Dodávka naftových autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou naftových autobusů. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužitých autobusů. Požadavky na minimální standard technického řešení (technické podmínky) a počet jednotlivých položek jsou detailně vymezeny a popsány v přílohách Zadávací dokumentace (dále též „ZD“), zejm. v Příloze ZD ...
Dodávka 15 ks kloubových bateriových trolejbusů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 kusů kloubových bateriových trolejbusů typu Kb pro městské linky dle specifikace v platném znění Standardů kvality PID,Autobusy PID, vybavených odbavovacím a informačním systémem a systémem energetického managementu, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace trolejbusů je uvedena v odpovídajících ...
Dodávka sanitních vozidel RZP 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 nových sanitních vozů typu „C“ - mobilní jednotka intenzivní péče splňujících normu ČSN EN 1789+A2, s povinnou výbavou podle vyhlášky č. 296/2012 Sb. a splňující požadavky vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou č. 3 Technická ...
Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje, délky 14 - 16 m
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky nejvýše 20 ks částečně nízkopodlažních autobusů délky 14 - 16 m s pohonem na: motorovou naftu nebo CNG určených pro veřejnou linkovou dopravu na území Ústeckého kraje, včetně informačního systému. Vše v provedení v provedení, stavu, s vlastnostmi a specifikacemi plně odpovídajícími ...
Dodání sanitních vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 7 kusů sanitních vozidel ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2.
Automobil terénní - sanitka
Dodávka 2 kusů terénních sanitek specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace
ZZS Středočeského kraje - vozidlo zdravotnické záchranné služby - 2020
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks sanitního vozidla ZZS, které bude vybaveno vyjímatelným kontejnerovým systémem pro přepravu zdravotnického vybavení pro řešení MU s HPO. Zadavatel požaduje dodání vozidla dle Technické specifikace vozidla (podvozku v 1. stupni výroby) a zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu ...
Dodávka 18 metrových městských autobusů v období 2022 až 2025
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 17 ks 18 metrových městských autobusů splňující ke dni dodání autobusů veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, splňující min. normu EURO 6, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv ...
FZŠ - Protiplynový automobil
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks protiplynového automobilu v provedení redukovaném, kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, hmotnostní třídy M.
Technický automobil
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu technického automobilu kategorie podvozku 1 „městská“ (TA běžně používán k provozu na zpevněných pozemních komunikacích), v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídě M „střední“ (dále jen „TA“), dle technických podmínek pro pořízení technického automobilu, (dále jen „technické podmínky“) ...
Nízkopodlažné autobusy
Predmetom zákazky je dodávka 6 ks nových nízkopodlažných (typ low-entry pre prímestskú dopravu) a nízkoemisných, dvojnápravových autobusov.
Pronájem sanitních vozidel
• Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem sanitních vozidel pro odbor dopravních služeb Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Dle normy ČSN EN 1789 patří do této kategorie vozidla pro dopravu nemocných, raněných a rodiček dříve označované jako DNRR, nyní jako sanitní vozidla kategorie A2.
Nákup a dodávka autobusov s cng pohonom pre potreby spoločnosti
Predmetom zákazky je dodávka nových, mestských, vysoko environmentálnych, nízko podlažných autobusov na pohon CNG (stlačený zemný plyn), spĺňajúcich platné zákony, normy a vyhlášky pre prihlásenie autobusov do evidencie na území SR a EÚ v dobe ich dodávky do Dopravného podniku mesta Martin, s. r. o. v počte 35 kusov. Podrobné vymedzenie ...
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK 2021
Předmětem částí veřejné zakázky je dodávka záchranářských vozidel dle uvedené specifikace. V rámci každé části veřejné zakázky bude uzavřena jedna kupní smlouva na dodávku předmětných vozidel. Předmětem plnění je dodávka vozidel zvláštního určení, a to v rámci Části B) 6 kusů sanitních automobilů typu „C“ podle ČSN EN 1789+A2 se skříňovou ...
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK 2021
Předmětem plnění je dodávka vozidel zvláštního určení, a to v rámci Části A) 1 kus sanitního automobilu pro systém RENDEZ-VOUS ve smyslu ČSN EN 1789+A2, Části B) 6 kusů sanitních automobilů typu „C“ podle ČSN EN 1789+A2 se skříňovou nástavbou sendvičové konstrukce a Části C) 1 kusu sanitního vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému ...
Sanitní vozidla pro ZZSPK 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: 5ks vozů rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu B v provedení č.1 2ks vozů rychle zdravotnické pomoci ambulance typu B v provedení č.2 2ks vozů rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
Dodávky sanitních voidel pro ZZS KHK 2021
Předmětem částí veřejné zakázky je dodávka záchranářských vozidel dle dále uvedené specifikace. V rámci každé části veřejné zakázky bude uzavřena jedna kupní smlouva na dodávku předmětných vozidel. Předmětem plnění je dodávka vozidel zvláštního určení, a to v rámci Části A) 1 kus sanitního automobilu pro systém RENDEZ-VOUS ve smyslu ČSN EN ...
Dodávka vozidel pro ZZS JčK
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky.
Vozidla pro přepravu 8 osob
Předmětem zakázky je nákup minibusů pro převoz štábů vč. kamerové techniky televizního studia Ostrava na místa natáčení
Nákup autobusov ARRIVA Trnava, a. s. – 10,5 m
Predmetom zákazky je nákup autobusov prímestskej dopravy typu low entry v počte 4 ks, vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a zabezpečenie ďalších tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov. Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené Časti B.2 Opis predmetu zákazky súťažných ...
Automobil terénní - sanitka
2 kusy terénních sanitek specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace "Požadované technické parametry a kritéria"
Obstaranie 5 ks autobusov
Obstaranie autobusov v počte 5 ks. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda na dodávku až 33 ks parciálních trolejbusů
Předmětem veřejné zakázky, která bude zadávána na základě rámcové dohody, je dodávka až 33 ks (třiceti tří kusů) parciálních nízkopodlažních trolejbusů dle technické specifikace, která tvoří přílohu C návrhu rámcové dohody dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost ...
6 ks dvojčlánkových trojnápravových kĺbových s dĺžkou 18 m
Predmetom zákazky je dodanie 10 kusov nových, mestských, vysoko environmentálnych, nízko podlažných trolejbusov napájaných menovitým napätím 600V JS, vybavených pomocným pohonom: akumulátorovými batériami umožňujúcimi pojazd bez pripojenia k napájacej sieti (ďalej len Parciálne trolejbusy), z toho: 6 ks dvojčlánkových trojnápravových kĺbových s ...
Nákup 2ks Terénního vyprošťovacího automobilu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů požárního terénního vyprošťovacího automobilu s podvozkem kategorie 3, k provozu zejména mimo zpevněné komunikace, hmotnostní třída S převyšující 16 000 kg, vybavený technickým příslušenstvím a podvozkem opatřeným antikorozní ochranou.