Navýšení kapacity a rozšíření typu analýz metodou NMR - dodávka

Navýšení kapacity a rozšíření typu analýz metodou NMR - dodávka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro navýšení kapacity a rozšíření typu analýz metodou NMR, a to: 1. Zařízení pro modernizaci stávajícího NMR spektrometru 400 MHz - sonda, software a příslušenství vč. přemístění magnetu spektrometru 400 MHz; 2. Nový NMR spektrometr 600 MHz; včetně příslušenství či technologií, ...

Interaktivní modul pro detekci IZ, Gama skener pro kontrolu RAO

Interaktivní modul pro detekci IZ, Gama skener pro kontrolu RAO

Předmětem 1. části VZ je dodávka přenosného výukového komplexního systému pro in situ měření gama záření na úrovni pozadí, skládajícího se z vyhodnocovací jednotky, kompatibilních sond s různým typem detektoru, propojení mezi sondami a vyhodnocovací jednotkou včetně SW pro zpracování naměřených spekter. Předmětem 2. části VZ je dodávka ...

Kalibrace a opravy měřících přístrojů

Kalibrace a opravy měřících přístrojů

Operativní zajištění kalibrací a oprav měřících přístrojů v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Poptáváme stanovení prašnosti výrobků

Poptáváme stanovení prašnosti výrobků

Poptáváme stanovení prašnosti našich výrobků (sypkých materiálů) - mleté váno a vápenný hydrát.

Sequential injection chromatography II

Sequential injection chromatography II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka unikátního vybavení, které se skládá z jedné pumpy schopné vyvinout tlak 5 MPA / 750 psi, dvou selekčních ventilů a injekčního ventilu. Jedná se o velice specializovaný typ vybavení se speciálně upraveným softwarem ke kontrole všech částí zařízení včetně detektoru. Součástí dodávky bude také krátká stáž ...

CO2 inkubátory

CO2 inkubátory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou CO2 inkubátorů a jednoho hypoxického CO2 inkubátoru. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uveden viz odst. 2.2 Dokumentace.

Obstaranie zariadení do potravinárskej výroby

Obstaranie zariadení do potravinárskej výroby

Predmetom zákazky je obstaranie zariadení do potravinárskej výroby. Zákazka sa delí na 4 časti: 1. Kartónovací stroj 2. Horizontálny baliaci stroj 3. Priebežná kontrolná váha (2ks) 4. Poloautomatický ovinovací stroj Technické špecifikácie jednotlivých zariadení sú súčasťou súťažných podkladov.

Skenovací elektrochemický mikroskop

Skenovací elektrochemický mikroskop

Předmětem veřejné zakázky je dodávka skenovacího elektrochemického mikroskopu vybaveného vhodným optickým uspořádáním, umožňující provádět fotoelektrochemickou skenovací mikroskopii na fotoaktivních vzorcích. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního ...

Přístroj pro stanovení velikosti nano až mikročástic suchou cestou

Přístroj pro stanovení velikosti nano až mikročástic suchou cestou

Předmětem zadávacího řízení je přístroj pro měření velikosti nano až mikročástic pracující na principu laserové difrakce. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v ...

PřF – Konfokální mikroskop pro analýzu a měření technických materiálů

PřF – Konfokální mikroskop pro analýzu a měření technických materiálů

Předmětem zakázky je dodávka konfokálního laserového mikroskopu (LSM) pro materiálovou analýzu a měření technických materiálů bez antivibračního stolu. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a garance pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace ...

Poptávám dodávku detektoru úniku čpavku

Poptávám dodávku detektoru úniku čpavku

Poptávám cenovou nabídku montáže čidla na únik čpavku.

Multikomponentné zariadenie na vysokopresné zhotovenie jednoradových guľkových ložísk

Multikomponentné zariadenie na vysokopresné zhotovenie jednoradových guľkových ložísk

Predmetom zákazky je dodanie multikomponentného zariadenia na vysokopresné zhotovenie jednoradových guľkových ložísk a meranie a kontrolu ich rozhodujúcich parametrov a charakteristík. Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovanému zariadeniu sú uvedené v súťažných podkladoch.

