BIODOM - aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre Kompostáreň Krakovany: 1. BIODOM - aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO - 2 ks 2. Nakladač - 1 ks Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ...
Ekologizace provozu AGRA Brtnice, a.s._Panská Lhota
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nakladače a zametače. Vítězný dodavatel/účastník zadávacího řízení jako prodávající se zavazuje zadavateli jako kupujícímu dodat nové doposud nepoužité zboží. Nakladač a zametač musí být po technické stránce vzájemně kompatibilní, resp. musí být možné je vzájemně spojit.
Pronájem stavební techniky v letech 2023 - 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem 1 ks pásového finišeru a 1 ks tandemového válce, a dále zaškolení pracovníků zadavatele.
Nákup recyklační techniky SKL 2
Předmětem veřejné zakázky je pořízení hydraulické drtící lžíce, hydraulické třídící lžíce a hydraulického třídícího drapáku dle technické specifikace.
Dampr 2 ks
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových kloubových damprů s rokem výroby nejpozději 2023 dle technické specifikace a za obchodních podmínek a požadavků stanovených v příloze č. 2 zadávacích podmínek Návrh smlouvy. A to včetně servisní činnosti a zaškolení obsluhy.
Nákup recyklační techniky AC
Předmětem veřejné zakázky je pořízení lopaty na míchání betonu a mobilní třídící jednotky dle technické specifikace.
Opravy vozidiel EKO – podniku VPS – stavebné stroje
Predmetom zákazky sú opravy a údržba stavebných strojov. Použitie výhradne nových originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre stroje.
Nákup recyklační techniky TS
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele pro dodávku drtiče, třídiče a míchací lopaty na míchání betonu v rozsahu technické specifikace.
Čelný kolesový nakladač s teleskopickým výložníkom
Predmetom zákazky je dodávka čelného kolesového nakladača s teleskopickým výložníkom. Špecifikácie predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 Technická špecifikácia a ostatné špecifikácie.
Nákup hrubotřídiče a třídiče HO
Předmětem veřejné zakázky je pořízení hrubotřídiče a bubnového třídiče dle technické specifikace.
ATM CZ a.s. - Využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mísícího centra. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Nákup recyklační techniky CHT
Předmětem veřejné zakázky je pořízení kuželového drtiče s třídičem, mobilního třídiče a 4 ks lopat na míchání betonu dle technické specifikace.
Nákup strojového vybavenia pre Zberný dvor – Príbelce
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia zberného dvora. V jednotlivých priestoroch zberného dvora sa bude robiť zber a dočasné skladovanie vyzbieraných druhov odpadov. V rámci vybavenia zberného dvora technologickými zariadeniami sa plánuje s obstaraním kolesového traktora, traktorového prívesu, čelného nakladača, štiepkovača, ...
Technologická zostava pre asfaltérsku čatu - Finišer na pásovom podvozku
Predmetom zákazky je dodanie : Finišera na pásovom podvozku ( 1 kus ) a Tandemového vibračného valca ( 1 kus ). Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, alebo na celý predmet zákazky).
Nákup míchacího centra
Předmětem veřejné zakázky je pořízení míchacího centra betonu dle technické specifikace.
Nakladač s doplnkovým príslušenstvom
Predmetom zákazky je modernizácia a materiálno-technické vybavenie zberného dvora a kompostárne v meste Spišská Stará Ves s cieľom podporiť triedený zber a spracovanie BRO v rámci samosprávy. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jeden, dva alebo všetky tri logické celky. Opis predmetu zákazky je súčasťou návrhu na plnenie kritérií a ...
Dodanie asfaltového pásového finišera
Dodanie 1 ks asfaltového pásového finišera v súlade so špecifikáciou podľa Prílohy č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.
Nákup mobilního čelisťového a kuželového drtiče
Předmětem veřejné zakázky je pořízení mobilního čelisťového drtiče a mobilního kuželového drtiče dle technické specifikace.
Poptávám ND na traktorbagr Komatsu
Poptávám díly přední nápravy traktorbagru Komatsu WB98A z roku 1997, konkrétně levý reduktor. Umíte si s tím poradit? Předem moc děkuji Rukavička
Prohlídky, údržba a opravy nakladačů a rypadlo nakladačů SSOK
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou prohlídky, údržba a opravy nakladačů a rypadlo nakladačů v držení Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. na jednotlivých střediscích dle požadavků zadavatele.
Teleskopický manipulátor 4x4 + 4x prídavné zariadenie s možnosťou celoročného nasadenia
Predmetom zákazky je obstaranie pracovného stroja Teleskopický manipulátor 4x4 + 4x prídavné zariadenie s možnosťou celoročného nasadenia pre oddelenie komunálneho podniku podľa Opisu predmetu zákazky v prílohe č. 1, vrátane dopravy na Bazovú 8, Bratislava. Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného ...
Dynamický nákupní systém - Manipulace se substráty a zeminami
Může se jednat o tyto manipulace: • nakládka na silniční vozidla, • uložení substrátu (figurace a hrnutí), • kolová doprava pro převozy sypkých substrátů dle požadavků objednatele, • recyklace stavebních sutin a úprava zrnitosti, • čištění veřejných komunikací, • stavební mechanismy.
Špeciálny automobil N3G Rýpadlo
Automobil špeciálny N3G Rýpadlo Univerzálny dokončovací stroj je samohybný pracovný stroj/zariadenie - lopatové rýpadlo na automobilovom podvozku. Je určený na vykonávanie zemných prác predovšetkým na dokončovacie zemné práce a s použitím vhodného nástroja aj na výkopové a iné zemné práce (napr. budovanie a údržbu inžinierskych sietí, hĺbenie ...
Pořízení kolového nakladače
Předmětem veřejné zakázky je kolový nakladač s čelní lopatou pro manipulaci s AL šrotem. Zařízení bude pracovat v klimatických podmínkách -20 °C až 40 °C a bude se pohybovat jak ve venkovních, tak vnitřních prostorách. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze Technická specifikace, která tvoří přílohu č.2 výzvy ...
Profesionálny cestársky nosič náradia s prídavnými zariadeniami
Obstaranie cestárskej technicky pre potreby Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja v rozsahu nákupu profesionálneho cestárskeho nosiča náradia s prídavnými zariadeniami v počte 1 ks a nákupu profesionálneho cestárskeho traktora s prídavnými zariadeniami v počte 1 ks. Predmet zákazky je rozdelený na časti. Časť 1 zákazky: Profesionálny ...