Těžká technika, náhr. díly, Indonésie

Těžká technika, náhr. díly, Indonésie

Zabýváme se: -zásobováním náhradními díly, servisem zařízení pro těžký provoz -základní údržbou a generální opravou motorů Možná, že vaše společnost je výrobce těžké techniky nebo náhradních dílů těžké techniky a byli bychom rádi, pokud byste nám je chtěli dodávat: rypadlo, kolový nakladač, buldozer, zemědělské traktory, lodních motory, ...

Dodávka pracovních strojů

Dodávka pracovních strojů

Dodávka pracovních strojů - část 1 je traktor-bagr, část 2 je kolový nakladač

Nákup stavebních strojů (rok 2016)

Nákup stavebních strojů (rok 2016)

Dodávka 2 ks stavebních strojů, (1x smykový nakladač a 1x rypadlo-nakladač) včetně výbavy, předvedení a vyzkoušení. Stroje musí být nové, tzn., že kupující musí být jejich prvním vlastníkem. Stroje musí být plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky stanovené zákony, vyhláškami a směrnicemi platnými v České republice a EU pro jejich řádné ...

Dodávka podkopových lžic

Dodávka podkopových lžic

Předmětem zakázky je dodávka podkopových lžic pro pásová rypadla dle specifikace, uvedené v zadávací dokumentaci.

Nákup 5 ks nakladačů

Nákup 5 ks nakladačů

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 5 kusů nakladačů (posypový materiál, údržba silnic a příkopů) pro potřeby Správy a údržby silnic ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Požadované nakladače musí být dodány v plně funkčním stavu, musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro tuto kategorii strojů vč. jejich schválení pro provoz ...

Pořízení pásového rypadla I.

Pořízení pásového rypadla I.

Jedná se o výběrové řízení na dodávku pásového rypadla. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na Profilu zadavatele http://silnice.profilzadavatele.cz/ Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání ...

Pořízení rypadlonakladače

Pořízení rypadlonakladače

Předmětem zakázky je pořízení rypadlonakladače. Podrobněji viz zadávací dokumentace.

Pořízení kolového nakladače

Pořízení kolového nakladače

Předmětem zakázky je pořízení kolového nakladače. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: http://spro.profilzadavatele.cz/ Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných ...

Pořízení dvou kloubových demprů

Pořízení dvou kloubových demprů

Předmětem zakázky je pořízení dvou kloubových demprů. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: http://spro.profilzadavatele.cz/ Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání ...

Poptávám ztracené bednění

Poptávám ztracené bednění

Poptávám ztracené bednění 40 . Potřebuji 200 ks plus dopravu do Kejžlice.

Poptávám systémové bednění

Poptávám systémové bednění

Poptávám pronájem systémového bednění na betonový plot. Plot se skládá ze tří částí 1.délka 5 m, výška 1,8 m , šířka 0,3 m 2.délka 2,5 m, výška 1,8 m , šířka 0,3 m 3.délka 8 m, výška 1,8 m, šířka 0,3 m Děkuji za nabídku Jiří Lisa

Pořízení pásového finišeru

Pořízení pásového finišeru

Jedná se o výběrové řízení na dodávku pásového finišeru. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na Profilu zadavatele http://silnice.profilzadavatele.cz/

Dodávka pásových rypadel

Dodávka pásových rypadel

Předmětem zakázky je dodávka pásových rypadel dle specifikace, uvedené v zadávací dokumentaci.

Dodávka 1 ks pásového rýpadla

Dodávka 1 ks pásového rýpadla

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového pásového rýpadla. Stroj bude sloužit zejména k úpravě lesních cest lesního závodu Kladská. Blíže viz ZD.

Pořízení recyklační frézy

Pořízení recyklační frézy

Jedná se o výběrové řízení na dodávku recyklační frézy. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: http://silnice.profilzadavatele.cz/

Pořízení pásového finišeru

Pořízení pásového finišeru

Jedná se o výběrové řízení na dodávku pásového finišeru. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na Profilu zadavatele http://silnice.profilzadavatele.cz/

Pásový dozer

Pásový dozer

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového pásového dozeru.

Dodávka nakladače - rýpadla

Dodávka nakladače - rýpadla

Zakázka obsahuje dodávku 1 ks nakladače – rýpadla. Musí se jednat o nový stroj. Nakladač – rýpadlo je určeno pro provádění stavebních a manipulačních prací. Dodávka bude provedena včetně dopravy, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Pořízení grejdru s příslušenstvím

Pořízení grejdru s příslušenstvím

Předmětem zakázky je pořízení grejdru s příslušenstvím. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: http://spro.profilzadavatele.cz/ Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání ...

Pořízení kolového grejdru s 3D nivelací

Pořízení kolového grejdru s 3D nivelací

Předmětem zakázky je pořízení kolového grejdru s 3D nivelací. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: http://spro.profilzadavatele.cz/ Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o ...

Pořízení kolového nakladače

Pořízení kolového nakladače

Předmětem zakázky je pořízení kolového nakladače. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: http://spro.profilzadavatele.cz/ Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných ...

Pořízení dvou kloubových demprů

Pořízení dvou kloubových demprů

Předmětem zakázky je pořízení dvou kloubových demprů. Veškeré informace k zakázce (podmínky, technické parametry stroje, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: http://spro.profilzadavatele.cz/ Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání ...

Dodávka silniční frézy

Dodávka silniční frézy

Předmětem plnění je dodávka 1 ks nové silniční frézy pro frézování asfaltových povrchů.

Nakladače 2016

Nakladače 2016

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks kolových nakladačů s teleskopickým ramenem a 1 ks kolového nakladače s podkopem - rypadlonakladač.

Kráčející rypadla - 2 ks

Kráčející rypadla - 2 ks

Dodávka 2 nových stavebních strojů pro vodohospodářské práce s hydraulickým ovládáním, včetně zajištění bezplatného servisu po dobu záruky. Podrobné technické specifikace v zadávací dokumentaci.

(záznamy 1/25 z 1033)  strana 1 / 42