KoPÚ v k.ú. Rychnov na Moravě

KoPÚ v k.ú. Rychnov na Moravě

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rychnov na Moravě a části katastrálního území Žichlínek a části Třebařov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ ...

VD Nechranice – sanace abrazí LB – III. Etapa - Inženýrskogeologický průzkum

VD Nechranice – sanace abrazí LB – III. Etapa - Inženýrskogeologický průzkum

1. Přípravné administrativní, organizační a terénní práce dle zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění včetně zpracování projektu geologických prací dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. Projednání vstupů na pozemky, stanoviska vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody. 2. Přípravné technické práce, zajištění geofyzikálního průzkumu. Jádrové vrtání včetně ...

Geofyzikálny prieskum

Geofyzikálny prieskum

Predmetom zákazky je uskutocnenie geofyzikalneho prieskumu, ktory pozostava z nasledovnych cinnosti (i) mobilizacia terennej skupiny; (ii) vytycenie meracej siete; (iii) terenne merania DEMP; (iv) spracovanie nameranych udajov; (v) vyhotovenie zaverecnej spravy.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Obytný soubor Loděnice – Na Malešovické U Kaple

Obytný soubor Loděnice – Na Malešovické U Kaple

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu a smlouvy. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle PROJEKTU; 2) Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem včetně geometrického plánu potvrzeného katastrem nemovitostí a funkce ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Holešova

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Holešova

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Martinice u Holešova a v části k.ú. Holešov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Zpracování návrhu dvou komplexních pozemkových úprav, první v k.ú. Brniště (obvod cca 959 ha) a druhý v k.ú. Velký Grunov (obvod cca 641 ha), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané ...

Vítězná - chodník Kocléřov - Huntířov

Vítězná - chodník Kocléřov - Huntířov

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a novostavba chodníků a autobusových zastávek podél silnice III/29928 a silnice III/29931. Chodníková plocha zvýší bezpečnost a plynulost pěší dopravy obcí Vítězná.Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby a vyhotovení ...

Sanácia svahových deformácií na lokalitách Brezovička a Ďačov

Sanácia svahových deformácií na lokalitách Brezovička a Ďačov

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných svahových deformácií na území Slovenska. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie havarijných (aktívnych) zosuvov na vybraných 7 prioritných lokalitách, ktoré ohrozujú životy a majetok obyvateľov a životné prostredie. ...

Odborný geologický dohľad pri sanácii svahových deformácií na lokalitách Brezovička a Ďačov

Odborný geologický dohľad pri sanácii svahových deformácií na lokalitách Brezovička a Ďačov

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných svahových deformácií na území Slovenska. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie odborného geologického dohľadu pri sanácii havarijných (aktívnych) zosuvov na vybraných 7 prioritných lokalitách, ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Holohlavy a zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rodov, včetně ucelené části katastrálního území Holohlavy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí ...

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Babín, Liptovská Štiavnica

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Babín, Liptovská Štiavnica

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia inžinierskogeologického prieskumu svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenskej republiky v rámci pripravovaného projektu Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií 1. etapa financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o.

Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o.

Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. – Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně - Bohunicích spočívající: a) ve výstavbě objektu Vzdělávacího a výcvikového střediska na pozemcích b) ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby; c) v geodetickém zaměření stavby. Dále zastupování ...

Vykonanie obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Vykonanie obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Predmetom zákazky je vykonanie obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Služby – LIDAR

Služby – LIDAR

Predmetom zákazky je výber dodávateľa služieb LIDAR pre potreby pripravovaného projektu Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - hloubení jámy a geologický průzkum a následná údržba hloubené jámy po dobu 2 let.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bojanovice a v k.ú. Křepice u Hustopečí

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bojanovice a v k.ú. Křepice u Hustopečí

Zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) ve vymezených katastrálních územích, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Tyto 2 návrhy KoPÚ jsou samostatnými částmi, zadávanými společně v rámci jedné veřejné zakázky - Část 1: KoPÚ v k.ú. Horní ...

Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice a Útěšenovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...

Vybudovanie nových exploatačných a pozorovacích prieskumných hydrogeologických vrtov

Vybudovanie nových exploatačných a pozorovacích prieskumných hydrogeologických vrtov

Predmetom zákazky je vypracovanie projektov čiastkových geologických úloh, riešenie stretov záujmov, odvŕtanie a zabudovanie nových čerpacích a pozorovacích hydrogeologických vrtov, realizácia a vyhodnotenie dlhodobých hydrodynamických skúšok a vypracovanie čiastkových záverečných správ pre 12 dvojíc exploatačných a pozorovacích hydrogeologických ...

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic

Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody je poskytování služeb spočívající ve zpracování geodetických podkladů pro majetkové vypořádání včetně záborových elaborátů, poradenství v katastru nemovitostí včetně inženýrských činností v souvislosti s přípravou podkladů pro vložení právních listin do katastru nemovitostí či odstranění ...

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jaroměřice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno ...

(záznamy 1/25 z 1956)  strana 1 / 79