Špeciálny automobil N3G Rýpadlo
Automobil špeciálny N3G Rýpadlo Univerzálny dokončovací stroj je samohybný pracovný stroj/zariadenie - lopatové rýpadlo na automobilovom podvozku. Je určený na vykonávanie zemných prác predovšetkým na dokončovacie zemné práce a s použitím vhodného nástroja aj na výkopové a iné zemné práce (napr. budovanie a údržbu inžinierskych sietí, hĺbenie ...
Pořízení kolového nakladače
Předmětem veřejné zakázky je kolový nakladač s čelní lopatou pro manipulaci s AL šrotem. Zařízení bude pracovat v klimatických podmínkách -20 °C až 40 °C a bude se pohybovat jak ve venkovních, tak vnitřních prostorách. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze Technická specifikace, která tvoří přílohu č.2 výzvy ...
Profesionálny cestársky nosič náradia s prídavnými zariadeniami
Obstaranie cestárskej technicky pre potreby Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja v rozsahu nákupu profesionálneho cestárskeho nosiča náradia s prídavnými zariadeniami v počte 1 ks a nákupu profesionálneho cestárskeho traktora s prídavnými zariadeniami v počte 1 ks. Predmet zákazky je rozdelený na časti. Časť 1 zákazky: Profesionálny ...
Kolový nakladač KOVOSTEEL
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks kolového nakladače dle technické specifikace.
Silniční fréza
Předmětem dodávky je 1 ks silniční frézy k frézování asfaltobetonových povrchů dle Technické specifikace.
Kolesové rýpadlo, nakladač
Predmetom zákazky je dodanie kolesových rýpadlo, nakladačov v počte 2 ks vrátane príslušenstva.
Čelný nakladač
Predmetom zákazky je dodanie nových kĺbových čelných nakladačov v počte 2 ks.
Silniční fréza šířky 500 mm
Dodávka 1 ks silniční frézy šířky 500 mm. Stroj nový, originální, nikoli repasovaný.
Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor v obci Likavka Celkové množstvo alebo rozsah: 1.Teleskopický manipulátor 1 ks 2.Vyklápací náves 1 ks 3.Traktorový príves s ramenovým nosičom 1 ks 4.Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 1 ks 5.Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme ...
Kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou
Predmetom zákazky je dodanie kolesových rýpadiel v počte 2 ks s otočnou nadstavbou vrátane príslušenstva.
Dodávka nové silniční frézy
Dodávka nové silniční frézy
Kolesový nakladač s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Zákazka je rozdelená do troch samostatných častí: ČASŤ 1 Kolesový nakladač s príslušenstvom ČASŤ 2 Kolesový traktor s príslušenstvom ČASŤ 3 Kontajner Rozsah zákazky je definovaný v prílohe E.1 a predmetom uvedeným v návrhu kúpnej zmluvy v prílohe G.2 Súťažných podkladov.
Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu Zvýšenie triedeného zberu odpadov
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu s názvom Zvýšenie triedeného zberu odpadov v obci Muráň, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako ...
Technológia na recykláciu stavebného odpadu - hydraulické rýpadlo
Predmetom zákazky je technológia určená na recykláciu stavebného odpadu hydraulické rýpadlo. Špecifikácia jednotlivých technológií je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky
Komunálne vozidlo s príslušenstvom
Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom rozdelené do 3 celkov podľa spôsobu ich určenia, a to: Komunálne vozidlo s príslušenstvom Teleskopický manipulátor s príslušenstvom Zariadenie na meranie evidenciu odpadov
Poptávám opravu minibagru Hainzl LS150
Poptávám servis, opravu minibagru Hainzl LS150. Mám prosbu.Vlastním už 7 let minibagr 1, 5tuna, Hainzl 150 (rok výroby cca 1990?), nemá štítek řada věcí je od majitelů přede mnou "vykuchána" či nouzově zalátána. I tak je to neúnavný pracant, který dře s minimální potřebou oprav.. Bohužel nyní už si nevím rady.. Popis závady: Pístnice, ani pásy ...
Nakladače s otočí
Předmětem dodávky je čelní kolový teleskopický nakladač s otočí vč. příslušenství pro středisko SSMSK Nový Jičín a čelní kolový nakladač s otočí vč. příslušenství pro středisko SSMSK Opava.
Kolové rýpadlo 18 t
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového rypadla dle technické specifikace.
Dodávka finišeru pro pokládku živičných ploch
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nepoužitého pásového finišeru pro pokládku asfaltových ploch o minimální pracovní šířce 2,5m při hydraulickém rozšíření do 5m. Minimální obsah násypky živice musí být pro 12t. Součástí předmětu plnění je zaškolení obsluhy, seznámení s údržbou a poskytování servisních prací.
Dodávka nakladače pro cestmistrovství Chrudim a rýpadlo-nakladače pro cestmistrovství Svitavy
Dodávka nakladače pro cestmistrovství Chrudim a rýpadlo-nakladače pro cestmistrovství Svitavy
Pořízení technologie pro materiálové využití odpadů - Lantaron s.r.o. - dodávka techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nakladače a drtiče dřevního odpadu. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Dodávka nakladače
Dodávka nakladače dle specifikace v zadávací dokumentaci - vyrovnávání lopaty směrem nahoru i dolů, průtok hydrauliky min. 100 l/min, nosnost min. 1 150 kg, hlučnost prostředí obsluhy max. 80 dB, klimatizace kabiny, možnost volby řízení H/ISO, hydraulické upínání nářadí, 2 pojezdové rychlosti
Dodávka rypadla
Dodávka kompaktního rypadla dle specifikace v zadávací dokumentaci - hloubkový dosah stroje min. 3,8m, výsypná výška lopaty min. 3,8 m, příslušenství: lopata 300 mm, lopata 600 mm, lopata 900 mm, pevná svahovací lopata
Nákup 4 ks kolového rypadlo nakladače
Předmětem plnění této veřejné zakázky nákup 4 ks kolového rypadlo nakladače. Požadavky zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace na profilu zadavatele. Zadavatel upozorňuje, že se musí jednat o kolový rypadlo nakladač tovární výroby. Pro stroj předpokládá zadavatel rozsah ročního proběhu do max. ...
Nákup kolesového teleskopického nakladača/manipulátora s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup samohybného kolesového teleskopického nakladača/manipulátora s príslušenstvom v počte 1 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch