Weby, loga, reklamy, Srbsko
Tvoříme webové stránky, mobilní weby, loga, reklamy na sociální média atd. Vytváříme také identitu značky, rebranding, pokyny pro značku, design aplikací, brožury, billboardy, prototypy, responzivní stránky, design balení a balení, redesign, makety, 3D vykreslování ... Jsme nadšení z vytváření skvělých produktů, které lidem usnadňují život. ...
Vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad
Predmetom zákazky je vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad a zabezpečenie udržateľnej prevádzky vytvoreného webového sídla vrátane údržby a technickej podpory počas životného cyklu webového sídla pre obdobie 48 mesiacov od potvrdenia preberacieho protokolu pre spustenie ostrej prevádzky, v členení: a) vytvorenie nového webového sídla ...
Vývoj aplikace DVZ - grafické, animační a programátorské práce vč. licencí
Zakázka je rozdělena na části: Část 1 - DVZ - grafické, animační a programátorské práce vč. licencí Předmět zakázky: Předmětem plnění části veřejné zakázky je vývoj výukové aplikace DVZ - grafické, animační a programátorské práce vč. licencí, uživatelské testování (dále jen „předmět plnění“). Jedná se o naprosto unikátní dílo DVZ svým ...
Tvorba a provoz webové platformy města Brna opakované řízení
Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření Platformy pro weby města Brna, tedy systému pro správu obsahu webů, na které bude možno vytvářet nové weby a migrovat stávající. Součástí předmětu Veřejné zakázky je rovněž Provoz, Podpora a Údržba, jakož i Rozvoj Platformy. Jako první projekt bude v rámci předmětu Veřejné zakázky spuštěn a provozován nový ...
Zavedenie online systému webovej konfigurácie produktu
Predmetom zákazky je komplexné riešenie produktov firmy, príprava na ich zavedenie do výroby a následného predaja, vytvorenie kompletnej infraštruktúry spoločnosti Tercial na výrobu, montáž a servisovanie týchto produktov v rámci kontajnerových čistiarní odpadových vôd (ČOV) s využitím membránových bioreaktorov (MBR) a aplikovaného vývoja ...
Rozšíření současného multiportálu Liferay o Kariérní web
Zadavatel požaduje rozšíření provozovaného multiportálu o novou funkcionalitu Kariérního webu.
Vývoj, provoz a rozvoj WEBu ČPZP
Předmětem plnění je inovace stávajícího WEBu ČPZP, která spočívá ve vytvoření nového grafického návrhu, zvýšení responsibility WEBu ČPZP, návrhu WEBu ČPZP podle zásady „mobile first“ a převedení všech funkcionalit současného WEBu ČPZP do nové podoby. Součástí převodu funkcionalit bude jak veřejná část (front end) tak administrační část (back end). ...
Poskytování služeb souvisejících s tvorbou a úpravami webových prezentací a správou obsahu webu
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání a uzavření Rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ s délkou trvání 60 měsíců ode dne uzavření Smlouvy s maximálně třemi (3) Dodavateli (s Dodavateli, kteří se umístili na 1. – 3. místě v pořadí), která bude obsahovat smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování služeb spojených ...
Rozširovanie pôvodných počítačových programov Portál vysokých škôl a Centrálne prihlasovanie
Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej v rozširovaní pôvodných počítačových programov Portál vysokých škôl a Centrálne elektronické prihlasovanie na vysoké školy a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby vrátane prevádzky a technickej podpory. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Portál MOJE daně včetně integrační platformy
Předmětem plnění veřejné zakázky je: vypracování detailní analýzy požadavků na Portál MOJE daně a související služby; pořízení, vývoj a implementace SW pro Portál MOJE daně a integrační platformy ESB včetně návaznosti na další definované systémy; návrh designu Portálu MOJE daně a realizaci služeb UX; dodávku, instalaci a konfiguraci HW pro Portál ...
