Vozidla sanitní dopravní služby
Předmětem zadávacího řízení je nákup tří vozidel sanitní dopravní služby pro zřízení sanitní služby ve Fakultní nemocnici Brno - Odbor hospodářsko-technické správy - doprava.
Pořízení sanitních vozidel - AMIF/30/03
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 sanitních vozidel dle technické specifikace.
Nákup autobusu pro veřejnou dopravu s hybridním pohonem
Předmětem zakázky je dodávka nového nebo zánovního - maximální nájezd 60 000 km, rok výroby 2020 (včetně) a novější - autobusu pro veřejnou dopravu s hybridním pohonem (naftový motor + elektromotor) v třídveřové verzi.
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK - 19 ks vozidel zvláštního určení, sanitních automobilů typu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 19 ks sanitních vozidel. Jedná se o vozidla zvláštního určení - sanitní automobily typu „C“ podle ČSN EN 1789 se skříňovou nástavbou sendvičové konstrukce.
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK - 3 ks sanitních vozidel pro systém RENDEZ-VOUS ve smyslu ČSN
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks sanitních vozidel. Jedná se o vozidla pro systém RENDEZ-VOUS ve smyslu ČSN EN 1789 (zadavatel umožňuje dodat rovnocenné řešení).
Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje
Uzavření rámcové dohody a stanovení postupů při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 20 ks částečně nízkopodlažních autobusů délky 12,8 - 13,4 m s pohonem na motorovou naftu, včetně odbavovacího a informačního systému, doplňkové výbavy, určených pro veřejnou linkovou dopravu na území Ústeckého kraje (oblast ...
Pronájem autobusů pro zajištění dopravní obslužnosti pro roky 2022 až 2024
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zadavateli pronajme celkem 47 autobusů za účelem provozování veřejné linkové dopravy n území Ústeckého kraje na období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2023, s automatickým prodlužováním až do 31. 12. 2024. Z celkového počtu 47 autobusů je 20 ks autobusů délky 12 m (kategorie A) a 27 ks autobusů ...
ZZS Středočeského kraje vozidlo zdravotnické záchranné služby 2020
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks sanitního vozidla ZZS, které bude vybaveno vyjímatelným kontejnerovým systémem pro přepravu zdravotnického vybavení pro řešení MU s HPO.
Dodávka nízkopodlažních autobusů v roce 2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami a 4 ks kloubových nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3 se třemi nápravami pro provoz v MHD v Hradci Králové, včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů, blíže ...
Nákup 4 ks mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom CNG pre mesto Zvolen
Dodanie mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom CNG pre mesto Zvolen.
Dodávka vozidla RLP/RZP, pro převoz pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla RLP/RZP, pro převoz pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu a vysokého biologického ohrožení, s globální homologací 2. stupně, se zajištěním pravidelného servisu vozidla po dobu 60 měsíců s limitem nájezdu alespoň 200.000 km, dle podrobné specifikace předmětu plnění pro ...
ZZS Pardubického kraje - sanitní vozidla typ B a C 2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových sanitních vozidel typu B včetně požadované zástavby, transportních prostředků (transportních nosítek s podvozkem vč. matrace, integrovaného zádržného systému pro děti, odnímatelným podhlavníkem, evakuačního křesla-schodolezu, scoop rámu), přístrojové techniky a 4 ks nových sanitních vozidel typu C, ...
Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nízkopodlažních jednočlánkových autobusů a 1 ks dvoučlánkového autobusu provedených podle technické specifikace uvedené zejm. v příloze č. 2 (přílohy 2.1 a 2.2) zadávací dokumentace, kde je uvedena bližší specifikace minimálních technických požadavků zadavatele na provedení dodávaných autobusů. ...
Modernizace vozového parku - trolejbusy II
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vozového parku - trolejbusy II“ je dodávka čtyř nových parciálních nízkopodlažních trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem a uzavření smlouvy o zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu.
Vozidla a technika proti Covidu
Předmětem veřejné zakázky je pořízení specializované techniky, sanitních vozidel a vozidel podpory, plně vybavených zdravotnickou technikou a přístroji vč. transportní techniky (nosítky) pro organizaci Zdravotnická záchrannou služba Moravskoslezského kraje, p.o., za účelem posílení její odolnosti, vybavenosti a připravenosti reagovat na dopady ...
Pořízení nízkoemisních bezbariérových vozidel pro DPKV pro rok 2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu městského nízkopodlažního autobusu max. do délky 12,3 m, na pohon CNG, ve třídveřové variantě, vhodného pro provoz městské hromadné dopravy (MHD) v Karlových Varech. Podrobně viz. ZD
Vozidlo technické pohotovosti pro DO č. 2
Dodávka 1 (jednoho) kusu nového silničního motorového vozidla 4x4 pro Dopravní oddělení na základě kupní smlouvy. Minimální požadavky na technickou specifikaci vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 3 ZD. Grafický návrh polepu vozidla je zobrazen v Příloze č. 5 ZD - je pouze ilustrativní, bude upřesněn zadavatelem dle vybraného vozidla před uzavřením ...
Dodávka desíti trolejbusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka desíti trolejbusů s příslušenstvím a souvisejícími službami, z toho: • šesti trolejbusů s možností pomocného napájení z akumulátoru energie (dále jen „standardní trolejbus“) a • čtyř trolejbusů s možností plnohodnotného alternativního napájení z akumulátoru energie (dále jen „parciální trolejbus“).
Služební vozy na finanční leasing (úvěr)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 8 služebních vozidel na splátky po dobu 48 měsíců.
Sanitní vozy pro dopravní zdravotní službu ON Kolín, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks sanitních vozidel DNR (dopravy nemocných a raněných) kategorie L2H2 dle ČSN EN 1789:2020 pro oddělení dopravní zdravotní služby Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, a to včetně dopravy na místo plnění, proškolení obsluhy, vše v rozsahu a za podmínek uvedených v související ...
Dodávka 2 kusů nových montážních vozidel svářečů
Dodávka dvou (2) kusů nových montážních vozidel svářečů. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Automobil požární vyšetřovací ktg. M1-nákup - 2022
Předmětem veřejné zakázky je nákup 4 kusů požárních vyšetřovacích automobilů kategorie M1 v provedení kombi vybavených radiostanicí a pevně zabudovaným zvláštním výstražným světelným zařízením modré a červené barvy doplněným zvukovým výstražným zařízením.
ZZS ZK - mobilní jednotky intenzivní péče - typ C - 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka šesti kusů sanitních vozidel kategorie C - mobilních jednotek intenzivní péče splňujících podmínky *ČSN-EN 1789 + A2 nebo novější (2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba).
Rámcová dohoda na dodávky termovizních monitorovacích vozidel
Jedná se o 15 ks termovizních monitorovacích vozidel.
Speciální pancéřovaná vozidla pro přepravu peněz a jiných cenností
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks speciálních pancéřovaných vozidel pro přepravu peněz a jiných cenností, určených k plnění úkolů zadavatele podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, v technické specifikaci dle přílohy č. 2 této ZD (dále jen "vozidla"). Vozidla včetně jejich vybavení musí být nová a ...