Modernizace vozového parku 2xCNG
Dodávka 2 ks nových midibusů na pohon CNG v provedení dle technické specifikace. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek a kupní smlouva jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Ekologické autobusy v prímestskej doprave
Ekologické nízkopodlažné autobusy do prímestskej dopravy v počte 5ks.
Dodávka autobusů městské hromadné přepravy osob s pohonem CNG v roce 2021
Dodávka 5 ks plně nízkopodlažních autobusů pro městskou hromadnou přepravu osob, s pohonem CNG
Poskytnutí 15 ks sanitních vozidel na základě dlouhodobého pronájmu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí 15 kusů sanitních vozidel na základě dlouhodobého pronájmu pro Oddělení dopravní zdravotnické služby FN Ostrava, a to vše dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Veřejná zakázka je zadavatelem vyhlášena na 15 ks vozidel s tím, že do 150 dnů je ...
VZ 93220 - Dodávka minibusů zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů minibusů s pohonem 4x4 a automatickou převodovkou pro Městskou policii hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je i doprava předmětu plnění do místa plnění.
VZ 93320 - Dodávka užitkových vozidel zajišťujících obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 kusů užitkových vozidel pro Městskou policii hl. m. Prahy. U 6 vozidel určených do přímého výkonu služby je součástí předmětu plnění i realizace speciální vestavby pro ukládání a přepravu TPZOV (tzv. “botičky“), dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, záznamových zařízení a polepů a ...
Kompostáreň Modrý Kameň - technika
Predmetom zákazky je dodanie techniky pre novovybudovanú kompostáreň Mesta Modrý Kameň. Zákazka pozostáva z dodania Traktora s príslušenstvom, ktorým je Drvič drevnej hmoty a Prekopávač kompostu pre traktor. Traktor musí byť kompatibilný s príslušenstvom. Súčasťou dodávky je aj dodanie na miesto realizácie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie.
Nákup multifunkčního a měřicího vozidla
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání a uvedení do provozu multifunkčního a měřicího vozu dle zadavatelem požadované specifikace. Součástí dodávky je taktéž provedení přejímacích zkoušek a teoretického a praktického výcviku pracovníků zadavatele, dodání veškerého požadovaného HW a SW vybavení, realizace úprav SW a zajištění poskytování ...
Zdravotnícky automobil
Zdravotnícky automobil na prepravu pacientov. Vozidlo kategórie M1. Bližšia špecifikácia je uvedená v Oddiele B.1 v súťažných podkladoch.
GŘ OL - Minibusy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových minibusů kategorie M2 v množství 2 kusů na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
ZZS Pardubického kraje - sanitní vozidla typ B a C 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových sanitních vozidel typu B včetně požadované zástavby, transportních prostředků,přístrojové techniky a 4 ks nových sanitních vozidel typu C, včetně požadované zástavby, transportních prostředků, přístrojové techniky a u všech těchto Sanitních vozidel navigační systém GPS, a to pro Zdravotnickou ...
ZZS Ústeckého kraje - sanitní vozidlo - 2020
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Kupní smlouvy bude dodávka 1 ks nového sanitního vozidla ZZS silniční ambulance typu B podle ČSN 1789 + A2 s úpravou k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. na řešení na místě Mimořádné události a ...
Poptávám ojetý obytný vůz
Koupím ojetý obytný vůz, nafta, 2 lůžka na spaní. Cena do 1 000 000 Kč.
Eskortné autobusy
Eskortné autobusy využiteľné pre potrebu Zboru väzenskej a justičnej stráže na prepravu obvinených a odsúdených
Nákup autobusov ARRIVA Nové Zámky, a. s. – 10,5 m
Predmetom zákazky je nákup autobusov prímestskej dopravy typu low entry v počte 15 ks, vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a zabezpečenie ďalších tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov. Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené Časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných ...
Dodávka 20 ks trolejbusů typu Kb+
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 kusů nízkopodlažních velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů typu Kb+ pro městské linky dle specifikace v platném znění Standardů kvality PID, Autobusy PID, vybavených odbavovacím a informačním systémem (OIS) a systémem energetického managementu, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace ...
Nákup plně nízkopodlažních autobusů pro DPMO, a.s. pro roky 2021 - 2022
(1) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 kusů nových a nepoužitých plně nízkopodlažních autobusů, z toho 5 kusů v provedení sólo (autobus délky 11,0 - 12,3 m) a 5 ks v provedení kloub (autobus délky 17,0 - 18,0 m). Součástí zakázky je rovněž poskytnutí služeb souvisejících s touto dodávkou - např. uvedení dodaných autobusů (včetně veškerého ...
Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových plně nízkopodlažních autobusů splňujících ke dni jejich dodání zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské a příměstské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně způsobilé k okamžitému uvedení do ...
Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
ZZS Středočeského kraje - vozidlo zdravotnické záchranné služby - 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla zdravotnické záchranné služby typu B, které bude vybaveno vyjímatelným kontejnerovým systémem pro přepravu zdravotnického vybavení pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob včetně zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci.
Nákup 4 ks mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom CNG pre mesto Zvolen
Dodanie mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom CNG pre mesto Zvolen
Dodávka až 18 ks parciálních trolejbusů
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 18 kusů nových jednočlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení a elektrickou energii uloženou v trakčních akumulátorech pro využití pro provoz bez připojení na trolejové vedení.
Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje-Simulátor
Předmětem plnění je dodávka simulátoru sanitního vozidla s vybavením pro ZZS ÚK včetně veškerého souvisejícího vybavení pro uživatele Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem (ve smlouvě také „ZZS ÚK“). Předmětem plnění není zajištění provozních podmínek a provozu řešení v rámci ZZS ...
Autobus na diaľkovú prepravu
Predmetom zákazky je dodanie Autobus na diaľkovú prepravu. Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Dodávka až 40 ks kloubových nízkopodlažních trolejbusů v letech 2021 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 40 ks kloubových nízkopodlažních trolejbusů. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD - Soupis požadavků na dodávku kloubových nízkopodlažních trolejbusů.