Nákup sestavy na opravy komunikací

Nákup sestavy na opravy komunikací

Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 kusu finišeru pro práce menšího a středního rozsahu při pokládce asfaltových živičných směsí, 1 ks tandemového válce a 1 ks transportního podvalníku, a to společně se všemi součástmi a příslušenstvím těchto strojů specifikovanými v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále (i) ...

Zakázka č. 1 EKO-SARA HRANICE s.r.o.

Zakázka č. 1 EKO-SARA HRANICE s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače a třídiče. Zakázka je rozdělená na dvě části.

Nákup mobilního hrubozrnného třídiče

Nákup mobilního hrubozrnného třídiče

Předmětem plnění této zakázky s názvem „Nákup hrubozrnného mobilního třídiče“ je dodávka Hrubozrnného, mobilního třídiče na pásech, který bude umožňovat třídění minimálně třech frakcí stavebního a demoličního odpadu, drceného kameniva, zeminy, kompostu, štěrku, písku, asfaltu, cihel, případně dalších materiálů.

Kolesový traktor s prídavným zariadením

Kolesový traktor s prídavným zariadením

Predmetom zákazky je dodávka manipulačnej techniky na nakladanie s odpadom a to : 1. Kolesový traktor s prídavným zariadením 2. Teleskopický manipulátor

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – smykový nakladač

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – smykový nakladač

Předmětem veřejné zakázky je dodávka smykového nakladače včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Poptávám náhradní díl na stavební stroj JCB

Poptávám náhradní díl na stavební stroj JCB

Poptávám náhradní díl na stavební stroj JCB 8025, elektromagnet na vypínání motoru.

Dodávka dvou kusů rýpadlo - nakladače včetně příslušenství pro cestmistrovství Holice a Žamberk

Dodávka dvou kusů rýpadlo - nakladače včetně příslušenství pro cestmistrovství Holice a Žamberk

Dodávka dvou kusů rýpadlo - nakladače včetně příslušenství pro cestmistrovství Holice a Žamberk

Pásová rýpadla, kolový kloubový dumper, čelní kolový nakladač a další příslušenství

Pásová rýpadla, kolový kloubový dumper, čelní kolový nakladač a další příslušenství

Předmětem zakázky je dodávka pásového rýpadla 28-35 tun s jednodílným výložníkem, lžíce zubové úzké, lžíce zubové demoliční, hydraulického kladiva 2,4-2,6 tuny, hydraulického recyklačního drtiče s rotací 2,5-3,3 tuny, kolového kloubového dumperu 20-25 tun, čelního kolového nakladače 17-26 tun a pásového rýpadla 7-9 tun s děleným výložníkem. Blíže ...

Nakladač univerzálny - 3 ks

Nakladač univerzálny - 3 ks

Nakladač univerzálny - 3 ks nakladač univerzálny, samohybný kolesový nakladač, báger nakladač

Poptávám náhradní díl na bagr značky Hyundai

Poptávám náhradní díl na bagr značky Hyundai

Poptávám dolní skleněnou výplň dveří na bagre Hyundai 220. Bylo by možné zaslat do města Dar es Salaam, Tanzanie? Pokud nelze, odebereme zboží přímo v ČR. Děkuji, s pozdravem S.C.L.Mitrowski

Zefektívnenie separovaného zberu v obci Hronovce

Zefektívnenie separovaného zberu v obci Hronovce

Teleskopický manipulátor s príslušenstvom Mulčovač

Inovácia výrobného procesu VT

Inovácia výrobného procesu VT

Horizontálna stacionárna betonáreň pre miešanie betónových zmesí s miešačkou hotového betónu. Detailný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Čelný kolesový kĺbový lopatový nakladač s príslušenstvom

Čelný kolesový kĺbový lopatový nakladač s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb - dodávka nového čelného nakladača s príslušenstvom v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a odovzdanie sprievodnej dokumentácie 1x v slovenskom alebo v českom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti Opis predmetu zákazky v súťažných ...

