Modernizace webových stránek a webových aplikací ÚÚR, včetně jejich vzájemných integračních vazeb
Cílem zadávacího řízení je vybrat dodavatele, který provede aktualizaci a modernizaci webových stránek ÚÚR: veřejné i neveřejné části portálu. Součástí modernizace budou morálně zastaralé interní webové aplikace: Knihovna, Slovník územního rozvoje, 1000 otázek ke stavebnímu právu, Neveřejná diskuse pro přístup s heslem, Docházková kniha s ...
Portál pro diseminaci výsledků statistických úloh ČSÚ a webová aplikace pro prezentaci výsledků SLDB
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 a pro diseminaci výsledků statistických úloh ČSÚ (dále také jako „PDI“ nebo „Portál diseminace informací“). Diseminací dat se rozumí různé formy prezentace výsledků, od poskytnutí dat různým skupinám uživatelů v definovaných formátech prostřednictvím rozhraní ...
Webová aplikace pro uživatelem definované výstupy dat SLDB 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření webové aplikace pro uživatelem definované výstupy (UDV), která umožňuje sestavení výsledných tabulek podle požadavků uživatele a využívá přitom datový model dat na principu multidimenzionálních kostek. Jedná se o aplikaci, která umožní uživatelům ve webovém prohlížeči i strojově s využitím API vybrat z ...
MZM, stálá expozice - Loutkařské umění a Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času
Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj a implementace webového portálu, který bude prezentovat digitalizované sbírkové předměty. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha dokumentace zadávacího řízení).
Webový portál Středočeského kraje
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na pořízení nového portálu Středočeského kraje s následnou podporou na 60 měsíců dle Technické specifikace. Primárním účelem moderního a přístupného webového portálu je informovat veřejnost o aktuálním dění v kraji, umožnit snadnou orientaci v agendách úřadu a efektivně vyřešit různé životní situace ...
Vybudování, provoz a další rozvoj  Informačního portálu pro cizince
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh architektury, vývoj, dodávka, a implementace informačního systému s názvem Informační portál pro cizince (dále jen "IP"), a to vč. navazující správy a provozu a dalšího rozvoje. IP musí být provozován v prostředí zadavatele a pod jeho kontrolou. Předmětem této veřejné zakázky je vytvořit a uvést do provozu ...
Poptáváme vytvoření profesionálních webových stránek
Profesionální webové stránky s nadčasovým designem Poptáváme vytvoření profesionálních (zdůrazňuji opravdu profesionálních) webových stránek, s velmi atraktivním designem. Obor: finance Při reakci prosíme o zaslání odkazu na vaše webové stránky, a dále alespoň 10 odkazů na vámi vytvořené firemní webové stránky (nikoli e-shopy). ...
Poptáváme tvorbu nového webu a e-shopu
Poptáváme tvorbu nového webu a e-shopu pro naši společnost. Součástí úpravy webu, bude potřeba připravit i návrhy propagačního materiálu jako jsou vizitky, PP prezentace, datasheety aj.
Dodávání vizuálního obsahu na webové stránky Českého rozhlasu
Část 1 VZ: Dodávání aktuálního zpravodajského vizuálního obsahu z domova a z celého světa • Předmětem této části veřejné zakázky je dodávání aktuálních fotografií z domova a z celého světa. • předpokládaná hodnota za 3 roky: 3.060.000,- Kč bez DPH Část 2 VZ: Dodávání editoriálního a ilustračního vizuálního obsahu • Předmětem této části ...
Nová infrastruktura a prezentace webových aplikací ČHMÚ včetně systémové integrace datových zdrojů
Předmětem veřejné zakázky je vytvor?ení nových webových stránek a současně systémového integrátoru, který napomůže sjednotit a logicky uspořádat ve struktuře obsah nového portálu a navázat aplikace třetích stran. Aplikace vytvořené třetími stranami budou do nového webu integrované úpravou vzhledu a sjednocením hlavičky (úpravy aplikací třetích ...
Weby, loga, reklamy, Srbsko
Tvoříme webové stránky, mobilní weby, loga, reklamy na sociální média atd. Vytváříme také identitu značky, rebranding, pokyny pro značku, design aplikací, brožury, billboardy, prototypy, responzivní stránky, design balení a balení, redesign, makety, 3D vykreslování ... Jsme nadšení z vytváření skvělých produktů, které lidem usnadňují život. ...
Vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad
Predmetom zákazky je vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad a zabezpečenie udržateľnej prevádzky vytvoreného webového sídla vrátane údržby a technickej podpory počas životného cyklu webového sídla pre obdobie 48 mesiacov od potvrdenia preberacieho protokolu pre spustenie ostrej prevádzky, v členení: a) vytvorenie nového webového sídla ...
