Výměna poškozených dřevěných trámových stropů nad 3. NP hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec
Předmětem veřejné zakázky je výměna poškozených dřevěných trámových stropů nad 3. NP hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o., která spočívá v provedení oprav zhlaví stropních trámů nad 3.NP. Po odstranění souvrství podlahy a záklopu podél obvodových zdí nad 3.NP bude přistoupeno k provedení opravy stropních trámů. Před prováděním ...
Poptávám realizaci krovu na rodinném domě
Poptávám realizaci krovu. Můžete mi udělat nabídku na tento krov, který Vám zasílám v příloze, jestli je to možné, poprosila bych cenu s montáží i bez montáže a i dopravu na adresu Řisuty u Slaného 273 78. Děkuji.
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP  rekonstrukce krovu a stropů
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a obnova střechy, krovu a stropů - dřevěných a ocelových konstrukcí střechy zastřešení a stropů nad 2. NP na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Obnova kaštieľa v Želiezovciach - národná kultúrna pamiatka
Rekonštrukcia strechy, krovu, stropných konštrukcii a vybraných miestností prízemia: c.1.08 - 1.13 a chodby 1.23. 1 etapa Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0 Vyhlasovateľ požaduje viazať ponuku zábezpekou v objeme 20 000,-€ v súlade s podmienkami určenými v súťažných podkladoch. Vyhlasovateľ nevykonal trhové konzultácie v súlade s § 25
Poptávám dodávku stropních trámů včetně montáže
Poptávám dodávku stropních trámů včetně montáže. Jedná se o trámy rozměr 160 x 260 mm, délka 7990 mm 7 ks, 6530 + čep 1 ks, 1670 + čep 1 ks, 3130 4 ks, 2250 + 2 čepy 1 ks. V příloze výkres trámového stropu. Za Vaši nabídku děkuji.
Poptávám dodávku dřevěných vazníků
Poptávám cenovou nabídku na dřevěné vazníky. Střecha by měla být ve tvaru A. Dům o rozměrech 15.3m x 11.3M. Přesah střechy by měl být 65cm tedy rozměr střechy je 16.6x11.6. Sklon střechy bude 30stupňů. Na vazníky by měl být zavěšen sádrokartonový strop ze zateplením 30cm vaty. Střešní krytina by měla být plechová. Stavba se nachází v obci ...
SZ Libochovice, oprava střech, krovů a stropů I. až IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky je oprava střech, krovů a stropů hlavní zámecké budovy a kaple, dále oprava vodárenské věže a sálu zámecké budovy, přičemž všechny tyto objekty jsou nedílnou součástí Libochovického zámku. Součástí předmětu plnění jsou restaurátorské práce související s obnovou objektů a dokumentace skutečného provedení stavby. Bližší ...
Poptávám ošetření krovu na rodiném domě
Poptávám ošetření krovu na rodiném domě.
Poptávám  výrobce dřevěného přístaviště
Dobrý den, hledáme výrobce dřevěného přístaviště (mola) na pontónech. Velikost mola až 3x80 metrů.
Rekonstrukce střechy a krovu zámku v Osečanech
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střechy a krovu zámku v Osečanech.
Novostavba vyhlídkové lávky a rekonstrukce podia
Předmětem této zakázky je novostavba vyhlídkové lávky v Lánech. Jedná se o jednopodlažní objekt bez střechy. Lávka je osazena do původního terénu a respektuje tvar pozemku i jeho výškový profil.Konstrukční a materiálové řešení: dřevěná konstrukce. Stavba nemá technologická řešení. Dále je předmětem zakázky rekonstrukce podia (vyhlídkové plochy) ...
Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec
Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec Masarykova 460/3, p.o., která spočívá v provedení oprav tesařských konstrukcí nahrazením degradovaných poškozených prvků krovu (sloupky, pásky, zhlaví vazných trámů apod.) novým řezivem shodných průřezů a opracování nebo příložkami z ocelových U-profilů. Dále ve výměně ...
Tesařské práce, Rakousko
Vážené dámy a pánové, musím nechat vyměnit dřevěné obklady na mé stodole . Berete také truhlářské práce tohoto druhu a vypracovali byste pro mě odhad nákladů?! S pozdravem Hermann Romanofsky 2034 Großharras 100 hermann.rom@gmail.com
Poptávám dokončení dřevostavby
Poptávám dokončení dřevostavby, tesařské práce na dokončení chaty (srubu) včetně zastřešení. Lokalita Přerov.
PT, třetí dvůr, kantýna - oprava střechy a krovu
PT, třetí dvůr, kantýna- oprava střechy a krovu dle PD
Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec
Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec Masarykova 460/3, p.o., která spočívá v provedení oprav tesařských konstrukcí nahrazením degradovaných poškozených prvků krovu (sloupky, pásky, zhlaví vazných trámů apod.) novým řezivem shodných průřezů a opracování nebo příložkami z ocelových U-profilů. Dále ve výměně ...
Poptávám zhotovení krovu na novostavbě rodinného domu
Poptávám zhotovení nového krovu na novostavbě rodinného domu v Zadní Třebani. Termín realizace listopad 2019.
Opatření k usměrnění návštěvnosti v Kyjovském údolí
• nahrazení dřevěného schodišťových stupňů pískovcovými • výměna dožilých dubových stupňů (fošny) na ocelových schodištích • výměna dubové pochozí plochy na vyhlídce • nahrazení stávajícího ocelové zábradlí různého druhu a provedení replikami dle původního s kovářsky opracovanými sloupky z tyčoviny, madla z tyčí • nahrazení dřevěných ...
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F
Oprava střešní krytiny zámku ve dvou etapách. Jedná se o úseky E a F.
Generální oprava 2 přechodových můstků v areálu Zámku Štiřín
Předmětem veřejné zakázky je generální oprava 2 ks dřevěných přechodových můstků přes vodoteč v areálu Zámku Štiřín. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
NPÚ, SZ Zákupy – obnova barokního krovu, stropů a střechy
Předmětem veřejné zakázky je zejména oprava a doplnění dřevěné konstrukce krovu a stropu nad 3. NP, výměna krytiny střechy, doplnění původních komínů, vikýřů a výlezů střechy. Součástí projektu jsou také rozsáhlé zabezpečovací práce, které eliminují riziko poškození interiérů a restaurátorské práce v návaznosti na manipulaci se stropními tělesy, ...
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023
stavebné práce, bežná stavebná údržba najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech, cestných šácht, asfaltovanie, atď.
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši - stavebné úpravy budovy NKP
Predmetom zákazky je sanáciu drevenej manzardovej konštrukcie krovu, strešného plášťa ako aj dreveného trámové stropu druhého nadzemného podlažia v Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši - Stavebné úpravy budovy NKP - Škola lesnícka - 1. etapa - strešná konštrukcia a stropy 2. NP, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej ...
Přestavba střechy, Rakousko
Chtěl bych přestavět střechu (krov), nově utěsnit a nechat vsadit dvě okna. Proto bych potřeboval předběžný rozpočet nákladů. S pozdravem Jan Preier
Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu
Poptávám kompletní rekonstrukci 120 let starého rodinného domu, plocha cca 150 m2, přízemí a podkroví: (podlahy, omítky, zateplení - pokud možno s dotací NZÚ -, věnec, výměna krovu a krytiny, oken a dveří; také drenáž a elektroinstalace). Rozpočet 2 000 000 Kč. Úsporné řešení chceme nejen z finančních důvodů - je to vesnický dům (chalupa), nikoliv ...