Rynoltice - dopravní automobil

Rynoltice - dopravní automobil

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Rynoltice

Dodávka 8 nízkopodlažních autobusů na CNG

Dodávka 8 nízkopodlažních autobusů na CNG

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 8 nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem (dále jen „CNG busy“), a to v tomto rozsahu a vymezení: a. 2 ks kloubových nízkopodlažních autobusů b. 6 ks nízkopodlažních autobusů Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných CNG busů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří Přílohu ...

Nákup 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2018

Nákup 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů městské hromadné dopravy. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných trolejbusů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č.1 a nedílnou součást Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené trolejbusy ke ...

Dodávka sanitních vozidel

Dodávka sanitních vozidel

Dodávka 4 ks záchranářských vozidel

Dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen přílohami č. 1 a 3 zadávací dokumentace - vzorem Smlouvy, a technickou specifikací.

Dodávka čtyř parciálních trolejbusů

Dodávka čtyř parciálních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka čtyř parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s možností linkového provozu při kombinovaném napájení - na části trasy přímo z dvoupólového trakčního trolejového vedení a na části trasy z trakčního akumulátoru energie - a to v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ...

Speciální monitorovací vozidlo

Speciální monitorovací vozidlo

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Speciálního monitorovacího vozidla (termovize)

Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „T“ (technické), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ (DA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) a hmotnostní třídy L. Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny přílohou Zadávací dokumentace - technické podmínky ...

Nákup 2 osobních vozidel

Nákup 2 osobních vozidel

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 totožných nových osobních vozidel M1.

Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení

Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení. Plněním veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody pro Část 1 se dále rozumí poskytnutí potřebného technického vybavení pro až 12 servisních pracovišť.

Sanitní vozidla RLP

Sanitní vozidla RLP

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových sanitních vozů (RLP) typu B podle ČSN EN 1789+A1 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla.

Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů

dodávka trolejbusů s trakčními bateriemi pro nezávislý pojezd v rozsahu a specifikaci dle čl. 4 kupní smlouvy a Přílohy č. 1 kupní smlouvy (Technické podmínky), a v souladu s časovým harmonogramem dle čl. 6.1. kupní smlouvy a Přílohy č. 4 kupní smlouvy a služby spojené s dodávkou trolejbusů, a to školení v rozsahu a specifikaci dle čl. 4.8. a čl. ...

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních jednočlánkových autobusů na CNG pohon

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních jednočlánkových autobusů na CNG pohon

Předmětem plnění je dodání 40 ks nových nízkopodlažních jednočlánkových autobusů na CNG pohon vč. vybavení a požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách příslušné zadávací dokumentace.

Nákup vozidel kategorie N3 – 13 a 15 tun

Nákup vozidel kategorie N3 – 13 a 15 tun

Předmětem veřejné zakázky je pořízení (nákup): a) minimálně 13/ maximálně 76 kusů nákladních automobilů s celkovou maximální hmotností cca 13 tun; a b) minimálně 8/ maximálně 24 kusů nákladních automobilů s celkovou maximální hmotností cca 15 tun. Všechna vozidla budou dodána v jednotném vizuálním stylu určeném zadavatelem. Všechna vozidla ...

Speciální vozidlo pro silniční kontroly

Speciální vozidlo pro silniční kontroly

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Speciálního vozidla pro silniční kontroly

Dodávka 1 ks devítimístného vozidla

Dodávka 1 ks devítimístného vozidla

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového devítimístného vozidla - mikrobusu. Více viz ZD.

MČ Praha - Zbraslav – Dodávka cisternového hasičského vozu pro JSDH

MČ Praha - Zbraslav – Dodávka cisternového hasičského vozu pro JSDH

Nákup cisternového hasičského vozu pro velkoobjemové hašení.

Vozidla pro dopravní zabezpečení

Vozidla pro dopravní zabezpečení

Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 22 kusů dodávkových vozidel s výbavou pro nenadálé události a poruchy ostatních vozidel účastníků dálničního provozu. Tato vozidla budou sloužit a pomáhat cestující veřejnosti. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí zvyšovat bezpečnost silničního provozu na dálniční síti v ČR. Potřeba zadavatele bude ...

Rámcová dohoda na nákup mikrobusů policejních DN na období 2017-2019

Rámcová dohoda na nákup mikrobusů policejních DN na období 2017-2019

Jedná se o nákup 20 ks mikrobusů policejních DN 4x4 a 20 ks mikrobusů policejních DN 4x2

Technické automobily CH/O

Technické automobily CH/O

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks technických automobilů na podvozku kategorie 2 pro smíšený provoz, hmotnostní třídy L a v provedení speciálním redukovaném, dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 zadávacích podmínek

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Předmětem této veřejné zakázky je nákup speciálně upraveného a vybaveného automobilu určeného k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v česko-saském příhraničí.

Nákup elektrobusov

Nákup elektrobusov

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 2 kusov nových, mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových elektrobusov dĺžky 12 metrov. Elektrobusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, informačných, ...

Nákup autobusov s hybridným pohonom

Nákup autobusov s hybridným pohonom

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 16 kusov nových, mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových autobusov dĺžky 12 metrov s hybridným pohonom (elektrický trakčný motor + diesel motor/generátor). Autobusy ...

Nákup autobusov s dieselovým pohonom

Nákup autobusov s dieselovým pohonom

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 14 kusov nových, mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových autobusov dĺžky 12 metrov s dieselovým pohonom. Autobusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, ...

Pořízení kynologických vozidel pro CS ČR 2017

Pořízení kynologických vozidel pro CS ČR 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 17 ks kynologických vozidel pro CS ČR 2017.

(záznamy 1/25 z 693)  strana 1 / 28