Rozšíření současného multiportálu Liferay o Kariérní web
Zadavatel požaduje rozšíření provozovaného multiportálu o novou funkcionalitu Kariérního webu.
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček a tvorba digitálního obsahu pro nové digitální aplikace
Předmětem veřejné zakázky je digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček a tvorba digitálního obsahu pro nové digitální aplikace a expozice. Součástí plnění je též poskytnutí servisních služeb včetně hostingu k dokončenému dílu, a to po dobu 6 let.
Zajištění komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění komunikační infrastruktury pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb pro Český statistický úřad.
Zajištění redundantní komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění redundantní komunikační infrastruktury pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb pro Český statistický úřad.
Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění cloudingových, hostingových a datových služeb pro zajištění provozu technologické platformy informačních systémů ISPOP a EnviHELP v období let 2018 – 2021 (36 měsíců od účinnosti smlouvy) dle specifikace uvedení v zadávací dokumentaci.
Hosting technickej a systémovej infraštruktúry
Predmetom verejného obstarávania je zákazka na obstaranie služby Hosting technickej a systémovej infraštruktúry (ďalej len hostingové služby) pod čím verejný obstarávateľ rozumie poskytnutie a prevádzku kompletnej hardvérovej infraštruktúry a systémového softvéru pre prevádzku dvoch aplikačných softvérových infraštruktúr: -Informačného systému ...
Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR
Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.
Hosting Drupal aplikací ČT
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozní infrastruktury pro provozování redakčního systému Drupal, jeho kompletní správa, optimalizace aplikace z hlediska nároků na HW a rychlost odbavování požadavků uživatelů. Aplikační cloud umožní přizpůsobení se aktuálním provozním požadavkům (provozní špičky, průběžné narůstání zátěže – např. ...
Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR
Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.
Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR
Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.
Vytvoření datového centra VZP ČR formou pronájmu II
Předmětem veřejné zakázky je poskytování „housingových“ služeb, spočívajících zejména v umístění vlastních racků a souvisejících IT zařízení zadavatele (dále též jen „ICT zařízení Zadavatele“) v datovém centru uchazeče (dále též jen „DC uchazeče“ nebo též jen „DC“), zajištění specifických parametrů těchto služeb a poskytování související technické ...
Zajištění hostingu webu a jeho správy, facebookové reklamy a dodání reklamního kreditu na Facebooku
Předmětem veřejné zakázky je zajištění hostingu pro webové stránky mediální kampaně www.hatefree.cz a jejich správy, dále pak dodání reklamního kreditu na sociální síti Facebook a správa této reklamy. Veřejná zakázka je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který je z 80 % financován Norskými fondy a EHP a z 20 % státním ...
Dodávka a implementace řešení Webových prezentací LČR vč. objednávkového systému
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění kompletního řešení aplikací a webových prezentací LČR včetně zajištění jejich provozu formou hostingové služby odpovídajícího požadavkům na funkcionality, výkonnost a dostupnost a dalším parametrům definovaným v zadávací dokumetaci.
ICT hosting cloudových služeb a datová konektivita
ICT hosting cloudových služeb a datová konektivita
Dodávka a údržba aplikačního programového vybavení, včetně poskytování hostingu
a) Zadavatel v souvislosti s ukončením platnosti stávající smlouvy na aplikační vybavení pro potřeby Správy KRNAP požaduje zajištění nového systémového vybavení. b) Předmětem plnění je dodávka aplikačního programového vybavení. c) Předpokládaná doba platnosti smlouvy je 5 let.
Datacentrum Rondel
Cílem je vybudovat datové centrum RONDEL a poskytovat jeho služby na trhu například , hosting fyzických serverů, hosting virtuálních serverů, poštovní služby (e-mail), webhosting, housing serverů. Předmětem zakázky je především dodávka vybavení pro datacentrum RONDEL: strojů a zařízení - klimatizačních a VZT zařízení, datových rozváděčů, řešení ...
Datacentrum Rondel
Cílem je vybudovat datové centrum RONDEL a poskytovat jeho služby na trhu například , hosting fyzických serverů, hosting virtuálních serverů, poštovní služby (e-mail), webhosting, housing serverů. Předmětem zakázky je především dodávka vybavení pro datacentrum RONDEL: strojů a zařízení - klimatizačních a VZT zařízení, datových rozváděčů, řešení ...
Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.
Predmet zákazky na poskytnutie služieb pozostáva z dvoch hlavných aktivít: - HA1 Vytvorenie a podpora webového portálu spoločnosti - HA2 Vybudovanie informačného systému na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
Webová portál MV
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spojených s pronájmem a správou webových serverů, zajištění bezpečného provozu webového portálu, tvorba www stránek prostřednictvím Redakčního systému, poskytování služeb Help Desk (k nahlašování incidentů a požadavků), vyhledávání na portálu Ministerstva vnitra a vytvoření speciálních aplikací s ...
Datacentrum Rondel
Cílem je vybudovat datové centrum RONDEL a poskytovat jeho služby na trhu například , hosting fyzických serverů, hosting virtuálních serverů, poštovní služby (e-mail), webhosting, housing serverů. Předmětem zakázky je především dodávka vybavení pro datacentrum RONDEL: strojů a zařízení - klimatizačních a VZT zařízení, datových rozváděčů, řešení ...
On-line marketing a elektronická komunikácia
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb tvorby, realizácie on-line marketingovej komunikácie v zmysle schválenej komunikačnej stratégie, zabezpečenie kompletného on-line marketingu, web-analytiky s prepojením na predajné výsledky spoločnosti, rozvoj a správa webovej stránky, webhosting a diagnostika funkčných porúch na obdobie 3 rokov.
Zajištění rozvoje, podpory a provozu IS ARES
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rozvoje, podpory a provozu IS ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) do 31. 12. 2017 v dále specifikovaném rozsahu: 1) Podpora datové aktualizace IS ARES. 2) Podpora provozu webové prezentace IS ARES ve veřejné i neveřejné části. 3) Správa, podpora a údržba aplikací tvořících IS ARES. ...
Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, implementace, následný provoz (hostování), pořizování a plnění dat a údržba (servisní činnosti včetně průběžného reportingu o provozu systému) včetně uživatelské podpory systému pro ASO a ČMKOS (dále jen „systém“). Požadovaný systém má sloužit jako aplikační podpora primárních procesů a má zajistit plnou ...
Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, implementace, následný provoz (hostování), pořizování a plnění dat a údržba (servisní činnosti včetně průběžného reportingu o provozu systému) včetně uživatelské podpory systému pro ASO a ČMKOS (dále jen „systém“). Požadovaný systém má sloužit jako aplikační podpora primárních procesů a má zajistit plnou ...
Posilování sociálního dialogu
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, implementace, následný provoz (hostování), pořizování a plnění dat a údržba (servisní činnosti včetně průběžného reportingu o provozu systému) včetně uživatelské podpory systému pro ASO a ČMKOS (dále jen „systém“). Požadovaný systém má sloužit jako aplikační podpora primárních procesů a má zajistit plnou ...