Dodávka manipulační techniky - kolového nakladače

Dodávka manipulační techniky - kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka manipulační techniky – kolového nakladače (1 ks) s technickými parametry a za podmínek vyspecifikovanými v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Kráčivá rypadla - 2 ks

Kráčivá rypadla - 2 ks

Předmětem zakázky je dodání 2 ks nových kráčivých rypadel. Výkon motoru min. 80 kW (druhé min. 85 kW), hmotnostní třída do 10 -12 tun, pojezd hydrostatický 4 x 4, hydraulické ovládání prvků, biolog. odbouratelné oleje a maziva. Podrobné technické specifikace jsou přílohou zadávacích podmínek.

Poptávám pronájem stavebních výtahů

Poptávám pronájem stavebních výtahů

Poptávám cenovou nabídku na pronájem dvou výtahů pro náklad i osoby GEDA 500 nebo jinou alternativu. Doba pronájmu je na měsíc červen. Jedná se o stavbu mostu na D1 v km 136,151. Výtahy by zajišťovaly výstup pro montážníky a materiál na provizorní opěrnou konstrukci PIŽMO, na které bude uložena ocelová konstrukce mostu. Výška výtahů cca 12 m. ...

Dodávka kompaktoru tuhých komunálních odpadů

Dodávka kompaktoru tuhých komunálních odpadů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového kompaktoru tuhých komunálních odpadů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Tabulka technických parametrů. Splnění minimálních technických parametrů uvedených v tabulce doloží účastník vyplněním údajů.

Dodávka 2ks kolových nakladačů pro Dobet, spol. s r.o.

Dodávka 2ks kolových nakladačů pro Dobet, spol. s r.o.

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie v tomto rozsahu: 2 ks kolových nakladačů. Specifikace nakladačů je uvedena v zadávací dokumentaci.

A425 + A427 Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - smykový nakladač a dvounápravový valník

A425 + A427 Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - smykový nakladač a dvounápravový valník

Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů (smykového nakladače vč. příslušenství kategorie SS ) a (dvounápravového valníku kategorie O3) v celkové předpokládané hodnotě 2,600 mil. Kč bez DPH.

Technologie Bauvant s.r.o.

Technologie Bauvant s.r.o.

Předmětem plnění zakázky je dodávka 4 ks stavebních strojů : tandemového vibračního válce, pásového hydraulického rýpadla, šroubového kompresoru a kompaktního smykem řízeného nakladače. Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky. Stroje a zařízení musí být nové bez předchozího užívání a splňovat specifikaci, která je uvedena v zadávací dokumentaci ...

Pořízení technologií do společnosti Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Pořízení technologií do společnosti Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Dodávka strojů dle specifikace v zadávací dokumentaci.

Pořízení kolového nakladače

Pořízení kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače. Podrobná technická specifikace zařízení je uvedena v samostatné příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Vrtná souprava - ponorná čerpadla

Vrtná souprava - ponorná čerpadla

Předmětem plnění je dodávka 1 kusu továrně nové vrtné soupravy na automobilovém podvozku, rok výroby 2017. Součástí dodávky je servisní činnost stroje.

Kloubový nakladač

Kloubový nakladač

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu továrně nového kloubového čelního nakladače, rok výroby 2017. Součástí dodávky je servisní činnost stroje.

Dodávka hydraulického rypadla a přídavného zařízení

Dodávka hydraulického rypadla a přídavného zařízení

4.1 Předmět zakázky Název: „Dodávka hydraulického rypadla a přídavného zařízení“ Zakázka je složená z dodávky technologie včetně příslušenství bez možnosti dílčího plnění. Předmětem této zakázky je dodávka nové technologie (tj. která nebyla předmětem odpisu) blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále ...

(záznamy 1/25 z 1116)  strana 1 / 45