Servis dopravných technologických zariadení BOSCHUNG
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonať pre objednávateľa technický servis, údržbu a opravy na dopravných technologických zariadenia typu Boschung. Predmetné dopravné technologické zariadenia typu Boschung sú nainštalované na cestách I. triedy, ktoré sú spravované Slovenskou správou ciest.
Automobilový podvozek 4x4 a 6x6 s komunální hydraulikou, sklápěcí korbou a sněhovou radlicí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů kompletů nákladních automobilů s výměnnými nástavbami (chemik 4x, sklápěcí korba 3x) a sněhovými radlicemi dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů.
Ostravou na alternativní pohon II
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových vozidel v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ (dále též jen „projekt“), splňující parametry uvedené v zadávacích podmínkách. Projekt s akceptačním číslem 03231821 je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu ...
Ostravou na alternativní pohon II
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových vozidel v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ (dále též jen „projekt“), splňující parametry uvedené v zadávacích podmínkách. Projekt s akceptačním číslem 03231821 je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu ...
Nákup terénních a dodávkových automobilů pro RO MŽP v roce 2019
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup automobilů různých skupin segmentů nepodléhajících závazné technické standardizaci automobilů schválené ministryní financí dne 08. 08. 2018. Veřejná zakázka je určena pro subjekty v rámci resortu Ministerstva životního prostředí.
Poptávám zapůjčení obytného karavanu
Poptávám zapůjčení obytného karavanu za auto, v termínu od 3.7. do 7.7.2019.
Výběr dodavatele elektromobilu Cozumel III
Předmětem veřejné zakázky je dodání osobního vozidla – elektromobilu. Podrobnější údaje o technická specifikace jsou uvedena v příloze č.1. Specifikace elektromobilu
Prímestské autobusy 10,5 low entry
Predmetom zákazky je uzatvorenie rámcových dohôd na dodávku autobusov špecifikovaných v prílohe č. 9 súťažných podkladov a zabezpečenie ďalších služieb súvisiacich so servisom autobusov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup 5 ks nízkopodlažních autobusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových plně nízkopodlažních autobusů splňujících ke dni jejich dodání zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské a příměstské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně způsobilé k okamžitému uvedení do ...
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR
Premetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SR vrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každé dodané ...
Sanitní vozidlo terénní II
Předmětem VZ je dodávka 5 kusů sanitních silničních vozidel kategorie M1 nebo M1G pro převoz a základní péči pacientů s kabinou a skříňovou nástavbou nebo uzavřenou skříňovou karosérií se speciální sanitní nástavbou s pohonem 4x4 se zvýšenou světlou výškou, určených pro poskytování neodkladné lékařské a nelékařské péče při přepravě pacientů po ...
Rámcová dohoda na opravu automobilů se speciální policejní zástavbou
Jedná se o jednorázovou opravu 102 ks automobilů se speciální policejní zástavbou.
Dodávka zájezdového autobusu s možností úpravy pro přepravu vozíčkářů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks zájezdového autobusu s možností úpravy pro přepravu vozíčkářů v souladu se soupisem požadavků uvedeným v příloze č. 2 ZD.
Nákup autobusů pro ČSAD MHD Kladno 2018 II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 7 ks městským, třínápravových, třídveřových, celonízkopodlažních autobusů délky minimálně 18 metrů a maximálně 19 metrů. V rámci plnění veřejné zakázky jsou dále určeny základní závazné technické podmínky a další závazné specifické požadavky uvedené v příloze č. 1, č. 2, č. 6 a č. 7 této zadávací ...
Nákup autobusů pro ARRIVA CITY 2018 II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 25 ks městským, třínápravových, třídveřových, celonízkopodlažních autobusů délky minimálně 18 metrů a maximálně 19 metrů. V rámci plnění veřejné zakázky jsou dále určeny základní závazné technické podmínky a další závazné specifické požadavky uvedené v příloze č. 1, č. 2, č. 6 a č. 7 této zadávací ...
Nákup autobusů pro ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 2018 II
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do dvou níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky: Označení části veřejné zakázky Název části veřejné zakázky Část I. MĚZIMĚSTSKÝ STŘEDNĚPODLAŽNÍ AUTOBUS DO 16 M Část ...
Městská část Praha 19 – Nákup požární cisterny JSDH Kbely
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na dodávku je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky CAS20-4000/240-S2T s jednoprostorovou nedělenou kabinou pro šest (6) osob včetně řidiče, se všemi součástmi a příslušenstvím (dále jen „Předmět dodávky"), a předání veškerých dokladů a dokumentů vztahujících se k Předmětu dodávky, a provedení ...
Nákup osobních motorových vozidel pro S03 - 2018
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 30 ks nových nebo zánovních vozidel jedné nebo více továrních značek a s datem výroby 09/2017 nebo mladších s maximálním nájezdem 15 000 km ke dni protokolárního předání vozidel zadavateli.
Automobil 4x4 SUV
Dodávka jednoho kusu automobilu 4x4 SUV podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Automobil 9-miestny
Osobný automobil - 9 miestny Bližšiu špecifikcáiu obsahujú súťažné podklady
Nákup 5 ks nízkopodlažních autobusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových plně nízkopodlažních autobusů splňujících ke dni jejich dodání zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské a příměstské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně způsobilé k okamžitému uvedení do ...
Dodávka deseti nízkopodlažních autobusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka deseti nízkopodlažních autobusů určených pro městský a příměstský provoz s příslušenstvím a souvisejícími službami. Předmět plnění, včetně technických podmínek, je podrobně vymezen přílohou č. 2 - vzorem smlouvy a přílohou č. 3 – technickou specifikací dodávaných autobusů.
Dodávka pěti trolejbusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti trolejbusů s příslušenstvím a souvisejícími službami. Předmět plnění, včetně technických podmínek podle § 89 zákona, je podrobně vymezen přílohou č. 2 - vzorem smlouvy a přílohou č. 3 – technickou specifikací dodávaných trolejbusů.
GŘ OL - Civilní autobus
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1ks (slovy jednoho kusu) autobusu kategorie M3. Autobus a veškeré ostatní komponenty musí odpovídat technické specifikaci stanovené zadavatelem, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Autobus musí dále být homologován a technicky způsobilý ve smyslu zákona č. 56/2001 sb., o podmínkách ...
BUS CNG Kladno 2018
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do čtyř níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky: Označení části veřejné zakázky Název části veřejné zakázky Část I. Autobus dvounápravový třídvéřový 11,5 – 13,5 m, ...