Poptáváme úpravu webu a pomoc s expanzí na český trh
Poptávka pro úpravu webu a pomoc s expanzí na český trh Dobrý den, Pro lotyšskou firmu, který bude vypisovat tendr na zakázku hledáme firmu pro následující realizaci. 1. Korekce jazyka, SEO a lokalizace produktu na mozello.cz tak, aby text působil srozumitelně, přirozeně a zároveň mířil na správná klíčová slova. 2. Analýza a definice ...
Projekt Národné parky: Environmentálny vzdelávací časopis pre študentov a žiakov
Predmetom zákazky je (i) poskytnutie služieb súvisiacich s vytvorením a propagáciou environmentálneho vzdelávacieho časopisu pre študentov a žiakov, (ii) vytvorenie interaktívno-edukatívnej webstránky a (ii) kampaň na sociálnych sieťach v rámci projektu Projekt Národné parky (ďalej len "projekt") a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. ...
Dodávka docházkového, personálního a mzdového systému včetně webového portálu
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka a implementace: Personálního systému,Mzdového systému (opce), Docházkového a přístupového systému včetně evidence návštěv (opce), Webového portálu pro zaměstnance (opce) a dále údržba, servis a potřebný rozvoj.
Vytvoření a implementace webové komunikační platformy pro kulturní a kreativní odvětví
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření, implementace, provoz, správa a kontinuální rozvoj webové komunikační platformy pro kulturní a kreativní odvětví (dále také jako „Web“) s využitím domény www.kreativnicesko.cz. Zadavatel má zájem na realizaci Webu v režimu agilního vývoje, kdy jednotlivé části Webu a jeho funkce budou vyvíjeny postupně, za ...
SÚKL VZ26/2022 - Vývoj a zajištění podpory webových portálů SÚKL
Předmětem veřejné zakázky je: a) analýza, návrh, vývoj, dodávka a implementace informačního systému webových portálů SÚKL v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci, b) poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje Systému prostřednictvím smlouvy na dobu neurčitou.
Nová infrastruktura a prezentace webových aplikací ČHMÚ včetně systémové integrace datových zdrojů
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nových webových stránek a současně systémového integrátoru, který napomůže sjednotit a logicky uspořádat ve struktuře obsah nového portálu a navázat aplikace třetích stran. Aplikace vytvořené třetími stranami budou do nového webu integrované úpravou vzhledu a sjednocením hlavičky (úpravy aplikací třetích ...
Podaktivita 1.7 Webová stránka
Predmetom je záväzok zhotoviteľa vytvoriť a odovzdať objednávateľovi dielo, a to produkciu novej webovej stránky www.eures.sk, jej pravidelnú podporu, technickú údržbu a ad hoc úpravy, ktorými sa zabezpečí modernizácia a update funkcionalít webu. 2.2Podrobné vymedzenie predmetu zákazky - opis predmetu zákazky, je uvedený v súťažných podkladoch v ...
Poptávám IT služby
Dobrý den, manželka je OSVČ v oblasti vzdělávání, má nově webové stránky a rád bych pro ni jako dárek na rozjezd připravil on line podporu, kampaň, případně mikrostránku na vybraný projekt. Děkuji za nabídku.
Poptáváme vytvoření webových stránek
Vytvoření webových stránek - barterová spolupráce Hledáme firmu či jednotlivce pro vytvoření několika webových stránek, a to formou barterové spolupráce, obor finance. Uvítáme profesionála s bohatými zkušenostmi ve WP. V případě výběru konkrétního partnera (dle referencí) není samozřejmě, po zaslání wireframe, problém nějaká fin. ...
Nový webový portál Karlovarského kraje
Předmětem veřejné zakázky je analýza a vytvoření nového websitu www.kr-karlovarsky.cz a jeho následný provoz a údržba.
Modernizace webových stránek a webových aplikací ÚÚR, včetně jejich vzájemných integračních vazeb
Cílem zadávacího řízení je vybrat dodavatele, který provede aktualizaci a modernizaci webových stránek ÚÚR: veřejné i neveřejné části portálu. Součástí modernizace budou morálně zastaralé interní webové aplikace: Knihovna, Slovník územního rozvoje, 1000 otázek ke stavebnímu právu, Neveřejná diskuse pro přístup s heslem, Docházková kniha s ...
Portál pro diseminaci výsledků statistických úloh ČSÚ a webová aplikace pro prezentaci výsledků SLDB
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 a pro diseminaci výsledků statistických úloh ČSÚ (dále také jako „PDI“ nebo „Portál diseminace informací“). Diseminací dat se rozumí různé formy prezentace výsledků, od poskytnutí dat různým skupinám uživatelů v definovaných formátech prostřednictvím rozhraní ...
Webová aplikace pro uživatelem definované výstupy dat SLDB 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření webové aplikace pro uživatelem definované výstupy (UDV), která umožňuje sestavení výsledných tabulek podle požadavků uživatele a využívá přitom datový model dat na principu multidimenzionálních kostek. Jedná se o aplikaci, která umožní uživatelům ve webovém prohlížeči i strojově s využitím API vybrat z ...
