Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pivonice u Pohorské Vsi včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 2 052 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 2 ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bukovsko
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukovsko včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 618 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 396 ha. Mimo obvod ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chodeč včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 249 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 139 ha. Mimo obvod ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Záříčí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Záříčí, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
VKMi Malacky
Predmetom zákazky je prepracovanie vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej transformovanej (VKMt) na vektorovú katastrálnu mapu implementovanú (VKMi) so súčasným spracovaním technických podkladov na opravu chyby (odstránenie nesúladov) na základe meračských prác v teréne v katastrálnych územiach podľa jednotlivých projektov tvorby VKMi (ďalej aj ...
Komplexní graf komunikací města Brna
Předmět plnění veřejné zakázky je vytvoření Komplexního grafu komunikací, který vychází z dlouhodobé snahy zadavatele o vytváření vlastních kvalitních datových a mapových podkladů na území města, s maximálním využitím již existujících datových zdrojů. Předmět plnění je rozdělen na povinný a volitelný předmět plnění. Přesná technická specifikace ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Spytihněv, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Napajedla a části katastrálního území Otrokovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok - Podluží
V rámci akce Obnovy přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok-Podluží je nutné předem zajistit archeologický dohled. Bude zahrnovat provedení archeologického průzkumu před zahájením stavby a jeho vyhodnocení. Dále samostatný archeologický dohled během stavby a v případě pozitivních nálezů zajištění záchranného archeologického ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřany
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dobřany a navazujících částech katastrálních území Šlovice u Plzně, Chlumčany u Přeštic a Vodní Újezd, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boršice u Blatnice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Boršice u Blatnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Roudka a k.ú. Skočova Lhota
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malá Roudka a Skočova Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
KoPÚ Čečelice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čečelice s částí k. ú. Byšice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Dynamický nákupní systém k poskytování laboratorních služeb a geologického průzkumu pro ČIŽP
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím DNS je poskytování laboratorních služeb a geologického průzkumu. Laboratorní službou pro účely veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím DNS se rozumí kvalifikovaný odběr plynných, pevných a kapalných vzorků podle kategorie DNS a dále jejich kvalifikovaná analýza nebo pouze ...
Karotáž a kamerovanie technického stavu monitorovacích sond II
Predmetom zákazky je karotáž a kamerovanie technického stavu monitorovacích sond, ktoré zahŕňa lokalizáciu a zdokumentovanie lokality 200 ks merných objektov v teréne (s hĺbkou 5 m 355 m) preverenie S-JTSK súradníc merného objektu v III. triede presnosti, fotodokumentáciu merného objektu. Vizuálne overenie technického stavu jednotlivých vrtov, ...
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav s upřesněním přídělů (dále jen „JPÚ“) v katastrálním území Šlapanov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Blatnice pod Svatým Antonínkem, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí. Předpokládaná výměra řešeného území činí 839 ha.
KoPÚ v k. ú. Ludvíkovice
Zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ludvíkovice, včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ...
Komplexní pozemkové úpravy Kounov u Dobrušky
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kounov u Dobrušky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krhovice
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krhovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby ...
Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pravíkov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pravíkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice
KoPÚ v k.ú. Bratřice zahrnují celkem 526 ha, mezi neřešené pozemky je zahrnuto několik stavebních parcel a pozemků s nimi funkčně souvisejících. Rozsáhlý lesní komplex, který se nachází na severu v k.ú. Bratřice, je zařazen mimo obvod pozemkových úprav. Ostatní drobné lesní pozemky jsou zahrnuty do pozemkových úprav a budou zahrnuty jako pozemky ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Opatovice u Rajhradu na základě žádostí vlastníků pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kyjovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).