Šaržová obaľovacia súprava stacionárna s podjazdnou miešačkou

Šaržová obaľovacia súprava stacionárna s podjazdnou miešačkou

Predmetom zákazky je dodávka šaržovej obaľovacej súpravy stacionárnej s podjazdnou miešačkou vrátane dopravy na miesto prevádzky, kompletnej montáže a uvedenia do prevádzky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Dodávka 3ks rypadlo-nakladačů

Dodávka 3ks rypadlo-nakladačů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3ks rypadlo-nakladačů a příslušenství, a to včetně zajištění jejich následného záručního i mimozáručního servisu.

Důlní nakladače a dumpery pro Důl Radim

Důlní nakladače a dumpery pro Důl Radim

Předmětem zakázky je pořízení dvou důlních nakladačů a dvou dumperů pro provoz v Dole Radim. Součástí předmětu zakázky je také příslušenství, doprava, instalace a zaškolení obsluhy vozidel. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Nakladače 2016

Nakladače 2016

Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 98 zadávána na části. Není-li uvedeno jinak platí níže uvedené podmínky na všechny části zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: Část A – Čelní kolový nakladač Bruntál Předmětem zakázky je dodávka 1 ks čelního kolového nakladače s teleskopickým ramenem a dosahem min. 12,5 m, pro SSMSK ...

Dodávka značkovacího stroje a nástavby stroje

Dodávka značkovacího stroje a nástavby stroje

Předmětem plnění zakázky je dodávka značkovacího stroje určeného pro pokládku vodorovného dopravního značení a dále dodávka strojní nástavby strukturálního značení na barvový stroj, která umožňuje pokládku i ve studeném plastu.

Nákup stavebních mechanismů

Nákup stavebních mechanismů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových stavebních mechanismů - jednoho dozeru, jednoho pásového rypadla a dvou kolových nakladačů v požadovaných specifikacích.

Pořízení čelního kolového nakládače

Pořízení čelního kolového nakládače

Jedná se o výběrové řízení na dodávku čelního kolového nakládače. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na Profilu zadavatele http://silnice.profilzadavatele.cz/ Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění ...

Nakladače 2016

Nakladače 2016

Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 98 zadávána na části. Není-li uvedeno jinak platí níže uvedené podmínky na všechny části zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: Část A – Čelní kolový nakladač Bruntál Předmětem zakázky je dodávka 1 ks čelního kolového nakladače s teleskopickým ramenem a dosahem min. 12,5 m, pro SSMSK ...

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka 4 nových, nepoužitých, kvalitních a úplných kolových rypadel (rypadlo-nakladačů) dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi dodávky, doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis.

Dodávka kráčejících rypadel - 4 ks

Dodávka kráčejících rypadel - 4 ks

Dodávka nových, nepoužitých, kvalitních a úplných 4 ks kráčejících rypadel, dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi předmětu dodávky, a to včetně dopravy na místo předání a záručního servisu na předmět dodávky.

Pořízení stavebních strojů

Pořízení stavebních strojů

Jedná se o výběrové řízení na dodávku stavebních strojů - minirypadlo, příkopový válec, vibrační deska. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametr stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentace na profilu zadavatele: http://refas-olomouc.profilzadavatele.cz/ Nejedná se o zadávací ...

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka 4 nových, nepoužitých, kvalitních a úplných kolových rypadel (rypadlo-nakladačů) dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi dodávky, doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis.

Nákup stavebních strojů a vozidel

Nákup stavebních strojů a vozidel

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho nového jednostranně sklápěcího terénního nákladního automobilu N3G, jeho doprava do sídla kupujícího, předání příslušné dokumentace (návod k obsluze a údržbě, servisní knížka, záruční list atd.) v českém jazyce a seznámení uživatelů s obsluhou.

Modernizace a rozšíření strojního vybavení společnosti P O P R spol. s r.o.

Modernizace a rozšíření strojního vybavení společnosti P O P R spol. s r.o.

Zadavatel hodlá zadat zakázku na dodávku, jejímž předmětem je modernizace a rozšíření strojního parku zadavatele. Konkrétně se jedná o pořízení kolového rypadla.

Dodávka značkovacích strojů

Dodávka značkovacích strojů

Předmětem plnění zakázky je dodávka značkovacích strojů určených pro pokládku vodorovného dopravního značení a dále dodávka strojní nástavby strukturálního značení na barvový stroj, která umožňuje pokládku i ve studeném plastu.

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka 4 nových, nepoužitých, kvalitních a úplných kolových rypadel (rypadlo-nakladačů) dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi dodávky, doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis.

Obstaranie strojno-technologického vybavenia - obec Imeľ

Obstaranie strojno-technologického vybavenia - obec Imeľ

Predmetom obstarávania je dodávka nasledovného strojno-technologického vybavenia: - Nákladné vozidlo + korba - Drvič stavebného odpadu - Váha stavebného odpadu - Kamerový systém

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka 4 nových, nepoužitých, kvalitních a úplných kolových rypadel (rypadlo-nakladačů) dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi dodávky, doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis.

Nákup silniční frézy

Nákup silniční frézy

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks silniční frézy s nakládacím pasem na odstraňování povrchu vozovek za studena pro plnění úkolů Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Zadavatel požaduje dodání zařízení s maximální šířkou řezu 600 mm. Požadovaná fréza musí být dodána v plně funkčním stavu, musí odpovídat ...

Pořízení čelního kolového nakládače

Pořízení čelního kolového nakládače

Jedná se o výběrové řízení na dodávku čelního kolového nakládače. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na Profilu zadavatele http://silnice.profilzadavatele.cz/ Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění ...

Nákup 5 ks nakladačů

Nákup 5 ks nakladačů

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 5 kusů nakladačů (posypový materiál, údržba silnic a příkopů) pro potřeby Správy a údržby silnic ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Požadované nakladače musí být dodány v plně funkčním stavu, musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro tuto kategorii strojů vč. jejich schválení pro provoz ...

Dodávka vibrační desky

Dodávka vibrační desky

Dodávka jednoho kusu vibrační desky.

Dodávka samojízdných beranidel

Dodávka samojízdných beranidel

Dodávka 2 ks samojízdných beranidel na pásovém podvozku.

Dodávka kotle na ohřev asfaltových zálivek

Dodávka kotle na ohřev asfaltových zálivek

Dodávka 1 ks kotle na ohřev asfaltových zálivek, vč. ručního aplikátoru.

Dodávka řezače spár

Dodávka řezače spár

Dodávka ručně vedené frézy s vlastním pohonem pro frézování spár, divokých spár a lože pro reflexní odrazku. Fréza bude využívána při údržbě a opravách pozemních komunikací.

(záznamy 1/25 z 1067)  strana 1 / 43