Zajištění komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb

Zajištění komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění komunikační infrastruktury pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb pro Český statistický úřad.

Zajištění redundantní komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb

Zajištění redundantní komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění redundantní komunikační infrastruktury pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb pro Český statistický úřad.

Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II

Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II

Předmětem veřejné zakázky je zajištění cloudingových, hostingových a datových služeb pro zajištění provozu technologické platformy informačních systémů ISPOP a EnviHELP v období let 2018 – 2021 (36 měsíců od účinnosti smlouvy) dle specifikace uvedení v zadávací dokumentaci.

Hosting technickej a systémovej infraštruktúry

Hosting technickej a systémovej infraštruktúry

Predmetom verejného obstarávania je zákazka na obstaranie služby Hosting technickej a systémovej infraštruktúry (ďalej len hostingové služby) pod čím verejný obstarávateľ rozumie poskytnutie a prevádzku kompletnej hardvérovej infraštruktúry a systémového softvéru pre prevádzku dvoch aplikačných softvérových infraštruktúr: -Informačného systému ...

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR

Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.

Hosting Drupal aplikací ČT

Hosting Drupal aplikací ČT

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozní infrastruktury pro provozování redakčního systému Drupal, jeho kompletní správa, optimalizace aplikace z hlediska nároků na HW a rychlost odbavování požadavků uživatelů. Aplikační cloud umožní přizpůsobení se aktuálním provozním požadavkům (provozní špičky, průběžné narůstání zátěže – např. ...

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR

Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR

Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.

Vytvoření datového centra VZP ČR formou pronájmu II

Vytvoření datového centra VZP ČR formou pronájmu II

Předmětem veřejné zakázky je poskytování „housingových“ služeb, spočívajících zejména v umístění vlastních racků a souvisejících IT zařízení zadavatele (dále též jen „ICT zařízení Zadavatele“) v datovém centru uchazeče (dále též jen „DC uchazeče“ nebo též jen „DC“), zajištění specifických parametrů těchto služeb a poskytování související technické ...

Zajištění hostingu webu a jeho správy, facebookové reklamy a dodání reklamního kreditu na Facebooku

Zajištění hostingu webu a jeho správy, facebookové reklamy a dodání reklamního kreditu na Facebooku

Předmětem veřejné zakázky je zajištění hostingu pro webové stránky mediální kampaně www.hatefree.cz a jejich správy, dále pak dodání reklamního kreditu na sociální síti Facebook a správa této reklamy. Veřejná zakázka je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který je z 80 % financován Norskými fondy a EHP a z 20 % státním ...

Dodávka a implementace řešení Webových prezentací LČR vč. objednávkového systému

Dodávka a implementace řešení Webových prezentací LČR vč. objednávkového systému

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění kompletního řešení aplikací a webových prezentací LČR včetně zajištění jejich provozu formou hostingové služby odpovídajícího požadavkům na funkcionality, výkonnost a dostupnost a dalším parametrům definovaným v zadávací dokumetaci.

ICT hosting cloudových služeb a datová konektivita

ICT hosting cloudových služeb a datová konektivita

ICT hosting cloudových služeb a datová konektivita

Dodávka a údržba aplikačního programového vybavení, včetně poskytování hostingu

Dodávka a údržba aplikačního programového vybavení, včetně poskytování hostingu

a) Zadavatel v souvislosti s ukončením platnosti stávající smlouvy na aplikační vybavení pro potřeby Správy KRNAP požaduje zajištění nového systémového vybavení. b) Předmětem plnění je dodávka aplikačního programového vybavení. c) Předpokládaná doba platnosti smlouvy je 5 let.

Datacentrum Rondel

Datacentrum Rondel

Cílem je vybudovat datové centrum RONDEL a poskytovat jeho služby na trhu například , hosting fyzických serverů, hosting virtuálních serverů, poštovní služby (e-mail), webhosting, housing serverů. Předmětem zakázky je především dodávka vybavení pro datacentrum RONDEL: strojů a zařízení - klimatizačních a VZT zařízení, datových rozváděčů, řešení ...

