Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD v Prostějově – 3 ks

Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD v Prostějově – 3 ks

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks plně nízkopodlažních a bezbariérových autobusů pro MHD v Prostějově s pohonem na CNG. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování služeb záručního a pozáručního servisu.

Elektrobusy a autobusy na CNG - MHD Trutnov 2017

Elektrobusy a autobusy na CNG - MHD Trutnov 2017

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do dvou níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Předmětem části I. veřejné zakázky je dodávka celkem 4 ks nízkopodlažních, dvounápravových, třídveřových bateriových autobusů ...

Rámcová dohoda na dodávky mikrobusů policejních DN na období 2018-2020

Rámcová dohoda na dodávky mikrobusů policejních DN na období 2018-2020

25 ks mikrobusů policejních DN 4x4 25 ks mikrobusů policejních DN 4x2

Technický automobil pro technické zásahy

Technický automobil pro technické zásahy

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks technických automobilů, které budou sloužit pro speciální zásahy, jako jsou například: dopravní nehody (silniční, železniční, letecké), zřícení staveb, závaly osob stavebními konstrukcemi a těžkými předměty, odstraňování překážek z komunikací, vodních roků při povodní, větrných smrští, stabilizace budov a ...

Dodávka 5 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG o délce 18 m

Dodávka 5 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG o délce 18 m

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) 5 ks (pěti kusů) nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG o délce 18 m dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která ...

Automobil užitkový do 12 tun - nákup

Automobil užitkový do 12 tun - nákup

Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ") je nákup 12 kusů automobilů nákladních užitkových skříňových kategorie N2 se zvedacím čelem (dále jen "zboží").

Dodávka nových cisternových vozů Zacns pro CD Cargo, a.s.

Dodávka nových cisternových vozů Zacns pro CD Cargo, a.s.

Předmětem této zakázky je zakoupení 80ks nových cisternových nákladních vozů Zacns (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele, podmínek Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů. Dodávky jednotlivých nákladních vozů (dále „Vozy“) budou realizovány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád ...

Pořízení elektrobusů ve společnosti CDS s.r.o. Náchod

Pořízení elektrobusů ve společnosti CDS s.r.o. Náchod

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka 2 ks nových a nepoužitých bezbariérových, bezemisních městských elektrobusů. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky“.

Automobil zdravotní silniční

Automobil zdravotní silniční

Předmětem VZ je dodávka 23 kusů silničních sanitních vozidel kategorie M1 nebo N1 s uzavřenou skříňovou karosérií se speciální sanitní nástavbou (18 kusů sanitních vozidel pro přepravu pacientů a 5 kusů sanitních vozidel pro převoz a základní péči pacientů).

Nákup terénnych osobných vozidiel do 3,5 t

Nákup terénnych osobných vozidiel do 3,5 t

Predmetom zákazky je nákup 2 ks terénnych osobných automobilov do 3,5 t podľa podrobnej špecifikácie vedenej v súťažných podkladoch, pri nasledovnom opise minimálnych údajov k technickým parametrom: výkon motora min. 110 kW, prevod - 6 MT, pohon všetkých kolies, palivo nafta, súčasťou vozidla bude ťažné zariadenie, a nasl.

Mestský celonízkopodlažný trojnápravový autobus dĺžky 18 metrov

Mestský celonízkopodlažný trojnápravový autobus dĺžky 18 metrov

Predmetom zákazky je dodávka mestských celonízkopodlažných autobusov. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti. V oboch častiach predmetu zákazky musí autobus spĺňať k momentu odovzdania/prevzatia obstarávaného tovaru všetky všeobecne záväzné právne predpisy pre motorové vozidlá v prevádzke na pozemných komunikáciách, najmä: Zákon č. ...

Nákup 2 ks požárních automobilů AP s příslušenstvím

Nákup 2 ks požárních automobilů AP s příslušenstvím

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových požární automobilů (automobilových plošin) s podvozkem kategorie 2, schopným provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída M nepřevyšující 16 000 kg.

Mikrobus

Mikrobus

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho nového vozidla emisní třídy Euro 6 pro přepravu devíti osob (8 + 1 osob) s uspořádáním sedadel 2,2,2,3.

Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlá so špeciálnou úpravou

Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlá so špeciálnou úpravou

Predmetom zákazky je nákup a dodanie 4 ks motorových vozidiel so špeciálnou úpravou na prevoz psov.

Sanitní automobily

Sanitní automobily

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku jedenácti kusů nových sanitních automobilů včetně zástavby dle uvedené specifikace.

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – pořízení dopravního automobilu

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – pořízení dopravního automobilu

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, (DA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) s celkovou hmotností od 3000 do ...

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy II.

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy. Vozidlo je určeno k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v dopravě v česko - saském příhraničí.

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů městských nízkopodlažních autobusů na pohon CNG délky od 11,5 m až 12,5 m včetně základního příslušenství.

CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.

CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka 8 ks nových a nepoužitých bezbariérových, nízkopodlažních, nízkoemisních CNG autobusů pro příměstský provoz. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 Technické podmínky.

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů městských nízkopodlažních autobusů na elektrický pohon délky do 9 metrů včetně základního příslušenství, s minimálním dojezdem na jedno nabití 150 km.

Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní

Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nákladního vozidla pro přepravu koní a zajištění servisu po záruční dobu a pozáruční servis vozidla.

Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů

Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) 9 ks (devíti kusů) parciálních nízkopodlažních trolejbusů dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 ...

Bus CNG Kladno 2017

Bus CNG Kladno 2017

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do dvou níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu nebo obě části veřejné zakázky. Předmětem části I. veřejné zakázky je dodávka celkem 10 ks nízkopodlažních, dvounápravových, třídveřových autobusů na stlačený ...

(záznamy 1/25 z 752)  strana 1 / 31