Kolesové bagre s prídavnými zariadeniami
Predmetom zákazky je dodanie osem (8) kusov kolesových bagrov s deleným tabelátorovým výložníkom a prídavnými zariadeniami pre vykonávanie prác v rámci rekonštrukcií a opráv ciest spadajúcich do pôsobnosti verejného obstarávateľa, ako je frézovanie, zbíjanie, zametanie materiálu, nakladanie materiálu a taktiež kosenie a mulčovanie. Podrobný opis ...
NEMA - materiálové využití odpadů
Předmětem zakázky je pořízení štěpkovacího stroje a nakladače za účelem materiálového využití odpadů. Předmětem zakázky je rovněž doprava do místa plnění vč. montáže, předání dokladů definovanými kupními smlouvami, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu.
K + K Kosice, a.s. - Materiálové využití odpadů - dodávka kolového rypadlo nakladače
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového rypadlo nakladače s drtícím zařízením. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Pořízení mobilní třídící jednotky k dotřídění složek z odděleného sběru odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače.
KSB pila s.r.o. - Projekt materiálového využití odpadů - dodávka nakladače a mobilního zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače a mobilního zařízení na výrobu štěpky. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Zařízení pro manipulaci s kontejnery
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks mobilních kolových nakladačů kontejnerů s výsuvným stohovačem (dále jen „Kolové nakladače“). Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 ZD (1. a 2. část). Předmětem zakázky je rovněž: • doprava Kolových nakladačů do Místa plnění • montáž stroje • proškolení zaměstnanců ...
Pořízení třídící linky pro Odpady Procházka s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka třídící linky a nakladače.
Poptávám bagristické práce
Poptáváme bagristu na traktorbagr + otočný bagr kolový.
Dodávka kolového nakladače, zařízení pro míchání kalů s vápnem
Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače, zařízení pro míchání kalů s vápnem a 120 ks betonových bloků systém "Lego". Zakázka je rozdělená na 3 části: část A, část B a část C. Nabídky pro jednotlivé části se podávají: Nabídka pro část A se podává: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00021463 Nabídka pro část B se ...
Vibrační válec
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vibračního válce včetně příslušenství v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž provádění servisních prohlídek po dobu záruční lhůty.
Nakladač kolový
Dodávka kolového nakladače pro každodenní provoz separační linky a hrubotřídiče.
Materiálové využití odpadů - UMBRELLA s.r.o. - dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Práce spojené s narušením zhutnených plôch a priľahlých súvisiacich plôch
Predmetom zákazky sú práce spojené s narušením zhutnených plôch v priečnom reze rýpadlom v rámci projektu č. 2 Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja
Projekt materiálového využití odpadů - INVENTYS s.r.o. - dodávka nakladače s třídícím zařízením
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nakladače s třídícím zařízením. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Nákup kráčivého rypadla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1ks kráčivého rypadla 4x4.
Technologie pro materiálové využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky, kolového nakladače
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Pásový multifunkční svahový nosič nástrojů s dálkovým ovládáním
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks pásového multifunkčního svahového nosiči nástrojů s dálkovým ovládáním (dále také „stroj“), včetně dokladů a listin nezbytných k řádnému užívání a provozu stroje, tj. zejména návod k obsluze a údržbě stroje, servisní sešit apod. Stroj bude využíván pro práce vykonávané Zadavatelem při správě, úklidu ...
Teleskopický manipulátor
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávka 1 ks nového teleskopického manipulátora určeného do rastlinnej a živočíšnej výroby a na iné komunálne práce vrátane daňových poplatkov komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné ...
Kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou - 1 ks
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks kolesového rýpadla s otočnou nadstavbou.
NAPOS, a.s. - Technologie pro třídění odpadů - dodávka vynášecího řetězového dopravníku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hlavního řetězopásového dopravníku do lisu, řetězopásového dopravníku třídící linky, kolového čelního nakladače, vysokozdvižného vozíku a 6 ks velkoobjemových kontejnerů. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Dodávka kolových bagrů (RD)
Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na dodávky až 2 ks kolových bagrů pro potřeby zadavatele, které budou sloužit k zajišťování stavební činnosti v lesnickém provozu.
Dodávka 4 ks kolových nakladačů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks kolových čelních nakladačů, 1 ks kolového nakladače se zadním ramenem a 1 ks kolového čelního teleskopického nakladače, vše ve stavu továrně nových, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Zberný dvor Tornaľa - technologická časť
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v meste Tornaľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Dodání teleskopického manipulátoru s otočnou věží
Předmět plnění veřejné zakázky je dodání teleskopického manipulátoru s otočnou věží vč. příslušenství.
Materiálové využití odpadů - LUFRAMA Zemní práce s.r.o. - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky s magnetickým separátorem a kolového nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.