Dodávka sanitních vozidel RZP 2022
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, podpořeného v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06 React-EU. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 nových sanitních vozů ...
Rámcová dohoda na dodávku až 33 ks parciálních trolejbusů II
Předmětem veřejné zakázky, která bude zadávána na základě rámcové dohody, je dodávka až 33 ks (třiceti tří kusů) parciálních nízkopodlažních trolejbusů dle technické specifikace, která tvoří přílohu C návrhu rámcové dohody dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost ...
Prostředky pro zkušebnictví munice - Pracoviště WEIBEL
Dodávka pracoviště WEIBEL pro provádění zkušebnictví munice, které je tvořeno vozidlem nástavbového typu s kabinou pro přepravu pracovníků a nástavbou umožňující přepravu balistického radaru WEIBEL (radar není součástí dodávky), jeho obsluhu, provádění měření a další obslužné činnosti.
Nákup vozidel pro zajištění terénní sociální služby osobní asistence HEWER v nepřetržitém režimu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 nízko emisních vozidel v rámci registrované sociální služby osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory, poskytované organizací HEWER, z.s.
Pořízení pracovní plošiny na automobilovém podvozku do 3,5t  vč. zajištění garančního a revizního servisu
Účelem této veřejné zakázky je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření kupní smlouvy na dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky, tj. pracovní plošina na automobilovém podvozku do 3,5t včetně zajištění garančního a revizního servisu, které jsou detailněji specifikovány v příloze č. 4 Zadávací dokumentace, která ...
Nákup speciálního technologického vozidla MV - III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního automobilu s tandemovým přívěsem se speciální nástavbou pro přepravu vozidel dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.
Minibus
dodávka 1 ks minibusu dle technické specifikace
Speciální vozidlo ZZS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla typu MPV pro převoz osob pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami. Součástí dodávky je poskytnutí veškeré dokumentace nezbytné k přihlášení a provozu příslušného vozidla.
Opravy hnacích náprav ZF – trolejbusy + autobusy
Predmetom zákazky sú opravy hnacích náprav ZF trolejbusy + autobusy. Bližšia špecifikácia je uvedená v SP.
Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou
Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)
Technický automobil
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu technického automobilu kategorie podvozku 1 „městská“ (TA běžně používán k provozu na zpevněných pozemních komunikacích), v provedení CH „chemickém“ a hmotnostní třídě L „lehké“ (dále jen „TA“), dle technických podmínek pro pořízení technického automobilu, (dále jen „technické podmínky“) ...
FZŠ - Rychlé zásahové automobily III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks rychlých zásahových automobilů hmotnostní třídy L, kategorie podvozku 1, s označením „RZA-L1Z“.
Dopravní automobily 4x4 a 4x2 II
Nákup 1 ks dopravního automobilu 4x2 a 2 ks dopravních automobilů 4x4 - opětovné vyhlášení
Nákladní automobil s brodivostí II
Pořízení jednoho (1) kusu terénního nákladního automobilu 6x6 s brodivostí pro potřeby evakuace osob, pro přepravu kusového materiálu a pro vyprošťování vozidel.
Nová CAS pro JSDH Hostouň
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku, jejímž předmětem je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená, v provedení R (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Podrobná specifikace plnění je stanovena v ...
Dodávka mikrobusu 9 míst  - 1 ks
Předmětem této veřejné zakázky dodávka 1 ks nového mikrobusu schváleného pro provoz na pozemních komunikacích, s technickými parametry a výbavou dle požadavků zadavatele, a dále poskytnutí servisních (garančních) služeb k tomuto mikrobusu. Blíže viz zadávací dokumentace.
DNS - Automobil zdravotní - ambulance
Předmětem ZŘ je zavedení dynamického nákupního systému k nákupu sanitních silničních vozidel se zvýšenou průchodností v terénu za podmínek stanovených ve výzvě k podání žádosti o účast.
Vozidla sanitní
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových vozidel sanitních pro přepravu pacientů kategorie A2 dle ČSN (EN) 1789 dle Přílohy č. 6 Požadavky na předmět plnění zadávací dokumentace.
Pořízení nové CAS - Moutnice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v obci Moutnice, okres Brno - venkov, kraj Jihomoravský. Rozsah dodávky je dán Technickými podmínkami pro cisternovou automobilovou stříkačku, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace
Dodávka nákladního elektromobilu
Předmět této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nákladního elektromobilu s nástavbou a izotermickým boxem (pro rozvoz pacientské stravy). Součástí plnění veřejné zakázky je poskytování záručního i pozáručního servisu. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávka velitelského vozidla pro ZZS KHK
Dodávka velitelského vozidla pro ZZS KHK.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení nové a nepoužité cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Velešín včetně příslušenství, dle zpracovaných technických podmínek včetně dodání do sídla hasičské zbrojnice SDH Velešín, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a dalších nákladů specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Nájom autobusov na vodíkový pohon - Nájom autobusu č. 1
Predmetom zákazky je zabezpečenie autobusov na vodíkový pohon (ďalej aj ako autobusy), ktoré budú využívané v rámci Národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), implementovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej ako verejný obstarávateľ), na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného ...
ZZS JmK - sanitní vozidlo RLP
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla rychlé lékařské pomoci (RLP) typu B dle ČSN EN 1789 s globální homologací blíže specifikovaného v příloze č.1 ZD se specifikovaným vybavením pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci (dále jen „zadavatel“ nebo „ZZS JMK“), a to v rozsahu a v souladu se ...
Elektrobus MHD Kladno 2022
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do dvou níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, nebo obě části veřejné zakázky: Část I. Elektrobus dvounápravový třídveřový 11,0 - 12,5 m, Low Floor Část II. Elektrobus třínápravový třídveřový nebo ...