Nákup kráčivého rypadla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1ks kráčivého rypadla 4x4.
Technologie pro materiálové využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky, kolového nakladače
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Pásový multifunkční svahový nosič nástrojů s dálkovým ovládáním
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks pásového multifunkčního svahového nosiči nástrojů s dálkovým ovládáním (dále také „stroj“), včetně dokladů a listin nezbytných k řádnému užívání a provozu stroje, tj. zejména návod k obsluze a údržbě stroje, servisní sešit apod. Stroj bude využíván pro práce vykonávané Zadavatelem při správě, úklidu ...
Teleskopický manipulátor
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávka 1 ks nového teleskopického manipulátora určeného do rastlinnej a živočíšnej výroby a na iné komunálne práce vrátane daňových poplatkov komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné ...
Kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou - 1 ks
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks kolesového rýpadla s otočnou nadstavbou.
NAPOS, a.s. - Technologie pro třídění odpadů - dodávka vynášecího řetězového dopravníku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hlavního řetězopásového dopravníku do lisu, řetězopásového dopravníku třídící linky, kolového čelního nakladače, vysokozdvižného vozíku a 6 ks velkoobjemových kontejnerů. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Dodávka kolových bagrů (RD)
Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na dodávky až 2 ks kolových bagrů pro potřeby zadavatele, které budou sloužit k zajišťování stavební činnosti v lesnickém provozu.
Dodávka 4 ks kolových nakladačů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks kolových čelních nakladačů, 1 ks kolového nakladače se zadním ramenem a 1 ks kolového čelního teleskopického nakladače, vše ve stavu továrně nových, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Zberný dvor Tornaľa - technologická časť
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v meste Tornaľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Dodání teleskopického manipulátoru s otočnou věží
Předmět plnění veřejné zakázky je dodání teleskopického manipulátoru s otočnou věží vč. příslušenství.
Materiálové využití odpadů - LUFRAMA Zemní práce s.r.o. - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky s magnetickým separátorem a kolového nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Dodávka 2 ks kráčejících rypadel včetně příslušenství
Předmětem zakázky je dodávka 2 ks kráčejících rypadel a příslušenství a to včetně dopravy na místo předání. Stroje a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze Technická specifikace - požadavek zadavatele, která tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání ...
Dvoucestná rypadla 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových dvoucestných rypadel, určených k držbě železniční dopravní cesty. Bližší technická specifikace je přílohou Zadávací dokumentace.
Poptávám bagr
Sháním bagr 1,5 t nebo 2,5 t. Nevadí použitý.
Pořízení dopravní a stavební techniky
Část I. - Nákladní automobil s celkovou hmotností do 12 t, vybavený kontejnerovým nosičem. Součástí dodávky je kontejner. Část II - Kolový smykový čelní nakladač s hmotností do 3,25 t Vše dle specifikace uvedené v Příloze č.3 Zadávací dokumentace.
Dodávka 2 ks teleskopických nakladačů s otočí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks továrně nových teleskopických čelních nakladačů s otočí včetně příslušenství.
Jaroslav Hampl - Projekt materiálového využití odpadů
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele (účastníka) či dodavatelů (účastníků), který či kteří zajistí řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky spočívající v dodávce strojů a strojního zařízení dle požadavků zadavatele. Jedná se o dodávku následujících dvou nových inovativních technologií (strojů a zařízení) určených pro ...
Automobilový jeřáb N3G
Předmětem plnění je dodávka 1 ks továrně nového automobilového jeřábu N3G (také stroj), splňující parametry uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy, rok výroby 2021, a to včetně zaškolení obsluhy; servisní činnosti a provádění mimozáručních oprav dodaného stroje.
Dampr
Předmětem plnění je dodávka 2 ks továrně nových kloubových damprů (dále i jen stroje), rok výroby 2021. Součástí dodávky je poskytování servisní činnosti k dodaným strojům a mimozáruční opravy po dobu provozu 10 000 motohodin. Podrobnosti v zadávací dokumentaci.
Dozer
Předmětem plnění je dodávka 1 ks továrně nového pásového dozeru bez rozrývače, splňující parametry uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy, rok výroby 2021.
Protismykový nakladač
Dodávka 1 ks nového protismykového nakladače. Podrobné vymezení předmětu zakázky včetně technických, jakostních a funkčních požadavků zadavatele je uvedeno v příloze č.7 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda - Dodávka čelních kolových nakladačů
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na každou část veřejné zakázky, přičemž celkem se jedná až o 6 strojů. V rámci všech částí VZ zadavatel garantuje odběr 1 stroje. Součástí předmětu plnění bude zprovoznění všech dodaných strojů a jejich agregace s požadovanými adaptéry, dále ...
Poptávám nový traktorbagr značky Caterpillar
Poptávám nový traktorbagr CAT , co mi prosím můžete nabídnout? Děkuji Šubrt
Obstaranie technológií pre spoločnosť SG PROFI, s.r.o.
Časť č.1 Elektrocentrála 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť č.2 Minirypadlo 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť č.3 Ponorný vibrátor 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3). Časť č.4 ...
Pořízení technologie pro materiálové využití odpadů - Michal Svoboda - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače