Efektivní a transparentní úřad - nové vyhlášení

Efektivní a transparentní úřad - nové vyhlášení

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní a transparentní úřad, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002089

Efektivní řízení organizací města - nové vyhlášení

Efektivní řízení organizací města - nové vyhlášení

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní řízení organizací města, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002510 – konkrétně část dodávka hardwaru.

Dodávka software pro jazykové učebny

Dodávka software pro jazykové učebny

Předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro jazykové učebny, včetně náhlavních souprav - za účelem vedení výuky cizích jazyků do základních škol na území města Plzně

Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov

Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb podpory prevádzky a rozvoja informačného systému Register úpadcov (ďalej len IS RÚ). Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku a rozvoj moderného, prehľadného, adresného a presného systému. Hlavným cieľom zákazky je rozvoj a podpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s ...

Sestavy na sběr biometrických dat o lesních porostech

Sestavy na sběr biometrických dat o lesních porostech

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 sestav na sběr biometrických dat o lesních porostech.

Realizace WiFi připojení včetně bezpečnostního firewallu

Realizace WiFi připojení včetně bezpečnostního firewallu

Předmětem zakázky je dodávka a implementace přístupových bodů k bezdrátové Wi-Fi síti a bezpečnostního firewallu, včetně záruky a servisních služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami

FTK - Software pro geolokaci

FTK - Software pro geolokaci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru pro geolokaci. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

Systém na podporu a riadenie ubytovacích zariadení vysokej školy

Systém na podporu a riadenie ubytovacích zariadení vysokej školy

Predmetom zákazky je realizácia projektu Komplexná podpora ubytovania a stravovania na UK, konkrétne zavedenie informačného systému pre podporu ubytovacích služieb, podporu stravovacích služieb a evidenciu a kontrolu dotovanej stravy. Súčasťou zákazky je licenčné a prevádzkové zabezpečenie týchto systémov na dobu 5 rokov.

Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda

Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov samosprávy v rokoch 2018-2021, a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), Dokumentačného informačného systému samosprávy (ďalej len CG DISS), Geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG ...

Nákup Firewallu

Nákup Firewallu

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 2 ks síťového zařízení – tzv. Firewallu, v podobě hardwarového (HW) a softwarového (SW) vybavení, k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi interní sítí Zadavatele a Internetem, včetně příslušenství potřebného k implementaci, implementace a související služby a následná tříletá hardwarová a softwarová ...

Antivirové řešení pro ČP

Antivirové řešení pro ČP

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí licencí k antivirovému řešení společně s poskytováním podpory a údržby (support & maintenance).

Efektivní elektronický úřad města Telč

Efektivní elektronický úřad města Telč

Předmětem veřejné zakázky je pořízení HW a SW zařízení a vybavení a následná technická podpora projektu s názvem „Efektivní elektronický úřad města Telče“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003105, v rámci IROP, 28. výzva Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Předmětem veřejné zakázky je též uvedení do provozu ...

FEKT – síťové prvky a komponenty, část 1 Infrastruktura WiFi sítě

FEKT – síťové prvky a komponenty, část 1 Infrastruktura WiFi sítě

Předmětem této zakázky je vybavení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií síťovými prvky a komponenty. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 3 části v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí zakázky nebo na všechny části zakázky, přičemž toto zadávací řízení se týká pouze ...

Dodávka serverů a diskových úložišť pro projekt INFRA II

Dodávka serverů a diskových úložišť pro projekt INFRA II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 8 serverů, 3 diskových polí a 6 síťových přepínačů, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci - aktivní síťové prvky

Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci - aktivní síťové prvky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních síťových prvků do Centra kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci – Neředíně, a to vše dle technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 Dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace a zajištění záručního servisu a podpory;

Infrastruktura - Modernizace ústavního virtualizačního výpočetního systému

Infrastruktura - Modernizace ústavního virtualizačního výpočetního systému

Předmětem veřejné zakázky je výpočetní hardware pro přípravu virtuálních počítačů a serverů pro studentské projekty, bakalářské a diplomové práce. Výpočetní hardware umožňuje současně běh několika desítek virtuálních počítačů s nainstalovaným běžným i specifickým software. Výpočetní systém sestává z několika málo vysoce výkonných výpočetních ...

Pořízení databáze lékových interakcí - nové vyhlášení

Pořízení databáze lékových interakcí - nové vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí databáze lékových interakcí včetně aplikace pro vyhledávání, její pravidelná aktualizace, služby spojené s implementací řešení v podmínkách zadavatele (ČPZP) a konzultační podpora.

Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému

Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému

Predmetom zákazky je úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít systému ITMS2014+ za účelom elektronizácie služieb pre Miestne akčné skupiny, ktoré sú financované z Programu rozvoja vidieka. V rámci predmetu zákazky sa požaduje vypracovanie analýzy, vývoj a implementácia, testovanie a nasadenie rozšíreného ITMS2014+, dodanie ...

Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie kvality ovzdušia

Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie ...

Predmetom zákazky sú služby spočívajúce vo vytvorení Komplexného multiškálového modelovacieho systému pre analýzu a predpoveď kvality ovzdušia, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie každoročných požiadaviek na modelovanie vyplývajúcich zo Zákona o ovzduší 137/2010 Z. z., Vyhlášky 244/2016 o kvalite ovzdušia, Zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na ...

Poskytování podpory k duševnímu vlastnictví Novell – MicroFocus a NetIQ

Poskytování podpory k duševnímu vlastnictví Novell – MicroFocus a NetIQ

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb systémové podpory produktů Novell. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 1, 2, a 4 této zadávací dokumentace.

Server pro FF UP v Olomouci

Server pro FF UP v Olomouci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka serveru pro Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Obnova maintenance pro FW Checkpoint

Obnova maintenance pro FW Checkpoint

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka licencí a poskytování maintenance pro zařízení FW Checkpoint, která slouží pro zajištění bezpečnosti počítačových sítí v ČT. Zajištění se týká jak perimetru (připojování internetových linek a přístup VPN), tak zajištění datových center.

Servisné služby na prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Holíč

Servisné služby na prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Holíč

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy /ďalej len CG ISS/, dokumentačného informačného systému /ďalej len CG DISS/, geografického informačného systému /ďalej len GISAM/, riešenia pre podporu eGovernmentu /ďalej ...

Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft

Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft

Softvérové vybavenie pre koncové stanice užívateľov a serverovú infraštruktúru verejného obstarávateľa, pravidelné a automaticky poskytované služby a služby L2 supportu, rozvojové projekty. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch, časť C. Opis predmetu zákazky.

Řízení provozu bezpilotního systému letadel

Řízení provozu bezpilotního systému letadel

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM), které spočívají především v: • poskytnutí přístupu ke konzoli pro správu vzdušného prostoru společnosti ANS CR (zadavatel); • distribuce a prezentace informací o bezletových zónách koncovým uživatelům; • vedení letového protokolu s ...

(záznamy 1/25 z 5831)  strana 1 / 234