Geodetický GNSS přijímač s kontrolní jednotkou

Geodetický GNSS přijímač s kontrolní jednotkou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks geodetických GNSS přijímačů a kontrolních jednotek vč. příslušenství.

E077 - Zdokonalení plynového panelu

E077 - Zdokonalení plynového panelu

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla spočívající v záměně analyzátorů měření čistoty vodíku za nové typy, rekonstrukce odběrových tras vzorku, včetně komponent úpravy a sání vzorku v plynovém panelu 1HP08 a 2HP08 a dále zrušení vybraných odběrových tras ze zapouzdřených fázových vodičů a zrušení ...

Traktor s príslušenstvom

Traktor s príslušenstvom

Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky: 1.časť: Traktor s príslušenstvom 2.časť: Kompaktný samochodný teleskopický nakladač s riadením 4 kolies 3.časť: Drvič stavebného odpadu 4.časť: Cestné váhy prenosné

Monitoring návštěvnosti metodou automatických sčítačů

Monitoring návštěvnosti metodou automatických sčítačů

Předmětem této veřejné zakázky je dodání zpráv a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, zjištěných monitoringem metodou automatických čidel. Veřejná zakázka bude probíhat v režimu rámcové dohody uzavřené na dobu 3 let ode dne jejího podpisu minimálně se dvěma uchazeči. Dílčí plnění budou ...

VŠPJ - Dodávka systému pro analýzu pohybu

VŠPJ - Dodávka systému pro analýzu pohybu

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Systému pro analýzu pohybu.

Zajištění obsluhy MaR

Zajištění obsluhy MaR

Zajištění nepřetržitého výkonu služby - obsluhy měření a regulace technologických celků v objektech náležejících k OSTRAVAR ARÉNĚ.

FTK – zařízení pro diagnostiku a cvičení nervosvalové koordinace II.

FTK – zařízení pro diagnostiku a cvičení nervosvalové koordinace II.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks zařízení (systému) pro diagnostiku a cvičení nervosvalové koordinace. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také ...

UV/VIS spektrometr pro měření solů a práškových materiálů

UV/VIS spektrometr pro měření solů a práškových materiálů

Předmětem zakázky je dvoupaprskový skenovací UV-VIS spektrofotometr pro měření solů a práškových materiálů vybavený řídící stanicí se softwarem pro ovládání přístroje, sběr a zpracování dat. Spektrofotometr bude obsahovat takové příslušenství, aby bylo možné měřit opticky husté suspenze, zakalené vzorky a práškové materiály. Předmětem veřejné ...

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Rúbaň

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Rúbaň

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1 - Traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 - Váženie triedeného odpadu Logický celok č. 3 - Závesné kontajnery

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby

Monitoring stavby „I/42 VMO Žabovřeská I - etapa II“ (dále jen „stavba“) se bude provádět za účelem zajištění podkladů pro určování případných nezbytných úprav technologie, resp. postupů vlastní výstavby ve vazbě na maximální bezpečnost a efektivitu stavby a minimalizaci časové náročnosti stavby a pro určování oprávněnosti případných požadavků na ...

Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu v obci zberný dvor technológia

Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu v obci zberný dvor technológia

Predmetom zákazky je dodávka technológií pre zberný dvor Lúč na Ostrove rozdelený na 2 logické celky nasledovne: Logický celok č. 1: Vozidlo valník s nadstavbou na manipuláciu so závesnými kontajnermi - vozidlo slúžiace na prenos a manipuláciu s veľkoobjemovými závesnými kontajnermi pri ich umiestňovaní za účelom triedeného zberu - 1 ...

Monitorování hluku z leteckého provozu a letových tratí na letišti Praha/Ruzyně

Monitorování hluku z leteckého provozu a letových tratí na letišti Praha/Ruzyně

Předmětem zakázky je implementace a zajištění provozu systému pro měření hluku z leteckého provozu a monitorování letových tratí včetně souvisejících služeb. Monitorovací systém se bude skládat z 13 monitorovacích terminálů, které budou po dobu plnění služby umístěny ve vybraných lokalitách v okolí letiště, jedné mobilní stanice, HW a SW pro ...

