Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře

Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci a zachování dřevěných opevnění slovanského hradiště v Archeoparku. Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby – dobových dřevostaveb, které jsou rekonstrukcí původního osídlení.

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Stavba Boží vyhlídky - turistická rozhledna na pozemku p.č. 996. Je navržená jako dřevěná příhradová konstrukce ve tvaru kvádru se třemi vodorovnými úrovněmi o půdorysných rozměrech cca 2,2 m x 4,2 m a výškou nosné konstrukce cca 7,7 m. Navržená dřevěná nosná konstrukce je z hranolů 200 x 200 mm, založená na plošný betonový základ do hloubky 1200 ...

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

oprava střech a krovů, fasád, výplní otvorů kostela, oprava odvodnění, provedení nových chodníků, oprava střech a omítek márnice, oprava ohradní a opěrné zdi

Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid

Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid

Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid včetně laťování, oplechování atikových zdí a montáž okapového systému. Materiál je na stavbě. Místo stavby: Olomouc.

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Stavba Boží vyhlídky - turistická rozhledna na pozemku p.č. 996. Je navržená jako dřevěná příhradová konstrukce ve tvaru kvádru se třemi vodorovnými úrovněmi o půdorysných rozměrech cca 2,2 m x 4,2 m a výškou nosné konstrukce cca 7,7 m. Navržená dřevěná nosná konstrukce je z hranolů 200 x 200 mm, založená na plošný betonový základ do hloubky 1200 ...

Rekonštrukcia strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi

Rekonštrukcia strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi

Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove Kaštieľa v Seredi. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) je zejména oprava fasád včetně restaurování kamenných prvků, opravy krovů a krytiny střech včetně klempířských prvků kolem I. nádvoří zámku a hlavního průčelí a opravy krovů a střech kolem II. a III. nádvoří zámku v Rychnově nad Kněžnou. Předmětem této VZ jsou dále stavební úpravy za účelem obnovy zahrady v Rychnově nad ...

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Predmetom postupu zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, súvisiacich s rekonštrukciou objektu kostola a vybudovaním oddychovej zóny pri pietnom mieste. Práce sa členia na: SO-01: Rekonštrukcia kostola Rekonštrukcia kostola predstavuje kompletnú výmenu strešnej konštrukcie, (krov, krytina, klampiarske konštrukcie) a bleskozvod. Nová ...

Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa, časť A a C

Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa, časť A a C

Zámerom projektu je pokračovanie v odstraňovaní havarijného stavu a následnej komplexnej obnovy strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne, a tým záchrana tejto jedinečnej pamiatky pred ďalšou devastáciou. Cieľom je odstránenie zastaranej a znehodnotenej strešnej azbesto-cementovej krytiny a konštrukcie, jej výmena, resp. obnova podľa ...

Poptáváme provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací

Poptáváme provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací

Poptáváme dodavatele na provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací.

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Radzovce

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Radzovce

Predmet zákazky je zameraný na znižovanie energetickej náročnosti budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie strechy a podhľadov - zateplenie posledného stropu a strechy v podkroví - výmena vonkajších výplní otvorov - návrh nových klampiarskych výrobkov, - ...

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

zateplenie obvodových stien, sokla, ostení a nadpraží, dreveného podbitia pod strechou, zateplenie stropov, čiastočná výmena okenných a dverných výplní, výmena vonkajších parapetov, výmena dažďových žľabov a zvodov, vybúranie a výstavba nového vstupného schodiska vrátane rampy, vybúranie komínových telies, vybudovanie nového okapového chodníka, ...

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach/2

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach/2

Predmetom zákazky je obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čakanovce. Uskutočnenie stavebných prác v rozsahu uvedenom v Projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu č. 1 - 9.: - rekonštrukcia konštrukcie krovu a strechy na stavebnom objekte novým zastrešením, -oprava a úprava narušenia statiky stavebného objektu a časti krovu nad ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba obecného úradu v Nedede. Stavba zahŕňa: -kompletné zateplenie obvodového plášťa budovy (obvodová stena, strop), -výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, -výmena krytiny strechy, zosilnenie drevenej konštrukcie krovu, -výmena zdroju tepla (technológia kotolne), regulácia, výmena VT ...

