Teleskopický nakladač

Teleskopický nakladač

Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Poptáváme demoliční bagr

Poptáváme demoliční bagr

Poptáváme demoliční bagr s dosahem cca 28m. Lokalita SR.

Nákup univerzálnych dokončovacích strojov

Nákup univerzálnych dokončovacích strojov

Predmetom zákazky je dodávka 3 ks univerzálnych dokončovacích strojov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Teleskopický manipulátor

Teleskopický manipulátor

Predmetom zákazky je dodávka novej, nepoužitej technológie a zariadení k prevádzkovaniu zberného dvoru v obci Jur nad Hronom, vrátane dodania na miesto určenia v nasledovnom zložení: Časť 1.: Teleskopický manipulátor 1 ks Časť 2.: Ramenový nosič kontajnerov 1 ks a závesný kontajner 7,0 m3 (Otvorený kontajner 3 ks, Otvorený kontajner so sklopným ...

Teleskopický manipulátor

Teleskopický manipulátor

Predmetom zákazky je dodávka novej, nepoužitej technológie a zariadení k prevádzkovaniu zberného dvoru v obci Sikenica, vrátane dodania na miesto určenia v nasledovnom zložení: Časť 1.: Teleskopický manipulátor 1 ks Časť 2.: Ramenový nosič kontajnerov 1 ks a závesný kontajner 10,0 m3 - Otvorený kontajner so sklopným čelom 5 ks Časť 3.: Nesený ...

Zakázka č. 1 - FRAPARO s.r.o.

Zakázka č. 1 - FRAPARO s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače, přívěsu pro převoz kontejnerů a kontejnerů.

Poptávám elektrocentrálu

Poptávám elektrocentrálu

Hledám menší, levnější elektrocentrálu cca 1 - 1,5 kW.

Kolový nakladač s příslušenstvím

Kolový nakladač s příslušenstvím

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks kolového nakladače s příslušenstvím.

Dodávka 1 ks čelního kolového nakladače

Dodávka 1 ks čelního kolového nakladače

Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového čelního kolového nakladače schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice o specifikaci stanovené v zadávací dokumentaci a dále poskytnutí dalších souvisejících plnění. ...

Poptávám zapůjčení aplikačního stroje na foukanou izolaci

Poptávám zapůjčení aplikačního stroje na foukanou izolaci

Sháním zapůjčení aplikačního stroje na foukanou izolaci na 1 den.

Teleskopické manipulátory pro SÚSPK

Teleskopické manipulátory pro SÚSPK

Dodávka 2 teleskopických manipulátorů.

Rýpadlo-nakladače pro SÚSPK

Rýpadlo-nakladače pro SÚSPK

dodávka 3 rýpadel dvě části VZ a) část 1 – rýpadlo-nakladače (2 shodné kusy); b) část 2 – kolové rýpadlo (1 kus);

Dodávka nakladače

Dodávka nakladače

Dodávka nakladače o váze 15 tun s příslušenstvím

Dodávka komunálnej techniky pre obec Dvorníky-Včeláre

Dodávka komunálnej techniky pre obec Dvorníky-Včeláre

Predmetom dodávky sú nasledovné stroje a strojné zariadenia: I. Logický celok č.1 1.Traktor - 1 ks 2.Vlečka so vzduchovou brzdou - 1 ks 3.Čelný nakladač - 1 ks 4.Radlica -1 ks 5.Rozmetávač na zimný posyp ciest a chodníkov - 1 ks II. Logický celok č.2 1. Mulčovač pre údržbu krajníc - 1 ks, 2. Štiepkovač drevnej hmoty - 1 ks, Ďalšie ...

Dodávka nakladače

Dodávka nakladače

Dodávka jednoho kusu kolového nakladače 15 tun s příslušenstvím

Logický celok 1: Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom

Logický celok 1: Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom

Predmetom obstarávania je dodávka strojno-technologického vybavenia zberného dvora obce Slaská. Zákazka sa delí na 5 častí, logických celkov: Logický celok 1: Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom Logický celok 2: Štiepkovač drevnej hmoty Logický celok 3: Ramenový nakladač reťazový na podvozku Logický celok 4: Šmykom riadený ...

Kĺbový nakladač

Kĺbový nakladač

Predmetom obstarávania je dodávka 2 ks kĺbovych nakladačov, 4 ks návesov s vytlačnym čelom, 5 ks traktorov a 1 ks vakovača. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch.

Kĺbový nakladač

Kĺbový nakladač

Predmetom obstarávania je dodávka 2 ks kĺbových nakladačov, 2 ks návesov s výtlačným čelom, 4 ks traktorov, 2 ks trojstranného sklápača a 1 ks štiepkovača na podvozku. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

Teleskopický manipulátor

Teleskopický manipulátor

Predmetom zákazky je doplnenie techniky pre triedený zber, Palárikovo. Predmet zákazky sa delí na časti: Časť 1 Teleskopický manipulátor Časť 2 Hákový nosič kontajnerov vrátane prívesu a kontajnerov Časť 3 Drvič drevného odpadu Časť 4 Traktorové príslušenstvo (Lyžice) Časť 5 Váhy Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viac častí predmetu ...

Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu

Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Plneautomatická betonárka na výrobu transportného betónu (1 ks); Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Dodávka pásového rypadla pro společnost Kalivoda DC s.r.o.

Dodávka pásového rypadla pro společnost Kalivoda DC s.r.o.

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti Kalivoda DC s.r.o. – Lom Těchlovice na adresu 40502 Těchlovice, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Technologie, reg.číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006883. Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodávka pásového ...

Tažený pokladač emulzních nátěrů pro Cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem

Tažený pokladač emulzních nátěrů pro Cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem

Dodávka 1 kusu pokladače emulzních nátěrů a 1 kusu cisternové nástavby s nádrží na emulzi, montáž nástavby na vozidlo, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a záručním servisem.

Poptáváme náhradní díl na čelní kolový nakladač

Poptáváme náhradní díl na čelní kolový nakladač

Poptáváme kardan + protikříž na čelní kolový nakladač VOLVO L 70 D vin L70DV17104.

Nákup sestavy na opravy komunikací

Nákup sestavy na opravy komunikací

Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 kusu finišeru pro práce menšího a středního rozsahu při pokládce asfaltových živičných směsí, 1 ks tandemového válce a 1 ks transportního podvalníku, a to společně se všemi součástmi a příslušenstvím těchto strojů specifikovanými v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále (i) ...

Zakázka č. 1 EKO-SARA HRANICE s.r.o.

Zakázka č. 1 EKO-SARA HRANICE s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače a třídiče. Zakázka je rozdělená na dvě části.

(záznamy 1/25 z 1139)  strana 1 / 46