Rozšírenie Cisco CUCM a WiFi riešenie pro lokality KaMO
A. Rozšírenie existujúceho riešenia Cisco CUCM, ochrana investície a dodržanie zavedeného štandardu B. WiFi riešenie pre lokality KAMO s poskytnutím riadeného prístupu na internet pre návštevníkov
Zajištění záložního internetového připojení LČR
Předmět plnění veřejné zakázky spočívá poskytování služeb elektronických komunikací Internet, jakož i souvisejících plnění vše, jak předepsáno závazným vzorem smlouvy, včetně její přílohy, který je součástí zadávací dokumentace.
Poptávám připojení i internetu
Dobrý den, poptávám internetové připojení na Praze 3.
Virtuálna privátna dátová komunikačná sieť 2021
Predmetom zákazky je poskytovanie elektronických komunikačných služieb - virtuálnej privátnej dátovej komunikačnej siete (ďalej len VPN) na prepojenie pracovísk a dátových centier Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pre potreby obojsmerného prenosu údajov výhradne medzi lokálnymi počítačovými sieťami jednotlivých pracovísk a zabezpečenie ...
Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací zahrnující: • Poskytování pevného datového spojení lokalit zadavatele pomocí technologie MPLS VPN L3, • Zajištění připojení server hostingu do sítě Internet • Poskytování server hostingu (rackhostingu) • Poskytování pevných hlasových (služba ...
Dohledová platforma mobilních služeb pro stroje a zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na následné poskytování mobilních datových služeb pro komunikaci mezi technologickými zařízeními (měřící stanice) a pro připojení technologických zařízení do sítě Internet s možností připojení do privátního APN.
Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytovat zadavateli dohodnuté veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě (datové služby, připojení do sítě internet, hlasové služby v pevném místě). Součástí plnění je i kompletní zřízení datové sítě dle parametrů stanovených objednatelem v Technické specifikaci a zajistí pro ...
Poptávám internetové připojení Brno - Štýřice
Poptávám internetové připojení Brno - Štýřice, Grmelova 8. Fyzická osoba, bytový prostor. Cena do 300 kč / měsíc.
Poptávám telekomunikační služby
Poptávám Balíček - 2x internet pevný, TV po internetu a neomezené volání 4 Gb. děkuji
Azure Monetary Commitment pro ochranu perimetru sítě
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby 6QK-00001 Azure Monetary Commitment na základě dílčích objednávek, a to prostřednictvím Smlouvy SCE Objednatele formou zajištění kreditů v počtu dle potřeb zadavatele, s platností kreditů do konce platnosti rámcové dohody.
Poskytování služeb elektronických komunikací
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě pro zadavatele, a to konkrétně zajištění: a) Datové služby - Fixní datová síť; b) Připojení do sítě Internet; c) Hostingové služby a služby pro ukládání dat.
Datové služby VZP ČR II
Předmět veřejné zakázky zahrnuje: a) Poskytování datových komunikačních služeb (dále jen „Služby“/„Služba“) po dobu trvání smlouvy, a to poskytování virtuální privátní sítě; konektivity do Internetu, konektivity do CMS a souvisejících služeb, vč. zřízení a aktivace Služeb, zajištění změny parametrů Služeb, zrušení Služeb a poskytování ...
Generální dodavatel datových linek
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy na služby spočívající v poskytování datových linek/internetové přípojky na lokalitách zadavatele uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Seznam objektů a požadovaných kapacit konektivit. Služby jsou specifikovány ve čl. 3 zadávací dokumentace (dále jen „plnění“).
Půdní vestavba ZŠ T. G. Masaryka – Milovice – konektivita a připojení k internetu
Předmětem zakázky na konektivitu je vybudování vnitřní sítě a vnitřní konektivita.
Telekomunikační služby
Předmětem plnění je uzavření Rámcové dohody v souladu s § 131 ZZVZ na poskytování následujících telekomunikačních služeb: - Hlasové a datové telekomunikační služby v pevném místě - Mobilní telekomunikační služby Detailní popis předmětu plnění VZ je v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Poptáváme dodavatele služeb a zboží
Nová asistenční firma poptává dodavatele služeb a zboží, pro nákup vozidel všech kategorií (vč. servisu), nákup pohonných hmot (vč. služeb), síť autoškol, jízdních kol, telefonní a internetové služby, náhradní díly (pro všechny značky vozidel), odtahové služby pro vozidla, pojištění vozidel, el. energie, plynu pro firmy a domácnosti, síť lékáren a ...
Vybavení základních škol v Klatovech: Konektivita a připojení k internetu - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova
Předmětem plnění je zajištění konektivity a připojení k internetu u ZŠ Plánická a ZŠ Čapkova. Projektem dojde k zajištění kvalitního připojení ke službám veřejného internetu a síť LAN, která pokryje prostory výše zmíněných škol. Vybavení pořizované v rámci zajištění konektivity těchto dvou škol je řešeno následujícím způsobem. Část vybavení ...
Poskytování datových služeb pro Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je internetové připojení objektu zadavatele a MPLS spojení této budovy a ostatních budov ABS ČR.
Bezpečnostní internetová brána
Poskytovaní služby sw řešení pro vyšší viditelnost hrozeb přes vektor DNS pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Blíže viz zadávací podmínky.
Datové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je připojení lokální sítě v sídle zadavatele do internetu s vysokou spolehlivostí přenosu dat, neovlivnitelnou povětrnostními podmínkami a aktivním rušením a splňující parametry uvedené v zadávací dokumentaci.
Služby agregatora benefitů benefitního systému DPP
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na agregaci benefitů v rámci benefitního systému zadavatele.
UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi III. – PřF Envelopa
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – objekt Envelopa, a to dle Technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění ...
Pokrytie WIFI signálom, bezplatny internet v čakárňach ambulancii a na lôžkových oddeleniach
Predmetom zákazky je pokrytie priestorov verejného obstarávateľa WIFI signálom - bezplatný internet návštevníkom a pacientom v čakárňach ambulancií a na lôžkových oddeleniach, správa a údržba systému vrátane prevádzkovania počas 60 mesiacov. Systém je nezávislý od IT siete a systému verejného obstarávateľa. Súčasťou informačného systému nebude ...
Pokrytie WIFI signálom, bezplatný internet v čakárňach ambulancií a na lôžkových oddeleniach
Predmetom zákazky je pokrytie priestorov verejného obstarávateľa WIFI signálom - bezplatný internet návštevníkom a pacientom v čakárňach ambulancií a na lôžkových oddeleniach, správa a údržba systému vrátane jeho prevádzkovania počas 60 mesiacov . Systém je nezávislý od IT siete a systému verejného obstarávateľa. Súčasťou informačného systému ...