Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti
• podrobný průzkum horninového prostředí a podzemních vod; • analýza rizik pro populaci a ekosystémy; • studie proveditelnosti sanačního zásahu; • na základě odsouhlasené varianty studie proveditelnosti zpracování projektová dokumentace sanačního zásahu směřujícímu k odstranění ekologických zátěží z areálu transformátorové stanice 400/110/35 kV ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rašovice, Budiměřice, Dymokury a Černá Hora
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Rašovice, Budiměřice, Dymokury a Černá Hora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu
Táto zákazka je rozdelená na dve samostatné časti: Časť predmetu zákazky č. 1 Geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu, grafickej identifikácie, vytýčením hraníc pozemkov, zameranie adresného bodu a skutočného stavu užívania pozemkov. Priebežné vyhotovenie a dodanie geodetických prác podľa jednotlivých objednávok služieb, ...
Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Střevač a v k.ú. Nadslav
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Střevač a druhá v části katastrálního území Nadslav, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střítež nad Bečvou
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střítež nad Bečvou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů a ...
KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Věšťany a části k.ú. Kvítkov u Modlan, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo ...
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, realizace geotechnického a hydrogeologického monitoringu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění geotechnického a hydrogeologického monitoringu během realizace stavby (část A) úseku "D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží" a dále po jejím dokončení (část B). Práce budou prováděny dle Projektu geotechnického a hydrogeologického monitoringu stavby "D3 0311 Třebonín - Kalice nádraží" v souladu s ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radešín u Martiněvsi
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Radešín u Martiněvsi, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
KoPÚ v k.ú. Petrovice u Měčína
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Petrovice u Měčína, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Díl bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu ...
Doplnění sítě hydrogeologických vrtů a hydrogeologický monitoring 2020 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění výsledků stávajících pozorování - průzkumů za účelem vytvoření matematického modelu proudění podzemní vody, jehož cílem je vyhodnotit vliv stavby Stupeň Přelouč II, variant - A1, A2, A7, C2 na režim proudění podzemních vod a poskytnutí dostatečných podkladů pro zpracování prováděcí dokumentace záměru ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeňovice a Hrzín
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čeňovice a v katastrálním území Hrzín, okres Benešov, Středočeský kraj, včetně souvisejících geodetických prací a návrhu vodohospodářského díla (rybník) v k. ú. Hrzín. Výsledky pozemkové úpravy budou ...
KoPÚ v k.ú. Vítkov u Sokolova, Otročín, Poseč a Tisová u Otročína
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Vítkov u Sokolova, Otročín s částmi k.ú. Brť a Poseč, Poseč a Tisová u Otročína, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Studie využití artéských vod na území města Brna
Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie využití artéských vod na území města Brna (dále jen „Studie“) spočívající ve 2 etapách. 1. etapa dle odst. 5.1 Technických podmínek bude spočívat v revizi stavu stávajících hydrogeologických vrtů a 2. etapa v posouzení možnosti vyhloubení hydrogeologických vrtů nových. Revize stavu stávajících vrtů a ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jetřichov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jetřichov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martínkovice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Martínkovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován ...
Data z mapování pozemních komunikací ve vlastnictví kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vektorových dat z mapování pozemních komunikací ve vlastnictví zadavatele a dodávka ortofotomapy, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání prováděcí dokumentace, technické zprávy a poskytnutí odborných konzultací. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení digitálních barevných leteckých měřických snímků a digitálních leteckých měřických snímků v blízkém infračerveném pásmu včetně signalizace a průběžné údržby vlícovacích bodů do doby ukončení snímkování.
KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hradec nad Svitavou, Čtyřicet Lánů, Svitavy-předměstí a Moravský Lačnov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Sedliště
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Sedliště včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čenkov u Třešti
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čenkov u Třešti, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ ...
Komplexní pozemkové úpravy Semechnice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Semechnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Předpokládaná výměra řešeného území je 650 ha
Komplexní pozemkové úpravy Starov a Zechovice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálních územích Starov a Zechovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Rozsah řešeného území: k.ú. Starov - celková výměra území 156 ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vacenovice u Kyjova
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Vacenovice u Kyjova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh ...
KoPÚ v k. ú. Hostouň u Horšovského Týna a Tasnovice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hostouň u Horšovského Týna a Tasnovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zakázka je ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heršpice
Zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Heršpice na základě žádostí vlastníků pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb. s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky zpřístupnit a zajistit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. ...