Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka minimálně 15 ks nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG pohon, délky do 19 m a zajištění vybavenosti těchto autobusů dalšími komponenty. Bližší popis předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technické specifikace, je uveden v příloze č. 4 Zadávací dokumentace - Technická specifikace. ...
Minibus
Předmětem veřejné zakázky je dodávka - nákup 1 kusu minibusu. Podrobná specifikace je popsána v Příloze č. 4 (Technické podmínky pro minibus) zadávací dokumentace.
Sanitní vůz na finanční leasing
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 sanitního vozidla formou finančního leasingu (úvěru) pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Sanitní vozidla pro ZZSPK 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sanitních vozidel a technického vozidla dle specifikace uvedené zadavatelem.
Nákup sanitních vozidel 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR a 1 ks sanitního vozidla převozového typu A2 s pohonem všech kol včetně zdravotnické techniky pro režim DNR
Nákup elektrobusů pro MHD Frýdek-Místek 2023
Dodávka 12 ks městských nízkopodlažních (LF) elektrobusů délkové kategorie 11,5-13 m, 3 dveře, s dodáním do 12 měsíců od data podpisu kupní smlouvy.
Dodávka deseti trolejbusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka deseti parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s možností plnohodnotného alternativního napájení z akumulátoru energie, s příslušenstvím a souvisejícími službami.
Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2).
Zlepšenie turistickej infraštruktúry v obci Muráň - súprava turistického vyhliadkového vláčika
Predmetom zákazky je dodanie tovaru novej nepoužívanej súpravy turistického vyhliadkového vláčika s platnou homologizáciou na pohyb po verejných komunikáciách počas celého roka
Požární vozidlo CAS 20 S2Z pro JSDH města Vyškova
Předmětem veřejné zakázky je uzavření SMLOUVY na pořízení jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „Z“ (základním pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro JSDH města Vyškova, a to v rozsahu a ...
Mikrobus devítimístný 4 x 2
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového mikrobusu schváleného pro provoz na pozemních komunikacích, s technickými parametry a výbavou dle požadavků zadavatele, a dále poskytnutí servisních (garančních) služeb k tomuto mikrobusu. Blíže viz zadávací dokumentace.
Kúpa vyhliadkového autobusu
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nízkopodlažného (dvojnápravového) mestského autobusu s celkovou obsaditeľnosťou minimálne 22 cestujúcich a dĺžkou maximálne 8,0 metra, ktorý bude slúžiť ako turistický vyhliadkový autobus a prispeje tým k rozvoju cestovného ruchu v meste Prešov a priľahlom regióne.
Provádění servisu a oprav motorových vozidel, nákladní, busy, mikrobusy na období 2023 - 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení servisu a oprav (dále jen „servis“) 326 ks vozidel - služebních dopravních prostředků (dále jen „SDP“) na pracovištích poskytovatele. Konkrétně se jedná o tyto typy SDP: nákladní automobily skříňové do 3,5 tuny, nákladní automobily skříňové nad 3,5 tuny, autobusy do 30 osob, osobní automobily ...
Nákup speciálních vozidel pro přepravu odpadu 2023
Předmětem zadávacího řízení Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávky specializovaných vozidel pro svoz odpadu Část 1 Nákladní vozidlo valník s hydraulickým čelem Část 2 Speciální vozidlo Abroll hákový nosič kontejnerů Část 3 2 x Speciální vozidlo pro svoz hákový nosič kontejnerů
Opravy hnacích náprav ZF – trolejbusy + autobusy
Predmetom zákazky sú opravy hnacích náprav ZF trolejbusy + autobusy Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené v častiach týchto súťažných podkladov.
DNS - Opravy trolejbusov po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na opravy karosérií, interiéru trolejbusov Škoda 25 Tr, Škoda 30 Tr, Škoda 30 TrDG, Škoda 31 Tr, Škoda 27 Tr, Solaris a Škoda Solaris 24M po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia a ...
Nákup 17 kusů nízkoemisních autobusů DP Mladá Boleslav
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 17 ks nových nízkoemisních autobusů. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 Zadávací dokumentace (Technická specifikace). Součástí dodávky je rovněž: doprava do místa plnění; záruční doba v délce 5 let; předání dokladů, které se k dodanému zboží vztahují (dodací list, návod k obsluze v českém ...
Dodávka až 6 ks dvoučlánkových trolejbusů
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 6 kusů nových dvoučlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení. Konkrétní požadovaná specifikace a další podrobnosti předmětu plnění sektorové veřejné zakázky jsou uvedeny ve Smlouvě, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace, stejně jako v ...
Dlouhodobý pronájem dvou sanitních vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky poskytnutí dlouhodobého pronájmu dvou (2) ks nových nepoužívaných sanitních vozidel v požadovaném minimálním vybavení a technických parametrů, uvedených v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této ZD. Zadavatel předpokládá počet najetých kilometrů jednoho vozidla 55 000 km/1rok.
Dodání sanitních vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 9 kusů sanitních vozidel ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 a 4 kusů sanitních vozidel ZZS pro RLP v setkávacím systému „RENDEZ-VOUS“. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části.
Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks nízkopodlažních jednočlánkových autobusů provedených podle technické specifikace uvedené zejména v příloze č. 2 zadávací dokumentace, kde je uvedena bližší specifikace minimálních technických požadavků zadavatele na provedení dodávaných autobusů.
ZZS Pardubického kraje - vozidla RV 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému včetně požadované zástavby, přístrojové techniky a navigační GPS, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje
Dodávka vozidel RLP/RZP 2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem 5 ks vozidel rychlé zdravotnické pomoci s globální homologací 2. stupně v provedení s nosností nosítek do 300 kg, vč. prodlouženého záručního servisu, vybavených kompletní ambulantní zástavbou, komunikační a informační technologií a transportní technikou.
Poskytování servisu sanitních vozidel a ostatních vozidel ZZS KHK
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisu sanitních a ostatních vozidel ZZS KHK, tj. provádění servisních služeb po dobu účinnosti rámcové smlouvy spočívajících v provádění záručních a pozáručních oprav sanitních a ostatních vozidel, v provádění intervalových servisů vozidel, v dodávkách náhradních dílů souvisejících s provedením ...
Pořízení svozového vozidla - DOKAS Dobříš, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozidla. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace (dále též jen „Smlouva“).