Datacentrum Rondel

Datacentrum Rondel

Cílem je vybudovat datové centrum RONDEL a poskytovat jeho služby na trhu například , hosting fyzických serverů, hosting virtuálních serverů, poštovní služby (e-mail), webhosting, housing serverů. Předmětem zakázky je především dodávka vybavení pro datacentrum RONDEL: strojů a zařízení - klimatizačních a VZT zařízení, datových rozváděčů, řešení ...

Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.

Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.

Predmet zákazky na poskytnutie služieb pozostáva z dvoch hlavných aktivít: - HA1 Vytvorenie a podpora webového portálu spoločnosti - HA2 Vybudovanie informačného systému na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Webová portál MV

Webová portál MV

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spojených s pronájmem a správou webových serverů, zajištění bezpečného provozu webového portálu, tvorba www stránek prostřednictvím Redakčního systému, poskytování služeb Help Desk (k nahlašování incidentů a požadavků), vyhledávání na portálu Ministerstva vnitra a vytvoření speciálních aplikací s ...

Datacentrum Rondel

Datacentrum Rondel

Cílem je vybudovat datové centrum RONDEL a poskytovat jeho služby na trhu například , hosting fyzických serverů, hosting virtuálních serverů, poštovní služby (e-mail), webhosting, housing serverů. Předmětem zakázky je především dodávka vybavení pro datacentrum RONDEL: strojů a zařízení - klimatizačních a VZT zařízení, datových rozváděčů, řešení ...

On-line marketing a elektronická komunikácia

On-line marketing a elektronická komunikácia

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb tvorby, realizácie on-line marketingovej komunikácie v zmysle schválenej komunikačnej stratégie, zabezpečenie kompletného on-line marketingu, web-analytiky s prepojením na predajné výsledky spoločnosti, rozvoj a správa webovej stránky, webhosting a diagnostika funkčných porúch na obdobie 3 rokov.

Zajištění rozvoje, podpory a provozu IS ARES

Zajištění rozvoje, podpory a provozu IS ARES

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rozvoje, podpory a provozu IS ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) do 31. 12. 2017 v dále specifikovaném rozsahu: 1) Podpora datové aktualizace IS ARES. 2) Podpora provozu webové prezentace IS ARES ve veřejné i neveřejné části. 3) Správa, podpora a údržba aplikací tvořících IS ARES. ...

Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců

Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců

Předmětem veřejné zakázky je pořízení, implementace, následný provoz (hostování), pořizování a plnění dat a údržba (servisní činnosti včetně průběžného reportingu o provozu systému) včetně uživatelské podpory systému pro ASO a ČMKOS (dále jen „systém“). Požadovaný systém má sloužit jako aplikační podpora primárních procesů a má zajistit plnou ...

Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců

Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců

Předmětem veřejné zakázky je pořízení, implementace, následný provoz (hostování), pořizování a plnění dat a údržba (servisní činnosti včetně průběžného reportingu o provozu systému) včetně uživatelské podpory systému pro ASO a ČMKOS (dále jen „systém“). Požadovaný systém má sloužit jako aplikační podpora primárních procesů a má zajistit plnou ...

Posilování sociálního dialogu

Posilování sociálního dialogu

Předmětem veřejné zakázky je pořízení, implementace, následný provoz (hostování), pořizování a plnění dat a údržba (servisní činnosti včetně průběžného reportingu o provozu systému) včetně uživatelské podpory systému pro ASO a ČMKOS (dále jen „systém“). Požadovaný systém má sloužit jako aplikační podpora primárních procesů a má zajistit plnou ...

Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce

Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce

Předmětem veřejné zakázky je pořízení, implementace, následný provoz (hostování), pořizování a plnění dat a údržba (servisní činnosti včetně průběžného reportingu o provozu systému) včetně uživatelské podpory systému pro ASO a ČMKOS (dále jen „systém“). Požadovaný systém má sloužit jako aplikační podpora primárních procesů a má zajistit plnou ...

Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců

Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců

Předmětem veřejné zakázky je pořízení, implementace, následný provoz (hostování), pořizování a plnění dat a údržba (servisní činnosti včetně průběžného reportingu o provozu systému) včetně uživatelské podpory systému pro ASO a ČMKOS (dále jen „systém“). Požadovaný systém má sloužit jako aplikační podpora primárních procesů a má zajistit plnou ...

(záznamy 1/25 z 92)  strana 1 / 4