Důlní nakladače a dumpery pro Důl Radim

Důlní nakladače a dumpery pro Důl Radim

Předmětem zakázky je pořízení dvou důlních nakladačů a dvou dumperů pro provoz v Dole Radim. Součástí předmětu zakázky je také příslušenství, doprava, instalace a zaškolení obsluhy vozidel. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Nakladače 2016

Nakladače 2016

Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 98 zadávána na části. Není-li uvedeno jinak platí níže uvedené podmínky na všechny části zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: Část A – Čelní kolový nakladač Bruntál Předmětem zakázky je dodávka 1 ks čelního kolového nakladače s teleskopickým ramenem a dosahem min. 12,5 m, pro SSMSK ...

Dodávka značkovacího stroje a nástavby stroje

Dodávka značkovacího stroje a nástavby stroje

Předmětem plnění zakázky je dodávka značkovacího stroje určeného pro pokládku vodorovného dopravního značení a dále dodávka strojní nástavby strukturálního značení na barvový stroj, která umožňuje pokládku i ve studeném plastu.

Nákup stavebních mechanismů

Nákup stavebních mechanismů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových stavebních mechanismů - jednoho dozeru, jednoho pásového rypadla a dvou kolových nakladačů v požadovaných specifikacích.

Pořízení čelního kolového nakládače

Pořízení čelního kolového nakládače

Jedná se o výběrové řízení na dodávku čelního kolového nakládače. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na Profilu zadavatele http://silnice.profilzadavatele.cz/ Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění ...

Nakladače 2016

Nakladače 2016

Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 98 zadávána na části. Není-li uvedeno jinak platí níže uvedené podmínky na všechny části zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: Část A – Čelní kolový nakladač Bruntál Předmětem zakázky je dodávka 1 ks čelního kolového nakladače s teleskopickým ramenem a dosahem min. 12,5 m, pro SSMSK ...

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka 4 nových, nepoužitých, kvalitních a úplných kolových rypadel (rypadlo-nakladačů) dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi dodávky, doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis.

Dodávka kráčejících rypadel - 4 ks

Dodávka kráčejících rypadel - 4 ks

Dodávka nových, nepoužitých, kvalitních a úplných 4 ks kráčejících rypadel, dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi předmětu dodávky, a to včetně dopravy na místo předání a záručního servisu na předmět dodávky.

Pořízení stavebních strojů

Pořízení stavebních strojů

Jedná se o výběrové řízení na dodávku stavebních strojů - minirypadlo, příkopový válec, vibrační deska. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametr stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentace na profilu zadavatele: http://refas-olomouc.profilzadavatele.cz/ Nejedná se o zadávací ...

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka 4 nových, nepoužitých, kvalitních a úplných kolových rypadel (rypadlo-nakladačů) dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi dodávky, doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis.

Nákup stavebních strojů a vozidel

Nákup stavebních strojů a vozidel

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho nového jednostranně sklápěcího terénního nákladního automobilu N3G, jeho doprava do sídla kupujícího, předání příslušné dokumentace (návod k obsluze a údržbě, servisní knížka, záruční list atd.) v českém jazyce a seznámení uživatelů s obsluhou.

Modernizace a rozšíření strojního vybavení společnosti P O P R spol. s r.o.

Modernizace a rozšíření strojního vybavení společnosti P O P R spol. s r.o.

Zadavatel hodlá zadat zakázku na dodávku, jejímž předmětem je modernizace a rozšíření strojního parku zadavatele. Konkrétně se jedná o pořízení kolového rypadla.

Dodávka značkovacích strojů

Dodávka značkovacích strojů

Předmětem plnění zakázky je dodávka značkovacích strojů určených pro pokládku vodorovného dopravního značení a dále dodávka strojní nástavby strukturálního značení na barvový stroj, která umožňuje pokládku i ve studeném plastu.

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka 4 nových, nepoužitých, kvalitních a úplných kolových rypadel (rypadlo-nakladačů) dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi dodávky, doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis.

Obstaranie strojno-technologického vybavenia - obec Imeľ

Obstaranie strojno-technologického vybavenia - obec Imeľ

Predmetom obstarávania je dodávka nasledovného strojno-technologického vybavenia: - Nákladné vozidlo + korba - Drvič stavebného odpadu - Váha stavebného odpadu - Kamerový systém

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka kolových rypadel 4 ks

Dodávka 4 nových, nepoužitých, kvalitních a úplných kolových rypadel (rypadlo-nakladačů) dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi dodávky, doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis.

Nákup silniční frézy

Nákup silniční frézy

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks silniční frézy s nakládacím pasem na odstraňování povrchu vozovek za studena pro plnění úkolů Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Zadavatel požaduje dodání zařízení s maximální šířkou řezu 600 mm. Požadovaná fréza musí být dodána v plně funkčním stavu, musí odpovídat ...

Pořízení čelního kolového nakládače

Pořízení čelního kolového nakládače

Jedná se o výběrové řízení na dodávku čelního kolového nakládače. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na Profilu zadavatele http://silnice.profilzadavatele.cz/ Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění ...

Nákup 5 ks nakladačů

Nákup 5 ks nakladačů

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 5 kusů nakladačů (posypový materiál, údržba silnic a příkopů) pro potřeby Správy a údržby silnic ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Požadované nakladače musí být dodány v plně funkčním stavu, musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro tuto kategorii strojů vč. jejich schválení pro provoz ...

Dodávka vibrační desky

Dodávka vibrační desky

Dodávka jednoho kusu vibrační desky.

Dodávka samojízdných beranidel

Dodávka samojízdných beranidel

Dodávka 2 ks samojízdných beranidel na pásovém podvozku.

Dodávka kotle na ohřev asfaltových zálivek

Dodávka kotle na ohřev asfaltových zálivek

Dodávka 1 ks kotle na ohřev asfaltových zálivek, vč. ručního aplikátoru.

Dodávka řezače spár

Dodávka řezače spár

Dodávka ručně vedené frézy s vlastním pohonem pro frézování spár, divokých spár a lože pro reflexní odrazku. Fréza bude využívána při údržbě a opravách pozemních komunikací.

Dodávka dvoumužného jamkovače

Dodávka dvoumužného jamkovače

Dodávka dvoumužného jamkovače.

Dodávka značkovacích strojů

Dodávka značkovacích strojů

Předmětem plnění zakázky je dodávka značkovacích strojů určených pro pokládku vodorovného dopravního značení a dále dodávka strojní nástavby strukturálního značení na barvový stroj, která umožňuje pokládku i ve studeném plastu.

(záznamy 1/25 z 1065)  strana 1 / 43