Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši - stavebné úpravy budovy NKP

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši - stavebné úpravy budovy NKP

Predmetom zákazky je sanáciu drevenej manzardovej konštrukcie krovu, strešného plášťa ako aj dreveného trámové stropu druhého nadzemného podlažia v Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši - Stavebné úpravy budovy NKP - Škola lesnícka - 1. etapa - strešná konštrukcia a stropy 2. NP, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej ...

Přestavba střechy, Rakousko

Přestavba střechy, Rakousko

Chtěl bych přestavět střechu (krov), nově utěsnit a nechat vsadit dvě okna. Proto bych potřeboval předběžný rozpočet nákladů. S pozdravem Jan Preier

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci 120 let starého rodinného domu, plocha cca 150 m2, přízemí a podkroví: (podlahy, omítky, zateplení - pokud možno s dotací NZÚ -, věnec, výměna krovu a krytiny, oken a dveří; také drenáž a elektroinstalace). Rozpočet 2 000 000 Kč. Úsporné řešení chceme nejen z finančních důvodů - je to vesnický dům (chalupa), nikoliv ...

Poptávám zastřešení garáže s pergolou

Poptávám zastřešení garáže s pergolou

Poptávám zastřešení garáže s pergolou o rozměrech střechy 2 x 3,5m x 6m.

Poptávám stavbu zahradního domku

Poptávám stavbu zahradního domku

Poptávám stavbu zahradního domku na nářadí. Rozměr cca 4 x 5-6m. Domek bude používán na uskladnění zahradních strojů a nářadí. Bylo by lepší kdyby byl domek na zemních vrutech, odpovídající tloušťky materiálu, včetně střešní krytiny a podlahy. Prosím o nabídky ceny a termínu realizace. Děkuji za nabídky.

Mestský park Komenského

Mestský park Komenského

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí v Bratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a ...

Poptávam statické zajištění krovu

Poptávam statické zajištění krovu

Poptávam statické zajištění krovu. Jedná se o zajíštění vaznicové krokevní soustavy. Střecha po rekonstrukci z roku 2000, špatně udělané spoje, chybně vynesené pásky a dalši chyby. Nutno prohlídnout. Střecha půdorysná plocha cca 280m2.

Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch

Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch

Predmetom zákazky je výroba, dodanie, inštalácia a osadenie objektov na miesto určenia nachádzajúce sa v Trenčianskom kraji, podľa projektovej dokumentácie, vrátane dodania všetkých s tým súvisiacich dokladov, týkajúcich sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu diela do užívania.

Oprava objektov ľudovej architektúry v múzeu slovenskej dediny

Oprava objektov ľudovej architektúry v múzeu slovenskej dediny

Cieľom projektu je predovšetkým výmena strešnej krytiny (drevený šindeľ a slama) a čiastočne aj konštrukčných prvkov na 5 objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny. Celková plocha opravovaných striech je 1.005,8 m2, pričom 179,36 m2 tvorí slama, zvyšok šindeľ. Projekt ďalej obsahuje opravu dvoch vykurovacích zariadení starého typu a ...

Poptávám montáž střechy na rodinný dům

Poptávám montáž střechy na rodinný dům

Střecha RD, Chlumec nad Cidlinou.

Poptávám rekonstrukci střechy

Poptávám rekonstrukci střechy

Poptávám rekonstrukci střechy. Předmětem této potávky je kompletní rekonstrukce sedlové střechy s výměnou trámoví a odstranění vazných trámů, které momentálně překáží v prostoru. Krytina zůstane stávající (pálená taška). Bližší parametry viz příloha Termín: do konce září 2018 Lokalita: Troubky u Přerova Další informace: při zaměření

Poptávám výměnu šindelové střechy

Poptávám výměnu šindelové střechy

Hledám firmu na výměnu šindelové střechy v obci Hranice u Zbraslavic. Děkuji.

Generální oprava střechy budovy Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice

Generální oprava střechy budovy Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spojené s výměnou stávajícího krovu. Součástí výměny je nahrazení stávající konstrukce za vazníkovou, zhotovení nové střešní krytiny, osazení nových střešních oken, klempířských prvků a dalšího příslušenství. Navrhované stavební úpravy neovlivní stávající vzhled domu. Funkční ani dispoziční řešení ...

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

obnova krovů a střech, obnova fásád, odvodnění objektu, úprava zahrady Kláštera, restaurátorské práce

Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře

Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci a zachování dřevěných opevnění slovanského hradiště v Archeoparku. Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby – dobových dřevostaveb, které jsou rekonstrukcí původního osídlení.

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Stavba Boží vyhlídky - turistická rozhledna na pozemku p.č. 996. Je navržená jako dřevěná příhradová konstrukce ve tvaru kvádru se třemi vodorovnými úrovněmi o půdorysných rozměrech cca 2,2 m x 4,2 m a výškou nosné konstrukce cca 7,7 m. Navržená dřevěná nosná konstrukce je z hranolů 200 x 200 mm, založená na plošný betonový základ do hloubky 1200 ...

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

oprava střech a krovů, fasád, výplní otvorů kostela, oprava odvodnění, provedení nových chodníků, oprava střech a omítek márnice, oprava ohradní a opěrné zdi

Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid

Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid

Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid včetně laťování, oplechování atikových zdí a montáž okapového systému. Materiál je na stavbě. Místo stavby: Olomouc.

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Stavba Boží vyhlídky - turistická rozhledna na pozemku p.č. 996. Je navržená jako dřevěná příhradová konstrukce ve tvaru kvádru se třemi vodorovnými úrovněmi o půdorysných rozměrech cca 2,2 m x 4,2 m a výškou nosné konstrukce cca 7,7 m. Navržená dřevěná nosná konstrukce je z hranolů 200 x 200 mm, založená na plošný betonový základ do hloubky 1200 ...

Rekonštrukcia strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi

Rekonštrukcia strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi

Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove Kaštieľa v Seredi. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) je zejména oprava fasád včetně restaurování kamenných prvků, opravy krovů a krytiny střech včetně klempířských prvků kolem I. nádvoří zámku a hlavního průčelí a opravy krovů a střech kolem II. a III. nádvoří zámku v Rychnově nad Kněžnou. Předmětem této VZ jsou dále stavební úpravy za účelem obnovy zahrady v Rychnově nad ...

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Predmetom postupu zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, súvisiacich s rekonštrukciou objektu kostola a vybudovaním oddychovej zóny pri pietnom mieste. Práce sa členia na: SO-01: Rekonštrukcia kostola Rekonštrukcia kostola predstavuje kompletnú výmenu strešnej konštrukcie, (krov, krytina, klampiarske konštrukcie) a bleskozvod. Nová ...

Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa, časť A a C

Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa, časť A a C

Zámerom projektu je pokračovanie v odstraňovaní havarijného stavu a následnej komplexnej obnovy strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne, a tým záchrana tejto jedinečnej pamiatky pred ďalšou devastáciou. Cieľom je odstránenie zastaranej a znehodnotenej strešnej azbesto-cementovej krytiny a konštrukcie, jej výmena, resp. obnova podľa ...

Poptáváme provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací

Poptáváme provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací

Poptáváme dodavatele na provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací.

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Radzovce

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Radzovce

Predmet zákazky je zameraný na znižovanie energetickej náročnosti budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie strechy a podhľadov - zateplenie posledného stropu a strechy v podkroví - výmena vonkajších výplní otvorov - návrh nových klampiarskych výrobkov, - ...

(záznamy 1/25 z 489)  strana 1 / 20