Technologická zostava pre asfaltérsku čatu - Finišer na pásovom podvozku
Predmetom zákazky je dodanie : Finišera na pásovom podvozku ( 1 kus ) a Tandemového vibračného valca ( 1 kus ). Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, alebo na celý predmet zákazky).
Nákup míchacího centra
Předmětem veřejné zakázky je pořízení míchacího centra betonu dle technické specifikace.
Nakladač s doplnkovým príslušenstvom
Predmetom zákazky je modernizácia a materiálno-technické vybavenie zberného dvora a kompostárne v meste Spišská Stará Ves s cieľom podporiť triedený zber a spracovanie BRO v rámci samosprávy. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jeden, dva alebo všetky tri logické celky. Opis predmetu zákazky je súčasťou návrhu na plnenie kritérií a ...
Dodanie asfaltového pásového finišera
Dodanie 1 ks asfaltového pásového finišera v súlade so špecifikáciou podľa Prílohy č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.
Nákup mobilního čelisťového a kuželového drtiče
Předmětem veřejné zakázky je pořízení mobilního čelisťového drtiče a mobilního kuželového drtiče dle technické specifikace.
Poptávám ND na traktorbagr Komatsu
Poptávám díly přední nápravy traktorbagru Komatsu WB98A z roku 1997, konkrétně levý reduktor. Umíte si s tím poradit? Předem moc děkuji Rukavička
Prohlídky, údržba a opravy nakladačů a rypadlo nakladačů SSOK
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou prohlídky, údržba a opravy nakladačů a rypadlo nakladačů v držení Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. na jednotlivých střediscích dle požadavků zadavatele.
Teleskopický manipulátor 4x4 + 4x prídavné zariadenie s možnosťou celoročného nasadenia
Predmetom zákazky je obstaranie pracovného stroja Teleskopický manipulátor 4x4 + 4x prídavné zariadenie s možnosťou celoročného nasadenia pre oddelenie komunálneho podniku podľa Opisu predmetu zákazky v prílohe č. 1, vrátane dopravy na Bazovú 8, Bratislava. Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného ...
Dynamický nákupní systém - Manipulace se substráty a zeminami
Může se jednat o tyto manipulace: • nakládka na silniční vozidla, • uložení substrátu (figurace a hrnutí), • kolová doprava pro převozy sypkých substrátů dle požadavků objednatele, • recyklace stavebních sutin a úprava zrnitosti, • čištění veřejných komunikací, • stavební mechanismy.
Špeciálny automobil N3G Rýpadlo
Automobil špeciálny N3G Rýpadlo Univerzálny dokončovací stroj je samohybný pracovný stroj/zariadenie - lopatové rýpadlo na automobilovom podvozku. Je určený na vykonávanie zemných prác predovšetkým na dokončovacie zemné práce a s použitím vhodného nástroja aj na výkopové a iné zemné práce (napr. budovanie a údržbu inžinierskych sietí, hĺbenie ...
Pořízení kolového nakladače
Předmětem veřejné zakázky je kolový nakladač s čelní lopatou pro manipulaci s AL šrotem. Zařízení bude pracovat v klimatických podmínkách -20 °C až 40 °C a bude se pohybovat jak ve venkovních, tak vnitřních prostorách. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze Technická specifikace, která tvoří přílohu č.2 výzvy ...
Profesionálny cestársky nosič náradia s prídavnými zariadeniami
Obstaranie cestárskej technicky pre potreby Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja v rozsahu nákupu profesionálneho cestárskeho nosiča náradia s prídavnými zariadeniami v počte 1 ks a nákupu profesionálneho cestárskeho traktora s prídavnými zariadeniami v počte 1 ks. Predmet zákazky je rozdelený na časti. Časť 1 zákazky: Profesionálny ...
Kolový nakladač KOVOSTEEL
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks kolového nakladače dle technické specifikace.
Silniční fréza
Předmětem dodávky je 1 ks silniční frézy k frézování asfaltobetonových povrchů dle Technické specifikace.
Kolesové rýpadlo, nakladač
Predmetom zákazky je dodanie kolesových rýpadlo, nakladačov v počte 2 ks vrátane príslušenstva.
Čelný nakladač
Predmetom zákazky je dodanie nových kĺbových čelných nakladačov v počte 2 ks.
Silniční fréza šířky 500 mm
Dodávka 1 ks silniční frézy šířky 500 mm. Stroj nový, originální, nikoli repasovaný.
Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor v obci Likavka Celkové množstvo alebo rozsah: 1.Teleskopický manipulátor 1 ks 2.Vyklápací náves 1 ks 3.Traktorový príves s ramenovým nosičom 1 ks 4.Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 1 ks 5.Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme ...
Kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou
Predmetom zákazky je dodanie kolesových rýpadiel v počte 2 ks s otočnou nadstavbou vrátane príslušenstva.
Dodávka nové silniční frézy
Dodávka nové silniční frézy
Kolesový nakladač s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Zákazka je rozdelená do troch samostatných častí: ČASŤ 1 Kolesový nakladač s príslušenstvom ČASŤ 2 Kolesový traktor s príslušenstvom ČASŤ 3 Kontajner Rozsah zákazky je definovaný v prílohe E.1 a predmetom uvedeným v návrhu kúpnej zmluvy v prílohe G.2 Súťažných podkladov.
Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu Zvýšenie triedeného zberu odpadov
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu s názvom Zvýšenie triedeného zberu odpadov v obci Muráň, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako ...
Technológia na recykláciu stavebného odpadu - hydraulické rýpadlo
Predmetom zákazky je technológia určená na recykláciu stavebného odpadu hydraulické rýpadlo. Špecifikácia jednotlivých technológií je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky
Komunálne vozidlo s príslušenstvom
Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom rozdelené do 3 celkov podľa spôsobu ich určenia, a to: Komunálne vozidlo s príslušenstvom Teleskopický manipulátor s príslušenstvom Zariadenie na meranie evidenciu odpadov
Poptávám opravu minibagru Hainzl LS150
Poptávám servis, opravu minibagru Hainzl LS150. Mám prosbu.Vlastním už 7 let minibagr 1, 5tuna, Hainzl 150 (rok výroby cca 1990?), nemá štítek řada věcí je od majitelů přede mnou "vykuchána" či nouzově zalátána. I tak je to neúnavný pracant, který dře s minimální potřebou oprav.. Bohužel nyní už si nevím rady.. Popis závady: Pístnice, ani pásy ...