Nákup setov rádiosond a balónov

Nákup setov rádiosond a balónov

Rádiosondy s balónom sú potrebné pre aerologické merania v Aerologickom a radiačnom centre Gánovce na roky 2018-2021, ktoré sú prevádzkované na zariadení DigiCORA od firmy Vaisala Weather sales Europe, Helsinki, Finland. Pozemné zariadenie Vaisala DigiCora podporuje výhradne spoluprácu s meteorologickými rádiosondami od toho istého výrobcu ...

Nitrátová směrnice - monitoring vod na období 2018 - 2021

Nitrátová směrnice - monitoring vod na období 2018 - 2021

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nastavení provázaného monitoringu vod k vyhodnocení účinnosti jednotlivých opatření akčního programu a zajištění podkladů k naplnění závazku vůči Evropské komisi ve smyslu hodnocení výsledku implementace evropské směrnice.

PřF - Iontový chromatograf

PřF - Iontový chromatograf

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu iontového chromatografu. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

PřF - Hustoměrná souprava pro stanovení zrnitostního složení půdy

PřF - Hustoměrná souprava pro stanovení zrnitostního složení půdy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hustoměrné soupravy pro stanovení zrnitostního složení půdy pro 6 vzorků. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také ...

PřF - Zařízení pro měření fyzikálních vlastností půd

PřF - Zařízení pro měření fyzikálních vlastností půd

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro měření fyzikálních vlastností půd. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...

PřF - infračervený absorpční spektrometr

PřF - infračervený absorpční spektrometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu infračerveného absorpčního spektrometru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...

Gymnázium Litomyšl – dodávka pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů

Gymnázium Litomyšl – dodávka pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů

Dodávka pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů.

PřF - Laboratorní multikanálový přístroj pro měření půdní respirace s integrovaným ovládáním

PřF - Laboratorní multikanálový přístroj pro měření půdní respirace s integrovaným ovládáním

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního multikanálového přístroje pro měření půdní respirace s integrovaným ovládáním. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle ...

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Nový Tekov

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Nový Tekov

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1 - Traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 - Váženie triedeného odpadu Logický celok č. 3 - Závesné kontajnery

Poptáváme obalové teploměry s ukazatelem maxima

Poptáváme obalové teploměry s ukazatelem maxima

Poptáváme obalové teploměry s ukazatelem maxima, 6 ks, obalový teploměr s ukazatelem maxima a magnetem pro plný ponor měřící rozsah 0 až +150 °C, dělení 1 °C.

Rámcová dohoda na servis řídicího bilančního systému ENTIS, bilančních hladinoměrů a teploměrů ENRAF

Rámcová dohoda na servis řídicího bilančního systému ENTIS, bilančních hladinoměrů a teploměrů ENRAF

Předmětem veřejné zakázky je • provádění údržby instrumentace prvků bilančního měřícího systému nádrží na ropu, slopových jímek na ropovodu Družba a CTR Nelahozeves dále jen "MaR" a nadstavbového bilančního řídícího systému dále jen "ŘS", • vkládání kalibračních tabulek nádrží do ŘS a další náležitosti spojených se správnou funkcí měřidel v ...

Kolesový traktor s príslušenstvom

Kolesový traktor s príslušenstvom

Predmetom zakazky je dodavka technologie na zabezpecenie triedeneho zberu odpadov v obci Oravská Lesná. Predmet zakazky je rozdeleny na 6 nasledovnych casti: 1. Kolesový traktor s príslušenstvom, 2. Hakovy nosič kontajnerov, 3. Kontajnery, 4. Nákladné motorové vozidlo s nadstavbou, 5 Teleskopický nakladač, 6. Mostová cestná váha. Bližšia ...

Dodávka řídicího systému divadelních technologií Velkého divadla

Dodávka řídicího systému divadelních technologií Velkého divadla

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Dodávka řídicího systému divadelních technologií Velkého divadla“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Repase rozváděčových skříní 2. Výměna ovládacích pultů 3. Instalace nového ...

(záznamy 1/25 z 4706)  strana 1 / 189