Junák - TZ Kovářov přístavba hlavního objektu - 2. etapa, stavební práce

Junák - TZ Kovářov přístavba hlavního objektu - 2. etapa, stavební práce

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a děl nutných k dokončení a zprovoznění stavby „Junák – TZ Kovářov přístavba hlavního objektu – 2. etapa“ v rozsahu specifikovaném prováděcí projektovou dokumentací, výkazem výměr a touto zadávací dokumentací. Jedná se o přístavbu stávajícího ...

Vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků v okrese České Budějovice a Písek

Vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků v okrese České Budějovice a Písek

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků s vyhotovením geometrického plánu na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků (případně geometrický plán na opravu geometrického a polohového určení nemovitostí).

Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice

Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ") v katastrálních územích Černíkov u Strakonic a Droužetice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Geodetické práce v okrese České Budějovice 2017 - 2019

Geodetické práce v okrese České Budějovice 2017 - 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním uchazečem, kterému budou v roce 2017 – 2019 zadávány objednávky na geodetické práce. Konkrétně se jedná o vytyčování vlastnických hranic pozemků, stabilizaci lomových bodů, vyhotovování geometrických plánů a předávání vytyčených hranic vlastníkům zemědělských a lesních pozemků.

Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice

Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hlavatce, Vyhnanice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dražíč

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dražíč

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dražíč, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhenice

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhenice

Zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhenice včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.

Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakov u Českých Budějovic

Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakov u Českých Budějovic

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čakov u Českých Budějovic a v katastrálním území Čakovec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo ...

Komplexní pozemkové úpravy Nišovice

Komplexní pozemkové úpravy Nišovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nišovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Ostrovec, k. ú. Dolní Ostrovec a k. ú. Dědovice

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Ostrovec, k. ú. Dolní Ostrovec a k. ú. Dědovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Horní Ostrovec, v katastrálním území Dolní Ostrovec a v katastrálním území Dědovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ...

Komplexní pozemkové úpravy Albrechtice a Drahonice

Komplexní pozemkové úpravy Albrechtice a Drahonice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Drahonice a Albrechtice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno ...

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, předstihový geotechnický monitoring

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, předstihový geotechnický monitoring

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění předstihového geotechnického monitoringu na stavbu "D3 0310/I Úsilné - Hodějovice".

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, v katastrálním území Chvaletín a v katastrálním území Borek u Dačic včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou ...

Komplexní pozemkové úpravy Včelná pod Boubínem

Komplexní pozemkové úpravy Včelná pod Boubínem

Zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Včelná pod Boubínem, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.

Komplexní pozemkové úpravy Chelčice

Komplexní pozemkové úpravy Chelčice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chelčice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.. Návrhy KoPÚ bude zpracovány tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvanov a v k.ú. Zahrádka

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvanov a v k.ú. Zahrádka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvanov a v k. ú. Zahrádka, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb..

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pasovary, v k. ú. Svíba a v k. ú. Žestov

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pasovary, v k. ú. Svíba a v k. ú. Žestov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pasovary, v k. ú. Svíba a v k. ú. Žestov, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb..

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zvonková

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zvonková

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zvonková, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb..

Komplexní pozemkové úpravy Pacelice Škvořetice

Komplexní pozemkové úpravy Pacelice Škvořetice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních území Pacelice a Škvořetice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.. Návrhy KoPÚ bude zpracovány tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice

Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, ...

Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů

Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Třitim a Žumberk u Nových Hradů s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Revitalizace centrální budovy spol. Dřevnice s.r.o.

Revitalizace centrální budovy spol. Dřevnice s.r.o.

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci projektu „Revitalizace centrální budovy spol. Dřevnice s.r.o.“ – dvoustupňové dokumentace: 1. stupeň dokumentace: dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., včetně výkazu výměr a ...

Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice

Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, ...

Komplexní pozemkové úpravy Stožec

Komplexní pozemkové úpravy Stožec

Zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stožec včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavonice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavonice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Slavonice. V obvodu pozemkových úprav byly v roce 2005 dokončeny jednoduché pozemkové úpravy, jejichž cílem bylo upřesnění přídělů. Zjišťování hranic bude provedeno pouze u vnitřních obvodů KoPÚ, nikoliv u ...

(záznamy 1/25 z 186)  strana 1 / 8