Poptávám připojení na pevný optický internet
Poptávám pevný internet optický 100 Mb/s, zakoupit modem nebo router do vlastnictví. Je to panelový byt 1kk. Bělehradská 513, 530 09 Pardubice, 3. patro. Prosím Cenu internetu měsíčně ,bez přidání tv apod. Pouze internet. A cenu zapojení a modemu. V bytě není telefonní přípojka.Prosím o odpověď na mail.
Nová infraštruktúra pre potreby plynulej pracovnej prevádzky a zabezpečenia dát IT infraštruktúry
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia novej IT infraštruktúry a modernizácia výpočtovej techniky Východoslovenskej galérie v Košiciach. Dodávka a inštalácia novej infraštruktúry pre potreby plynulej pracovnej prevádzky a zabezpečenia dát IT infraštruktúry VSG a modernizácie výpočtovej techniky tak, aby mohla plniť potrebné funkcie podľa ...
Konektivita objektu církevní ZŠ v Třinci
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení školy k internetu. Blíže viz zadávací dokumentace.
Komunikačná infraštruktúra SKPOS 2 pre UGKK SR a GKÚ Bratislava
Cieľom predmetu zákazky je zabezpečenie pripojenia siete permanentných referenčných staníc GNSS pripojených pomocou komunikačnej infraštruktúry do Národného servisného centra nachádzajúceho sa na Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava (GKÚ)
Konektivita objektu církevní základní školy v Třinci
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení školy k internetu. Blíže viz zadávací dokumentace.
Datové propojení poboček NZM
Předmětem veřejné zakázky je zajištění datových služeb pro propojení jednotlivých poboček organizace do společné počítačové sítě VPN a propojení s centrálou organizace. Propojení jednotlivých poboček s centrálou v Praze bude realizováno pomocí služby MPLS VPN s podporou OoS s parametry dle zadávací dokumentace. Propojení jednotlivých poboček s ...
Vysokorychlostní datová síť, etapa 1
Předmětem veřejné zakázky je dlouhodobý pronájem optických kabelů jako komunikačního vedení neveřejné komunikační sítě veřejné správy v rámci projektu: Vysokorychlostní datová síť Moravskoslezského kraje. Účelem budování této sítě je zajištění síťového prostředí pro vzájemnou komunikaci mezi zřízenými a založenými organizacemi Moravskoslezského ...
Bezpečná osmička - služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb elektronických komunikací - datových služeb ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně požadovaného rozvoje.
Mobilní a stacionární služby elektronických komunikací a související dodávky a služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb a hlasových a datových služeb v pevném místě pro statutární město Pardubice na období 4 let. Veškeré technické podmínky uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace v rámci poskytování telekomunikačních služeb představují minimálně přípustnou ...
Poskytovanie služieb internetu
Vybudovanie / poskytovanie služieb internetovej konektivity v dvoch koncových bodoch s kapacitou pripojenia minimálne 1Gbit/s pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ozbrojené sily Slovenskej republiky.
Rozšírenie Cisco CUCM a WiFi riešenie pro lokality KaMO
A. Rozšírenie existujúceho riešenia Cisco CUCM, ochrana investície a dodržanie zavedeného štandardu B. WiFi riešenie pre lokality KAMO s poskytnutím riadeného prístupu na internet pre návštevníkov
Zajištění záložního internetového připojení LČR
Předmět plnění veřejné zakázky spočívá poskytování služeb elektronických komunikací Internet, jakož i souvisejících plnění vše, jak předepsáno závazným vzorem smlouvy, včetně její přílohy, který je součástí zadávací dokumentace.
Poptávám připojení i internetu
Dobrý den, poptávám internetové připojení na Praze 3.
Virtuálna privátna dátová komunikačná sieť 2021
Predmetom zákazky je poskytovanie elektronických komunikačných služieb - virtuálnej privátnej dátovej komunikačnej siete (ďalej len VPN) na prepojenie pracovísk a dátových centier Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pre potreby obojsmerného prenosu údajov výhradne medzi lokálnymi počítačovými sieťami jednotlivých pracovísk a zabezpečenie ...
Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací zahrnující: • Poskytování pevného datového spojení lokalit zadavatele pomocí technologie MPLS VPN L3, • Zajištění připojení server hostingu do sítě Internet • Poskytování server hostingu (rackhostingu) • Poskytování pevných hlasových (služba ...
Dohledová platforma mobilních služeb pro stroje a zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na následné poskytování mobilních datových služeb pro komunikaci mezi technologickými zařízeními (měřící stanice) a pro připojení technologických zařízení do sítě Internet s možností připojení do privátního APN.
Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytovat zadavateli dohodnuté veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě (datové služby, připojení do sítě internet, hlasové služby v pevném místě). Součástí plnění je i kompletní zřízení datové sítě dle parametrů stanovených objednatelem v Technické specifikaci a zajistí pro ...
Poptávám internetové připojení Brno - Štýřice
Poptávám internetové připojení Brno - Štýřice, Grmelova 8. Fyzická osoba, bytový prostor. Cena do 300 kč / měsíc.
Poptávám telekomunikační služby
Poptávám Balíček - 2x internet pevný, TV po internetu a neomezené volání 4 Gb. děkuji
Azure Monetary Commitment pro ochranu perimetru sítě
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby 6QK-00001 Azure Monetary Commitment na základě dílčích objednávek, a to prostřednictvím Smlouvy SCE Objednatele formou zajištění kreditů v počtu dle potřeb zadavatele, s platností kreditů do konce platnosti rámcové dohody.
Poskytování služeb elektronických komunikací
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě pro zadavatele, a to konkrétně zajištění: a) Datové služby - Fixní datová síť; b) Připojení do sítě Internet; c) Hostingové služby a služby pro ukládání dat.
Datové služby VZP ČR II
Předmět veřejné zakázky zahrnuje: a) Poskytování datových komunikačních služeb (dále jen „Služby“/„Služba“) po dobu trvání smlouvy, a to poskytování virtuální privátní sítě; konektivity do Internetu, konektivity do CMS a souvisejících služeb, vč. zřízení a aktivace Služeb, zajištění změny parametrů Služeb, zrušení Služeb a poskytování ...
Generální dodavatel datových linek
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy na služby spočívající v poskytování datových linek/internetové přípojky na lokalitách zadavatele uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Seznam objektů a požadovaných kapacit konektivit. Služby jsou specifikovány ve čl. 3 zadávací dokumentace (dále jen „plnění“).
Půdní vestavba ZŠ T. G. Masaryka – Milovice – konektivita a připojení k internetu
Předmětem zakázky na konektivitu je vybudování vnitřní sítě a vnitřní konektivita.