Oprava striech P 4-10, areál UVLF Košice

Oprava striech P 4-10, areál UVLF Košice

Cieľom uskutočnenia opravy striech budov je výmena strešnej krytiny, ktorú tvoria azbestocementové dosky, sanácia poškodených časti drevenej konštrukcie krovu, výmena dotknutých klampiarskych konštrukcií a hromozvodu.

Prístrešky pre kŕmenie a oplotenie vnútri areálu ZOO

Prístrešky pre kŕmenie a oplotenie vnútri areálu ZOO

Predmetom zákazky je vybudovanie 5 kusov prístreškov pre kŕmenie a vnútroareálového oplotenia v dĺžke 335 metrov a ďalších súvisiacich prác v zmysle súťažných podkladov (ďalej len SP) a ich príloh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.

Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1

Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1

Predmetom zákazky je humanizácia územia, ktoré bude využívané ako polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov. Plocha je vhodne doplnená o nové herné prvky usporiadané tak, aby boli funkčne oddelené pre rôzne zóny využitia v zmysle súťažných podmienok a zároveň zohľadnili ...

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám: Kompletní rekonstrukce rodinného domu Popis: Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu z roku 1960 v lokalitě České Budějovice. Dům je potřeba staticky zajistit - svázat obvodové zdivo. Následně okopat podezdít / zpevnit základy, ubourat střechu / podkroví, vyměnit trámový strop za železobeton, provést nástabu nového podkroví, ...

Poptávám výrobu a montáž vazníků

Poptávám výrobu a montáž vazníků

Poptávám nacenění výroby a montáže vazníků. Výkres v příloze. Díky. S pozdravem Jan Svoboda.

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Predmetom postupu zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, súvisiacich s rekonštrukciou objektu kostola a vybudovaním oddychovej zóny pri pietnom mieste. Práce sa členia na: SO-01: Rekonštrukcia kostola Rekonštrukcia kostola predstavuje kompletnú výmenu strešnej konštrukcie, (krov, krytina, klampiarske konštrukcie) a bleskozvod. Nová ...

Obnova striech P 8-9,  AREÁL UVLF Košice

Obnova striech P 8-9, AREÁL UVLF Košice

Cieľom uskutočnenia obnovy budovy je výmena strešnej krytiny, ktorú tvoria azbestocementové dosky, sanácia poškodených časti drevenej konštrukcie krovu, výmena dotknutých klampiarskych konštrukcií a hromozvodu.

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach

Predmetom zákazky je obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čakanovce. Uskutočnenie stavebných prác v rozsahu uvedenom v Projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu č. 1 - 9.: - rekonštrukcia konštrukcie krovu a strechy na stavebnom objekte novým zastrešením, -oprava a úprava narušenia statiky stavebného objektu a časti krovu ...

Oprava strechy a stavebné úpravy krytých terás Materskej školy v Novom Tekove

Oprava strechy a stavebné úpravy krytých terás Materskej školy v Novom Tekove

Zámerom je úprava krytých terás na zlepšenie využiteľnosti vnútorných priestorov, prestrešiť budovu novou strechou a zlepšenie architektonického pôsobenia objektu. Úpravy sa budú týkať obmurovania a zateplenia plochy prekrytých terás, dobudovanie vencov, aby stavba mohla uniesť nový krov so strešnou krytinou a zateplenie stropu a nových stien. ...

Výstavba hygienického zariadenia - Kompostovací záchod

Výstavba hygienického zariadenia - Kompostovací záchod

Predmet zákazky je vymedzený projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu výzvy. Na zabezpečenie hygienických podmienok návštevníkov na parcele č. 572/1 sa vytvorí hygienické zariadenie ekologický kompostovací záchod bez prívodu vody. Objekt kompostovacieho záchodu je jednopodlažný obdĺžníkového pôdorysu s rozmermi 6m x 2m, výška 2,60 m. ...

Objekty mäkkého turizmu, Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj

Objekty mäkkého turizmu, Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj

zhotovenie informačných zrubov a repliky dreveného kostolíka, bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch

(záznamy 1/25 z 475)  strana 1 / 19