Dodávka kompaktoru tuhých komunálních odpadů

Dodávka kompaktoru tuhých komunálních odpadů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového kompaktoru tuhých komunálních odpadů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Tabulka technických parametrů. Splnění minimálních technických parametrů uvedených v tabulce doloží účastník vyplněním údajů.

Dodávka 2ks kolových nakladačů pro Dobet, spol. s r.o.

Dodávka 2ks kolových nakladačů pro Dobet, spol. s r.o.

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie v tomto rozsahu: 2 ks kolových nakladačů. Specifikace nakladačů je uvedena v zadávací dokumentaci.

A425 + A427 Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - smykový nakladač a dvounápravový valník

A425 + A427 Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - smykový nakladač a dvounápravový valník

Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů (smykového nakladače vč. příslušenství kategorie SS ) a (dvounápravového valníku kategorie O3) v celkové předpokládané hodnotě 2,600 mil. Kč bez DPH.

Technologie Bauvant s.r.o.

Technologie Bauvant s.r.o.

Předmětem plnění zakázky je dodávka 4 ks stavebních strojů : tandemového vibračního válce, pásového hydraulického rýpadla, šroubového kompresoru a kompaktního smykem řízeného nakladače. Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky. Stroje a zařízení musí být nové bez předchozího užívání a splňovat specifikaci, která je uvedena v zadávací dokumentaci ...

Pořízení technologií do společnosti Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Pořízení technologií do společnosti Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Dodávka strojů dle specifikace v zadávací dokumentaci.

Pořízení kolového nakladače

Pořízení kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače. Podrobná technická specifikace zařízení je uvedena v samostatné příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Vrtná souprava - ponorná čerpadla

Vrtná souprava - ponorná čerpadla

Předmětem plnění je dodávka 1 kusu továrně nové vrtné soupravy na automobilovém podvozku, rok výroby 2017. Součástí dodávky je servisní činnost stroje.

Kloubový nakladač

Kloubový nakladač

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu továrně nového kloubového čelního nakladače, rok výroby 2017. Součástí dodávky je servisní činnost stroje.

Dodávka hydraulického rypadla a přídavného zařízení

Dodávka hydraulického rypadla a přídavného zařízení

4.1 Předmět zakázky Název: „Dodávka hydraulického rypadla a přídavného zařízení“ Zakázka je složená z dodávky technologie včetně příslušenství bez možnosti dílčího plnění. Předmětem této zakázky je dodávka nové technologie (tj. která nebyla předmětem odpisu) blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále ...

Dodávka pásového rypadla, hydraulických kladiv a podkopových lžic

Dodávka pásového rypadla, hydraulických kladiv a podkopových lžic

Předmětem zakázky je dodávka pásového rypadla, hydraulických kladiv a podkopových lžic. Blíže viz Zadávací dokumentace.

Pásové rypadlo spolufinancované z IROP

Pásové rypadlo spolufinancované z IROP

dodávka 1 ks pásového rypadla

Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina II. část

Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina II. část

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks teleskopického kolového nakladače a dále předepsané servisní služby po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let, včetně zaškolení 4 pracovníků zadavatele.

Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina III. část

Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina III. část

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks rypadlonakladačů (dále také jen „stroj“), a dále předepsané servisní služby po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let, včetně zaškolení 4 pracovníků zadavatele.

Rozšíření portfolia služeb TERMIL

Rozšíření portfolia služeb TERMIL

Předmětem je dodávka nových technologických zařízení (strojů) pro stavební výrobu.Zakázka má tyto dílčí Části plnění: I. Stacionární čerpadlo na beton II. Kolový nakladač (bez certifikace k provozu na veřejných komunikacích)

Kolový nakladač

Kolový nakladač

Nový kolový nakladač o provozní hmotnosti 12-16 tun

Technologie IMR

Technologie IMR

Předmětem plnění zakázky podle zadávací dokumentace (ZD) je dodávka 2 ks nových stavebních strojů : pásového rýpadla a drtící lžíce k rypadlu. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky. Stroje a zařízení musí být nové bez předchozího užívání a splňovat specifikaci, která je uvedena v Příloze ZD č.2 : Základní technické parametry strojů.

Dodávka 4 ks traktorbagrů

Dodávka 4 ks traktorbagrů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks traktorbagrů dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci

Pořízení technologií do společnosti Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Pořízení technologií do společnosti Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Dodávka strojů dle požadavků v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace je ke stažení na profilu zadavatele.

Kráčivá rypadla - 2 ks

Kráčivá rypadla - 2 ks

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 nových kráčivých rypadel s hydrostatickým pohonem 4x4, včetně příslušenství. Podrobné technické požadavky na každý stroj jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pořízení stavebních technologií pro společnost ADOS CZ a.s.

Pořízení stavebních technologií pro společnost ADOS CZ a.s.

Předmětem zakázky je pořízení: • Kolový univerzální stroj s příslušenstvím: o Čtyřúčelová nakládací lžíce o Podkopová lžíce 3ks o Paletovací vidle o Hydraulická planýrovací lžíce s dvěma pístnicemi Technické podmínky – závazné parametry, které musí být dodrženy nebo nesmí být ...

Technologie Bauvant

Technologie Bauvant

Předmětem plnění zakázky je dodávka 4 ks stavebních strojů : tandemového vibračního válce, pásového hydraulického rýpadla, šroubového kompresoru a kompaktního smykem řízeného nakladače. Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky. Stroje a zařízení musí být nové bez předchozího užívání a splňovat specifikaci, která je uvedena v zadávací dokumentaci na ...

Pracovný stroj samohybný

Pracovný stroj samohybný

Predmetom zákazky je kúpa ojazdeného pracovného stroja samohybného s teleskopickým manipulátorom.

Dodávka mobilního čelisťového drtiče a mobilního hrubotřídiče pro společnost Kalivoda DC s.r.o.

Dodávka mobilního čelisťového drtiče a mobilního hrubotřídiče pro společnost Kalivoda DC s.r.o.

Předmětem zakázky je dodávka mobilního čelisťového drtiče a mobilního hrubotřídiče. Podrobnější specifikace zařízení a rozsah zakázky je uveden v příloze č. 3. zadávací dokumentace - Technická specifikace poptávaných zařízení.

Pořízení čelního kolového nakladače II.

Pořízení čelního kolového nakladače II.

Předmětem zakázky je pořízení čelního kolového nakladače II. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria a požadavky na splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na Profilu zadavatele https://silnice.profilzadavatele.cz/. Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o ...

Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina I. část

Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina I. část

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks kolového nakladače s otočným teleskopickým výložníkem, a dále předepsané servisní služby po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let, včetně zaškolení 4 pracovníků zadavatele.

(záznamy 1/25 z 1100)  strana 1 / 44