Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je zabezpečení úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a venkovních úklidů v ubytovně Heyrovského čp. 1213, Hradec Králové.
FN Motol - Čištění péřových polštářů
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na vyčištění péřových polštářů a to po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu 3.200.000,00 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve, dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Stodskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Stodskou nemocnici, a.s. na dobu 60 měsíců.
Poptávám chemické čištění přikrývky z ovčí vlny
Potřebuji chemicky vyčistit přikrývky z ovčí vlny.
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a ...
Zajištění komplexních prádelenských služeb
Předmětem plnění Veřejné zakázky je a) zajištění praní tzv. „nesystémového prádla“, které je ve vlastnictví zadavatele a dále b) zajištění komplexního prádelenského servisu tzv. „systémového prádla“, jehož vlastníkem bude dodavatel.
Pranie bielizne
Predmetom zákazky je pranie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie nemocničnej bielizne (obliečky na vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, operačná bielizeň, kompresy, plienky, detská bielizeň, bielizeň pre pacientov a iná bielizeň podľa potrieb verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, matracov, diek, osobných ...
Praní, chemické čištění, sušení a žehlení prádla
Předmětem veřejné zakázky je provádění praní, chemického čištění, sušení a žehlení prádla dle podmínek stanovených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).
Zajištění komplexních prádelenských služeb
Předmětem této zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem nemocničního prádla, praním půjčeného a vlastního nemocničního prádla a ostatními službami, jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa nemocnice včetně zapůjčení technologie nezbytné pro logistiku prádla v rámci nemocnice. Služby ...
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služieb: prenájmu nemocničnej bielizne, osobnej zdravotníckej bielizne a manipulačnej techniky(prepravný vozík), prania nemocničnej bielizne a osobnej bielizne, chemické čistenie bielizne, žehlenie bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizácia bežným ...
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, ...
Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů
Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů. Přikrývky 200 cm x 90 cm a polštáře 70 cm x 90 cm.
Praní, žehlení a opravy prádla pro Litomyšlskou nemocnici
Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb - praní, čištění, žehlení, opravy, sběr, třídění, odvoz špinavého a rozvoz čistého nemocničního prádla a s tím souvisejících ostatních služeb a činností pro jednotlivá oddělení a ostatní střediska Litomyšlské nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. S vybraným dodavatelem bude ...
Zajištění komplexního servisu prádla
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla.
Komplexní servis prádla a oděvů pro Oblastní nemocnici Kladno, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu spojeného s pronájmem a praním nemocničního prádla, a to jak ložního (včetně výplní polštářů a dek), operačního a pacientského, tak i profesních oděvů včetně zajištění logistiky pro zadavatele, při dodržení požadavků stanovených vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a ...
Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace (vč. Přílohy č. 1 až č. 7 zadávací dokumentace) představují závazné požadavky zadavatele. Při zpracování nabídky je uchazeč povinen tyto požadavky splnit. V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, ...
Komplexní servis zdravotnického prádla pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Zajištění komplexního servisu prádla (systémové a nesystémové prádlo) pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. vč. jejich odloučených lokalit v Náchodě, Bromově, Jaroměři, Rychnově nad Kněžnou, Novém Městě nad Metují a Opočně.
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb prania, spojených s prenájmom posteľnej bielizne a ostatnými službami, ako sú žehlenie, opravy, odvoz a dovoz bielizne, vybavenie manipulačnou technikou pri dodržaní hygienických noriem stanovených Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 a Európskou normou EN 14065 v objeme cca 255 600 kg za 24 ...
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne a osobnej zdravotníckej bielizne, chemické čistenie bielizne, žehlene bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizované kusy bežným užívaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy s ...
Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF
Služba praní musí být poskytována v souladu s požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 306/2012 Sb. zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů ...
Praní, chemické čištění a opravy prádla
Předmětem této veřejné zakázky je zajistit poskytování služeb praní prádla, chemického čištění prádla a oprav poškozeného prádla včetně dalších souvisejících služeb.
Zajištění komplexních služeb prádelny pro ÚPMD 2018
Veřejná zakázka spočívá v praní, žehlení a čištění různých druhů zdravotnického prádla pro Ústav pro péči o matku a dítě.
Poptávám vypínání háčkovaných deček
Poptávám vypínání háčkovaných deček.
Pranie bielizne
Predmetom zákazky je pranie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie nemocničnej bielizne (obliečky na vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, operačná bielizeň, kompresy, plienky, detská bielizeň, bielizeň pre pacientov a iná bielizeň podľa potreby verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, matracov, diek a osobných ...
Zajištění komplexních prádelenských služeb
Předmětem této zakázky je zajištění praní prádla, které je ve vlastnictví zadavatele a zajištění komplexního prádelenského servisu, který v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy zajistí pro Objednatele Dodavatel (dále též jen „KPS“). Sortiment zařazený do systému KPS a jeho ceník tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Praním prádla se rozumí ...