Dovybavení laboratoří CAPI-Autogammacounter

Dovybavení laboratoří CAPI-Autogammacounter

Dodávka přístroje (1 ks) pro automatickou detekci gama záření ve vzorcích pro Centrum pokročilého preklinického zobrazování (CAPI) na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jedná se o stolní (desktop) přístroj s podavačem pro zkumavky.

Gradientový HPLC systém

Gradientový HPLC systém

Předmětem veřejné zakázky je dodávka gradientového HPLC systému. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

Systém pro kvantitativní PCR

Systém pro kvantitativní PCR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro kvantitativní PCR v reálném čase s možností analýzy ve formátu 96-jamkových destiček. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a garance pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena ...

Hypoxická jednotka pro kultivaci buněk a příslušenství

Hypoxická jednotka pro kultivaci buněk a příslušenství

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hypoxické jednotky pro kultivaci buněk a příslušenství . Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 Dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je v ...

Modernizace analyzátorů kontroly chemického režimu na ET

Modernizace analyzátorů kontroly chemického režimu na ET

Předmětem díla je provedení rekonstrukce stávajících a vybudování nových měřících míst chemického měření na parovodním systému HVT EGT.

Upgrade NMR spektrometru pro CEITEC MU

Upgrade NMR spektrometru pro CEITEC MU

Předmětem veřejné zakázky je pořízení komponent pro upgrade NMR spektrometru BRUKER AVANCE 500 MHz v užívání Národního NMR centra Josefa Dadoka. Konkrétně se jedná o pořízení: a) elektroniky 500 MHz a b) automatického měniče na 24 vzorků. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními ...

CzechGeo/EPOS-Sci - IR spektrometr

CzechGeo/EPOS-Sci - IR spektrometr

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku přístrojů pro výzkum. Přístroj určený k měření poměru stabilních izotopů ?13C a ?18O a koncentrace CO2 ve vzduchu, v kontinuálním provozu. Izotopy jsou měřeny v infračerveném spektru pomocí laseru.

Zařízení Pin on disc pro měření opotřebení a otěru

Zařízení Pin on disc pro měření opotřebení a otěru

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka Zařízení Pin on disc pro měření opotřebení a otěru. Toto Zařízení Pin on disc pro měření opotřebení a otěru musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

RINGEN - Karotážní souprava

RINGEN - Karotážní souprava

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku přístrojů pro výzkum. Vybavení pro geofyzikální měření ve vrtech skládající se z měřící aparatury, vrátku, sady sond pro měření komplexu geofyzikálních metod a potřebného příslušenství.

157_MK_Tribometr pro suché i kapalné prostředí

157_MK_Tribometr pro suché i kapalné prostředí

TRIBOMETR PRO SUCHÉ I KAPALNÉ PROSTŘEDÍ s příslušenstvím dle specifikace

133_MK_Volumetric PIV systém pro 3D měření rychlostního pole

133_MK_Volumetric PIV systém pro 3D měření rychlostního pole

měřicí systém (Volumetric PIV systém pro 3D měření rychlostního pole)

Nákup systému kvapalinovej chromatografie

Nákup systému kvapalinovej chromatografie

Predmetom zákazky je nákup a dodanie systému kvapalinovej chromatografie s príslušenstvom, rozsah súvisiacich služieb dodávka na miesto určenia, inštalácia, zaškolenie obsluhy, bezplatná oprava počas záruky, manuál v slovenskom jazyku. Cena za uvedené služby bude zahrnutá do ceny tovaru.

Rámcová dohoda na dodávku vodoměrů

Rámcová dohoda na dodávku vodoměrů

Předmětem zakázky je dodávka měřících zařízení – vodoměrů s dálkovým odečtem a/nebo vodoměrů bez dálkového odečtu v dimenzích a stavebních délkách měřidel DN 15 až DN 200 (nikoli jejich montáž). Podrobnosti k dodávkám stanoví návrh rámcové dohody na dodávku vodoměrů.

(záznamy 1/25 z 4618)  strana 1 / 185