PřF - Peristaltická pumpa

PřF - Peristaltická pumpa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu Peristaltické pumpy. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

PřF - Sada 2 manuálních foropterů s příslušenstvím

PřF - Sada 2 manuálních foropterů s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sady 2 manuálních foropterů s příslušenstvím. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

PřF - Peristaltická pumpa pro dávkování mobilních fází

PřF - Peristaltická pumpa pro dávkování mobilních fází

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu Peristaltické pumpy pro dávkování mobilních fází. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

PřF - Chlazená centrifuga pro mikrozkumavky

PřF - Chlazená centrifuga pro mikrozkumavky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Stolní chlazené centrifugy včetně rotoru pro mikrozkumavky. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

Ultrazvukový diagnostický přístroj včetně 3D s příslušenstvím

Ultrazvukový diagnostický přístroj včetně 3D s příslušenstvím

Ultrazvukový diagnostický přístroj včetně 3D s příslušenstvím.

Vybavení laboratoří

Vybavení laboratoří

Dodávka vybavení laboratoří. Laboratoře budou vybaveny bezpečnostními skříněmi, pracovními stoly a digestořemi.

CUCAM Transmisní elektronový mikroskop s autoemisní katodou a vybavením pro měření v kryogenním módu

CUCAM Transmisní elektronový mikroskop s autoemisní katodou a vybavením pro měření v kryogenním módu

Transmisní elektronový mikroskop s autoemisním zdrojem, korektorem sférické aberace pro STEM měření (probe Cs corrector), HAADF a BF/ABF STEM a EDS detektory a 4k x 4k CMOS kamerou. Součástí dodávky je příslušenství pro přípravu vzorků a měření v kryogenním módu.

Výzkumná infrastruktura pro vzdělávací účely FROV JU

Výzkumná infrastruktura pro vzdělávací účely FROV JU

pořízení nového modulu přístrojového vybavení a zařízení pro environmentální analytickou chemii (dvoudimenzionálního kapalinového chromatografu, systému pro extrakci, PC a software) dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy

PřF – Mikroskop s digitálním fotoaparátem

PřF – Mikroskop s digitálním fotoaparátem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů mikroskopu s digitálním fotoaparátem. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

PřF – Multimetr

PřF – Multimetr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu přístroje – multimetru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

PřF - Stereomikroskop

PřF - Stereomikroskop

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů stereomikroskopu. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

UTB – návrh výrobku a dodávka funkčního vzorku s možnosti osazení filmovými nanosenzory

UTB – návrh výrobku a dodávka funkčního vzorku s možnosti osazení filmovými nanosenzory

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro potřeby projektu Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny (CORNET SmartNFR) CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Resonanční únavový stroj s vysokoteplotní pecí

Resonanční únavový stroj s vysokoteplotní pecí

Dodávka nového rezonančního únavového stroje s vysokoteplotní pecí.

Rámcová dohoda na dodávky reagencií pro biochemickou a hematologickou laboratoř

Rámcová dohoda na dodávky reagencií pro biochemickou a hematologickou laboratoř

I.Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a firemního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění biochemických imunochemických a hematologických vyšetření. Součástí předmětu plnění jsou rovněž bezplatné ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 5

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 5

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 15

Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 15

Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a ...

PřF/KEF -  Rukavicový box pro práci v inertní atmosféře

PřF/KEF - Rukavicový box pro práci v inertní atmosféře

Předmětem veřejné zakázky je dodávka rukavicového boxu pro práci v inertní atmosféře. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

Stopped-flow spektropolarimetr pro LF MU

Stopped-flow spektropolarimetr pro LF MU

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového laboratorního přístroje Stopped-flow spektropolarimetru včetně vybraných náhradních dílů, v rámci realizace projektu Mechanics and execution of homologous recombination - biophysics to the organism, č. 206292/E/17/Z, realizovaného na Biologickém ústavu LF MU, podrobně specifikovaná v technických ...

Základní vybavení laserové laboratoře – optika a optomechanika

Základní vybavení laserové laboratoře – optika a optomechanika

Předmětem zakázky je dodávka vybavení (optika a optomechanika) do laserové laboratoře dle specifikace předmětu plnění uvedeného v příloze č. 4 této ZD Technické specifikaci předmětu plnění. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 zákona rozdělena do následujících samostatných částí: • Část 1 – Dodávka optiky a optomechaniky – jednotlivé zadavatelem ...

Systém supravodivých jednofotonových detektorů s příslušenstvím

Systém supravodivých jednofotonových detektorů s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je systém supravodivých jednofotonových detektorů s příslušenstvím, který umožní detekci světla s vysokou účinností a rychlostí na vlnových délkách 800 nm a 1550 nm. Přístroj je určený k výzkumu ve fyzice, zejména pro přípravu a detekci kvantových stavů světla, pro kvantovou optickou komunikaci a pro časově rozlišenou ...

LF – Operační mikroskop pro stomatologii

LF – Operační mikroskop pro stomatologii

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu operačního mikroskopu pro preparaci zubů a ošetření kořenového kanálku s binokulárním příkukem s rovným binokulárním nástavcem. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a ...

Navýšení kapacity a rozšíření typu analýz metodou NMR - dodávka - nové vyhlášení

Navýšení kapacity a rozšíření typu analýz metodou NMR - dodávka - nové vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro navýšení kapacity a rozšíření typu analýz metodou NMR, a to: 1. Zařízení pro modernizaci stávajícího NMR spektrometru 400 MHz - sonda, software a příslušenství vč. přemístění magnetu spektrometru 400 MHz; 2. Nový NMR spektrometr 600 MHz; včetně příslušenství či technologií, splňující ...

LF – Tympanometr se snímačem otoakustických emisí

LF – Tympanometr se snímačem otoakustických emisí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu tympanometru se snímačem otoakustických emisí. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

Souřadnicový 3D laboratorní měřící přístroj a příslušenství

Souřadnicový 3D laboratorní měřící přístroj a příslušenství

Předmětem této zakázky je dodávka Souřadnicového 3D laboratorního měřícího přístroje a příslušenství, blíže specifikovaná zadávací dokumentací a jejími přílohami. Veškeré dokumenty jsou dostupné na profilu zadavatele. Zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...

Modernizace zařízení pro deponování atomárních vrstev

Modernizace zařízení pro deponování atomárních vrstev

Předmětem zakázky je dodávka zakládací komory (load lock) pro zařízení ALD (depozice atomárních vrstev). Zařízení ALD od firmy Fiji F200 je již v majetku zadavatele. Dodávka proběhne včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Vybavení depozičního zařízení zakládací komorou umožní připravovat vrstvy, především nitridy, které se ...

(záznamy 1/25 z 5476)  strana 1 / 220