Nákup 3 ks sanitních vozidel pro Nemocnici Na Homolce II
Předmětem VZ je dodání 3 ks sanitních vozidel pro dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR), tedy 1 ks jednolůžkového sanitního vozidla a 2 ks dvoulůžkových sanitních vozidel.
Dodávka až 60 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem v letech 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 60 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem.
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové ...
Pořízení CNG autobusů ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nízkopodlažních CNG autobusů pro příměstskou dopravu. Všech 20 autobusů musí být stejného druhu a typu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Podrobném technickém popisu a technické dokumentaci předmětu plnění
Vozidlo pro LZS
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku 1 kusu sanitního vozidla pro posádky letecké záchranné služby (LZS) pro případ výluky vrtulníku a využití posádky LZS jako pozemní složky. Speciální sanitní vozidlo bude určeno také pro transporty při poskytování přednemocniční neodkladné péče v obtížně sjízdném terénu a ...
Dodávka nízkopodlažních autobusů v roce 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami pro provoz v MHD v Hradci Králové, včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů, blíže specifikovaná zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb ...
Sanitní automobily
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 15 kusů sanitních vozidel dle specifikace.
Mestské autobusy
Predmetom zákazky je vyrobenie a dodanie 81 ks nových nízkopodlažných (trojnápravových) autobusov s dĺžkou max. 18,8 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov.
Sanitní vozy pro Nemocnice Středočeského kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR) pro pověřující zadavatele.
Medzimestský dvojnápravový Low Entry autobus dlžky 10,5 m
Predmet zákazky predstavuje dodanie autobusov medzimestskej autobusovej dopravy, ktoré plánuje verejný obstarávateľ nakúpiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Technická špecifikácia sa nachádza v samostatnej prílohe súťažných podkladov.
Pořízení CNG autobusů ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nízkopodlažních CNG autobusů pro příměstskou dopravu. Všech 20 autobusů musí být stejného druhu a typu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Podrobném technickém popisu a technické dokumentaci předmětu plnění
Nájom špeciálnych vozidiel  ZZS s právom kúpy
Predmetom zákazky je nájom špeciálnych vozidiel záchrannej zdravotnej služby s dojednaným právom kúpy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Automobily pro VP 2019
Předmětem veřejné zakázky je nákup 16 kusů automobilů osobních kategorie M1 s typem karoserie SUV a 10 kusů automobilů osobních kategorie M1-G s typem karoserie off-road v různém provedení. Zboží je blíže specifikováno v přílohách č. 2a) - 2d) zadávací dokumentace.
Dodávka sanitních vozidel
Dodání 9 nových sanitních vozidel typu B podle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla a 2 nových vozidel RV pro setkávací systém rendez-vous pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.
Nákup 40 ks autobusů kategorie Md+
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 40 kusů autobusů kategorie Md+, a to s jedním vybraným dodavatelem. Konkrétní specifikace midibusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem sektorových veřejných zakázek zadaných na základě ...
Nákup 20 ks autobusů kategorie Md
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 20 kusů autobusů kategorie Md, a to s jedním vybraným dodavatelem. Konkrétní specifikace midibusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem sektorových veřejných zakázek zadaných na základě ...
Dodávka městských autobusů v letech 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 33 ks kloubových nízkopodlažních autobusů a dodávka až 51 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů. Všechny autobusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1a ZD – Soupis požadavků na dodávku kloubových nízkopodlažních autobusů a v příloze č.1b ZD - ...
Nákup 3 ks sanitních vozidel pro Nemocnici Na Homolce
Předmětem VZ je dodání 3 ks sanitních vozidel pro dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR), tedy 1 ks jednolůžkového sanitního vozidla a 2 ks dvoulůžkových sanitních vozidel.
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení. Zadávací řízení je rozděleno na 3 části (v dalším textu uváděny jako Část A, Část B a Část C).
ŠVZ - Autobus
Dodávka jednoho (1) ks autobusu pro přepravu osob podle technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Automobily osobní pro Vojenskou policii - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 44 ks automobilů osobních silničních kategorie M1, s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy jako výjimka pro silniční vozidlo nebo jako vozidlo zvláštního určení - policejní speciální.
Dodávka ekologických autobusov do prímestskej dopravy
Dodávka ekologických nízkopodlažných autobusov do prímestskej dopravy v počte 6ks.
SUV, pick-upy, valníky do 3,5 t
Předmětem je dodávka 14 nových automobilů vč. poskytnutí záruky a záručního servisu. Zakázka je podle typu vozu rozdělena na 3 části, přičemž lze podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo na kteroukoliv část samostatně.
Dodávka 37 ks nových dvoučlánkových autobusů na CNG pohon
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 37 ks dvoučlánkových nízkopodlažních autobusů na pohon CNG, včetně dodání servisního speciálního nářadí a diagnostického zařízení Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je její nedílnou přílohou.
Dodávka až 12 ks parciálních trolejbusů
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 12 kusů nových jednočlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení a elektrickou energii uloženou v trakčních akumulátorech pro využití pro provoz bez připojení na trolejové vedení. Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací ...