Dodávka 2 kusů montážních vozidel svářečů
Dodávka dvou (2) kusů nových montážních vozidel svářečů. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Přepravní služby - velká vozidla
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb vozidly, která disponují 19 až 22 místy k sezení kromě místa řidiče a vozidla disponující 49 a více místy k sezení kromě místa k sezení řidiče.
Autobusy
Predmetom zákazky je dodávka autobusov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Nákup 2ks sanitních vozidel DNR
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel typu DNR kategorie A2 (jednolůžkové provedení) včetně příslušenství pro dopravní oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha.
Dodávka 14 ks nízkopodlažních parciálních článkových trolejbusů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 14 nízkopodlažních parciálních článkových trolejbusů městské hromadné dopravy.
Pořízení sanitních vozidel pro ZZS JmK
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových sanitních vozidel RLP typu B podle ČSN EN 1789 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci. Podrobná technická specifikace poptávaných vozidel je součástí zadávací dokumentace.
Pronájem 15 ks autobusů délky 12 m
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zadavateli pronajme 15 ks autobusů délky 12 metrů za účelem provozování veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje na období od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023, s možným prodloužením maximálně do 31. 12. 2023.
Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks nízkopodlažních jednočlánkových autobusů provedených podle technické specifikace uvedené zejm. v příloze č. 2 zadávací dokumentace, kde je uvedena bližší specifikace minimálních technických požadavků zadavatele na provedení dodávaných autobusů. Součástí předmětu plnění je dodání průvodní a technické ...
Dodávka Bibliobusu
Předmětem tohoto zadávacího řízení je provedení díla - bibliobusu. Bibliobus je koncipován jako multifunkční prostor, v kterém bude možno realizovat celou řadu různorodých aktivit. V prostoru bibliobusu se budou primárně odehrávat komunitní a vzdělávací aktivity, které budou realizovány mimo jiné i pomocí IT a obdobných moderních technologií. Jako ...
Pořízení nových autobusů pro MHD v Prostějově
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks plně nízkopodlažních a bezbariérových autobusů pro MHD v Prostějově s pohonem na CNG.
Rámcová dohoda na dodávky mikrobusů policejních DN 4x4
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na pořízení celkem 60 ks mikrobusů s policejní výbavou, se zvláštním barevným provedením, DN s pohonem všech kol (4x4).
Provedení generální opravy trolejbusu Škoda 9Tr28HT ev. č. 105
Předmětem této veřejné zakázky je provedení generální opravy trolejbusu Škoda 9Tr28HT ev. č. 105 v majetku zadavatele, a to dle technických požadavků, které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
Dodávka 8 ks standardních nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 8 ks standardních nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a 2 ks velkokapacitních nízkopodlažních třínápravových trolejbusů s alternativním pohonem. Bližší specifikace v ZD.
Dodávka sanitních vozů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 sanitních vozů pro přepravu pacientů pro ZDS společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. do místa plnění v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a dle technické specifikace.
DNS Autobusy kat. M3 - 2023-2026
Nákup autobusů kategorie M3 za podmínek stanovených ve výzvě k podání žádosti o účast a upřesněných v jednotlivých výzvách k podání nabídek na veřejné zakázky zadávané prostřednitvím tohoto DNS
Autobus veľký medzimestský
Predmetom zákazky je nákup 2 kusov medzimestských autobusov, jedného malého medzinárodného autobusu a jedného veľkého medzinárodného autobusu, určených na prepravu príslušníkov ministerstva obrany a Os SR.
Nákup technického automobilu
technický automobil hmotnostní třídy S dle technické specifikace
Pořízení nízkoemisních bezbariérových vozidel pro MHD Cheb pro rok 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 11 ks nízkopodlažních a nízkoemisních autobusů na pohon CNG pro zajištění MHD ve městě Chebu, ve skladbě 9 ks v délce cca 12 m a 2 ks tzv. midibusů. Bližší specifikace v ZD.
Autobus
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks autobusu dle technických podmínek.
Rámcová dohoda na nákup až 70 ks standardních bateriových trolejbusů
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 70 kusů standardních bateriových trolejbusů a souvisejícího plnění pro zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu pěti (5) let, a to s jedním vybraným dodavatelem. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody bude dodávka až 70 ...
Dodávka minibusů zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 kusů vozidel typu minibus, s přepravní kapacitou minimálně 8 osob pro Městskou policii hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, záznamových zařízení, polepů, instalace vozidlových radiostanic a přeprava do místa plnění. Vozidlové ...
Dodávka užitkových vozidel zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 kusů nových užitkových vozidel pro Městskou policii hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“). Předmět plnění je rozdělen do dvou skupin podle vybavenosti a účelu využití. Předmětem plnění ve skupině „a“ je dodávka 6 kusů těchto vozidel v prodloužené verzi, jejíž součástí bude i speciální vestavba pro přepravu ...
Automobil MPV
Dodání vozidla dle přiložené zadávací dokumentace.
CNG kĺbový autobus dĺžky 18 m
Predmetom zákazky je dodanie nových, mestských, celonízkopodlažných autobusov kategórie M3, triedy I podľa predpisu EHK/OSN č. 107 - jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie v počte 3 ks celkom z toho: 1 ks CNG kĺbový autobus dĺžky 18 m 2 ks CNG mestský autobus dĺžky 12 m
eAutobusy pre verejnú osobnú dopravu v Dunajskej Strede
Predmetom zákazky sú elektrické autobusy: mestské ( kategória M3), nízkopodlažné, bezemisné, Špecifikácia je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky.