Letecké laserové skenovanie a letecké meračské snímkovanie
Predmetom zákazky Letecké laserové skenovanie a letecké meračské snímkovanie (ALS/LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy realizovanej v rámci projektu ,, INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 je letecké laserové skenovanie (ALS) a letecké meračské snímkovanie (LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy pre územie o rozlohe 758 km2, ktoré sa rozprestiera ...
Banská Štiavnica - odkalisko Lintich
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu: - projekt a realizácia doplnkového prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s predsanačnou analýzou rizika znečisteného územia, - projekt a realizácia sanácie ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá, Opočnice a Vrbice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Ostrá, Opočnice a Vrbice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve ...
Komplexní pozemková úprava Dolní Lánov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dolní Lánov a dvou částech navazujícího katastrálního území Kunčice nad Labem, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatá Maří a Trhonín
Záměrem předmětné nadlimitní veřejné zakázky na služby dělené na části je v části 1. veřejné zakázky zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svatá Maří, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM a v části 2. veřejné zakázky zpracování ...
Mapování včetně zaměření vybraných os kolejí v úsecích budoucích tras VRT Prosenice – Ostrava Svinov
mapování pevných objektů, zařízení dráhy, terénních hran a překážek včetně zaměření vybraných os kolejí v budoucích trasách VRT „Jižní Morava“ a „Moravská brána“
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II
Předmět veřejné zakázky je provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro výběr varianty a přípravu stavby „VD Skalička“ v souladu Zadáním zpracovaným společností SG Geotechnika a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, březen 2019 (dále jen „zadání“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Ořechov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velký Ořechov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, ...
Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní na Zlíchově
Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati v ulici Nádražní v úseku Nádražní v městské části Praha-Smíchov a v ulici Na Zlíchově v městské části Praha-Hlubočepy (dále jen „dílo“). Předmětem plnění Veřejné zakázky je tedy zejména: a) rekonstrukce tramvajové trati včetně jejího příslušenství a tramvajových ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buřenice a v k.ú. Radějov u Buřenic
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Buřenice a Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Radějov u Buřenic, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...
Celkový seismický průzkum předpolí lomu Libouš - Varianta 2
Předmětem veřejné zakázky je provedení celkového 3D seismického průzkumu v předpolí a na prvním řezu lomu Libouš na ploše přibližně 5,5 km2, v kombinaci s měřením seismických rychlostí v horninách ve dvou cca 150 m hlubokých vrtech a zpracováním naměřených dat a jejich interpretace do podoby digitálních modelů určených vrstev a seismických ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rtišovice a Bohutín
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rtišovice a Bohutín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Spořilovská - zakrytí, Praha 4 – DUR, IČ UR, průzkumy a ostatní práce
Předmětem plnění je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), zajištění inženýrské činnosti (IČ UR) a provedení předběžného geotechnického průzkumu na novostavbu částečného zakrytí komunikace Spořilovské.
Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je provedení stavebních prací – předběžného geotechnického průzkumu (dále jen „geotechnický průzkum“) v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v říjnu 2017 společností SATRA, spol. s r.o., pod číslem zakázky 1383/17-100, spočívajících v provedení předběžného ...
Výstavba vrtné monitorovací sítě v centrální části Mostecké pánve
Předmětem této veřejné zakázky je realizace tří hydrogeologických monitorovacích vrtů v souladu s projektovou dokumentací (viz článek 3. ZD), v souladu s vyjádřeními správních orgánů, a v souladu s požadavky Zadavatele a dotčených organizací. Jedná se o tyto tři hydrogeologické monitorovací vrty: - hydrogeologický monitorovací vrt Kohinoor ...
Komplexní pozemková úprava Pozďatín
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pozďatín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2019
Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování ...
Strategické dokumenty pro město Šlapanice – nové vyhlášení
Předmětem zakázky je zpracování strategických dokumentů pro město Šlapanice, a to konkrétně následujících dokumentů: a) Energetické audity vybraných objektů b) Energetický audit města c) Průkaz energetické náročnosti budovy d) Pasporty budov e) Pasport zeleně f) Pasport veřejných komunikací g) Pasport inženýrských sítí
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Troskotovice
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Troskotovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální ...
Komplexní pozemkové úpravy Ročov, Úlovice a Břínkov
Provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Ročov a části k. ú. Dolní Ročov a Solopysky u Loun, komplexních pozemkových úprav v k. ú. Úlovice a komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břínkov včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude ...
Komplexní pozemková úprava Slavíkovice u Jemnice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Slavíkovice u Jemnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Karotážní měření a pořízení hydrogeologických dat pro hydraulický model - projekt Turów - II. etapa
Soubor karotážních měření na plánovaných průzkumných vrtech, revizní karotážní měření na vybraných existujících vrtech, sled a řízení nových průzkumných hydrogeologických vrtů, monitoring podzemních a povrchových vod v příhraniční oblasti Hrádecka a Frýdlantska v Libereckém kraji včetně vyhodnocení naměřených dat.
Geodetické práce a služby v ČEPRO, a.s.; 2019 - 2023
Geodetické zaměřování ("GZ") pro projektovou a předrealizační činnost zadavatele; GZ realizovaných akcí zadavatele; GZ v areálech skladů PHM zadavatele na produktovodní síti v ČR; GZ u čerpacích stanic PHM zadavatele v ČR
KoPÚ D35 - 3.etapa
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhů 3 komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Dolní Roveň, Horní Roveň a Prachovice u Dašic (včetně části území Komárov u Holic cca 82 ha a Dašice cca 16 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru ...
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite KK / Kežmarok
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom odborného geologického dohľadu (ďalej len OGD) je kontrola vykonávania geologických prác na vybraných 7 lokalitách environmentálnych záťaží, na ktorých sa bude ...