GŘ OL - Sanitní vozidla

GŘ OL - Sanitní vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka předpokládaných 16 ks sanitních vozidel, kategorie M1 do 3 500 kg používaných pro zdravotní přepravu

Dodávka 19 nízkopodlažních autobusů na pohon CNG v letech 2019 až 2020

Dodávka 19 nízkopodlažních autobusů na pohon CNG v letech 2019 až 2020

Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 8 kusů nových nízkopodlažních autobusů (do délky 12,3 m), 2 kusů nových nízkopodlažních kloubových autobusů (do délky 18,3 m) a (při zohlednění připuštění variant nabídky) až 9 kusů autobusů Low Entry (do délky 12,3 m) vhodných pro provoz městské hromadné dopravy (MHD) v Karlových Varech. Dodávky musí být ...

Dodávka autobusu pro zájezdovou dopravu v roce 2018

Dodávka autobusu pro zájezdovou dopravu v roce 2018

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks autobusu pro zájezdovou dopravu v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami, blíže specifikovaná touto zadávací dokumentací a jejími přílohami, a poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Sanitní vozidlo LZS

Sanitní vozidlo LZS

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks speciálního sanitního vozidla pro transporty v obtížně sjízdném terénu a rozměrově omezeném prostoru pro posádku letecké záchranné služby, a to na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok. Požadavky na technickou specifikaci tohoto motorového vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 4 ZD. ...

Svozový vůz a rozšíření separace odpadu ve městě Poděbrady

Svozový vůz a rozšíření separace odpadu ve městě Poděbrady

Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního nákladního vozidla s nástavbou řetězového nosiče kontejnerů zadavateli a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Nákladní vozidlo bude dodán včetně velkoobjemového kontejnerů o velikosti 10 m3.

Obnova sanitních vozidel II

Obnova sanitních vozidel II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR), dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci

Nákup 2 ks sanitních vozidel

Nákup 2 ks sanitních vozidel

Jedná se o dodávku dvou kusů sanitních vozidel pro potřeby Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra.

Nákup 1 ks nového vozidla - montážní dílna

Nákup 1 ks nového vozidla - montážní dílna

Dodávka 1 ks nového vozidla – montážní dílny, dále také jen zboží nebo předmět plnění - v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR

Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR

Premetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SR vrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každé dodané ...

Nákladní automobily sklápěcí N3G

Nákladní automobily sklápěcí N3G

Dodávka 2 ks nových nákladních automobilů sklápěcích kategorie N3G, rok výroby 2018

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)

Dodávka 1 ks užitkového automobilu 4x4 pro LZ Boubín

Dodávka 1 ks užitkového automobilu 4x4 pro LZ Boubín

Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového užitkového automobilu schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Blíže viz ZD.

Speciální dopravní technika – víceúčelové terénní osobní vozidlo

Speciální dopravní technika – víceúčelové terénní osobní vozidlo

Dodávka celkem 4 kusů víceúčelových terénních osobních vozidel v provedení záchranné vozidlo Horské služby dle stanovené technické specifikace.

Hasičská vozidla

Hasičská vozidla

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks nového dopravního automobilu, kategorie podvozku 1, v provedení základním a hmotnostní třídy L pro využití jednotkami dobrovolných hasičů.

Automobil požární vyšetřovací ktg. M1 - nákup

Automobil požární vyšetřovací ktg. M1 - nákup

Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 kusů požárních vyšetřovacích automobilů kategorie M1 v provedení SUV s typem karoserie kombi vybavených radiostanicí a pevně zabudovaným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy a pevně zabudovaným zvukovým výstražným zařízením.

Dodávka 12 metrových nízkopodlažních městských autobusů

Dodávka 12 metrových nízkopodlažních městských autobusů

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 10 kusů 12 metrových městských nízkopodlažních autobusů splňující ke dni dodání autobusů veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, splňující min. normu EURO 6, které jsou současně způsobilé bez ...

Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz

Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 3 ks dopravních prostředků o celkové hmotnosti 18 t včetně korby a pořízení 1 ks výměnné nástavby na přepravu krmiv a obilovin včetně pneuvětve a mobilního nasávacího zařízení pro nasávání obilovin a krmných směsí.

Dodávka vozidel pro ZZS JčK

Dodávka vozidel pro ZZS JčK

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky zdravotnické techniky pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky.

Dodávka 21 nízkopodlažních autobusů 12 m a 4 kloubových autobusů 18 m v letech 2018 až 2021

Dodávka 21 nízkopodlažních autobusů 12 m a 4 kloubových autobusů 18 m v letech 2018 až 2021

Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 14 kusů nových autobusů (délky 12 m), 4 kusů nových kloubových autobusů (18 metrů délky) a 7 kusů autobusů Low Entry (délky 12 m) vhodných pro provoz MHD v Karlových Varech. Dodávky musí být realizovány v letech 2018 – 2021, a to dle předpokládaného harmonogramu, který je uveden v zadávací dokumentaci.

Centrální nákup automobilů 2018

Centrální nákup automobilů 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 nových osobních vozidel jedním dodavatelem pro centrálního zadavatele a pověřující veřejné zadavatele. Jedná se o pětimístné automobily s celoprosklenou karosérií osobní kombi. Technická specifikace a požadavky na vybavení vozidel jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Nákup sanitného vozidla pre ZZS-RLP

Nákup sanitného vozidla pre ZZS-RLP

Predmetom zákazky je nákup nového sanitného vozidla pre ZZS-RLP pre NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B - opis predmetu zákazky" v súťažných podkladoch.

Vozidlo pro údržbu

Vozidlo pro údržbu

Předmětem veřejné zakázky zahájené podle § 56 zákona je dodávka 1 (jednoho) kusu nového silničního motorového vozidla – mobilního servisu s možností transportu kusového materiálu na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok. Požadavky na technickou specifikaci tohoto motorového vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 4 ZD.

Dodávka 1 ks nákladního užitkového vozidla kategorie N1

Dodávka 1 ks nákladního užitkového vozidla kategorie N1

Jedná se o dodávku 1 kusu nového a nepoužitého nákladního užitkového vozidla kategorie N1 pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidlo a na něm upevněné prvky musí být ...

(záznamy 1/25 z 802)  strana 1 / 33