Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a ...
Praní, čištění a pronájem zdravotnického prádla a oděvů pro lokality ONN a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb komplexního servisu praní a čištění zdravotnického prádla a oděvů pro jednotlivé lokality zadavatele. Požadavky zadavatele na předmět plnění jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Pranie, žehlenie a dezinfekcia prádla
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. Približne 9000kg prádla za rok. Odvoz použitej bielizne a dovoz čistej hygienickej bielizne.
Pranie nemocničnej bielizne
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb prania nemocničnej infekčnej a neinfekčnej bielizne. Predmetom zákazky je pranie, čistenie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie nemocničnej bielizne (obliečky na vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, operačná bielizeň, bielizeň pre pacientov a iná bielizeň podľa potrieb ...
Pranie
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, ktorej bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch a jej prílohách.
Komplexní praní a údržba prádla a ostatních textilií pro Oblastní nemocnici Příbram, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je po dobu sjednanou ve smlouvě poskytovat pro zadavatele služby spočívající v praní, žehlení, čistění, opravě a dopravě prádla zpět zadavateli, který toto použil při výkonu své činnosti nemocnice (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.). Součástí plnění je také zajištění úklidu a desinfekce manipulačních vozíků a ...
KKN a.s., nemocnice Karlovy Vary a Cheb - Komplexní servis zdravotnického prádla a oděvů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem prádla zdravotnickému zařízení (včetně zajištění oprav a výměny opotřebovaných kusů), praním pronajatého prádla, praním a chemickým čištěním prádla v majetku zadavatele (včetně žehlení, sušení a skládání) a ostatními službami jako je odvoz, dovoz prádla, rozvoz na ...
Praní prádla pro koleje VŠE v Praze a University hotel II
Praní prádla pro koleje VŠE v Praze a University hotel II.
Poptávám vyčištění batohu
Dobrý den, potřebuji vyčistit batoh.
Zabezpečení praní a žehlení prádla pro Hotel ILF
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, žehlením, odvozem a dovozem prádla pro Hotel ILF. Četnost poskytování služeb, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je stanovena na 2x až 4x týdně v pracovní dny, a to dle konkrétního požadavku zadavatele vycházejícího z obsazenosti Hotelu ILF Podrobná specifikace ...
Upratovanie a čistenie pre ZSSK
Predmetom zákazky sú pravidelné upratovacie a čistiace služby, vrátane dezinfekcie priestorov, prania, žehlenia, odvozu, dovozu a prezliekania súprav posteľnej bielizne a ostatných upratovacích a čistiacich služieb zabezpečovaných v priestoroch obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov (ďalej aj "SP") ...
Praní prádla pro objekty Školicí středisko CS Nové Butovice, Radlická 113/355, Praha 5
Předmětem veřejné zakázky je svoz a praní prádla, případné bělení, mandlování prádla a dále zabalení podle druhu prádla a odvoz prádla zpět pro objekty ŠS CS Praha 5 - Nové Butovice, Radlická 113/355 a ŠS CS Jíloviště, Všenorská 180. Předmět veřejné zakázky je také vymezen v Příloze č. 1 ZD-Specifikace předmětu veřejné zakázky a v Příloze č. 3 ...
Pranie bielizne
Pranie pacientskej bielizne a pranie osobnej bielizne zamestnancov. Pranie vrátane dezinfekcie, bielenia a chemického čistenia pacientskej bielizne, nemocničnej bielizne, osobnej bielizne zamestnancov operačnej bielizne a v prípade výskytu infekčného ochorenia rovnako aj infekčnej bielizne objednávateľa.
Letisko Sliač - pranie a chemické čistenie
Poskytovanie služby - chemické pranie a čistenie v zmysle súťažných podkladov
Poptáváme praní prádla
Poptávám praní pro hotely v okolí Čes.Budějovic.
Komplexní servis zdravotnického prádla pro Nemocnici Letovice
Předmětem tohoto zadávacího řízení je komplexní servis zdravotnického prádla pro zadavatele spočívající zejména v: a) dodávání zadavateli prádla, které bude vyprané, vyčištěné, vydezinfikované, vyžehlené vč. rizikovéhoprádla (např. infekční), b) skládání, balení a označování prádla, c) opravování prádla, d) zajišťování náhrad poškozeného a ...
Pranie bielizne
Predmetom zákazky je pranie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie nemocničnej bielizne (obliečky na vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, operačná bielizeň, kompresy, plienky, detská bielizeň, bielizeň pre pacientov a iná bielizeň podľa potrieb verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, matracov, diek a ...
Praní prádla pro Vzdělávací zařízení Finanční správy ČR
Předmětem plnění jednotlivé části veřejné zakázky je provádění služeb spočívajících v praní znečištěného prádla (v případě silného znečištění též chemického čistění prádla), sušení a žehlení (mandlování) prádla, drobné opravy prádla a dále svoz znečištěného prádla a zpětné dodání prádla čistého, vysušeného a vyžehleného do Vzdělávacího zařízení ...
Praní zdravotnického prádla pro pracoviště v Ostravě, Havířově, Brně, Olomouci a Jihlavě
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spočívající v praní prádla pro jednotlivá pracoviště zadavatele. Služba Praní prádla zahrnuje svoz prádla z objektu sídla zadavatele v četnosti 1x týdně, praní prádla, žehlení nebo mandlování, sušení prádla, balení prádla pro expedici do fólií nebo alternativně do vypraných speciálních vaků a dovoz ...
Servisný prenájom nemocničnej bielizne a odevov vrátane ostatných služieb
Predmetom obstarania je servisný prenájom nemocničnej bielizne a odevov vrátane ostatných služieb ako prenájom posteľnej bielizne, prenájom pracovného odevu prevádzkových pracovníkov a prenájom skriniek pre Fakultnú nemocnicu v Trnave.
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne
Pranie a chemické čistenie rovnej a tvarovanej nemocničnej bielizne, osobnej bielizne zamestnancov a ostatnej bielizne v rozsahu, kvalite, podmienkach a lehotách dohodnutých v tejto zmluve v súlade s vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z. v platnom znení, vyhláškou MZ SR č. 192/2015 Z.z. a podľa schváleného procesu prania zdravotníckej bielizne ...
Poskytování služeb pronájmu a kompletního servisu operačního prádla
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb pronájmu a kompletního servisu operačního prádla, jeho veškeré údržby (praní, žehlení, opravy) a obměny operačního prádla a s operačním prádlem spojenou logistiku, tj. odvoz a dovoz operačního prádla, rozvoz čistého operačního prádla na jednotlivé kliniky v sídle zadavatele („dodací místa“) a ...
Praní a chemické čištění prádla pro ubytování a stravování v objektech ČVUT v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, žehlením a chemickým čištěním prádla. Zakázka se týká zařízení ve správě SÚZ ČVUT v Praze při dodržení hygienických norem a předpisů po dobu 24 měsíců.
Praní prádla pro kolej VŠE v Praze a University hotel
komplexní servis prádla v majetku SÚZ VŠE v Praze pro koleje a University hotel