Opatření k usměrnění návštěvnosti v Kyjovském údolí
• nahrazení dřevěného schodišťových stupňů pískovcovými • výměna dožilých dubových stupňů (fošny) na ocelových schodištích • výměna dubové pochozí plochy na vyhlídce • nahrazení stávajícího ocelové zábradlí různého druhu a provedení replikami dle původního s kovářsky opracovanými sloupky z tyčoviny, madla z tyčí • nahrazení dřevěných ...
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F
Oprava střešní krytiny zámku ve dvou etapách. Jedná se o úseky E a F.
Generální oprava 2 přechodových můstků v areálu Zámku Štiřín
Předmětem veřejné zakázky je generální oprava 2 ks dřevěných přechodových můstků přes vodoteč v areálu Zámku Štiřín. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
NPÚ, SZ Zákupy – obnova barokního krovu, stropů a střechy
Předmětem veřejné zakázky je zejména oprava a doplnění dřevěné konstrukce krovu a stropu nad 3. NP, výměna krytiny střechy, doplnění původních komínů, vikýřů a výlezů střechy. Součástí projektu jsou také rozsáhlé zabezpečovací práce, které eliminují riziko poškození interiérů a restaurátorské práce v návaznosti na manipulaci se stropními tělesy, ...
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023
stavebné práce, bežná stavebná údržba najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech, cestných šácht, asfaltovanie, atď.
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši - stavebné úpravy budovy NKP
Predmetom zákazky je sanáciu drevenej manzardovej konštrukcie krovu, strešného plášťa ako aj dreveného trámové stropu druhého nadzemného podlažia v Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši - Stavebné úpravy budovy NKP - Škola lesnícka - 1. etapa - strešná konštrukcia a stropy 2. NP, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej ...
Přestavba střechy, Rakousko
Chtěl bych přestavět střechu (krov), nově utěsnit a nechat vsadit dvě okna. Proto bych potřeboval předběžný rozpočet nákladů. S pozdravem Jan Preier
Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu
Poptávám kompletní rekonstrukci 120 let starého rodinného domu, plocha cca 150 m2, přízemí a podkroví: (podlahy, omítky, zateplení - pokud možno s dotací NZÚ -, věnec, výměna krovu a krytiny, oken a dveří; také drenáž a elektroinstalace). Rozpočet 2 000 000 Kč. Úsporné řešení chceme nejen z finančních důvodů - je to vesnický dům (chalupa), nikoliv ...
Poptávám zastřešení garáže s pergolou
Poptávám zastřešení garáže s pergolou o rozměrech střechy 2 x 3,5m x 6m.
Poptávám stavbu zahradního domku
Poptávám stavbu zahradního domku na nářadí. Rozměr cca 4 x 5-6m. Domek bude používán na uskladnění zahradních strojů a nářadí. Bylo by lepší kdyby byl domek na zemních vrutech, odpovídající tloušťky materiálu, včetně střešní krytiny a podlahy. Prosím o nabídky ceny a termínu realizace. Děkuji za nabídky.
Mestský park Komenského
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí v Bratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a ...
Poptávam statické zajištění krovu
Poptávam statické zajištění krovu. Jedná se o zajíštění vaznicové krokevní soustavy. Střecha po rekonstrukci z roku 2000, špatně udělané spoje, chybně vynesené pásky a dalši chyby. Nutno prohlídnout. Střecha půdorysná plocha cca 280m2.
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch
Predmetom zákazky je výroba, dodanie, inštalácia a osadenie objektov na miesto určenia nachádzajúce sa v Trenčianskom kraji, podľa projektovej dokumentácie, vrátane dodania všetkých s tým súvisiacich dokladov, týkajúcich sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu diela do užívania.
Oprava objektov ľudovej architektúry v múzeu slovenskej dediny
Cieľom projektu je predovšetkým výmena strešnej krytiny (drevený šindeľ a slama) a čiastočne aj konštrukčných prvkov na 5 objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny. Celková plocha opravovaných striech je 1.005,8 m2, pričom 179,36 m2 tvorí slama, zvyšok šindeľ. Projekt ďalej obsahuje opravu dvoch vykurovacích zariadení starého typu a ...
Poptávám montáž střechy na rodinný dům
Střecha RD, Chlumec nad Cidlinou.
Poptávám rekonstrukci střechy
Poptávám rekonstrukci střechy. Předmětem této potávky je kompletní rekonstrukce sedlové střechy s výměnou trámoví a odstranění vazných trámů, které momentálně překáží v prostoru. Krytina zůstane stávající (pálená taška). Bližší parametry viz příloha Termín: do konce září 2018 Lokalita: Troubky u Přerova Další informace: při zaměření
Poptávám výměnu šindelové střechy
Hledám firmu na výměnu šindelové střechy v obci Hranice u Zbraslavic. Děkuji.
Generální oprava střechy budovy Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spojené s výměnou stávajícího krovu. Součástí výměny je nahrazení stávající konstrukce za vazníkovou, zhotovení nové střešní krytiny, osazení nových střešních oken, klempířských prvků a dalšího příslušenství. Navrhované stavební úpravy neovlivní stávající vzhled domu. Funkční ani dispoziční řešení ...
Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích
obnova krovů a střech, obnova fásád, odvodnění objektu, úprava zahrady Kláštera, restaurátorské práce
Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci a zachování dřevěných opevnění slovanského hradiště v Archeoparku. Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby – dobových dřevostaveb, které jsou rekonstrukcí původního osídlení.
Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem
Stavba Boží vyhlídky - turistická rozhledna na pozemku p.č. 996. Je navržená jako dřevěná příhradová konstrukce ve tvaru kvádru se třemi vodorovnými úrovněmi o půdorysných rozměrech cca 2,2 m x 4,2 m a výškou nosné konstrukce cca 7,7 m. Navržená dřevěná nosná konstrukce je z hranolů 200 x 200 mm, založená na plošný betonový základ do hloubky 1200 ...
Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům
oprava střech a krovů, fasád, výplní otvorů kostela, oprava odvodnění, provedení nových chodníků, oprava střech a omítek márnice, oprava ohradní a opěrné zdi
Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid
Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid včetně laťování, oplechování atikových zdí a montáž okapového systému. Materiál je na stavbě. Místo stavby: Olomouc.
Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem
Stavba Boží vyhlídky - turistická rozhledna na pozemku p.č. 996. Je navržená jako dřevěná příhradová konstrukce ve tvaru kvádru se třemi vodorovnými úrovněmi o půdorysných rozměrech cca 2,2 m x 4,2 m a výškou nosné konstrukce cca 7,7 m. Navržená dřevěná nosná konstrukce je z hranolů 200 x 200 mm, založená na plošný betonový základ do hloubky 1200 ...
Rekonštrukcia strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi
Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove Kaštieľa v Seredi. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.