Pásová rýpadla, kolový kloubový dumper, čelní kolový nakladač a další příslušenství

Pásová rýpadla, kolový kloubový dumper, čelní kolový nakladač a další příslušenství

Předmětem zakázky je dodávka pásového rýpadla 28-35 tun s jednodílným výložníkem, lžíce zubové úzké, lžíce zubové demoliční, hydraulického kladiva 2,4-2,6 tuny, hydraulického recyklačního drtiče s rotací 2,5-3,3 tuny, kolového kloubového dumperu 20-25 tun, čelního kolového nakladače 17-26 tun a pásového rýpadla 7-9 tun s děleným výložníkem. Blíže ...

Nakladač univerzálny - 3 ks

Nakladač univerzálny - 3 ks

Nakladač univerzálny - 3 ks nakladač univerzálny, samohybný kolesový nakladač, báger nakladač

Poptávám náhradní díl na bagr značky Hyundai

Poptávám náhradní díl na bagr značky Hyundai

Poptávám dolní skleněnou výplň dveří na bagre Hyundai 220. Bylo by možné zaslat do města Dar es Salaam, Tanzanie? Pokud nelze, odebereme zboží přímo v ČR. Děkuji, s pozdravem S.C.L.Mitrowski

Zefektívnenie separovaného zberu v obci Hronovce

Zefektívnenie separovaného zberu v obci Hronovce

Teleskopický manipulátor s príslušenstvom Mulčovač

Inovácia výrobného procesu VT

Inovácia výrobného procesu VT

Horizontálna stacionárna betonáreň pre miešanie betónových zmesí s miešačkou hotového betónu. Detailný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Čelný kolesový kĺbový lopatový nakladač s príslušenstvom

Čelný kolesový kĺbový lopatový nakladač s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb - dodávka nového čelného nakladača s príslušenstvom v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a odovzdanie sprievodnej dokumentácie 1x v slovenskom alebo v českom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti Opis predmetu zákazky v súťažných ...

Dodávka manipulační techniky - kolového nakladače

Dodávka manipulační techniky - kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka manipulační techniky – kolového nakladače (1 ks) s technickými parametry a za podmínek vyspecifikovanými v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Kráčivá rypadla - 2 ks

Kráčivá rypadla - 2 ks

Předmětem zakázky je dodání 2 ks nových kráčivých rypadel. Výkon motoru min. 80 kW (druhé min. 85 kW), hmotnostní třída do 10 -12 tun, pojezd hydrostatický 4 x 4, hydraulické ovládání prvků, biolog. odbouratelné oleje a maziva. Podrobné technické specifikace jsou přílohou zadávacích podmínek.

Poptávám pronájem stavebních výtahů

Poptávám pronájem stavebních výtahů

Poptávám cenovou nabídku na pronájem dvou výtahů pro náklad i osoby GEDA 500 nebo jinou alternativu. Doba pronájmu je na měsíc červen. Jedná se o stavbu mostu na D1 v km 136,151. Výtahy by zajišťovaly výstup pro montážníky a materiál na provizorní opěrnou konstrukci PIŽMO, na které bude uložena ocelová konstrukce mostu. Výška výtahů cca 12 m. ...

Dodávka kompaktoru tuhých komunálních odpadů

Dodávka kompaktoru tuhých komunálních odpadů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového kompaktoru tuhých komunálních odpadů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Tabulka technických parametrů. Splnění minimálních technických parametrů uvedených v tabulce doloží účastník vyplněním údajů.

Dodávka 2ks kolových nakladačů pro Dobet, spol. s r.o.

Dodávka 2ks kolových nakladačů pro Dobet, spol. s r.o.

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie v tomto rozsahu: 2 ks kolových nakladačů. Specifikace nakladačů je uvedena v zadávací dokumentaci.

A425 + A427 Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - smykový nakladač a dvounápravový valník

A425 + A427 Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - smykový nakladač a dvounápravový valník

Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů (smykového nakladače vč. příslušenství kategorie SS ) a (dvounápravového valníku kategorie O3) v celkové předpokládané hodnotě 2,600 mil. Kč bez DPH.

Technologie Bauvant s.r.o.

Technologie Bauvant s.r.o.

Předmětem plnění zakázky je dodávka 4 ks stavebních strojů : tandemového vibračního válce, pásového hydraulického rýpadla, šroubového kompresoru a kompaktního smykem řízeného nakladače. Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky. Stroje a zařízení musí být nové bez předchozího užívání a splňovat specifikaci, která je uvedena v zadávací dokumentaci ...

Pořízení technologií do společnosti Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Pořízení technologií do společnosti Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Dodávka strojů dle specifikace v zadávací dokumentaci.

Pořízení kolového nakladače

Pořízení kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače. Podrobná technická specifikace zařízení je uvedena v samostatné příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Vrtná souprava - ponorná čerpadla

Vrtná souprava - ponorná čerpadla

Předmětem plnění je dodávka 1 kusu továrně nové vrtné soupravy na automobilovém podvozku, rok výroby 2017. Součástí dodávky je servisní činnost stroje.

Kloubový nakladač

Kloubový nakladač

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu továrně nového kloubového čelního nakladače, rok výroby 2017. Součástí dodávky je servisní činnost stroje.

Dodávka hydraulického rypadla a přídavného zařízení

Dodávka hydraulického rypadla a přídavného zařízení

4.1 Předmět zakázky Název: „Dodávka hydraulického rypadla a přídavného zařízení“ Zakázka je složená z dodávky technologie včetně příslušenství bez možnosti dílčího plnění. Předmětem této zakázky je dodávka nové technologie (tj. která nebyla předmětem odpisu) blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále ...

Dodávka pásového rypadla, hydraulických kladiv a podkopových lžic

Dodávka pásového rypadla, hydraulických kladiv a podkopových lžic

Předmětem zakázky je dodávka pásového rypadla, hydraulických kladiv a podkopových lžic. Blíže viz Zadávací dokumentace.

Pásové rypadlo spolufinancované z IROP

Pásové rypadlo spolufinancované z IROP

dodávka 1 ks pásového rypadla

Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina II. část

Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina II. část

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks teleskopického kolového nakladače a dále předepsané servisní služby po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let, včetně zaškolení 4 pracovníků zadavatele.

Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina III. část

Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina III. část

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks rypadlonakladačů (dále také jen „stroj“), a dále předepsané servisní služby po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let, včetně zaškolení 4 pracovníků zadavatele.

Rozšíření portfolia služeb TERMIL

Rozšíření portfolia služeb TERMIL

Předmětem je dodávka nových technologických zařízení (strojů) pro stavební výrobu.Zakázka má tyto dílčí Části plnění: I. Stacionární čerpadlo na beton II. Kolový nakladač (bez certifikace k provozu na veřejných komunikacích)

Kolový nakladač

Kolový nakladač

Nový kolový nakladač o provozní hmotnosti 12-16 tun

Technologie IMR

Technologie IMR

Předmětem plnění zakázky podle zadávací dokumentace (ZD) je dodávka 2 ks nových stavebních strojů : pásového rýpadla a drtící lžíce k rypadlu. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky. Stroje a zařízení musí být nové bez předchozího užívání a splňovat specifikaci, která je uvedena v Příloze ZD č.2 : Základní technické parametry strojů.

(záznamy 1/25 z 1109)  strana 1 / 45