Průběžné dodávky reagencií a zapůjčení 2 ks analyzátorů s biochemickým a imunochemickým modulem

Průběžné dodávky reagencií a zapůjčení 2 ks analyzátorů s biochemickým a imunochemickým modulem

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou celoroční průběžné dodávky reagencií (diagnostické soupravy, kalibrátory, kontrolní materiály) a spotřebního materiálu (čistící a proplachovaní roztoky, vyměnitelné kyvety atd.) k provádění jednotlivých druhů imunochemických a biochemických analýz na základě kupní smlouvy a bezplatné zapůjčení, instalace, ...

Sequential injection chromatography

Sequential injection chromatography

Předmětem veřejné zakázky je dodávky unikátního vybavení sestávajícího se ze dvou pump schopných vyvinout tlak 3,5 MPA / 500 psi a tří válců (two selekční ventily a injekční ventil). Jedná se o velice specializovaný typ vybavení se speciálně upraveným software ke kontrole všech částí zařízení včetně detektoru. Součástí dodávky bude také krátká ...

Sekvenátory pro analýzu DNA

Sekvenátory pro analýzu DNA

Sekvenátory pro analýzu DNA 3 ks

Mikroskopie atomárních sil

Mikroskopie atomárních sil

Předmětem kontraktu je pokročilý mikroskop atomárních sil (AFM) pro studium biologických struktur a nanomateriálů, integrující rastrovací metody a optické zobrazovací metody. Požadovaná funkčnost systému zahrnuje: 1. Měření biologických vzorků ve vodním prostředí. 2. Přístupnost měření pro rozměrné vzorky jako mikroskové skla nebo petriho ...

Dodávka hmotnostního spektrometru včetně příslušenství

Dodávka hmotnostního spektrometru včetně příslušenství

Nákup hybridního hmotnostního spektrometru s kvadrupólovým a time-offlight (TOF) hmotnostním analyzátorem včetně příslušenství, systému pro nano a kapilární chromatografii s chlazením vzorků včetně příslušenství a datastanic včetně dodávky softwaru, a dalších doplňujících zařízení.

17-020.2 Heřmanův Městec - laboratorní přístroje

17-020.2 Heřmanův Městec - laboratorní přístroje

Předmětem VZ je pořízení 1 ks laboratorního přístroje pro stanovení bodu krystalizace leteckého petroleje.

Vybavení pro sterilizaci - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín

Vybavení pro sterilizaci - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka zdravotnických technologií, včetně dopravy na místo určení, kompletace, montáže, instalace, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáž personálu, likvidace obalů a odpadu, provádění bezplatného záručního servisu a předepsaných bezpečnostně technických prohlídek v průběhu záruční doby. ...

Minilabový systém analogový a digitální

Minilabový systém analogový a digitální

1. vymezená část: minilabový systém analogový 2. vymezená část: minilabový systém digitální

Dvoudimenzionální plynový chromatograf

Dvoudimenzionální plynový chromatograf

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvoudimenzionálního plynového chromatografu s robotickým „autosamplerem“ pro dávkování kapalných a „headspace“ vzorků, s plamenově ionizačním detektorem a s hmotnostním spektrometrem pro separaci, identifikaci a kvantifikaci neznámých složek (dále jen „GCxGC FID/MS“).

Dodávka aparatury rentgenové fotoelektronové spektroskopie

Dodávka aparatury rentgenové fotoelektronové spektroskopie

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu aparatury rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS) a příslušenství dle specifikace předmětu plnění, která je přílohou zadávací dokumentace.

Dodávka materiálu pro výzkum a vývoj strojů

Dodávka materiálu pro výzkum a vývoj strojů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem. Specifikace materiálu i vyráběných prototypů je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Systém pro gelovou permeační chromatografii a separaci v tokovém poli

Systém pro gelovou permeační chromatografii a separaci v tokovém poli

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Fluorescenční spektrofotometr

Fluorescenční spektrofotometr

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Systém pro termální analýzu proteinů a biomolekul

Systém pro termální analýzu proteinů a biomolekul

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s. – laboratorní technika

Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s. – laboratorní technika

Pořízení přístrojového vybavení pro laboratorní účely při léčbě pacientů zadavatele.

GC/MS – pro lipidomiku

GC/MS – pro lipidomiku

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Komplex přístrojů pro celotělní ultrasensitivní zobrazování na malých zvířatech

Komplex přístrojů pro celotělní ultrasensitivní zobrazování na malých zvířatech

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Systém pro hodnocení neuromotorických a kognitivních funkcí

Systém pro hodnocení neuromotorických a kognitivních funkcí

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Mikroskop atomárních sil a nanoinjekční systém

Mikroskop atomárních sil a nanoinjekční systém

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Ultracentrifuga 800 000 g

Ultracentrifuga 800 000 g

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Dodávky materiálu a testovacích sad

Dodávky materiálu a testovacích sad

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zakázkově sestavených modulů pro telemedicínske sledování pacientů dle technické specifikace.

Systém pro fluorescenční in vitro mikroskopii

Systém pro fluorescenční in vitro mikroskopii

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Systém bioreaktorů pro produkci rekombinantních proteinů

Systém bioreaktorů pro produkci rekombinantních proteinů

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

(záznamy 1/25 z 5246)  strana 1 / 210