Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi
Veřejná zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii s názvem „Rehabilitace areálu bývalé rafinérie v Batumi“, jehož záměrem je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v oblasti bývalé ropné rafinérie v přístavu v Batumi. Předmětem plnění veřejné zakázky je identifikace zdrojů ...
KoPÚ Stonařov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Stonařov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nová Říše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Komplexní pozemková úprava Bochovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bochovice a na části katastrálního území Horní Heřmanice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...
Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování
Pořízení dat Základní prostorové situace (ZPS) a dat Dopravní infrastruktury (DI) na vystavěném území okresů Plzeň-sever, Tachov (oblast III), včetně potřebných dokladů, pro Digitální technickou mapu (DTM) Plzeňského kraje. Předmět VZ zahrnuje následující činnosti dodavatele: • Konsolidace a domapování existujících dat Účelové mapy povrchové ...
Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování
Pořízení dat Základní prostorové situace (ZPS) a dat Dopravní infrastruktury (DI) na vystavěném území okresů Rokycany, Plzeň-město, Plzeň-jih (oblast I), včetně potřebných dokladů, pro Digitální technickou mapu (DTM) Plzeňského kraje. Předmět VZ zahrnuje následující činnosti dodavatele: • Konsolidace a domapování existujících dat Účelové mapy ...
Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování
Pořízení dat Základní prostorové situace (ZPS) a dat Dopravní infrastruktury (DI) na vystavěném území okresů Domažlice, Klatovy (oblast II), včetně potřebných dokladů, pro Digitální technickou mapu (DTM) Plzeňského kraje. Předmět VZ zahrnuje následující činnosti dodavatele: • Konsolidace a domapování existujících dat Účelové mapy povrchové ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Střížov u Chotěboře, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rohozec u Žehušic a Chotusice, Mirošovice u Rataj nad Sázavou
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Rohozec u Žehušic a Chotusice, Mirošovice u Rataj nad Sázavou a Vidice u Kutné Hory, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úherce a Žerčice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Úherce a katastrálním území Žerčice s částí k. ú. Semčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martiněves u Libochovic
Provedení díla na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v katastrálním území Martiněves u Libochovic včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Výměra řešeného území ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
VFN Praha - adaptace GPK, předprojektová fáze - geodetické zaměření
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování kompletní dokumentace stávajícího stavu kulturní památky VFN Areál Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN); blíže viz zadávací podmínky.
KoPÚ Ratenice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ratenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
KoPÚ Rybniště
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rybniště o výměře 400 ha (dále jen "KoPÚ"), včetně veškerých nezbytných geodetických činností určených pro obnovu operátu katastru nemovitostí, dále vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí včetně DKM.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelechovice a Honice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čelechovice a v katastrálním území Honice s dotčenými částmi v katastrálním území Čelechovice, Stochov a Tuchlovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a části k. ú. Očihovec
Provedení díla - vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Očihov a části k. ú. Očihovec, včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 podle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), dále ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křešice u Psinic a v k.ú. Psinice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Křešice u Psinic a v k.ú. Psinice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hodějice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaná plocha řešeného území je 780 ha.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlovice a Měrkovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) ve dvou sousedních katastrálních územích Kozlovice a Měrkovice spadajících pod obec Kozlovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody je jednotné poskytování služeb v oblasti geodézie spočívající zejména ve zpracování geometrických plánů, geodetických podkladů skutečného stavu i pro projekt, zajištění podkladů pro majetkové vypořádání, technické poradenství v zeměměřictví a vybudování bodové pole včetně šetření ...
Aktualizace analýzy rizik staré ekologické zátěže v průmyslové zóně Kladno východ
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace analýzy rizik staré ekologické zátěže v průmyslové zóně Kladno východ, Projektová dokumentace, říjen 2020“, zpracované společností Vodní zdroje, a.s., která je přílohou č. 3 ZD.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Určice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží, Vinice a Městec Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kamenné Zboží, katastrálním území Vinice a katastrálním území Městec Králové, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...