Sequential injection chromatography II

Sequential injection chromatography II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka unikátního vybavení, které se skládá z jedné pumpy schopné vyvinout tlak 5 MPA / 750 psi, dvou selekčních ventilů a injekčního ventilu. Jedná se o velice specializovaný typ vybavení se speciálně upraveným softwarem ke kontrole všech částí zařízení včetně detektoru. Součástí dodávky bude také krátká stáž ...

CO2 inkubátory

CO2 inkubátory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou CO2 inkubátorů a jednoho hypoxického CO2 inkubátoru. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uveden viz odst. 2.2 Dokumentace.

Skenovací elektrochemický mikroskop

Skenovací elektrochemický mikroskop

Předmětem veřejné zakázky je dodávka skenovacího elektrochemického mikroskopu vybaveného vhodným optickým uspořádáním, umožňující provádět fotoelektrochemickou skenovací mikroskopii na fotoaktivních vzorcích. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního ...

Přístroj pro stanovení velikosti nano až mikročástic suchou cestou

Přístroj pro stanovení velikosti nano až mikročástic suchou cestou

Předmětem zadávacího řízení je přístroj pro měření velikosti nano až mikročástic pracující na principu laserové difrakce. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v ...

PřF – Konfokální mikroskop pro analýzu a měření technických materiálů

PřF – Konfokální mikroskop pro analýzu a měření technických materiálů

Předmětem zakázky je dodávka konfokálního laserového mikroskopu (LSM) pro materiálovou analýzu a měření technických materiálů bez antivibračního stolu. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a garance pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace ...

Analyzátor k detekci fluorescence s příslušenstvím a spotřebním materiálem pro provádění analýz III.

Analyzátor k detekci fluorescence s příslušenstvím a spotřebním materiálem pro provádění analýz III.

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je: • dodávka 1 ks analyzátoru k detekci fluorescence (detekční technika endpoint real time) a vyhodnocovacího SW systému pro genotypizaci HLA, HPA a RBC systémů metodou polymerázové řetězové reakce se sekvenčně specifickými primery (PCR-SSSP) s příslušenstvím se zárukou min. 24 měsíců včetně montáže, ...

Zvýšení kvality návazné péče - mikrobiologie a biochemie

Zvýšení kvality návazné péče - mikrobiologie a biochemie

Dodávka přístrojů a vybavení pro oddělení mikrobiologie a biochemie Nemocnice Jihlava. Zakázka je rozdělena na 9 částí, z nichž každá je zadávána samostatně.

177_KV_ERDF_Digitální mikroskop pro pozorování kovových a nekovových materiálů

177_KV_ERDF_Digitální mikroskop pro pozorování kovových a nekovových materiálů

Veřejná zakázka na dodávku 1 ks digitálního mikroskopu vybaveného motorizovaným stolkem.

Multikomponentné zariadenie na vysokopresné zhotovenie jednoradových guľkových ložísk

Multikomponentné zariadenie na vysokopresné zhotovenie jednoradových guľkových ložísk

Predmetom zákazky je dodanie multikomponentného zariadenia na vysokopresné zhotovenie jednoradových guľkových ložísk a meranie a kontrolu ich rozhodujúcich parametrov a charakteristík. Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovanému zariadeniu sú uvedené v súťažných podkladoch.

Dovybavení laboratoří CAPI-Autogammacounter

Dovybavení laboratoří CAPI-Autogammacounter

Dodávka přístroje (1 ks) pro automatickou detekci gama záření ve vzorcích pro Centrum pokročilého preklinického zobrazování (CAPI) na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jedná se o stolní (desktop) přístroj s podavačem pro zkumavky.

Dodávka akustických Dopplerových přístrojů pro měření pohybu vody v nádržích

Dodávka akustických Dopplerových přístrojů pro měření pohybu vody v nádržích

Je požadován komplet čtyř přístrojů, splňujících požadavky pro výzkumné účely: dva akustické Dopplerovy rychloměry (ADV) a dva akustické Dopplerovy přístroje pro měření profilu rychlostí proudění (ADCP). Přístroje umožní získávat bezkontaktním způsobem současně tři složky proudění podél měřeného profilu/sloupce vody. Umožní měřit kinetickou ...

