Rámcová dohoda - Dodávka teleskopických manipulátorů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ, přičemž celkem se jedná až o 2 stroje. Zadavatel garantuje odběr 1 stroje. Součástí předmětu plnění je také zabezpečení servisních služeb na dodaných strojích.
Mobilní nakladače kontejnerů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks mobilních kolových nakladačů kontejnerů s výsuvným stohovačem (dále jen „Kolové nakladače“). Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 ZD (1. a 2. část). Předmětem zakázky je rovněž: • doprava Kolových nakladačů do Místa plnění • montáž stroje • proškolení zaměstnanců ...
Dodávka dvou kusů teleskopických otočných nakladačů na údržbu komunikací Kraje Vysočina
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 2 kusů kolového nakladače s otočným teleskopickým výložníkem, 2 paletizační vidle, 2 čelní lopaty a 2 pracovní plošiny, předepsané servisní služby po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava strojů na místo plnění, jejich uvedení do provozu a ...
Značkovací stroj pre vodorovné dopravné značenie a prívesný vozík pre jeho presun
Predmetom zákazky je dodanie nového značkovacieho stroja pre vodorovné dopravné značenie a prívesného vozíka pre jeho presun. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka 2 kusů teleskopických nakladačů na údržbu komunikací Kraje Vysočina
Dodávka 2 kusů teleskopických kolových nakladačů. Součástí předmětu plnění je dále doprava strojů na místo plnění, jejich uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu.
Silniční značkovací stroj pro zpracování plastu za studena a barvy a přívěs pro značkovací stroj
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 silničního značkovacího stroje pro zpracování plastu za studena a barvy a 1 přívěsu pro tento značkovací stroj. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále dodávka značkovacího stroje a přívěsu do místa plnění, předvedení funkčnosti, zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro ...
Mobilný čeľusťový alebo odrazový drvič s magnetickým seprátorom
Obstaranie strojového vybavenia pre zriadenie mobilného recyklačného zariadenia stavebného odpadu: Mobilný čeľusťový alebo odrazový drvič s magnetickým separátorom - 1 ks, Podvalníkový trojnápravový náves - 1 ks, Pásové rýpadlo - 1 ks, Demolačné kliešte - 1 ks. S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž je predmet zákazky rozdelený na 3 časti.
Poptáváme půjčovnu pil
Hledáme půjčovnu pil na řezání žulových desek v Mostě nebo Litvínově
Silniční značkovací stroj pro pokládku liniového VDZ barvou velkého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového nepoužitého silničního stroje pro pokládku liniového VDZ barvou velkého rozsahu.
Teleskopický nakladač
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na zabezpečenie prác rôzneho druhu, t. j. teleskpických nakladačov s príslušenstvom v množstve 3 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Sací bager
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks sacieho bagra. Plávajúci sací bager bude určený na odstraňovanie jemných sedimentov.
Univerzálny dokončovací stroj - 2
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov samohybného univerzálneho dokončovacieho stroja na automobilovom podvozku s pohonom 6x6. Stroj je určený na : -zemné práce s použitím rôznych nástrojov a prídavných zariadení -vytváranie protipožiarnych pásov a priekop pri lesných požiaroch -uvoľňovanie ľadových naplavenín a rozbíjanie ľadových ...
Poptávám zapůjčení a montáž systémového stěnového bednění
Poptávám zapůjčení a montáž systémového jednostranného stěnového bednění o délce 26 metrů a výšce 2,8 metru. Jedná se o zesílení stávající venkovní zdi, která je ve tvaru písmene U a délky stran jsou 8, 12 a 6 metru.
Kolový nakladač
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového kolového nakladače . Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 ZD.
Dodávka 9 ks kolových nakladačů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks kolových čelních nakladačů, 3 ks kolových nakladačů se zadním ramenem a 2 ks kolových čelních teleskopických nakladačů, vše ve stavu továrně nových, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Poptávám zapůjčení zatloukače kůlů
Poptávám půjčení zatloukače kůlů, Brno.
Poptávám natahovací hák na nástavbu
Poptávám natahovací hák na nástavbu.
Cisternové vozidlá
Zabezpečenie dopravných prostriedkov a techniky pre DHaZZ, o.z. Chmeľov. Jedná sa o zákazku, ktorá je rozdelená na smoastatné časti z dôvodu charakteru tovaru, a to : 1. časť predmetu zákazky: Cisternové vozidlá, ktorej predmetom je dodanie a) Cisternové vozidlo na hasenie lesných požiarov, preprava vody a družstva min 1+1,min CAS30, ...
Veľká technika na údržbu komunikácií
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej novej techniky: Časť I. Veľká technika na údržbu komunikácií 1.Podvozok nákladného automobilu 4x4 2 ks 2.Čelná snehová radlica 2 ks 3.Nadstavba sypača k podvozku 4x4 2 ks 4.Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks 5.Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks Časť II. Stredná technika na údržbu ...
Dodávka rypadlo-nakladače na údržbu komunikací Kraje Vysočina cms HB
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks rypadlo-nakladače (dále jen stroj). Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava stroje na místo plnění, jeho uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu. Součástí předmětu veřejné zakázky je ...
Rekonštrukcia korčekovéh bagra KDB 500
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho korčekového bagra KDB 500 - PODBANSKO
Nákup rypadlo nakladače
Nákup rypadlo nakladače
Finišér
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na výkon opravy ciest - technologickej zostavy pre asfaltérsku čatu pozostávajúcej zo zostavy strojov - finišér, vibračný valec 7 t, vibračný valec 4 t, fréza na asfalt na pokládku asfaltových kobercov vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - bager s výložníkom
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks bager s výložníkom, ktorý bude umiestnený na plávajúcej plošine a bude slúžiť na manipuláciu s plávajúcimi plošinami, nakládku a vykládku člnov a v prípade nehôd iných zariadení a plavidiel.
Dodávka 3 ks rypadlo - nakladačů pro zajištění běžné údržby komunikací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks rypadlo – nakladačů pro zajištění běžné údržby komunikací pro potřeby SÚS JMK.