Nákup autobusu formou finančného lízingu
Predmetom zákazky je nákup autobusu na finančný lízing. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka 2 ks vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t
Jedná se o dodávku 2 kusů nových a nepoužitých vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být ...
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby autobusov vrátane súvisiaceho vybavenia
Vykonávanie pravidelných servisných prehliadok, údržby a opráv autobusov továrenských značiek KAROSA, SOR, IVECO, MERCEDES a RENAULT Master BH 8LT.
Sanitní vozidla II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR.
Speciální dopravní technika – terénní čtyřkolky s pásy v provedení záchranné vozidlo HS – 11 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 11 kusů terénních čtyřkolek s pásy v provedení záchranné vozidlo HS dle technické specifikace uvedené v ZD.
Dodávka sanitních vozidel a speciálního vozidla pro ZZS KHK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka záchranářských vozidel dle dále uvedené specifikace. V rámci každé části veřejné zakázky bude uzavřena jedna kupní smlouva na dodávku předmětných vozidel. Předmětem plnění v rámci Části: A je dodávka 1 ks sanitního vozidla kategorie „B“ dle ČSN EN 1789+A2, B je dodávka 3 ks sanitních vozidel kategorie „B“ ...
Pořízení bezemisních drážních vozidel ve společnosti Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových, nerepasovaných a nepoužitých nízkopodlažních parciálních trolejbusů. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technická specifikace dodávaných trolejbusů (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Osobné automobily strednej kategórie
Predmetom zákazky je nákup nových osobných automobilov strednej kategórie. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro rok 2020
Dodávka nových autobusů s pohonem na motorovou naftu v délce 10,5-11,0m, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Pořízení sanitních vozidel
Jedná se o pořízení pěti sanitních vozidel dle specifikace uvedené u veřejné zakázky.
Sanitní vozidla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 s pohonem všech kol včetně zdravotnické techniky pro režim DNR a 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR.
Dodávka vozidel pro ZZS JčK
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky. Zadavatel součástí veřejné zakázky učinil i ...
Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Lovosice
Předmětem plnění veřejné zakázky je na období 4 let zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Lovosice formou městské autobusové dopravy na základě závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, na lince a spojích vymezených v příloze ...
Sanitní vozidlo RZP
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 25 kusů nových sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci. Vozidla budou zadavateli (kupujícímu) dodávána za podmínek uvedených v rámcové kupní smlouvě, a to na základě jednotlivých objednávek zadavatele. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena s ...
Ekologická veřejná doprava v Jihlavě - trolejbusy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. ...
Ekologická veřejná doprava v Jihlavě - autobusy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových dvounápravových třídveřových nízkopodlažních - bezbariérových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) určených pro městskou hromadnou dopravu. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní ...
Parciální trolejbusy v Jihlavě
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových parciálních trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní podmínky a definice dle ...
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR
Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SR vrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každé dodané ...
Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy.
Sanitní a technická vozidla pro ZZSPK 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks vozů rychlé zdravotnické pomoci (dále také „RZP“) ambulance typu B v provedení č.1, 1 ks vozu RZP ambulance typu B v provedení č.2, 1 ks vozu rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému (dále také „RV“), 1 ks technického vozidla, 2 ks zařízení pro sledování vozu a 6 ks záznamových systémů, vše dle ...
Centrální nákup motorových vozidel 2019 II. – velkokapacitní a Pick-up
Předmětem veřejné zakázky je nákup motorového vozidla pro přepravu osob, nákladu s možností konferenční úpravy (velkokapacitní) pro Olomoucký kraj a nákup 4 ks motorových vozidel pro přepravu nákladu a osob ("Pick - up") pro příspěvkové organizace OK.
Dodávka 3 ks vozidel katagorie N1, LUV 4x4 třístranný sklápěč do 3,5t s dvojkabinou a navijákem
Jedná se o dodávku 3 kusů nových a nepoužitých vozidel kategorie N1, LUV 4x4 třístranný sklápěč do 3,5t s dvojkabinou a navijákem pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla ...
Přestavba dodávek, Německo
Hledám malou firmu, která může přestavět VW autobusy, dodávky na VW camper. Takže k vaření, spaní atd. Můžete mi dát nějaké adresy? Nejprve se udělá prototyp, ještě žádná masová výroba. Tisíceré díky Jakob Eckert aus Konstanz Tel. 0049-177 747 6966
Automobil MBUS
3ks osobních automobilů
Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou
Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)