Vývoj aplikace DVZ - grafické, animační a programátorské práce vč. licencí
Zakázka je rozdělena na části: Část 1 - DVZ - grafické, animační a programátorské práce vč. licencí Předmět zakázky: Předmětem plnění části veřejné zakázky je vývoj výukové aplikace DVZ - grafické, animační a programátorské práce vč. licencí, uživatelské testování (dále jen „předmět plnění“). Jedná se o naprosto unikátní dílo DVZ svým ...
Tvorba a provoz webové platformy města Brna opakované řízení
Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření Platformy pro weby města Brna, tedy systému pro správu obsahu webů, na které bude možno vytvářet nové weby a migrovat stávající. Součástí předmětu Veřejné zakázky je rovněž Provoz, Podpora a Údržba, jakož i Rozvoj Platformy. Jako první projekt bude v rámci předmětu Veřejné zakázky spuštěn a provozován nový ...
Zavedenie online systému webovej konfigurácie produktu
Predmetom zákazky je komplexné riešenie produktov firmy, príprava na ich zavedenie do výroby a následného predaja, vytvorenie kompletnej infraštruktúry spoločnosti Tercial na výrobu, montáž a servisovanie týchto produktov v rámci kontajnerových čistiarní odpadových vôd (ČOV) s využitím membránových bioreaktorov (MBR) a aplikovaného vývoja ...
Rozšíření současného multiportálu Liferay o Kariérní web
Zadavatel požaduje rozšíření provozovaného multiportálu o novou funkcionalitu Kariérního webu.
Vývoj, provoz a rozvoj WEBu ČPZP
Předmětem plnění je inovace stávajícího WEBu ČPZP, která spočívá ve vytvoření nového grafického návrhu, zvýšení responsibility WEBu ČPZP, návrhu WEBu ČPZP podle zásady „mobile first“ a převedení všech funkcionalit současného WEBu ČPZP do nové podoby. Součástí převodu funkcionalit bude jak veřejná část (front end) tak administrační část (back end). ...
Poskytování služeb souvisejících s tvorbou a úpravami webových prezentací a správou obsahu webu
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání a uzavření Rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ s délkou trvání 60 měsíců ode dne uzavření Smlouvy s maximálně třemi (3) Dodavateli (s Dodavateli, kteří se umístili na 1. – 3. místě v pořadí), která bude obsahovat smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování služeb spojených ...
Rozširovanie pôvodných počítačových programov Portál vysokých škôl a Centrálne prihlasovanie
Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej v rozširovaní pôvodných počítačových programov Portál vysokých škôl a Centrálne elektronické prihlasovanie na vysoké školy a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby vrátane prevádzky a technickej podpory. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Portál MOJE daně včetně integrační platformy
Předmětem plnění veřejné zakázky je: vypracování detailní analýzy požadavků na Portál MOJE daně a související služby; pořízení, vývoj a implementace SW pro Portál MOJE daně a integrační platformy ESB včetně návaznosti na další definované systémy; návrh designu Portálu MOJE daně a realizaci služeb UX; dodávku, instalaci a konfiguraci HW pro Portál ...
Komplexná multijazyčne orientovaná aukčná platforma s prvkami trojvrstvovej architektúry
Predmetom dodávky je aukčné internetové obchodné centrum poskytujúce registrovaným používateľom obchodný a reklamný priestor (možnosť výhodného nákupu alebo predaja tovarov a služieb). Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Vytvorenie webovej platformy s GIS aplikáciou
Predmetom obstarávania je vytvorenie webovej platformy s dvomi základnými časťami informačná časť - prezentačný web a pracovná časť - postavená na existújúcom programe GeoServer. Druh zákazky sú tovary, nakoľko výsledkom zákazky bude Kúpna zmluva, na základe ktorej všetky práva k webovej platforme s vylepšeným existujúcim programom GeoServer ...
Cargo Booking System
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - webovej aplikácie " Cargo Booking System ".
Poptáváme tvorbu e-shopu
Poptáváme tvorbu e-shopu se stovkami položek postaveném na platformě ZAS Shop napojeném na IS Karát. Předmětem dodávky bude nastavení obchodu, návrh a implementace grafiky, zajištění provozu a průběžného servisu. Na vyžádání zašleme podrobnější zadávací dokumentaci.
Analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby pre centrálny register zamestnancov a študentov
Ide o prevádzku a údržbu pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj o rozširovanie a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby. Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie školení a postimplementačnej podpory, služby starostlivosti o aplikácie za účelom udržania jeho funkčnosti, služby údržby ...