Logický celok 1: Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom

Logický celok 1: Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom

Predmetom obstarávania je dodávka strojno-technologického vybavenia zberného dvora obce Slaská. Zákazka sa delí na 5 častí, logických celkov: Logický celok 1: Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom Logický celok 2: Štiepkovač drevnej hmoty Logický celok 3: Ramenový nakladač reťazový na podvozku Logický celok 4: Šmykom riadený ...

Kĺbový nakladač

Kĺbový nakladač

Predmetom obstarávania je dodávka 2 ks kĺbovych nakladačov, 4 ks návesov s vytlačnym čelom, 5 ks traktorov a 1 ks vakovača. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch.

Kĺbový nakladač

Kĺbový nakladač

Predmetom obstarávania je dodávka 2 ks kĺbových nakladačov, 2 ks návesov s výtlačným čelom, 4 ks traktorov, 2 ks trojstranného sklápača a 1 ks štiepkovača na podvozku. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

Teleskopický manipulátor

Teleskopický manipulátor

Predmetom zákazky je doplnenie techniky pre triedený zber, Palárikovo. Predmet zákazky sa delí na časti: Časť 1 Teleskopický manipulátor Časť 2 Hákový nosič kontajnerov vrátane prívesu a kontajnerov Časť 3 Drvič drevného odpadu Časť 4 Traktorové príslušenstvo (Lyžice) Časť 5 Váhy Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viac častí predmetu ...

Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu

Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Plneautomatická betonárka na výrobu transportného betónu (1 ks); Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Dodávka pásového rypadla pro společnost Kalivoda DC s.r.o.

Dodávka pásového rypadla pro společnost Kalivoda DC s.r.o.

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti Kalivoda DC s.r.o. – Lom Těchlovice na adresu 40502 Těchlovice, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Technologie, reg.číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006883. Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodávka pásového ...

Tažený pokladač emulzních nátěrů pro Cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem

Tažený pokladač emulzních nátěrů pro Cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem

Dodávka 1 kusu pokladače emulzních nátěrů a 1 kusu cisternové nástavby s nádrží na emulzi, montáž nástavby na vozidlo, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a záručním servisem.

Poptáváme náhradní díl na čelní kolový nakladač

Poptáváme náhradní díl na čelní kolový nakladač

Poptáváme kardan + protikříž na čelní kolový nakladač VOLVO L 70 D vin L70DV17104.

Nákup sestavy na opravy komunikací

Nákup sestavy na opravy komunikací

Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 kusu finišeru pro práce menšího a středního rozsahu při pokládce asfaltových živičných směsí, 1 ks tandemového válce a 1 ks transportního podvalníku, a to společně se všemi součástmi a příslušenstvím těchto strojů specifikovanými v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále (i) ...

Zakázka č. 1 EKO-SARA HRANICE s.r.o.

Zakázka č. 1 EKO-SARA HRANICE s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače a třídiče. Zakázka je rozdělená na dvě části.

Nákup mobilního hrubozrnného třídiče

Nákup mobilního hrubozrnného třídiče

Předmětem plnění této zakázky s názvem „Nákup hrubozrnného mobilního třídiče“ je dodávka Hrubozrnného, mobilního třídiče na pásech, který bude umožňovat třídění minimálně třech frakcí stavebního a demoličního odpadu, drceného kameniva, zeminy, kompostu, štěrku, písku, asfaltu, cihel, případně dalších materiálů.

Kolesový traktor s prídavným zariadením

Kolesový traktor s prídavným zariadením

Predmetom zákazky je dodávka manipulačnej techniky na nakladanie s odpadom a to : 1. Kolesový traktor s prídavným zariadením 2. Teleskopický manipulátor

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – smykový nakladač

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – smykový nakladač

Předmětem veřejné zakázky je dodávka smykového nakladače včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Poptávám náhradní díl na stavební stroj JCB

Poptávám náhradní díl na stavební stroj JCB

Poptávám náhradní díl na stavební stroj JCB 8025, elektromagnet na vypínání motoru.