Komplexná multijazyčne orientovaná aukčná platforma s prvkami trojvrstvovej architektúry
Predmetom dodávky je aukčné internetové obchodné centrum poskytujúce registrovaným používateľom obchodný a reklamný priestor (možnosť výhodného nákupu alebo predaja tovarov a služieb). Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Vytvorenie webovej platformy s GIS aplikáciou
Predmetom obstarávania je vytvorenie webovej platformy s dvomi základnými časťami informačná časť - prezentačný web a pracovná časť - postavená na existújúcom programe GeoServer. Druh zákazky sú tovary, nakoľko výsledkom zákazky bude Kúpna zmluva, na základe ktorej všetky práva k webovej platforme s vylepšeným existujúcim programom GeoServer ...
Cargo Booking System
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - webovej aplikácie " Cargo Booking System ".
Poptáváme tvorbu e-shopu
Poptáváme tvorbu e-shopu se stovkami položek postaveném na platformě ZAS Shop napojeném na IS Karát. Předmětem dodávky bude nastavení obchodu, návrh a implementace grafiky, zajištění provozu a průběžného servisu. Na vyžádání zašleme podrobnější zadávací dokumentaci.
Analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby pre centrálny register zamestnancov a študentov
Ide o prevádzku a údržbu pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj o rozširovanie a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby. Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie školení a postimplementačnej podpory, služby starostlivosti o aplikácie za účelom udržania jeho funkčnosti, služby údržby ...
Online médium - Environmantal engineering investments
Predmetom obstarávania je online médium pre projekt s názvom Informačné aktivity zamerané na environmentálnu výchovu a využitia efektívnej technológie bezpilotných lietadiel - (UAV) v praxi, zamerané na podporu zdravotného stavu lesov, lesných plôch a riešenie problematiky nelegálnych lesných činností. Podrobná technická špecifikácia sa ...
Informačný portál stavebnej a dopravnej techniky
Predmetom zákazky je vývoj informačného portálu a jeho uvedenie do prevádzky. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Poptávám aktualizaci webové prezentace
Poptávám aktualizaci webové prezentace z Joomla 2.5.9 na verzi 3.8.2 (případně i jiný systém). Rozsah: 6 záložek, česká a anglická verze. Termín: dle dohody Spolupráce dlouhodobá - pravidelné aktualizace na nové verze.
HUNTIGO - webová a mobilná aplikácia
Platforma Huntingo pozostáva z webovej aplikácie a mobilných aplikácii pre operačné systémy iOS a Android. Webová aplikácia HUNTINGO poskytuje inovácie v oblasti regulácie poľovníctva, poplatkových odstrelov a bezpečnosti počas individuálnych poľovačiek. Taktiež zabezpečuje rentabilitu poľovníckym subjektom na základe lepšieho zhodnotenia ...
Zabezpecenie marketingu pre projekt inovácie vo výrobe cereálnych produktov
Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design sirupov 6 druhov Návrh a design etiket na nápoje typ PVC fólia 4 druhy Návrh a design na pečené čaje 6 druhov Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov 4 ks x 5 ...
Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov
Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design etiket na nápoje typ SLEEV 3 druhy Návrh a design web site Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov Etikety typ SLEEV 3 druhy x 15 000 ks Etikety typ PVC folia 3 druhov ...
Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. - softvérové služby
Jedná sa o obstaranie služieb informačných technológií súvisiacich s návrhom, úpravou a/alebo implementáciou softvéru v nasledovných častiach predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky - Implementácia CRM softvéru 2. časť predmetu zákazky - Redizajn existujúcich webových portálov 3. časť predmetu zákazky - Návrh a implementácia nového webového ...
Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR
Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.
Vytvorenie webového sídla mesta Bratislava, ďalších ako klonov vrátane webového sídla DPB, a.s.
Vytvorenie nového webového sídla hlavného mesta a vizuálne i štruktúrne príbuzného webového sídla DPB, a.s., napĺňajúceho cieľ projektu, zabezpečenie prevádzky na externých serveroch a zabezpečenie údržby a technickej podpory počas 48 mesiacov odo dňa odovzdania vytvoreného webového sídla hlavného mesta a DPB, a.s. podľa požiadaviek uvedených v ...
Poptáváme služby copywritera
Copywriting - nebankovní americká hypotéka + možnosti využití poskytnutých finančních prostředků. Poptáváme copywritera s bohatými zkušenostmi konkrétně v oblasti financí. Máme zájem o vytvoření kvalitních textů (s ohledem na SEO) na nově plánované webové stránky, na kterých bude umístěna nabídka finančních produktů se zajištěním nemovitostí. ...