Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Autobusy POD 11,5 - 13 m pro ČSAD Havířov a.s. 2020
Dodávka 23 ks autobusů pro POD, nízkopodlažní, pohon CNG, 2 dveře, délka 11,5 - 13 m, dle specifikace v příloze 1. Dodání do 10.12.2020.
Nákup elektrobusov a príslušenstva pre DPMP - opätovné zadanie
Predmetom zákazky je dodanie 5 kusov nových, mestských, nízkopodlažných, dvojnápravových autobusov na elektrický pohon (ďalej elektrobus) pre ťažkú prevádzku, kategória M 3, trieda I. a A (podľa predpisu EHK/OSN č. 107 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie M 2 alebo M 3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie). Elektrobusy budú ...
Autobusy POD 11,5 - 13 m pro ČSAD Havířov a.s. 2020
Dodávka 23 ks autobusů pro POD, nízkopodlažní, pohon CNG, 2 dveře, délka 11,5 - 13 m, dle specifikace v příloze 1. Dodání do 10.12.2020.
Dodávka 14 ks elektrobusů
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 14 kusů nízkopodlažních elektrobusů kategorie Sd pro městské linky dle specifikace v platném znění Standardů kvality PID (Autobusy PID), vybavených odbavovacím a informačním systémem (OIS) a systémem energetického managementu, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace autobusů je uvedena v ...
Prímestské autobusy s koncepciou Low Entry 10,5 m
Prímestské autobusy s koncepciou Low Entry s dĺžkou 10,5 m ( 16 ks ) podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje délky 9,9-11 m
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 2 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 90 (slovy: devadesáti) částečně nízkopodlažních autobusů délky 9,9-11 ...
Sanitní vozidla pro ZZSPK 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: - 5 ks vozů rychlé zdravotnické pomoci (dále také „RZP“) ambulance typu B v provedení č. 1 – RZP1, - 1 ks vozu RZP ambulance typu B v provedení č. 2 – RZP2, - 4 ks vozů RZP ambulance typu B v provedení č. 3 (vč. držáku pro Corpuls3) – RZP3, - 2 ks vozu rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému (dále také ...
Nákup 2 ks autobusů délky 7-9 m určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje
Předmětem této sektorové veřejné zakázky je dodávka 2 ks autobusů délky 7-9 m, a to v provedení, stavu a s vlastnostmi a specifikacemi plně odpovídajícími požadavkům obsaženým v zadávací dokumentaci.
Nákup autobusů MHD pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. 2020
Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je dodávka 15 ks autobusů pro MHD, pohon CNG, 3 dveře, délka 11,5 - 13 m, dle specifikace v příloze 1.
Autobusy POD pro ČSAD Havířov a.s. 2020
dodávka 6 ks autobusů pro POD, LE, pohon CNG, 2 dveře, délka 14,5 - 15 m, dle specifikace v příloze 1
Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje, délky 14 – 16 m
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 20 (slovy: dvaceti) částečně nízkopodlažních autobusů délky 14 – 16 m ...
Mikrobusy s obsaditeľnosťou 8+1
Predmetom zákazky je dodanie 10 ks mikrobusov s obsaditeľnosťou 8+1 (segment H4 - MPV veľké podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR), 15 ks osobných motorových vozidiel kombi nižšej strednej triedy (segment C, prípadne CD podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR) a 1 ks osobné motorové vozidlo SUV (segment G1 ...
Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje, délky 11 – 13 m
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let. Předmětem zmíněné rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 20 (slovy: dvaceti) částečně nízkopodlažních autobusů délky 11 – 13 m a s pohonem na CNG, a to ...
Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje, délky 14 – 16 m
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 4 let. Předmětem zmíněné rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 20 (slovy: dvaceti) částečně nízkopodlažních autobusů délky 14 – 16 m a s pohonem na CNG, a to ...
Nákup speciálního nákladního přepravníku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálního vozidla vybaveného pro přepravu osob a koní včetně vybavení. Požadavky na technickou specifikaci vozidla a technické vybavení jsou uvedeny v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace.
DNS - Nákup autobusů kategorie M2 a M3
Nákup autobusů kategorie M2 a M3 v různých specifikacích. Podrobněji ve Výzvě k podání žádosti o účast.
Sanitní vozy pro nemocnice Středočeského kraje – rok 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR), dle technických podmínek uvedených v příloze č. 3 a příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Předmět dodávky bude rozdělen mezi centrální a pověřující zadavatele následujících způsobem: - Oblastní nemocnice Kladno, ...
Pořízení nízkoemisních vozidel CNG pro zajištění dopravní obslužnosti obcí Kokořínska
Předmětem zakázky je nákup 2ks autobusů pro veřejnou přepravu. Technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
DNS - Automobil M1 - nákup 2020-2023
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky osobních automobilů M1 (mikrobusy) za účelem obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR, resp. Ministerstva obrany.
Elektrobusy a autobusy na CNG-MHD Písek 2020
Dodávka nových bezemisních a nízkoemisních autobusů pro MHD v Písku. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Dodávka 24 ks nových jednočlánkových autobusů na CNG pohon
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 24 ks jednočlánkových nízkopodlažních autobusů na pohon CNG, včetně dodání servisního speciálního nářadí a diagnostického zařízení. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že plnění předmětu veřejné zakázky musí být realizováno v souladu se zadávacími podmínkami, příslušnými právními předpisy, technickými ...
Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sedmi (7) kusů speciálního pohotovostního vozidla odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Parciální trolejbusy v Jihlavě II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových parciálních trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje dopravu, dodání příslušné dokumentace a dokladů, zaškolení obsluhy, a další požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Dodání sanitního vozidla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu sanitního vozidla ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2, v provedení se zvýšenou průchodností, s pohonem obou náprav, tj. 4x4.