Gradientový HPLC systém

Gradientový HPLC systém

Předmětem veřejné zakázky je dodávka gradientového HPLC systému. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

Modernizace zařízení pro hmotnostní spektroskopii sekundárních iontů

Modernizace zařízení pro hmotnostní spektroskopii sekundárních iontů

Předmětem této zakázky jsou dva iontové zdroje, které rozšíří možnosti stávajícího zařízení TOF-SIMS5. Jedná se o zdroj plynových clusterů (GCS) umožňujícího vylepšené profilování hloubky metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS) a galiový fokusovaný iontový zdroj (FIB) umožňující 3D tomografii metodou SIMS na přístroji TOF-SIMS5. ...

Systém pro kvantitativní PCR

Systém pro kvantitativní PCR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro kvantitativní PCR v reálném čase s možností analýzy ve formátu 96-jamkových destiček. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a garance pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Ultrazvukové diagnostické přístroje Přístroj pro pořizování makrofotografií Transportní traumatologická lehátka Operační stůl Automatický kultivátor krevních vzorků Skiagrafické RTG přístroje, včetně 5ti ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 2

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 2

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Ultrazvukové diagnostické přístroje Přístroj pro pořizování makrofotografií Transportní traumatologická lehátka Operační stůl Automatický kultivátor krevních vzorků Skiagrafické RTG přístroje, včetně 5ti ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 3

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 3

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Ultrazvukové diagnostické přístroje Přístroj pro pořizování makrofotografií Transportní traumatologická lehátka Operační stůl Automatický kultivátor krevních vzorků Skiagrafické RTG přístroje, včetně 5ti ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 4

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 4

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Ultrazvukové diagnostické přístroje Přístroj pro pořizování makrofotografií Transportní traumatologická lehátka Operační stůl Automatický kultivátor krevních vzorků Skiagrafické RTG přístroje, včetně 5ti ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 5

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 5

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Ultrazvukové diagnostické přístroje Přístroj pro pořizování makrofotografií Transportní traumatologická lehátka Operační stůl Automatický kultivátor krevních vzorků Skiagrafické RTG přístroje, včetně 5ti ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 7

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 7

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Ultrazvukové diagnostické přístroje Přístroj pro pořizování makrofotografií Transportní traumatologická lehátka Operační stůl Automatický kultivátor krevních vzorků Skiagrafické RTG přístroje, včetně 5ti ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 9

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 9

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Ultrazvukové diagnostické přístroje Přístroj pro pořizování makrofotografií Transportní traumatologická lehátka Operační stůl Automatický kultivátor krevních vzorků Skiagrafické RTG přístroje, včetně 5ti ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 10

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 10

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Ultrazvukové diagnostické přístroje Přístroj pro pořizování makrofotografií Transportní traumatologická lehátka Operační stůl Automatický kultivátor krevních vzorků Skiagrafické RTG přístroje, včetně 5ti ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 11

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 11

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Ultrazvukové diagnostické přístroje Přístroj pro pořizování makrofotografií Transportní traumatologická lehátka Operační stůl Automatický kultivátor krevních vzorků Skiagrafické RTG přístroje, včetně 5ti ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 14

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 14

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Ultrazvukové diagnostické přístroje Přístroj pro pořizování makrofotografií Transportní traumatologická lehátka Operační stůl Automatický kultivátor krevních vzorků Skiagrafické RTG přístroje, včetně 5ti ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 15

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 15

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Ultrazvukové diagnostické přístroje Přístroj pro pořizování makrofotografií Transportní traumatologická lehátka Operační stůl Automatický kultivátor krevních vzorků Skiagrafické RTG přístroje, včetně 5ti ...

(záznamy 1/25 z 5421)  strana 1 / 217