potřebných pro rozvoz prádla – vozíky, ...
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je zabezpečení úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a venkovních úklidů v ubytovně Heyrovského čp. 1213, Hradec Králové.
FN Motol - Čištění péřových polštářů
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na vyčištění péřových polštářů a to po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu 3.200.000,00 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve, dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Stodskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Stodskou nemocnici, a.s. na dobu 60 měsíců.
Poptávám chemické čištění přikrývky z ovčí vlny
Potřebuji chemicky vyčistit přikrývky z ovčí vlny.
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a ...
Zajištění komplexních prádelenských služeb
Předmětem plnění Veřejné zakázky je a) zajištění praní tzv. „nesystémového prádla“, které je ve vlastnictví zadavatele a dále b) zajištění komplexního prádelenského servisu tzv. „systémového prádla“, jehož vlastníkem bude dodavatel.