Dodávka dvou kusů rýpadlo - nakladače včetně příslušenství pro cestmistrovství Holice a Žamberk

Dodávka dvou kusů rýpadlo - nakladače včetně příslušenství pro cestmistrovství Holice a Žamberk

Dodávka dvou kusů rýpadlo - nakladače včetně příslušenství pro cestmistrovství Holice a Žamberk

Pásová rýpadla, kolový kloubový dumper, čelní kolový nakladač a další příslušenství

Pásová rýpadla, kolový kloubový dumper, čelní kolový nakladač a další příslušenství

Předmětem zakázky je dodávka pásového rýpadla 28-35 tun s jednodílným výložníkem, lžíce zubové úzké, lžíce zubové demoliční, hydraulického kladiva 2,4-2,6 tuny, hydraulického recyklačního drtiče s rotací 2,5-3,3 tuny, kolového kloubového dumperu 20-25 tun, čelního kolového nakladače 17-26 tun a pásového rýpadla 7-9 tun s děleným výložníkem. Blíže ...

Nakladač univerzálny - 3 ks

Nakladač univerzálny - 3 ks

Nakladač univerzálny - 3 ks nakladač univerzálny, samohybný kolesový nakladač, báger nakladač

Poptávám náhradní díl na bagr značky Hyundai

Poptávám náhradní díl na bagr značky Hyundai

Poptávám dolní skleněnou výplň dveří na bagre Hyundai 220. Bylo by možné zaslat do města Dar es Salaam, Tanzanie? Pokud nelze, odebereme zboží přímo v ČR. Děkuji, s pozdravem S.C.L.Mitrowski

Zefektívnenie separovaného zberu v obci Hronovce

Zefektívnenie separovaného zberu v obci Hronovce

Teleskopický manipulátor s príslušenstvom Mulčovač

Inovácia výrobného procesu VT

Inovácia výrobného procesu VT

Horizontálna stacionárna betonáreň pre miešanie betónových zmesí s miešačkou hotového betónu. Detailný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Čelný kolesový kĺbový lopatový nakladač s príslušenstvom

Čelný kolesový kĺbový lopatový nakladač s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb - dodávka nového čelného nakladača s príslušenstvom v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a odovzdanie sprievodnej dokumentácie 1x v slovenskom alebo v českom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti Opis predmetu zákazky v súťažných ...

Dodávka manipulační techniky - kolového nakladače

Dodávka manipulační techniky - kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka manipulační techniky – kolového nakladače (1 ks) s technickými parametry a za podmínek vyspecifikovanými v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Kráčivá rypadla - 2 ks

Kráčivá rypadla - 2 ks

Předmětem zakázky je dodání 2 ks nových kráčivých rypadel. Výkon motoru min. 80 kW (druhé min. 85 kW), hmotnostní třída do 10 -12 tun, pojezd hydrostatický 4 x 4, hydraulické ovládání prvků, biolog. odbouratelné oleje a maziva. Podrobné technické specifikace jsou přílohou zadávacích podmínek.

Poptávám pronájem stavebních výtahů

Poptávám pronájem stavebních výtahů

Poptávám cenovou nabídku na pronájem dvou výtahů pro náklad i osoby GEDA 500 nebo jinou alternativu. Doba pronájmu je na měsíc červen. Jedná se o stavbu mostu na D1 v km 136,151. Výtahy by zajišťovaly výstup pro montážníky a materiál na provizorní opěrnou konstrukci PIŽMO, na které bude uložena ocelová konstrukce mostu. Výška výtahů cca 12 m. ...

Dodávka kompaktoru tuhých komunálních odpadů

Dodávka kompaktoru tuhých komunálních odpadů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového kompaktoru tuhých komunálních odpadů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Tabulka technických parametrů. Splnění minimálních technických parametrů uvedených v tabulce doloží účastník vyplněním údajů.

(záznamy 1/25 z 1124)  strana 1 / 45