Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje-Simulátor
Předmětem plnění je dodávka simulátoru sanitního vozidla s vybavením pro ZZS ÚK včetně veškerého souvisejícího vybavení pro uživatele Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem (ve smlouvě také „ZZS ÚK“). Předmětem plnění není zajištění provozních podmínek a provozu řešení v rámci ZZS ...
Autobus na diaľkovú prepravu
Predmetom zákazky je dodanie Autobus na diaľkovú prepravu. Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Dodávka až 40 ks kloubových nízkopodlažních trolejbusů v letech 2021 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 40 ks kloubových nízkopodlažních trolejbusů. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD - Soupis požadavků na dodávku kloubových nízkopodlažních trolejbusů.
Dodávka nízkopodlažních autobusů v roce 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami pro provoz v MHD v Hradci Králové, včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů, blíže specifikovaná zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb ...
Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje (opakovaná)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 8 částí.
Dodávka 5 ks sanitních vozidel
Předmětem plnění je dodávka pěti kusů sanitních vozidel (dále jen „sanitní vozidla dopravy raněných a nemocných, DNR) dlouhý rozvor, nízká, střední, střecha, bílá barva, standardní výbava včetně výbavy na přání, sanitní a transportní výbavy dle technické specifikace.
Opravy hnacích náprav ZF - trolejbusy/autobusy
Predmetom zákazky je oprava náprav v rozsahu, ktorý je špecifikovaný v súťažných podkladoch.
Dodávka vozidel RENDEZ-VOUS 2021 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, v rámci které bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na dodávky až 10 kusů vozidel určených pro systém Rendez-vous vybavených kompletní zástavbou pro instalaci zdravotnického materiálu a dodávkou a montáží IC technologií, vč. zajištění záručního servisu na 5 let do ...
Pořízení CNG autobusů pro MHD Cheb
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nízkopodlažních autobusů.
Dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusů a 2 ks nabíjecích stanic
Předmětem veřejné zakázky je: • dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusů; • dodávka a zprovoznění 24 ks mobilních nabíjecích souprav sloužících k nouzovému nabíjení trakčních akumulátorů (pokud u dodávaných elektrobusů bude nutné provádět balancování a dodatečné dobíjení trakčních akumulátorů mimo dodané nabíjecí stanice); • dodávka a ...
Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou
Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)
ZZS Ústeckého kraje - sanitní vozidlo - 2019
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového sanitního vozidla ZZS silniční ambulance typu B podle ČSN 1789 + A2 s úpravou k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. na řešení na místě mimořádné události a krizové situace s hromadným postižením osob.
Autobusy MHD pro ČSAD Havířov a.s. 2020
Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: Část 1: Dodávka 1 ks autobusu MHD, pohon CNG, nízkopodlažní (LF), délka 11,5 - 13 m, dle specifikace v příloze 1a část 2: Dodávka 1 ks kloubového autobusu, pohon CNG, nízkopodlažní (LF), délka 18 - 18,75 m, ...
Sanitní vozidlo RZP č. 2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 30 kusů sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci. Vozidla budou zadavateli (kupujícímu) dodávána za podmínek uvedených v rámcové kupní smlouvě, a to na základě jednotlivých objednávek zadavatele. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena s jedním ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel s hybridním pohonem
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel s hybridním pohonem dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. V obou částech je rovněž volitelná policejní výbava (skryté výstražné rádiové zařízení, dále jen „VRZ“) v rozsahu a dle technické specifikace ...
Sanitní automobily typu B
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na nákup a dodávku 10 ks sanitních vozidel typu B nového sanitního vozidla zvláštního určení včetně zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance dle uvedené specifikace. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné ...
Trolejbusová mestská hromadná doprava
Predmetom zákazky je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja. Obstarávané služby sú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ...
Pronájem autobusů délky 9,9 - 11 m
Předmětem veřejné zakázky je pronájem 30 ks (nejméně 17 ks) autobusů délky 9,9 - 11 mm za účelem provozování silniční motorové dopravy osobní, zejména provozování veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Pronájem autobusů délky 11 - 13 m
Předmětem veřejné zakázky je pronájem 34 ks (nejméně 21 ks) autobusů délky 11 - 13 m za účelem provozování silniční motorové dopravy osobní, zejména provozování veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje dle podmínek technické specifikace a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Dodávka 9 ks nízkopodlažních článkových autobusů
Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka celkem 9 ks nízkopodlažních článkových autobusů. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných autobusů je uvedena v Technických podmínkách, které tvoří Přílohu č.3 a nedílnou součást Zadávací dokumentace.
Autobus nad 30 osob
Předmětem je nákup 1 ks meziměstského autobusu s obsaditelností min. 55 osob. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 ZD.
Sanitní vozidlo ZZS typ C
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 1 kusu nového sanitního vozidla včetně zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu C dle uvedené specifikace. Jedná se o vozidlo zvláštního určení sanitní automobil se skříňovou nástavbou sendvičové konstrukce. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné ...
Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele (dále jen „servisní práce“) vč. dodávek náhradních dílů. V jednotlivých částech veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda vždy s jedním vybraným dodavatelem (dále jen „Rámcová dohoda“). Jednotlivé Rámcové dohody ...
Dodávka 3 devítimístných mikrobusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 devítimístných mikrobusů pro Zadavatele, jejichž min. technická specifikace je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Dodávka až 45 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů v letech 2021-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 45 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD - Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů.