Nákup sanitného vozidla pre ZZS-RLP

Nákup sanitného vozidla pre ZZS-RLP

Predmetom zákazky je nákup nového sanitného vozidla pre ZZS-RLP pre NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B - opis predmetu zákazky" v súťažných podkladoch.

Vozidlo pro údržbu

Vozidlo pro údržbu

Předmětem veřejné zakázky zahájené podle § 56 zákona je dodávka 1 (jednoho) kusu nového silničního motorového vozidla – mobilního servisu s možností transportu kusového materiálu na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok. Požadavky na technickou specifikaci tohoto motorového vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 4 ZD.

Dodávka 1 ks nákladního užitkového vozidla kategorie N1

Dodávka 1 ks nákladního užitkového vozidla kategorie N1

Jedná se o dodávku 1 kusu nového a nepoužitého nákladního užitkového vozidla kategorie N1 pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidlo a na něm upevněné prvky musí být ...

Autobusy kategorie M2

Autobusy kategorie M2

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks autobusů kategorie M2 z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky.

Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb

Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb

Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb - Počet jazdených 1000 km - Rok výroby 2018 - Vybavení audio-video s obrazovkami 19 16/9 (elektricky výklopné), - Kamera pre sledovanie priestoru za vozidlom pri cúvaní, - Chladnička, - Robotizovaná prevodovka, - Systém LDWS (systém upozorňujúci na nechcené opustenie jazdného ...

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.

Speciální vozidlo

Speciální vozidlo

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Speciálního vozidla (Schengenbus)

Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů pro MHD Kutná Hora

Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů pro MHD Kutná Hora

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 5 ks městských nízkopodlažních bateriových autobusů délky minimálně 8 a maximálně 9 metrů (dále jen „autobusy“) pro městskou hromadnou dopravu včetně základního nabíjecího příslušenství s minimálním dojezdem každého jednotlivého autobusu na jedno nabití 170 km. Předmětem veřejné zakázky je dále ...

Dodávka 1 ks nízkopodlažního nízkoemisního minibusu s pohonem CNG o délce 8 m

Dodávka 1 ks nízkopodlažního nízkoemisního minibusu s pohonem CNG o délce 8 m

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) 1 ks (jednoho kusu) nízkopodlažního nízkoemisního minibusu s pohonem CNG o délce 8 m dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, ...

Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu s pohonem na motorovou naftu pro rok 2018

Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu s pohonem na motorovou naftu pro rok 2018

Dodávka nových autobusů s pohonem na motorovou naftu, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Dodávka městského nízkopodlažního kloubového trolejbusu

Dodávka městského nízkopodlažního kloubového trolejbusu

Dodávka 1 ks městského nízkopodlažního kloubového trolejbusu v podrobnostech dle technické specifikace v zad. dokumentaci vč. servisní smlouvy o zavedení plnohodnotného servisního místa

Automobil pro výjezdovou skupinu pro OKS

Automobil pro výjezdovou skupinu pro OKS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks automobilů užitkových se speciální vestavbou pro OKS, postavených na podvozku kategorie M1 nebo N1 a 16 ks kol (pneumatiky s disky jako druhá sada ke každému z vozidel) na tyto vozidla.

Výjezdová vozidla

Výjezdová vozidla

2 ks výjezdových vozidel

Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů

Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů

Pořízení 8 osobních vozů s alternativním pohonem, a to 7 elektromobilů pro část veřejné zakázky č. 1 a 1 plug-in hybridu pro část veřejné zakázky č. 2

Dodávky lehkých užitkových vozidel

Dodávky lehkých užitkových vozidel

Dodávky malých užitkových vozidel 4x2 a 4x4 v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění servisu a údržby dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Referentské vozidlo

Referentské vozidlo

Předmětem plnění je dodávka až 3 kusů nových silničních motorových vozidel – prostředků osobní „referentské“ přepravy na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok.

Sanitní vozidlo RLP

Sanitní vozidlo RLP

Předmětem plnění je dodávka maximálně 10 kusů nových silničních motorových vozidel rychlé lékařské pomoci (RLP), a to na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok.

Univerzální pokladač dopravních značek

Univerzální pokladač dopravních značek

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka speciálních vozidel určených pro kladení a následný sběr přechodného dopravního značení. Zadavatel zamýšlí zakoupit celkem 12 kusů speciálních pokladačů dopravního značení ve třech rozdílných provedeních. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu ...

Služební automobily pro ONK

Služební automobily pro ONK

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4ks osobních vozidel pro služební účely . Zakázka je rozdělena na dvě části.Předmět plnění každé části veřejné zakázky musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami.

Automobil osobní terénní M1G - K

Automobil osobní terénní M1G - K

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks automobilů osobních terénních kategorie M1G - K různého provedení pro zabezpečení spolehlivé bezpečné přepravy osob a materiálu v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR. CPV 34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol

Dodávka osobního vozidla pro Rychlou lékařskou pomoc v systému rendez-Vous 2018

Dodávka osobního vozidla pro Rychlou lékařskou pomoc v systému rendez-Vous 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání osobního vozidla Rychlé lékařské pomoci v systému Rendez-Vous v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na ...

Nákup autobusů CNG pro ČSAD Karviná a.s. 2018

Nákup autobusů CNG pro ČSAD Karviná a.s. 2018

Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 50 ks autobusů, délka 11,5-13 m, pohon CNG, nízkopodlažní, 2 dveře

Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů

dodávka trolejbusů s trakčními bateriemi pro nezávislý pojezd v rozsahu a specifikaci dle čl. 4 kupní smlouvy a Přílohy č. 1 kupní smlouvy (Technické podmínky), a v souladu s časovým harmonogramem dle čl. 6.1. kupní smlouvy a Přílohy č. 4 kupní smlouvy a služby spojené s dodávkou trolejbusů, a to školení v rozsahu a specifikaci dle čl. 4.8. a čl. ...

(záznamy 1/25 z 781)  strana 1 / 32