Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – pořízení dopravního automobilu

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – pořízení dopravního automobilu

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, (DA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) s celkovou hmotností od 3000 do ...

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy II.

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy. Vozidlo je určeno k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v dopravě v česko - saském příhraničí.

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů městských nízkopodlažních autobusů na pohon CNG délky od 11,5 m až 12,5 m včetně základního příslušenství.

CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.

CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka 8 ks nových a nepoužitých bezbariérových, nízkopodlažních, nízkoemisních CNG autobusů pro příměstský provoz. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 Technické podmínky.

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů městských nízkopodlažních autobusů na elektrický pohon délky do 9 metrů včetně základního příslušenství, s minimálním dojezdem na jedno nabití 150 km.

Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní

Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nákladního vozidla pro přepravu koní a zajištění servisu po záruční dobu a pozáruční servis vozidla.

Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů

Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) 9 ks (devíti kusů) parciálních nízkopodlažních trolejbusů dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 ...

Bus CNG Kladno 2017

Bus CNG Kladno 2017

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do dvou níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu nebo obě části veřejné zakázky. Předmětem části I. veřejné zakázky je dodávka celkem 10 ks nízkopodlažních, dvounápravových, třídveřových autobusů na stlačený ...

Speciální intervenční vozidlo 4x4 balisticky upravené, určené k přepravě policejních zásahových týmů

Speciální intervenční vozidlo 4x4 balisticky upravené, určené k přepravě policejních zásahových týmů

Jedná se o 1 ks speciální intervenční vozidlo 4x4 balisticky upravené, určené k přepravě policejních zásahových týmů

Obnova sanitních vozů

Obnova sanitních vozů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR), dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci

Vozidla RZP č. 2

Vozidla RZP č. 2

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 30 nových vozidel pro rychlou zdravotnickou pomoc - RZP.

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1 ks mikrobusu v policejním provedení dle přiložené technické specifikace. Vozidlo je určeno na obměnu služebních dopravních prostředků

Rychlý zásahový automobil

Rychlý zásahový automobil

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks RZA (rychlých zásahových automobilů), které budou mít lepší technické parametry než stávající RZA – výkon motoru, stabilitu podvozku, bezpečnost osádky, výkonnější hydraulické vyprošťovací zařízení. Více v zadávacích podmínkách.

Silniční motorové skříňové vozidlo nad 3,5 t

Silniční motorové skříňové vozidlo nad 3,5 t

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů silničních motorových skříňových vozidel nad 3,5 t, a to: – 2 ks silničních motorových skříňových vozidel nad 3,5 tuny – třímístných, – 2 ks silničních motorových skříňových vozidel nad 3,5 tuny – sedmimístných. Blíže viz ZD.

Dopravní automobily

Dopravní automobily

Předmětem veřejné zakázky je dodání 4 kusů dopravních automobilů.

Dodávka CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.

Dodávka CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nízkopodlažních autobusů. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužitých autobusů. Prostřednictvím dodávky dojde k modernizaci a ekologizaci vozového parku zadavatele. Nové nízkopodlažní CNG autobusy (celkem 13 ks) nahradí stávající nevyhovující vozidla. Realizace zakázky bude mít ...

Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD – 8 ks

Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD – 8 ks

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plně nízkopodlažních a bezbariérových autobusů pro MHD v Prostějově s pohonem na CNG. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování služeb záručního a pozáručního servisu.

Dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů a servisní smlouvy k autobusům

Dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů a servisní smlouvy k autobusům

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů a uzavření smlouvy o zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu, kterou se dodavatel zaváže poskytovat zadavateli záruční, mimozáruční i pozáruční služby ve vztahu k dodaným autobusům. Všechny autobusy musí mít technické vlastnosti stanovené v ...

Vozidlo s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky

Vozidlo s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky,dle technických podmínek uvedených v příloze č. 1 zadávacích podmínek. Veřejná zakázka financovaná z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 smíšená v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) včetně ...

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Předmětem plnění je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem. Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů prostřednictvím dotačního programu Ministerstva vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“ ...

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Předmětem této veřejné zakázky je nákup speciálně upraveného a vybaveného automobilu určeného k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v česko-saském příhraničí.

17-066 Nosič kontejnerů - 2 kusy

17-066 Nosič kontejnerů - 2 kusy

Předmětem VZ je pořízení 2 kusů nových nosičů kontejnerů, včetně příslušenství pro potřeby zadavatele.

(záznamy 1/25 z 737)  strana 1 / 30