MZM, stálá expozice - Loutkařské umění a Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času
Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj a implementace webového portálu, který bude prezentovat digitalizované sbírkové předměty. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha dokumentace zadávacího řízení).
Webový portál Středočeského kraje
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na pořízení nového portálu Středočeského kraje s následnou podporou na 60 měsíců dle Technické specifikace. Primárním účelem moderního a přístupného webového portálu je informovat veřejnost o aktuálním dění v kraji, umožnit snadnou orientaci v agendách úřadu a efektivně vyřešit různé životní situace ...
Vybudování, provoz a další rozvoj  Informačního portálu pro cizince
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh architektury, vývoj, dodávka, a implementace informačního systému s názvem Informační portál pro cizince (dále jen "IP"), a to vč. navazující správy a provozu a dalšího rozvoje. IP musí být provozován v prostředí zadavatele a pod jeho kontrolou. Předmětem této veřejné zakázky je vytvořit a uvést do provozu ...
Poptáváme vytvoření profesionálních webových stránek
Profesionální webové stránky s nadčasovým designem Poptáváme vytvoření profesionálních (zdůrazňuji opravdu profesionálních) webových stránek, s velmi atraktivním designem. Obor: finance Při reakci prosíme o zaslání odkazu na vaše webové stránky, a dále alespoň 10 odkazů na vámi vytvořené firemní webové stránky (nikoli e-shopy). ...
Poptáváme tvorbu nového webu a e-shopu
Poptáváme tvorbu nového webu a e-shopu pro naši společnost. Součástí úpravy webu, bude potřeba připravit i návrhy propagačního materiálu jako jsou vizitky, PP prezentace, datasheety aj.
Dodávání vizuálního obsahu na webové stránky Českého rozhlasu
Část 1 VZ: Dodávání aktuálního zpravodajského vizuálního obsahu z domova a z celého světa • Předmětem této části veřejné zakázky je dodávání aktuálních fotografií z domova a z celého světa. • předpokládaná hodnota za 3 roky: 3.060.000,- Kč bez DPH Část 2 VZ: Dodávání editoriálního a ilustračního vizuálního obsahu • Předmětem této části ...
Nová infrastruktura a prezentace webových aplikací ČHMÚ včetně systémové integrace datových zdrojů
Předmětem veřejné zakázky je vytvor?ení nových webových stránek a současně systémového integrátoru, který napomůže sjednotit a logicky uspořádat ve struktuře obsah nového portálu a navázat aplikace třetích stran. Aplikace vytvořené třetími stranami budou do nového webu integrované úpravou vzhledu a sjednocením hlavičky (úpravy aplikací třetích ...
Weby, loga, reklamy, Srbsko
Tvoříme webové stránky, mobilní weby, loga, reklamy na sociální média atd. Vytváříme také identitu značky, rebranding, pokyny pro značku, design aplikací, brožury, billboardy, prototypy, responzivní stránky, design balení a balení, redesign, makety, 3D vykreslování ... Jsme nadšení z vytváření skvělých produktů, které lidem usnadňují život. ...
Vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad
Predmetom zákazky je vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad a zabezpečenie udržateľnej prevádzky vytvoreného webového sídla vrátane údržby a technickej podpory počas životného cyklu webového sídla pre obdobie 48 mesiacov od potvrdenia preberacieho protokolu pre spustenie ostrej prevádzky, v členení: a) vytvorenie nového webového sídla ...
Vývoj aplikace DVZ - grafické, animační a programátorské práce vč. licencí
Zakázka je rozdělena na části: Část 1 - DVZ - grafické, animační a programátorské práce vč. licencí Předmět zakázky: Předmětem plnění části veřejné zakázky je vývoj výukové aplikace DVZ - grafické, animační a programátorské práce vč. licencí, uživatelské testování (dále jen „předmět plnění“). Jedná se o naprosto unikátní dílo DVZ svým ...
Tvorba a provoz webové platformy města Brna opakované řízení
Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření Platformy pro weby města Brna, tedy systému pro správu obsahu webů, na které bude možno vytvářet nové weby a migrovat stávající. Součástí předmětu Veřejné zakázky je rovněž Provoz, Podpora a Údržba, jakož i Rozvoj Platformy. Jako první projekt bude v rámci předmětu Veřejné zakázky spuštěn a provozován nový ...
Zavedenie online systému webovej konfigurácie produktu
Predmetom zákazky je komplexné riešenie produktov firmy, príprava na ich zavedenie do výroby a následného predaja, vytvorenie kompletnej infraštruktúry spoločnosti Tercial na výrobu, montáž a servisovanie týchto produktov v rámci kontajnerových čistiarní odpadových vôd (ČOV) s využitím membránových bioreaktorov (MBR) a aplikovaného vývoja ...