Pořízení nízkoemisních vozidel CNG pro zajištění dopravní obslužnosti obcí Kokořínska
Předmětem zakázky je nákup 2ks autobusů pro veřejnou přepravu. Technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
DNS - Automobil M1 - nákup 2020-2023
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky osobních automobilů M1 (mikrobusy) za účelem obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR, resp. Ministerstva obrany.
Elektrobusy a autobusy na CNG-MHD Písek 2020
Dodávka nových bezemisních a nízkoemisních autobusů pro MHD v Písku. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Dodávka 24 ks nových jednočlánkových autobusů na CNG pohon
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 24 ks jednočlánkových nízkopodlažních autobusů na pohon CNG, včetně dodání servisního speciálního nářadí a diagnostického zařízení. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že plnění předmětu veřejné zakázky musí být realizováno v souladu se zadávacími podmínkami, příslušnými právními předpisy, technickými ...
Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sedmi (7) kusů speciálního pohotovostního vozidla odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Parciální trolejbusy v Jihlavě II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových parciálních trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje dopravu, dodání příslušné dokumentace a dokladů, zaškolení obsluhy, a další požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Dodání sanitního vozidla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu sanitního vozidla ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2, v provedení se zvýšenou průchodností, s pohonem obou náprav, tj. 4x4.
Elektrobusy a autobusy na CNG-MHD Písek 2020
Dodávka nových bezemisních a nízkoemisních autobusů pro MHD v Písku. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Nákup až 20 ks autobusů MHD v Liberci - obnova vozového parku
Předmětem plnění zakázky je dodávka maximálně 20 kusů dieselových nízkopodlažních dvounápravových, třídveřových autobusů MHD, délky do 13 m a zajištění vybavenosti těchto autobusů dalšími komponenty. Součástí plnění bude nadále technická dokumentace k nabízeným autobusům, technická dokumentace k dodaným komponentům, které nejsou součástí základní ...
Nákup autobusů POD pro ČSAD Havířov a.s. 2020
Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1:Dodávka 11 ks autobusů, pohon CNG, 2 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze ZD 1a; dodavatel musí dodat min. 6 ks autobusů s manuální převodovkou, zbývající počet autobusů může dodat s manuální ...
Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro rok 2020
Dodávka nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na motorovou naftu v délce 10,5-11,0m, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Vozidlo pro LZS č. 2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na 1 rok na dodávku 1 kusu sanitního vozidla pro posádky letecké záchranné služby pro případ výluky vrtulníku a využití posádky LZS jako pozemní složky. Speciální sanitní vozidlo bude určeno také pro transporty při poskytování přednemocniční neodkladné péče v obtížně sjízdném terénu a ...
Nákup autobusů POD pro ČSAD Havířov a.s. 2020
Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1:Dodávka 11 ks autobusů, pohon CNG, 2 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze ZD 1a; dodavatel musí dodat min. 6 ks autobusů s manuální převodovkou, zbývající počet autobusů může dodat s manuální ...
Pořízení 10 ks nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG palivo, splňující emisní normu EURO 6 a zajištění vybavenosti těchto autobusů dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. Součástí plnění zakázky bude dále dodání technické dokumentace k autobusům, včetně návrhu na obsluhu a údržbu vozidel a ...
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 2. část
Předmětem zakázky je zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 3. část
Předmětem zakázky je zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 4. část
Předmětem zakázky je zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 5. část
Předmětem zakázky je zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
DSZO – dodávka nízkopodlažních městských autobusů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy, jejímž obsahem bude sjednání podmínek pro dodávku nových 7 ks plně nízkopodlažních městských autobusů v délce 11 až 13 m a 1 ks částečně nebo plně nízkopodlažního městského autobusu s úpravou pro výuku autoškoly, tedy vzdělávání uchazečů o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění nebo o jiné ...
Sanitní vozy pro Nemocnice Středočeského kraje - Opakované zadávací řízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR) pro pověřující zadavatele.
Mikrobusy s obsaditeľnosťou 8+1
Predmetom zákazky je dodanie cca 15 ks mikrobusov s obsaditeľnosťou 8+1 a cca 15 ks osobných motorových vozidiel kombi nižšej strednej triedy - segment "C" (podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR) osobný automobil na prepravu osôb a batožiny.
Nízkoemisní a bezemisní vozidla ve veřejné dopravě
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks nízkopodlažních CNG autobusů pro ČSAD Vsetín.
BUS CNG Kladno 2019
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do tří níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky: Označení části veřejné zakázky Název části veřejné zakázky Část I. Autobus dvounápravový třídvéřový 11,5 – 13,5 m, ...
Nákup osobních vozidel
Předmětem plnění je dodávka osobních vozidel pro Oddělení dopravní zdravotnické služby FN Ostrava. Blíže viz Zadávací dokumentace.
Nákup špeciálnych vozidiel ZZS BA
Predmetom zákazky je nákup špeciálnych vozidiel záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.