Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Damnice
Upřesnění hranic pozemků v k. ú. Damnice včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Bečva, Vodní dílo Skalička - předprojektová příprava, technické řešení
Zajištění předprojektové přípravy vodního díla Skalička. Jako podklad technického řešení nádrže bude zároveň vypracován geologický a hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření, podrobné studie vodohospodářského řešení nádrže, matematický model navrhovaných objektů VD a další dílčí studie, posudky a odborné práce.
Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku
Zjištění inženýrskogeologických průzkumů pro stanovení aktuálního stavu zemních těles nestabilních úseků trati. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Dvorecký most; geotechnický monitoring
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění geotechnického monitoringu v průběhu provádění výstavby tramvajového mostu spojujícího Smíchov a Podolí včetně obou předpolí mostu, lávky pro cyklisty, opěrné zdi a dalších souvisejících stavební objektů.
Sanácia environmentálnej záťaže vrátane posanačnej analýzy rizika znečisteného územia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, ...
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Kněžská
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování dvou návrhu jednoduchých pozemkových úprav s upřesněním přídělů (dále jen „JPÚ“) v k.ú. Kněžská a v k.ú. Šachotín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. ...
Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov
Predmetom zákazky je realizácia vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu v 6-tich obciach okresu Snina. V rámci vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu sa navrhuje realizácia 6-tich prieskumných vrtov podľa projektov geologických úloh v nasledujúcich obciach: Hostovice, Čukalovce, Jalová, Nová Sedlica, Runina, Ruský Potok Cieľom ...
Vybudovanie nových hydrogeologických vrtov
Predmetom zákazky je vybudovanie nových hydrogeologických (monitorovacích) vrtov a realizáciu súvisiacich technických prác na miestach, kde je potvrdená environmentálna záťaž v obci Predajná v Banskobystrickom kraji.
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Obyčtov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
22015 - Prohlídky propustků v MSK 2022
Předmětem zakázky je provedení geodetického zaměření včetně provedení prohlídek 1 094 propustků na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v Moravskoslezském kraji.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Peršíkov a k.ú. Železné Horky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Peršíkov a v katastrálním území Železné Horky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších ...
KoPÚ Teplá - část 1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Teplá s částmi k.ú. Jankovice a k.ú. Hoštěc, předpokládaný obvod činí 1202 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
KoPÚ Kladruby u Beranova - část 2
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kladruby u Beranova s předpokládaným obvodem 543 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnoltice u Bulovky
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ) v k.ú. Arnoltice u Bulovky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra řešeného území je 422 ha, počet řešených vlastnických parcel v obvodu KoPÚ je 590 a ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ) v k.ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou a navazující části k.ú. Lomnice nad Popelkou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra řešeného území je 436 ha, ...
Stavební pozemky Za Chlumem - I. etapa/sektor B, C a D
Předmětem veřejné zakázky je zajištění projektové dokumentace pro sektory B, C a D k území nové městské části na severovýchodním kraji města Bílina. Zadavatel požaduje komplexní služby zpracování geologického, hydrogeologického a korozního průzkumu, zajištění všech projektových prací a inženýrské činnosti k získání příslušných pravomocných ...
Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Špinov a k.ú. Buková
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Špinov a Buková u Nížkova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra řešených ...
KoPÚ v k.ú. Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov - část 1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov na ploše 324 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ...
KoPÚ v k.ú. Ležnice - část 2
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ležnice na ploše 144 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ...
KoPÚ v k.ú. Ležnička - část 3
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ležnička na ploše 173 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohdalín
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bohdalín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bratrušov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bratrušov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stařechovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stařechovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Služín
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Služín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čechy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čechy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...